Home

Rozvitý podmět a přísudek

Přísudek - nerozvitý, rozvitý a několikanásobný - Pančelčin

 1. Přísudek několikanásobný: Naše paní učitelka čte knihy a vypráví o nich ve škole. Několikanásobný přísudek udává více činností, které podmět dělá. Tyto činnosti jsou v rovnováze, žádná z nich není důležitější. Slepice běhaly po dvoře a kdákaly. Rodiče se domluvili, zvedli se a odešli
 2. Přísudek rozvitý - jedná se o přísudek, který je dále rozvit dalším větným členem (Petr a Markéta nakupují potraviny. Malý králík hopsá lesem .). Přísudek několikanásobný - jedná se o přísudek, který se skládá z více členů než z jednoho, podmět dělá více činností, má více vlastností apod
 3. Správné odpovědi - holý, rozvitý a několikanásobný podmět a přísudek . 1. Ve větách najdětě podměty a určete, zda jsou holé, rozvité nebo několikanásobné
 4. Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně

rozvitý podmět o přívlastek malá rozvitý přísudek o přísl. určení způsobu usedavě Pivoňky: voněly. Růžové poviňky: nádherně voněly. holý podmět : holý přísudek: Jan: si hrál. Náš Jan: si tiše hrál. holý podmět : holý přísudek: Růže: rozkvetla. Červená růže: pomalu rozkvetla. holý podmět. Podmět a přísudek - Větné členy: podmět, přísudek - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů

Jak poznat rozvitý podmět. Rozvitý podmět je ten podmět, který je ten podmět, který je rozvíjen jiným větným členem. Podmět tedy není holý, protože na něm závisí jiný větný člen. Několikanásobný podmět holý a rozvitý - rozdíly. Rozdíl mezi podmětem holým a rozvitým se nejlépe pozná na příkladech. Ukázky Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Včera plakali, dnes se uklidnili a zítra pojedou na dobrodružnou cestu. Nebo začnou přemýšlet o něčem ještě bláznivějším. Záleží na tom, co jim, sobě nebo jinému podmětu dovolíš. A to, co jim dovolíš, stane se ve větě přísudkem. #Makáme Jaké jsou druhy PŘÍSUDKU: 1) PŘÍSUDEK SLOVESNÝ JEDNODUCHÝ: SLOVESNÝM přísudkem je SLOVESO Komentovaná prezentace pro zavedení pojmu podmět a přísudek Podmět je jedním z nejdůležitějších větných členů. Spolu s přísudkem tvoří základní skladební dvojici.Patří tedy do základních větných členů. Jeho rod je důležitý pro správnou koncovku v přísudku u příčestí minulého a celkově vlastně ovlivňuje jeho tvar. Podmět také není závislý na žádném jiném větném členu, jiné větné členy ho ale mohou.

Přísudek může být: a) holý ( např.: Děti cvičily venku. ) b) rozvitý ( např.: Děti pečlivě cvičily venku. ) c) několikanásobný ( např.: Děti cvičily a běhaly venku. ) Doufáme že jste se dozvěděli co je podmět a přísudek a jak podmět a přísudek rozpoznat. Ve škole budete látku podmět a přísudek potřebovat Holý, rozvitý a několikanásobný podmět a přísudek . 1. Ve větách najdětě podměty a určete, zda jsou holé, rozvité nebo několikanásobné: Co se ti v noci zdálo. Bohužel se nám nepodařilo vyhrát. Jana a Irena si hrály na zahradě. Moje maminka se na mě rozzlobila. Malé kotě nás rozesmálo. Kamarád Petr přišel na. Jméno: 1. Urči, zda jde o přísudek holý, rozvitý, několikanásobný. Filip úhledně píše Podmět a přísudek. Podmět a přísudek jsou skladební dvojicí, která je vyjádřená skladebním vztahem shody (latinsky predikace). Znamená to, že se tyto dva členy shodují v osobě, čísle a ve jmenném rodě. Shoda nastává v okamžiku, kdy je jeden člen závislý na druhém (= řídícím) členu Podmět Podmět může také být: holý - nevážou se na něj žádné další větné členy Koně se pásli v ohradě. rozvitý - vážou se na něj další větné členy Malý chlapec si hrál na pískovišti. několikanásobný - několik členů ve větě má společný přísudek Koťata a štěňata si společně hrála na zahrad

Jak se určuje přísudek? Naučíme vás to! PRAVIDLA

NEVYJÁDŘENÝ PODMĚT. ROZVITÝ PŘÍSUDEK 6. NEVYJÁDŘENÝ PODMĚT. NĚKOLIKANÁSOBNÝ PŘÍSUDEK 7. HOLÝ PODMĚT. ROZVITÝ PŘÍSUDEK 8. HOLÝ PODMĚT . NĚKOLIKANÁSOBNÝ PŘÍSUDEK Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem. Podmět s dalšími větnými členy je rozvitý podmět, neboli podmětová část věty: Náš milovaný syn Jan Novák mladší, chlouba naší rodiny, spáchal zločin. Pokud je v podmětu spojeno několik výrazů, které označují různé jevy skutečnosti, jde o podmět několikanásobný Klikni na šipku v okýnku a vyber správně druh přísudku. Stiskni pak KONTROLA OPAKUJEME PODMĚT A PŘÍSUDEK V 7. ROČNÍKU. 1. Ve větách podtrhni podmět a přísudek. Do tabulky urči jejich druh (Př - slovesný, jmenný se sponou, jmenný; Po - všeobecný, nevyjádřený) a typ (holý, rozvitý, několikanásobný). a/ Někteří lidé v zoufalé situaci doufají v zázrak. b/ Jídlo bylo všem poskytnuto zadarmo

Správné odpovědi - holý, rozvitý a několikanásobný podmět

Přísudek jmenný se sponou. Vydáno dne 14.07.2016 od Jana Skřivánková. V dnešním článku si ukážeme, z jakých částí se skládá slovesně-jmenný přísudek, ukážeme si, jak ho můžeme ve vetě poznat a navíc si představíme několik aktivit, díky kterým si můžeme tento typ přísudku procvičit Podmět rozvitý se nazývá podmět, který je rozvit dalšími větnými členy. Vzniká spojením základu podmětu s dalším větným členem Najděte ve větách rozvitý přísudek a několikanásobný přísudek. 1. Letadlo se rozjíždí a stoupá. __ 2. Nad lesem se ukázal vycházející měsíc Podmět a přísudek jsou základní větné členy. rozvitý. c) několikanásobný. PODMĚT: PŘÍSUDEK: Vánoční básničky se nám velice líbily. Každý den zalévají zahradníci záhony. Po bouřce ležely na silnici vyvrácené stromy. Děti se vracejí ze školky až odpoledne. V zimě budou nad poli létat havrani. Přes města a obce jezdí řidiči opatrně. Za špatného počasí letadlo nestartuje Přísudek slovesný Otec řeže dříví. Přísudek jmenný se sponou Tvořen je podstatným (přídavným) jménem a sponovým slovesem (být, bývat, stát, stávat se) Petr je pilný. Přísudek jmenný beze spony Mladost radost. a) Přísudek holý Babička spí. b)Přísudek rozvitý: - část podmětnou (podmět a přívlastky.

Přísudek se zpravidla za několikanásobný větný člen považuje tehdy, pokud není rozvitý: a není tak třeba rozdělovat větu na více samostatných predikací. Chlapec vykřikl a rozběhl se (několikanásobný přísudek). x Chlapec hlasitě a bolestně vykřikl a se slzami v očích se rozběhl za odjíždějícím autem (souvětí. Materiál obsahuje hrací karty, námět k aktivitám s nimi a hrací karty s čísly usnadňující orientaci pro učitele. Žák bude přiřazovat jednotlivé věty k odpovídajícím skladebním dvojicím (např. holý podmět + rozvitý přísudek). Pokusí se vymyslet pomocí karet krátkou pohádku. Karty je možno používat opakovaně

Latinsky predikát; ve větě ho hledáme jako první (i dříve než podmět); vyjadřuje, co dělá podmět; nejčastěji je vyjádřen slovesným tvarem (jednoduchým nebo složeným); přísudek můžeme rozdělit také na: holý (Petr studuje.), rozvitý (Petr dobře studuje.) a několikanásobný (Petr studuje a cestuje.). Druhy přísudků Slovesný a) Slovesný tvar jednoduchý. Přísudek. Latinsky predikát; ve větě ho hledáme jako první (i dříve než podmět); vyjadřuje, co dělá podmět; nejčastěji je vyjádřen slovesným tvarem (jednoduchým nebo složeným); přísudek můžeme rozdělit také na: holý (Petr studuje .), rozvitý (Petr dobře studuje .) a několikanásobný (Petr studuje a cestuje .) podmět a přísudek. jsou základní skladební dvojicí . věta obvykle obsahuje základní větné členy podmět a přísudek. podmět a přísudek tedy mohou tvořit (a většinou tvoří) větu. jedním členem se můžeme zeptat na druhý podmět rozvitý. podmět, který je rozvit (blíže určen) nějakými dalšími větnými. Větné členy. Větné členy vypovídají o funkci slova ve větném systému. Můžeme je rozdělit na větné členy základní, což jsou přísudek a podmět, a na větné členy rozvíjející, mezi které řadíme předmět, příslovečné určení, přívlastek a doplněk.. Větné členy mohou být nerozvité, rozvité a několikanásobné

rozvitý podmět o přívlastek malá rozvitý přísudek o přísl. určení způsobu usedavě Jestliže je větný člen rozvitý, nemůžeme jej určovat jako holý Nelze mechanicky každé doplnění slovesa chápat jako rozvitý přísudek, je třeba dávat pozor na možnost pojetí souslovného. 5. Věty se společným podmětem. Jak jsme se zmínili v úvodu, pokládají se někdy přísudky rozvíjející týž podmět za několikanásobné

Podmět je větný člen vyjadřující původce děje nebo nositele činnosti, stavu či vlastnosti. Spolu s přísudkem je základním větným členem. V češtině je podmět často nevyjádřený. Často se nevyjadřuje všeobecný podmět, který označuje nekonkrétní osobu nebo skupinu osob. Slovní druhy v podmětu Podmětem je nejčastěji jméno, zejména podstatné jméno nebo. Podmět s dalšími větnými členy je rozvitý podmět neboli podmětová část věty: Náš milovaný syn Jan Novák mladší, chlouba naší rodiny, spáchal zločin. Pokud je v podmětu spojeno několik výrazů, které označují různé jevy skutečnosti, jde o podmět několikanásobný Rozpoznávací znaky přívlastku postupně rozvíjejícího. Pořadí částí postupně rozvíjejícího přívlastku nelze měnit: Německý bačův starý ovčák Světová druhá válka Vycházková moje hůl Běžecké nejkrásnější boty. Zároveň mezi ně nelze vložit souřadicí spojku (např. a) nebo výraz tentokrát odkazující k dovysvětlení Přísudek jmenný se sponou Náš vedoucí je v zadní místnosti - podmět je 'vedoucí', a přísudek 'je v místnosti'.Potřeboval bych zkontrolovat jestli je to správně. Pokud si to dobře pamatuji, tak se tu jedná o přísudek jmenný se sponou, a ke sponovému slovesu 'být' se přidává i podst jm. 'v místnosti'. Je to správně B) Podtrhněte podmět a určete, jde-li o podmět holý (H), rozvitý (R) nebo několikanásobný (N): 1. Největší zásobárnou vitaminů a minerálů pro lidský organizmus je zelenina. 2. Venku se rozhostilo ticho a tma. 3. Sousedův syn studoval v Praze lékařství. 4. Turisté spěchali před bouřkou do chaty. 5

Podmět je v tomto případě velmi dobře určitelný dle slovesa, ke kterému patří (shoduje se podmět a přísudek). Například sloveso vařím jasně ukazuje, že se jedná o 1. osobu jednotného čísla, takže k němu patří zájmeno já. Uklízím. (já) Pracují. (oni) 2. Podmět známe z předchozí vět Závislý člen blíže určuje, rozvíjí člen řídící. Podmět, na jehož základu závisí ještě jiný člen věty, je podmět rozvitý. Přísudek znají je (jako základ) rozvit větným členem dobře a větným členem úkoly. Je to přísudek rozvitý. Věta, v níž aspoň jeden ze základních členů je rozvitý, je věta rozvitá Podmět a přísudek - shrnutí a opakování . 7. ročník. PŘÍSUDEK. ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE. Co dohromady tvoří podmět a přísudek? PODMĚT. Vysvětli rozdíl mezi členem holým, rozvitým a několikanásobným. HOLÝ. PO - Pavel zaspal. PŘ - Máma peče. ROZVITÝ. PO Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 1 / 5. ročník ZŠ / Český jazyk a literatura / Jazyková výchova / Rozvitý podmět a přísudek Rozvitý podmět a přísudek Všechny předmět Podmět a přísudek. Vedlejší věta podmětná a přísudková Podmět může také být: holý - nevážou se na něj žádné další větné členy Koně se pásli v ohradě. rozvitý - vážou se na něj další větné členy Malý chlapec si hrál na pískovišti. několikanásobný - několik členů ve větě má společný.

Druhy podmětu a přísudku - holý a rozvitý

Větné členy - najdi /podtrhni/ podmět a přísudek a urči druh podmětu! Podmět - _____ Přísudek - _____ Podmět. vyjádřený. nevyjádřený. všeobecný Podmět. holý. x. rozvitý Podmět. několikanásobný Rodiče na nás čeka. li před školou vyjádřený holý Jeníček a Ma. řenka se ztratil. i PODMĚT A PŘÍSUDEK 1. Utvořte z podstatných jmen a sloves základní skladební dvojice. (Napište slova, která k sobě významem patří). Slovesa uveďte ve tvarech přítomného času. ptáci zelenat se auto vařit slunce padat houby jet tráva zpívat kuchař běhat listí sušit se čas růs 4.1 podmět rozvitý 4.2 podmět nevyjádřený 4.3 podmět několikanásobný A) Během výletu české turisty překvapily přeháňky a bouřky. B) Včera pytláci zcela bezohledně zničili domovy vydry a rysa. C) Nad rybníky a loukami pomalu kroužil v širokých spirálách orel 1) Přísudek slovesný. Je vyjádřen určitým slovesným tvarem (Jan píše. Budete číst 2. kapitolu. Přijel jsem odpoledne. Přáli bychom si večeři.) 2) Přísudek jmenný se sponou. Základem je spona a jmenná část (nejčastěji podstatné nebo přídavné jméno). Sponová slovesa jsou být, bývat a stát se, stávat se (mohou. Tabulka PODMĚT A PŘÍSUDEK/SHODA A4. Graficky přehledné objasnění pojmů - podmět (vyjádřený, nevyjádřený, rozvitý, nerozvitý, několikanásobný), přísudek (nerozvitý, rozvitý, slovesný, jmenný se sponou), základní skladební dvojice - vše s příklady

Na podmět se ptáme pádovou otázkou 1. pádu (kdo, co?), na přísudek se ptáme co dělá podmět?. Mezi podmětem a přísudkem musí vždy být shoda (tolik opakování učiva 4. ročníku). Každý větný člen (tedy i podmět a přísudek) může být holý, rozvitý a několikanásobný. Vysvětlíme si to na této větě. MAMINKA PEČE podmĚt holÝ a rozvitÝ. najdi podmĚt a pŘÍsudek, urČi pÁdy podst. jmen pl 3. podtrhni podmĚt a pŘÍsudek, doplŇ i,y pl 4. podtrhni podmĚt a pŘÍsudek, doplŇ i,y pl 5. podmĚt a pŘÍsudek, sl.druhy a ml. kategorie pl 6 . poznej druhy podmĚtŮ a doplŇ i/y/a do koncovek přísudků pl7 Podmět je větný člen vyjadřující původce děje nebo nositele činnosti, stavu či vlastnosti. V pasivních větách může podmět představovat cíl děje. Spolu s přísudkem je základním větným členem.Ve flektivních jazycích se podmět shoduje s přísudkem v osobě, čísle, popř. i rodě.Užívá-li jazyk pády, v akuzativním jazyce mu odpovídá nominativ, v ergativním. PODMĚT A PŘÍSUDEK A) Podtrhněte podmět a napište do rámečku, jakým slovním druhem je vyjádřen : 1. Ředitel školy uvítal všechny žáky i učitele . 2. Leckdo by si s tím nevěděl rady. 3. Utkání ve fotbalu skončilo nerozhodně znak mluvnický (na podmět se ptáme otázkami kdo, co). Uvědomují si vztah podmětu a přísudku, vztah podmětu a věty, náznaky vztahu k jiným vět­ ným členům (tím, že se na ně táží), poznávají pojmy holý, rozvitý podmět a přísudek, podmět nevyjádřený, podřadí pojem podmět pojmu základní větný člen

učebnice str. 93/cv. 5, přečíst si, co je podmět a přísudek, poté cv. 6 - ústně, cv. 7 - opis a úkoly pod cvičením. str. 94 předmět holý X rozvitý, podmět holý X rozvitý (prozkoumejte tabulku), cv.8. pracovní sešit str. 8/ cv. 1,2. sloh: Můj domácí školní den M - Geometrie vlastníma rukam Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Předmět je rozvíjející větný člen závisející na rozvíjeném slovesu nebo slovesném přídavném jménu, s nímž tvoří skladební dvojici. Vyjadřuje osobu, zvíře nebo věc, kterých se slovesný děj týká, na co přechází, co jím vzniká. Ptáme se na něj všemi pádovými otázkami kromě otázek 1. a 5. pádu. Pokud se můžeme zeptat jinak než pádovými otázkami. E) Ve větě je podmět rozvitý, který není několikanásobný, a přísudek jmenný se sponou. Zdůvodnění 2.1 - E) Podmět dědeček je rozvitý přívlastky shodnými (jeho dědeček narozený), věta obsahuje přísudek jmenný se sponou (byl skladatelem). 2.2 - B

Větné členy holé a rozvit

Podmět je základní větný člen. Vyjadřuje původce děje, nositele činnosti, stavu nebo vlastnosti. Přísudek může být holý, rozvitý a několikanásobný. Za větu s několikanásobným přísudkem považujeme takovou, kdy přísudky jsou buďto holé, nebo rozvíjející vět-. This quiz is incomplete! To play this quiz, please finish editing it. Delete Quiz. This quiz is incomplete! To play this quiz, please finish editing it

PODMĚT. PODMĚT - více cvičení, snadné. PODMĚT - jakým slovním druhem je vyjádřený. PODMĚT - nevyjádřený. PODMĚT - všeobecný a nevyjádřený. DRUHY PODMĚTU. PŘÍSUDEK - holý, rozvitý, několikanásobný. PŘÍSUDEK - více cvičení. DRUHY PŘÍSUDKU - více cvičení. DRUHY PŘÍSUDKU 1. DRUHU PŘÍSUDKU Objednávejte zboží Podmět a přísudek / Shoda přísudku s podmětem (karta) v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník

Graficky přehledné objasnění pojmů podmět (vyjádřený, nerozvitý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený), přísudek (nerozvitý, rozvitý, slovesný. Podmět i přísudek může být HOLÝ, ROZVITÝ a NĚKOLIKANÁSOBNÝ ZAPSAT DO SEŠITU. a)HOLÝ Maminka vařila. b)ROZVITÝ Naše maminka vařila oběd. c) NĚKOLIKANÁSOBNÝ Maminka a babička. Určeno dětem od 8 let. Páteční ráno - holý podmět a holý přísudek (základní skladebnídvojice) Cestou do školy - přísudek slovesný jednoduchý a složený, přísudek jmenný se sponou Geometrie - podmět vyjádřený, nevyjádřený a několikanásobný Hudební výchova - rod a číslo podmětu Přestávka - shoda přísudku s podmětem ve středním a ženském rod

Podmět a přísudek - Procvičování online - Umíme česk

Podmět a přísudek / Shoda přísudku s podmětem (karta) Centrum Péče o zákazníky; Graficky přehledné objasnění pojmů podmět (vyjádřený, nerozvitý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený), přísudek (nerozvitý, rozvitý, slovesný, jmenný se sponou), základní skladební dvojice, vše s příklady.

Graficky přehledné objasnění pojmů: podmět(vyjádřený, nerozvitý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený), přísudek (nerozvitý, rozvitý, slovesný. Tabulka PODMĚT A PŘÍSUDEK/SHODA A4 Studio1+1. Graficky přehledné objasnění pojmů - podmět (vyjádřený, nevyjádřený, rozvitý, nerozvitý, několikanásobný), přísudek (nerozvitý, rozvitý, slovesný, jmenný se sponou), základní skladební dvojice - vše s příklady. Na druhé straně přehled odvození shody přísudku. Rozvíjející větné členy - hodina připravená v programu ActivInspire, úvod do učiva o rozvíjejících větných členech v 6. ročníku, seznámení s učivem, rozvitý podmět a přísudek, zakreslování grafů vět a kladení otázek. 19 (podmět a přísudek) jsou členy řídící, rozvíjející členy jsou větné členy jsou závislé. Jejich úkolem je blíže určit a zpřesnit význam členů základních. Jestliže spojíme základ, tedy holý podmět nebo holý přísudek, s rozvíjejícími členy, vytvoříme rozvitý podmět či rozvitý přísudek

Rozvitý podmět

podmět, přísudek. 2) rozvíjející. Rozvíjející větné členy jsou závislé na nějakém jiném větném členu. Rozvíjí ho. předmět, přívlastek, příslovečné určení, doplněk. Každý větný člen může být holý, rozvitý nebo několikanásobný. 1) holý. Holý větný člen není rozvíjen žádným jiným větným. 4) Rozvitý: Máma, ségra a babička pečou buchty. PŘÍSUDEK. Je to větný člen, který přisuzuje podmětu činnost, stav anebo vlastnost. Může být ale i samostatně. Rozlišujeme přísudek: 1) Slovesný = je vyjádřený slovesem v určitém slovesném tvaru (určujeme osobu, číslo, čas, , rod..) a) jednoduchý - je tvořen. Podmět a přísudek Graficky přehledné objasnění pojmů podmět (vyjádřený, nerozvitý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený), přísudek (nerozvitý, rozvitý, slovesný, jmenný se sponou), základní skladební dvojice, vše s příklady. Shoda podmětu s přísudke Učivo větné členy. V dnešním příspěvku si zopakujeme, co tvoří základní skladební dvojici, jaké druhy podmětu a přísudku rozlišujeme, rozebereme si rozvíjející větné členy a ukážeme si, jak je ve větě identifikovat.. Základní skladební dvojici tvoří podmět a přísudek Podmět (subjekt) je ten člen věty, který není na žádném jiném členu mluvnicky závislý. Přísudek (predikát) tvoří s podmětem základní skladební (syntaktickou) dvojici a mluvnicky na něm závisí (shoduje se s ním). Podmět vyjadřuje zpravidla původce nebo nositele činnosti, stavu nebo vlastnosti

Podmět a přísudek - Shoda přísudku s podmětem (karta s

Větné členy jsou v tomto případě: Jeníček s Mařenkou (podmět), staví si (přísudek), v lese (příslovečné určení místa), domek (předmět). Podmět Podmět je spolu s přísudkem základním větným členem. Vyjadřuje původce děje nebo nositele činnosti, stavu či vlastnosti. Dělení podmětu holý (Petr jede na kole. Přísudek vyjadřuje, co podmět dělá (dělal, bude dělat), jeho stav, co se s podmětem děje nebo jaké má vlastnosti tvoří s podmětem základní skladebnou dvojici ptáme se otázkami - co dělá podmět, co se děje podmětem, co se říká o podmět

Větný člen podmět vyjadřuje původce (nositele) děje, stavu, vlastnosti. Ptáme se na něj otázkou prvního pádu: kdo? co? a přísudkem. Vyjadřuje, o kom nebo o čem vypovídá přísudek, společně s přísudkem tvoří základní skladební dvojici. S přísudkem se shoduje v osobě a čísle (Jana čte. - 3. os. jednotného čísla) Podmět Podmět může také být: holý - nevážou se na něj žádné další větné členy Koně se pásli v ohradě. rozvitý - vážou se na něj další větné členy Malý chlapec si hrál na pískovišti. několikanásobný - několik členů ve větě má společný přísudek Koťata a štěňata si společně hrála na zahradě. Podmět a přísudek spolu tvoří tzv. základní skladební dvojici. Podmět 5. Rozvitý: (Zlobivý Dušan píše úkol.) 6. 3. Podmět jsme procvičovali minulý týden - nyní se zaměříme na přísudek určování druhů přísudku online Pamatujte: podmět může být před přísudkem i za ním. Přísudek slovesný; Přísudek, který má ve svém základu určité sloveso s plným významem, nazýváme přísudkem slovesným. Např.: Seno vonělo. Léto přicházelo. Červenaly se jahody. Přísudek může být rozvitý a několikanásobný. Rozvitý přísudek: Seno vonělo.

Tabulka Podmět a přísudek - Shoda A4 | Kancelářské potřeby

Podmět a přísudek. Podmět a přísudek jsou skladební dvojicí, která je vyjádřená skladebním vztahem shody (latinsky predikace). Znamená to, že se tyto dva členy shodují v osobě, čísle a ve jmenném rodě PODMĚT A PŘÍSUDEK 1. část Podmět rozvitý Naše maminka vařila. maminka vařila naše C) Podmět několikanásobný Maminka a babička vařily. maminka a babička vařily je dostatečně patrný z tvaru slovesa v přísudku: V pátek přímo běžíme ze školy domů

Podmět a přísudek holý, rozvitý, několikanásobný - YouTub

Seznámí se s otázkou, kterou se ptáme na podmět i přísudek. Seznámí se s podmětem i přísudkem holým a rozvitým. Žáci budou vyhledávat ve větách základní skladební dvojice. Datum vytvoření: 7. 2. 2012 Klíčová slova: základní skladební dvojice, podmět a přísudek, holý a rozvitý podmět a přísudek oznamovací, dvojčlenná (podmět + přísudek) • syntaktické dvojice - malá Věrka, trhali včera. Mluvnice 9 • základní syntaktická dvojice - Věrka a Honzík trhali • ostatní syntaktické dvojice (člen řídící a závislý) - blatouchy rozvitý •.

Větné členy, základní větné členy - ppt stáhnout

Pokud ve větě zapomenete čárku tam, kde by měla být, dopustíte se v tom lepším případě pravopisné chyby, odradíte část zákazníků a přijdete o pár peněz. V tom horším případě se žádné chyby nedopustíte, ale svým sdělením čtenářům řeknete něco úplně jiného, než jste chtěli. Druhý mezinárodní fil Podmět a přísudek Materiál obsahuje hrací karty, námět k aktivitám s nimi a hrací karty s čísly usnadňující orientaci pro učitele. Žák bude přiřazovat jednotlivé věty k odpovídajícím skladebním dvojicím (např. holý podmět + rozvitý přísudek) Ostatní zboží: Podmět a přísudek / Shoda přísudku s podmětem (karta) ; Graficky přehledné objasnění pojmů podmět (vyjádřený, nerozvitý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený), přísudek (nerozvitý, rozvitý, slovesný, jmenný se sponou), základní. Přísudek. Je základní větný člen, který nám říká, co dělá podmět. Nejčastěji bývá vyjádřen slovesem. Přísudek dělíme na někol druhů podle toho, jak je vyjádřen. Přísudek může být holý, rozvitý či několikanásobný. Pravidla psaní shody přísudku s podmětem naleznete v sekci pravopis

Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IVPro děti ze třídy Katky | Montessori PardubiceČeský jazyk 51 - Základní škola a mateřská škola Poříčí nad SázavouPPT - VĚTA DVOJČLENNÁ VĚTA JEDNOČLENNÁ VĚTNÝ EKVIVALENT

PODMĚT Je základním Rozvitý-Malý Pavel šel hrát kopanou. Nkolikanásobný - Petr a Pavel šli hrát kopanou. PÍSUDEK Přísudek je větný člen, kterým něco vypovídáme o nějaké skutečnosti, přísudek o podmětu něco tvrdí ČJ - mluvnice: zápis do sešitu z učebnice str. 68 - tabulka podmět a přísudek str. 69 - tabulka holý, rozvitý a několikanásobn Shoda přísudku s podmětem - nevyjádřený podmět. Vydáno dne 17.11.2008 od Jana Skřivánková. Každý si jistě pamatuje poučku, že pokud má věta nevyjádřený podmět, tak musíme automaticky psát měkké I. V tomto článku si povíme, že to tak vždy být nemusí. Přísudek - Wikipedie podmět rozvitý krásná a chytrá princezna Čistě umytá okna se na slunci krásně leskla. pomět rozvitý čistě umytá okna 8. Vyznač podmět a přísudek. Věty s přísudkem holým uprav, aby obsahovaly přísudek rozvitý. Malý Tomáš si hraje. Malý Tomáš si hraje na zahradě Byla s mým výkonem spokojená. Ve větě je přísudek jmenný se sponou. 1 Rozhlédl se a viděl, že je v ředitelně. (on) Ve větě je podmět nevyjádřený. 1 Jemné stříbrné nástroje stály na stolcích s dřevěnými nohami. Ve větěje rozvitý podmět vyjádřený. 1 Míč bum na podlahu. Ve větě je přísudek jmenný.

 • Omalovánky barbie mořská panna.
 • Těhotenská cukrovka nedodržování diety.
 • Ultrasonografie břicha.
 • Eminem 2019 europe.
 • Prodám nájezdové lyžiny.
 • Nemocná duše.
 • Lego city policie hry.
 • Nejprodávanější kočárky trojkombinace.
 • Long drink.
 • Paket go hyundai.
 • Led zeppelin kashmir text.
 • Jak povzbudit nemocného člověka.
 • Jak se zbavit zívání.
 • Retenční drátek jak dlouho.
 • Jeti studio.
 • Dogen zen.
 • Dymytry nova pisen.
 • Halloween nebo helloween.
 • Trojná bohyně.
 • Odm 2017.
 • Odtah motocyklu cena.
 • Jak zachytit streamované video.
 • Zánět šlach zápěstí.
 • Název souhlásky.
 • Štír chov.
 • Vyvýšené záhony.
 • Krevety na sushi.
 • Materialista wikipedia.
 • Vnitroblock signature menu.
 • Neutrosfera.
 • Dopravní omezení ostrava brno.
 • Olej do koupele atopický ekzém.
 • Autoradio bluetooth android.
 • Brno kostel sv. janů.
 • Malina polka.
 • Hypertenze a hypotenze.
 • Bílá nemoc tropy a figury.
 • Česká hymna noty.
 • Vektory.
 • Pohádky tisíce a jedné noci.
 • Zdravé jogurtové muffiny.