Home

Fenytoin

Phenytoin: Uses, Dosage, Side Effects, Warnings - Drugs

 1. Phenytoin. Generic Name: phenytoin (oral) (FEN i toyn) Brand Name: Dilantin, Phenytek. Medically reviewed by Philip Thornton, DipPharm. Last updated on Apr 9, 2019. Overview. Side Effects. Dosage. Professional
 2. u, postherpetické neuralgie, spíše v
 3. imize toxicity. 3, 4
 4. Fenytoin je klasický přípravek ze skupiny hydantoinů užívaný k léčbě epilepsie (padoucnice). Působí proti vzniku a rozvoji záchvatu vyvolaného různými příčinami. Epilan D se užívá k léčbě různých druhů epileptických záchvatů. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé i děti od 3 let. 2
 5. Fenytoin Mechanismus účinku: blokáda Na + kanálů, Indikace: fokální epilepsie (lék druhé volby), zhoršuje generalizované formy, Nežádoucí účinky: poměrně četné - nystagmus, ataxie [1

Fenytoin se někdy předepisuje i pro jiné potíže, například jako doprovodný lék k léčbě trigeminální neuralgie (což způsobuje dlouhodobé bolesti čelisti) a dalších nervových bolestí. I toto užívání je ale třeba sledovat Phenytoin is a medicine used to treat epilepsy.. It can also be used to treat trigeminal neuralgia, a type of nerve pain that affects your face.. Phenytoin is available on prescription. It comes as tablets that can be chewed or dissolved in water, capsules and a liquid that you swallow fenytoin (např. lék Epilan D) karbamazepin (léky Biston, Neurotop, Tegretol CR a Timonil Retard) klonazepam (lék Rivotril - sloučenina ze skupiny benzodiazepinů) valproát (léky Absenor, Convulex, Depakine Chrono, Orfiril, Valproat) levetiracetam ( např. léky Dretacen, Epiletam, Keppra, Levelanz, Levetiracetam, Matever Fenytoin; Účinné látky. Nebojte se změny léku, když přípravků se stejnou účinnou látkou a lékovou formou je celá řada. Účinná látka léku je základní léčivá látka, která je nositelem vlastních účinků léku. Bývá uváděna jako podtitul obchodního názvu léku. Lék obvykle obsahuje vedle vlastních účinných.

fenytoin. Antikonvulzivní, který se používá v široké škále záchvatů. To je také anti-arytmické a uvolnění svalů. Mechanismus terapeutického účinku není jasný, i když bylo popsáno několik buněčných akcí včetně účinků na iontových kanálů, aktivní transport, a obecné stabilizaci membrány fenytoin; Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je. fenytoin (phenytoin) - antiepileptikum I. generace ze skupiny hydantoinů. Kromě epilepsie se někdy používá k léčbě neuralgie trigeminu, postherpetické neuralgie, spíše v minulosti jako antiarytmikum (u komorových arytmií )

Fenytoin je antiepileptikum určené hlavně pro generalizované tonicko-klonické a parciální epileptické záchvaty fenytoin (phenytoin) antiepileptikum I. generace ze skupiny hydantoinů. Kromě epilepsie se někdy používá k léčbě neuralgie trigeminu, postherpetické neuralgie, spíše v minulosti jako antiarytmikum (u komorových arytmií). Má relativně velké množství nežádoucích účinků a interakcí snižuje množství listové kyseliny. L.

Article Aromatherapy that works - Healthy Hints

fenytoin - ABZ.cz: slovník cizích slo

antiepileptik (fenytoin, primidon, kyselina valproová) nebo cimetidinu. Současné užití karbamazepinu a lithia může vést k reverzibilním neurotoxickým reakcím. 5 Karbamazepin se nesmí podávat současně s inhibitory MAO, ani 14 dnů po jejich ukončeném podávání Patří mezi ně: antikonvulzivní (antiepileptické) léky, např. fenytoin, fenobarbital, karbamazepin a valproát, léky na spaní, psychoaktivní látky, některé léky proti bolesti, dále rifampicin (antibiotikum), cimetidin (používaný k léčbě žaludečních vředů) a další

Fenytoin (S/P

 1. Třes mohou ovlivnit anticholinergika, benzodiazepiny a betablokátory. U myoklonu jsou indikovány benzodiazepiny a fenytoin. Citováno z.
 2. Z dalších antikonvulziv fenytoin (Sodanton, Epilan D, Phenhydan), clonazepam (Rivotril, Antelepsin), event. kombinace amitriptylinu s deriváty kyseliny valproové (Everiden, Convulex, Orfiril, Depakine Chrono, Apilepsin). U karbamazepinu začínáme vždy malými dávkami 2×100 mg a pomalu stoupáme podle tolerance a léčebného efektu
 3. Prevention and treatment of seizures during or following neurosurgery or severe head injury. By mouth. For Child. Initially 2.5 mg/kg twice daily, then adjusted according to response to 4-8 mg/kg daily, dose also adjusted according to plasma-phenytoin concentration; maximum 300 mg per day
 4. Background: Pressure ulcers are common in clinical practice and pose a significant health problem worldwide. Apart from causing suffering to patients, they also result in longer hospital stays and increase the cost of health care. A variety of methods are used for treating pressure ulcers, including pressure relief, patient repositioning, biophysical strategies, nutritional supplementation.
 5. Fenytoin může pomoci kontrolovat váš stav, ale nevyléčí jej. Pokračujte v užívání fenytoinu, i když se cítíte dobře. Nepřestávejte užívat fenytoin bez předchozího rozhovoru s lékařem, i když se u vás vyskytnou nežádoucí účinky, jako jsou neobvyklé změny v chování nebo náladě
 6. Fenytoin může uspíšit nebo zhoršit některé formy epileptických záchvatů (typu absence a myoklonické záchvaty). U některých lidí, kteří užívali Epilan D Gerot, se vyskytly myšlenky na to, že si ublíží, nebo sebevražedné myšlenky a chování

Příbalový letá

Drugs.com provides accurate and independent information on more than 24,000 prescription drugs, over-the-counter medicines and natural products. This material is provided for educational purposes only and is not intended for medical advice, diagnosis or treatment. Data sources include IBM Watson Micromedex (updated 2 Nov 2020), Cerner Multum™ (updated 2 Nov 2020), ASHP (updated 23 Oct 2020. Fenytoin je antiepileptikum určené hlavně pro generalizované tonicko-klonické a parciální epileptické záchvaty. OSN-S Farmakokinetika OSN-E Pomalu, ale téměř kompletně absorbován po podání p.o., stupeň absorpce je variabilní, snižuje se u velkých dávek, biologická dostupnost se mění podle složení preparátu Fenytoin används vid epilepsi. Dock ej vid absensepilepsi. Vid misstanke om läkemedelsinteraktion kan provtagning också vara motiverat

Antiepileptika - WikiSkript

fenytoïne vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Bij alle vormen van focale (voorheen partiële) epilepsie zijn carbamazepine, lacosamide, lamotrigine, levetiracetam, oxcarbazepine en valproïnezuur middelen van eerste keus als onderhoudsbehandeling. Middelen van tweede keus zijn brivaracetam, clobazam (alleen als 'add-on'), gabapentine, perampanel, pregabaline, topiramaat en. Fenytoin - Fenytoin. Interakce. Vysoké dávky vit. B6 snižují hladinu fenytoinu v plazmě [1] Snižuje vit.B12 v séru a v CNS [1]; Zvýšení obratu vit.D a K (vyšší potřeba) [1]; Snížení absorpce fenytoinu a zhoršení jeho metabolismu při konzumaic k. listové [1 Epilan D je lék patřící do skupiny antiepileptik, jeho účinnou látkou je sloučenina fenytoin. Princip: Fenytoin účinkuje v centrálním nervovém systému na iontové kanály pro sodík v membránách neuronů a tím pomáhá membrány stabilizovat.U stabilnějších membrán je snížené riziko epileptické aktivity. Využití: Epilan D se využívá k léčbě některých forem.

Fenytoin je jedním z nejčastěji předepisovaných antikonvulziv a občas se používá jako srdeční antiarytmikum. Při léčbě epilepsie je fenytoin indikován při záchvatech grand mal (převládající forma), při fokálních kortikálních záchvatech a při epilepsii spánkového laloku Fenytoin ovlivňuje sérovou koncentraci a/nebo účinek následujících látek nebo jejich skupin: klozapin, kortikosteroidy, kumarinová antikoagulancia, cyklosporin, diazoxid, furosemid, lamotrigin, paroxetin, theofylin, chinidin, vitamin D, a dále antibiotik (doxycyklin, rifampicin

fenytoin (phenytoin) - antiepileptikum I. generace ze skupiny hydantoinů. Kromě epilepsie se někdy používá k léčbě neuralgie trigeminu, postherpetické neuralgie , spíše v minulosti jako antiarytmikum (u komorových arytmií ) Zvýšenou aktivitu GGT v séru lze nalézt i u pacientů podstupujících dlouhodobou medikaci některými léky (např. fenobarbital, fenytoin). Vzhledem ke značné interindividuální variabilitě GGT je vhodnější její sledování u pacienta v čase než posouzení výsledku pouze z jednoho odběru podle referenčního rozmezí Fenytoin. Skupina: Biochemie: Primární vzorek: Krev: Odběr: Zkumavka pro přípravu séra s aktivátorem srážení a separačním gelem: Pokyny k odběru: Odběr žilní krve provádět pře aplikací následující dávky; stabilita séra 24 hod při 2-8°C, 12 týdnů při -20°C

Fenytoin Lab Tests Onlin

Fenytoin kryssreagerer med fosfenytoin i immunologiske analysemetoder, hvilket kan medføre at plasmanivåene av fenytoin overestimeres før fullstendig omdanning av fosfenytoin til fenytoin har funnet sted. Fenytoinkapsler gir ca. 90% biotilgjengelighet, mens fenytoin gitt som fosfenytoin, har en biotilgjengelighet på 100% Fenytoine is door ons her-ondekt als crème tegen neuropathische pijn. Deze stof is voor het eerst in 1908 gemaakt. In 1938 is ontdekt dat Fenytoïne een positief effect heeft op epilepsie.In de jaren 1960 bleek dat deze stof ook een wondgenezend effect heeft.. In 2016 hebben de artsen van ons instituut ontdekt dat deze crème ook heel goed werkt voor zenuwpijn

Phenytoin is a known inducer of drugs metabolized by CYP2C, CYP2D, and CYP3A, but its own metabolism may be altered by drugs influencing CYP2C9 or CYP2C19, such as diazepam. Agents not acting as enzyme inhibitors or inducers, but instead behaving as alternate substrates for enzyme-binding sites, may compra Fenytoin dak entrega en línea durante la noche v5. środa, 25 listopada 2020, 11:57: Wyświetl posty nie starsze niż: Sortuj wg. What is Fenytoin Fenytoin is an anti-epileptic drug, also called an anticonvulsant. It works by slowing down impulses in the brain that cause seizures. Fenytoin is used to control seizures. Fenytoin does not treat all types of seizures, and your doctor will determine if it is the right medicine for you Fenytoin je účinný biologoelektrický stabilizátor. Při podávání vysokých dávek látky může dojít k narušení koordinace lidského pohybu. To znamená, že aktivuje systém CNS,zvyšuje práh vzrušivost, má antiarytmické působení na srdce, a také snižuje rychlost průchodu impulsů paprsku jeho a Purkyňových vláknech Léky ve skupině Fenytoin Kód Název ATC; 0107712: EPANUTIN PARENTERAL: Fenytoin: © Analogic s.r.o. 2020 | partneři | Příznaky | ochrana soukromí, podmínky.

epilepsie (valproát, fenytoin) glaukom (acetazolamid) zhoubné nádorové onemocnění nebo revmatoidní artritida (methotrexát; v dávce nižší než 15 mg týdně) cukrovka (např. glibenklamid) deprese (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) jako je sertralin nebo paroxetin Contextual translation of phenytoin into Slovak. Human translations with examples: fenytoín, chinidín, fenytoín a, posakonazol fenytoín auc , fenytoín/abakavir fenytoin-markedet er delt etter type og applikasjon. For 2015-2025 gir fenytoins markedsvekst blant segmentene nøyaktige beregninger og prognoser for salg etter type og etter applikasjon i form av volum og verdi. Denne analysen kan hjelpe deg med å utvide virksomheten din ved å målrette mot kvalifiserte nisjemarkeder Fenytoin , což jeantiepileptikum používá ke snížení záchvatů , bylo občas předepsán k léčbě bulimie , poruchy příjmu potravy , ve kterém binges pacientů a čistek jídlo . Fenytoin byl původně používán k léčbě bulimie zpět v roce 1970 založené na teorii, že stravovací binges byl vlastně druh záchvatu Fenytoin je lék používaný k léčbě epilepsie. Může být také použit k léčbě trigeminální neuralgie, typu nervové bolesti, která ovlivňuje vaši tvář. Fenytoin je k dispozici na lékařský předpis. Je dodáván jako tablety, které lze žvýkat nebo rozpustit ve vodě, tobolkách a tekutině, kterou spolknete. 2. Základní.

Hladiny léků. Cyklosporin A v krvi; Digoxin v séru; Fenytoin v séru; Gentamicin v séru; Karbamazepin v sér Fenytoin, t.ex. Fenantoin Recip och Lehydan®, används vid behandling av epilepsi. Absorbtionen av fenytoin från mag-tarmkanalen varierar mellan olika beredningar och mellan individer. Stora individuella skillnader föreligger i metabolism och utsöndring av läkemedlet. Det tar ca 2-4 veckor för att uppnå steady-state inom riktområdet Fenytoin byl používán jako lékařskou péči epileptického záchvatu od roku 1908 a byl schválen Úřadem pro potraviny a léčiva Spojených států v roce 1939. Dávkování . Fenytoin je třeba brát přesně podle pokynů lékaře. Pokud pacient obdržel Fenytoin ve žvýkacích tablet, pak může žvýkat, lámat nebo drtit pozřít Fenytoin. Synonymer. Fenantoin \ Epanutin \ Lehydan. Provtagningsanvisning. Provmaterial. Serum. Rör el. motsv. Rör utan tillsats 5 mL, kapillärprov i motsvarande mikrorör. Provtagning. Venöst eller kapillärt. Hantering. Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning

ATC-Rubriker. Fenytoin ATC » Nervsystemet » Antiepileptika » Antiepileptika » Hydantoinderivat. Epanutin®, Kapsel, hård 100 mg , Pfizer; Fenantoin Meda, Tablett 100 mg , Med Co je vyšetřováno? Tato vyšetření měří koncentraci BNP nebo NT-proBNP v krvi. Je-li srdce zatíženo, vytváří prekurzor pro-BNP, který je pak rozštěpen na aktivní hormon BNP a neaktivní fragment, NT-proBNP. Jak BNP, tak NT-proBNP vznikají především v levé srdeční komoře (ta představuje hlavní srdeční pumpu) Fenytoin, což je antiepileptikum používá ke snížení záchvatů, bylo občas předepsán k léčbě bulimie, poruchy příjmu potravy, ve kterém pacient hýření a očištění jídlo. Fenytoin byl původně používán k léčbě bulimie zpět v roce 1970 založené na teorii, že jíst hýření byly vlastně druh záchvatu Adults—At first, 100 milligrams (mg) 3 times a day or 300 mg once a day. Your doctor may increase your dose as needed. For patients in the clinic or hospital (except with a history of liver or kidney disease), a loading dose of 1000 mg is divided into three doses (400 mg, 300 mg, 300 mg) and given every 2 hours

Phenytoin (FEN-ih-toe-in) is the generic name (non-brand name) of a widely used seizure medicine. Common brand names for this type of medicine include Dilantin, Phenytek, and Epanutin (in the UK), but it is also sold using the name phenytoin or phenytoin sodium Find patient medical information for Phenytoin Sodium Extended Oral on WebMD including its uses, side effects and safety, interactions, pictures, warnings and user ratings If you have epilepsy, it means that you have had more than one unexplained fit, or seizure.A seizure is a short episode of symptoms caused by a burst of abnormal electrical activity in your brain. Different parts of the brain control different functions of your body, so the symptoms that occur during a seizure will depend on where the abnormal burst of electrical activity occurs In some cases, recurrent seizures can eventually lead to progressive brain damage. Phenytoin is prescribed to help prevent the recurrence of certain types of seizures. It has been widely used since its development in 1938. It is still being prescribed but is beginning to be replaced by newer drugs

fenytoin; klinická data; Výslovnost / F ə n ɪ t oʊ ɪ n, f ɛ n ɪ t ɔɪ n / obchodními názvy: Původně Dilantin, mnoho jmen z celého světa: AHF / Drugs.com: Monografie: MedlinePlus: a682022: Těhotenství kategori The Phenytoin (Dilantin) Correction for Albumin / Renal Failure corrects serum phenytoin level for renal failure and/or hypoalbuminemia

Phenytoin: medicine to treat epilepsy and trigeminal - NH

Fenytoin (léčivo užívané při léčbě epilepsie a poruch srdeční frekvence) zkracuje délku účinku metronidazolu. Cimetidin (léčivo užívané při léčbě vředové choroby žaludku a dvanáctníku) může prodloužit účinek metronidazolu • léky k léčbě epilepsie nebo křečí (např. fenytoin apod.) • třezalka tečkovaná (rostlinný přípravek užívaný k léčbě deprese) • léky užívané k léčbě tuberkulózy nebo jiných infekcí (např. rifampicin) This test measures the amount of phenytoin in the blood. Phenytoin is a drug prescribed to treat or prevent the recurrence of certain types of seizures (see Epilepsy), including complex partial seizures (impaired consciousness that is preceded, accompanied, or followed by psychological symptoms) or generalized tonic-clonic seizures (involve abrupt loss of consciousness, respiratory arrest.

Antiepileptika Medicína, nemoci, studium na 1

Advertisement Vnímání je aktuální odraz reality v našem vědomí zprostředkovaný senzorickými receptory. Na periferní část receptoru působí podnět, který vyvolá vzruch. Vzruch je veden do mozku, kde v příslušné oblasti vyvolá počitek. Současně působí více podnětů, vzniká tedy více počitků. Ty se integrují s minulou zkušeností a vzniká komplexní vjem - karbamazepin, fenytoin (přípravky k léčbě epilepsie nebo jiných onemocnění). - warfarin, dipyridamol, fenprokumon, nízké dávky kyseliny acetylsalicylové (přípravky užívané k ředění krve) Full text Full text is available as a scanned copy of the original print version. Get a printable copy (PDF file) of the complete article (482K), or click on a page image below to browse page by page. Links to PubMed are also available for Selected References

Leversykdommer

Fosphenytoin, also known as fosphenytoin sodium, and sold under the brand name Cerebyx among others, is a water-soluble phenytoin prodrug that is administered intravenously to deliver phenytoin, potentially more safely than intravenous phenytoin.It is used in the acute treatment of convulsive status epilepticus.. Fosphenytoin was developed in 1996. On 18 November 2004, Sicor (a subsidiary of. About This Calculator. Loading doses of phenytoin (Dilantin) are used to rapidly attain therapeutic drug concentrations. These loading doses may be given on initiation of therapy, or in response to a subtherapeutic drug level in patients at high risk for seizure activity

Fenytoin Účinné látky Léky Moje lékárn

Like other antiepileptic drugs, DILANTIN may cause suicidal thoughts or actions in a very small number of people, about 1 in 500. Call a healthcare provider right away if you have any of these symptoms, especially if they are new, worse, or worry you: Thoughts about suicide or dying. Attempts to commit suicide Hodnotu GMT v séru zvyšují některá léčiva (jako např. fenobarbital, thiazidová diuretika, acetaminofen, anabol. steroidy, aminopyrin, antikonvulsiva, fenytoin, antithyreoidální léky, antirevmatika) a drogy, dále těhotenství též hodnoty zvyšuje a hladinu též významně ovlivňují: alkoholismus, kouření, nadváha a malá. Pregnancy: Pregnancy exposure registry that monitors pregnancy outcomes in women exposed to antiepileptic drugs (AEDs), such as phenytoin, during pregnancy is available; pregnant patients taking should enroll in the North American Antiepileptic Drug (NAAED) Pregnancy Registry by calling the toll free number 1-888-233-2334; it must be done by patients themselves; Information on the registry can.

PDR Drug Summaries are concise point-of-care prescribing, dosing and administering information to help phsyicans more efficiently and accurately prescribe in their practice PDR's drug summaries are available free of charge and serve as a great resource for US based MDs, DOs, NPs and PAs in patient practic Disclaimer: Please note, this website is not an online pharmacy, drugstore and related online pharma shop.It does not sell, supply or advertise any prescription and OTC drugs, medications, other goods and services. All reviews, links, lists, databases, texts, and other content on the website are provided free and only for informational and educational purposes Alkohol také zesiluje a prodlužuje účinnost některých léků (antidiabetika, fenytoin, warfarin) a některé léky naopak zesilují účinky alkoholu (některá antidepresiva, opiáty, antialergika, antipsychotika a další). Z výše nezmíněných ´vedlejších účinků´ může kombinace léků s alkoholem pacientovi přivodit.

Bivirkninger av nyere antiepileptika | Tidsskrift for Den

Fenytoin - chemical information, properties, structures, articles, patents and more chemical data Fenytoin er et medisinsk preparat til behandling av epilepsi, som tilhører gruppen av hydantoinderivater. I Norge markedsføres fenytoin under produktnavnet Epinat TDM a farmakokinetická interpretace hladin léků v kontextu klinických dat Therapeutic Drug Monitoring (TDM): Je stanovení a následná farmakokinetická interpretace hladin léčiv v biologickém vzorku (sérum, plasma, krev) v kontextu klinických údajů a příslušných dat. Je to klinicko-farmakologický servis zaměřený hlavně na léčiva s úzkým terapeutickým indexem

Lieky a alkohol, pribalové letáky mlčia! - Swiss naturalPPT - Faktory ovlivňující reakci organizmu na léčivo«Etterlengtet» epilepsimedisin snart på markedet

Antiepileptika (fenytoin, primidon, fenobarbital, levetiracetam, diazepam) 12/2020 SPADIA LAB, a.s. - Diagnostická laboratoř - Veterinární žádanka www.spadia.cz tel.: 595 539 150, 595 539 155, 595 539 158, zelená linka 800 100 329 Dr. Martínka 1491/7, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Samoplátce: Diagnózy: Datum a čas odběru Contextual translation of fenytoin into English. Human translations with examples: dph, fenitoin, phenytoin, phenytoin and, phenylhydantoin, diphenylhydantoin Fenytoin Dak Pharmacology Phenytoin is an antiepileptic drug which can be useful in the treatment of epilepsy. The primary site of action appears to be the motor cortex where spread of seizure activity is inhibited Postiženy bývají nervy senzitivní, motorické i autonomní. Nejčastější příčinou je cukrovka či alkoholismus. Polyneuropatie může však být příznakem rozličných onemocnění, otrav či nedostatku vitamínů Léky s ATC klasifikací N03AB52: Fenytoin, kombinac

 • Delfín skákavý potrava.
 • Co se píše do svatební knihy.
 • Kdy začíná vysoká škola.
 • Tetování na dekolt.
 • Klima třídy a jeho diagnostika.
 • Trpasličí planeta eris.
 • Ortéza na vbočený palec diskuze.
 • Test bílých jogurtů 2017.
 • Heroes iii four upgrades 2 mod.
 • Lumineers 2018.
 • Snubní prsteny bílé zlato cena.
 • Tričko se skupinou kabát.
 • Diagramy online.
 • Dukla praha fotbal mládež.
 • Kurzor galerie.
 • Historická opava.
 • Prague pride protest.
 • How to connect xbox controller to pc using bluetooth.
 • Cysta v ramenním kloubu.
 • Lípa dřevo.
 • Fotobazar fotoskoda.
 • Test elektronických cigaret 2016.
 • Carex sada na leštění a ochranu povrchu světlometů.
 • Schwarzenberg nemecko.
 • Farming simulator 2017 stroje.
 • Puor zlín menu.
 • Freefilm komedie.
 • Zánět nadočnicového oblouku.
 • Nože victorinox alza.
 • Slova na 4 písmena.
 • Knihovny nábytek.
 • Pomůcky na mytí podlahy.
 • Výroba betonového schodiště.
 • Karlík a továrna na čokoládu celý film.
 • Testy na žloutenku typu a.
 • Tomorrowland mapa.
 • Candy mania ostrava.
 • Epoxidový lak na kov.
 • Prom in bcaa synergy.
 • Otrávené zrní na myši.
 • Destilační přístroj prodám.