Home

Thébská hegemonie

Spartská hegemonie byla u konce a byla nahrazena thébskou. Konec Sparty jako mocenského centra to však zdaleka neznamenalo, Sparta dále výrazně hovořila do bojů v Řecku, ale už nikdy se nestala lídrem na pevnině ani na moři. Mocenské centrum se začalo vychylovat směrem k severu Řecka. Navazující článek: Thébská hegemonie Hegemonie (z řec. hegemon - vládce) je proces působení mocenských praktik, kterými vládnoucí skupiny ve společnosti udržují status quo, a to za pomoci budování preventivního souhlasu společensky podřízených skupin se společenským řádem. Lze ji též popsat jako uspořádání sil skupin způsobem, kdy jedna skupina - ať už přímo, či nepřímo - vládne.

Thébská hegemonie ale netrvala ani deset let. Řecko, rozvrácené neustálými válkami, se poté ocitlo v politickém vakuu. Busta filozofa Sókrata v Louvre. Mnoho Helénů žijících v této době cítilo, že někdejší lesk jejich civilizace kvůli přetrvávajícímu chaosu upadá Thébská hegemonie. Sparta vyhrála, ale i ona byla válkou vážně oslabena a z hegemonie nad Řeckem se neradovala dlouho. 371 př.n.l. - pozemní bitva u Leukter (v Boiótii, západně od Théb). Thébský vojevůdce Epameinóndás porazil Spartu. První a největší porážka Sparty v otevřené pozemní bitvě

 1. Nejsilnější stát Théby - thébská hegemonie 371 - 362. DOBA HELÉNISTICKÁ.
 2. Hegemonie a socialistická strategie: za radikálně demokratickou politiku-- autor: Laclau Ernesto, Mouffe Chantal USA a evroá integrace: nenápadný půvab americké hegemonie-- autor: Přikryl Pavel Sociologie světových systémů. Hegemonie, centra, periferie-- autor: Holubec Stanisla
 3. Thébská hegemonie ( 371 - 362 př.n.l.) 379 př.n.l. svrhli v Thébách Spartou podporovanou oligarchii vzestup moci Théb vznik : boiótská liga Sparťané požadují rozpuštění spolku Théby argumentují ať rozpustí jejich Peloponésk
 4. Thébská hegemonie:- Athény se Spartě postavily už rok po nastolení oligarchie à strhli to s.
 5. Thébská hegemonie ( 371 - 362 př.n.l. ) - nespokojenost se spartskou nadvládou, byla svržena oligarchie,roku 371 př.n.l. v bitvě u Leukter - thébský vojevůdce Epameinóndás zvítězil nad Spartou - konec její hegemonie, odtržení Messénie - nezávislý stát, pokles thébské moci přes vítězství nad Spartou roku 362.

§ 371 př.n.l. Thébský vojevůdce Epameinondas porazil Spartu, po jeho smrti se Thébská hegemonie zhroutila a dochází ke krizi polis. v Krize polis · Po skončení Peloponéské války nebyl v Řecku silný stát, aby vytvořil hegemo Thébská hegemonie. Nadvláda Sparty svržena Řeky už rok po válce s pomocí Théb; 371 př. n. l. - Sparta poražena v bitvě u Leukter; Thébský vojevůdce - Epameinondas; Krize polis. Žádný stát nebyl schopen hegemonie, vznik federace - sdružuje několik polis, není možné vměstnat tehdejší společnost do úzkého rámc

o Zrušení demokracie → vláda 30 tyranů = hegemonie Sparty → hegemonie Sparty = útlak → thébská hegemonie (bitva u Leukter) → nadvláda Makedonie Periklovo Řecko Růst politického vlivu řemeslníků a obchodníků Upevnění a prohloubení demokracie Růst moci stratégů = vojenští velitel Thébská hegemonie Krize polis; 4. Makedonská nadvláda a vznik helénistických států Filippos a ovládnutí Řecka Alexandr a vznik jeho impéria Vznik helénistických říší; 5. Kultura starověkého Řecka Náboženstv

později Athény svrhly nadvládu Sparty s pomocí Théb => thébská hegemonie (371 - 362 př.n.l.) celkový hospodářský i politický úpadek řeckých států vzestup sousední Makedonie - pronikání do Řecka Helénistické období (320-146/31 př. n. l.) Helén = Řek počátek nadvlády Makedonie nad Řecke VAROVÁNÍ: První čtyři levely obsahují extrémně nudnou látku, která spolehlivě zničí jakýkoliv váš zájem o zbytek kurzu. Nejlépe je začít u Řecka, kde se již testují klasické události, nikoli abstraktní, dlouhatánské časové jednotky typu paleolit nebo střední říše v Babylonu. Připomínky jsou vítány. (→ discussion) Kurz není, jak je možno si.

MATURITNÍ OTÁZKY Z DĚJEPISU pro školní rok 2020-2021 1) Pravěk lidstva a orientální despocie Názory na vznik člověka, nástin pravěkých období paleolit, mezolit, neolit, používán 371 - 362 př. n. l. = thébská hegemonie 338 př. n. l. = vítězství Filippa Makedonského nad řeckými vojsky - bitva u Chaironeie 337 př. n. l. = Korintský spole 379 - 362 př.n.l. - thébská hegemonie Sparta usilovala o postavení řeckého hegemona, ale válkou s Athénami byla tak vyčerpána, že si je nedokázala udržet. Athény se po válce dokázaly vzpamatovat také až po roce a v tu dobu se také pomocí Théb zbavili vlády třiceti tyranů (spartské posádky po peloponéské válce) 371 - bitva u Leuktry, thébská hegemonie 362¨- Athény se Spartou poráží Théby u Mantineie 359 - Filippos II. zvolen králem Makedonie 347 - smrt Platóna 338 - bitva u Chairóneie, Řecko sjednoceno pod nadvládou Makedonců 336 - smrt Filippa a nástup Alexandra III. Velikého 334 - bitva u Gráníku 333 - bitva u Iss

Hegemonie - Wikipedi

 1. ance, druhým je souhlas či konsensus
 2. Co znamená podstatné jméno hegemonie? Význam slova hegemonie (Z řeckého ἡγεμονία.) ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny a polštiny
 3. Thébská hegemonie trvala jen do smrti dvou vojevůdců - Epameinóndás a Pelopidas Thébané osvobodili heilóty na Peloponésu Pelopidas umřel roku 364 př. n. l. během neúspěšného atentátu na Alexandra z Pherae Epameinóndás padl v bitvě u Mantineje roku 362 př. n. l

Starověk - Wikipedi

Hegemonie Sparty je však vnitřně oslabena. Roku 371 př.n.l dochází k bitvě u Leukter mezi Spartou a Thébami, protože Théby nejsou spokojeni se spartskou hegemonii a snaží se o svou vlastní nadvládu v Řecku. Thébám se podařilo svrhnout oligarchii. Thébská moc i přes vítězství nad Spartou klesá Thébská Hegemonie Roku 379 byla z Théb vyhnána spartská posádka, a Théby vstoupili do koalice s Athénami. Roku 371 utrpěli Sparťané katastrofální porážku u Leuker, což ještě urychlilo krizi spartského státu a konec peloponéského spolku Thébská hegemonie (nedvláda) - thébský vojevůdce vítězí nad Spartou v bitvě u Leukter v Boitótii - příčinou je nespokojenost se Spartskou oligarchií-> důsledkem je oslabení Sparty -> ve 4. st. BC dochází k vzestupu Makedonie, která proniká do Řecka - král Filip II. Makedonský ( konec klasického období řeckých ději Bitva u Mantineie byla vybojována v roce 362 př. n. l. mezi Thébany, vedenými Epameinóndem, arkadským spolkem a Bojóty na jedné straně a Sparťany, v čele s králem Agésiláem II., Athéňany, Élidskými a Mantinejskými na straně druhé. V této bitvě se mělo rozhodnout o tom, kdo se stane hegemonem Řecka, avšak Epameinóndova smrt a porážka Sparty nakonec otevřela prostor. poleis; Thébská hegemonie popíše výboje Alexandra Makedonského a vysvětlí způsob šíření řecké kultury na východ Alexandr Makedonský; helénismus popíše a doloţí civilizaþní přínos antického Řecka pro zrod evroé kultury; rozezná jednotlivé sloupové řády a odliší na základě uměleckých prvků výtvor

371 - bitva u Leuktry, thébská hegemonie 362¨- Athény se Spartou poráží Théby u Mantineie 359 - Filippos II. zvolen králem Makedonie 347 - smrt Platóna 338 - bitva u Chairóneie, Řecko sjednoceno pod nadvládou Makedonců 336 - smrt Filippa a nástup Alexandra III. Velikého 334 - bitva u Gráníku 333 - bitva u Issu 331 - bitva u. Théby porážejí Spartu - thébská hegemonie, úpadek a) Co je to helénismus? a. Období, kdy se hledá štěstí.

Starověké Řecko II

Vyber svou školu. Zjisti, zda je tvoje škola zapojená v projektu. Pokud ano, můžeš zkoušet testy přímo od tvého učitele. Svou Školu můžeš vždy vybrat nebo změnit v menu Spartskou hegemonii následovala thébská hegemonie po bitvě u Leuctry (371 př. N. L.), Ale po bitvě u Mantineje (362 př. N. L.) Bylo celé Řecko tak oslabené, že žádný stát nemohl požadovat přednost. Právě na tomto pozadí začala nadvláda Makedonského krále Filipa II. Makedonský se nacházel na periferii řeckého světa. Thébská hegemonie Makedonská hegemonie (Přípravy na tažení do Persie, Tažení do Persie) Kultura řecké antiky (Náboženství, Architektura, Sochařství, Jazyk, Eposy, Lyrika, Divadlo, Řečnictví, Dějepisectví, Věda, Filosofie, Přírodní vědy, Lékařství) Řím (Řím) Doba královsk 371 - 362 př.n.l. - Thébská hegemonie. Následuje konec hegemonů. 357 - 355 př.n.l. - spojenecká válka - těžká porážka Athén. 354 - Thébští požádali Filipa Makedonského o pomoc. 338 př.n.l. - bitva u Chairone

Spartskou oligarchii vystřídala thébská hegemonie. Starověk se pak ještě jednou částečně vrátil v oligarchickému zřízení, konkrétně v období vrcholného rozkvětu římské republiky , kdy vrstvu oligarchie tvořili bohatí obchodníci a vlastníci pozemků. Římské instituce, které představovaly vládu lidu, vša hegemonie Sparty. Sparta nejmocnějším státem, v Aténách krutá oligarchie. Korintská válka = Sparta vs. Persie; 386 př. královský mír 379 - v Thébách svržena oligarchistická vláda (založen 2. aténský nám. spolek - 378/377 př.) thébská hegemonie (371-362 př. THÉBSKÁ HEGEMONIE 379 - 362 •Svržení demokraté se vrátili do Théb v roce 379 př. n. l., svrhli aristokraty a s pomocí athénského vojska vypudili Sparťany z Kadmeie. •Théby obnovily spojenectví s Athénami proti Spartě •bitva u Leukter v roce 371 př. n. l. - Sparta s Thébany vedenými Epameinóndem. Ten využi

Starově

THÉBSKÁ HEGEMONIE ( 371- 362 př. n. l. ) 371- bitva u Leukter - Th. vojevůdce Epameinondás porazil Sparťany - konec Sp. hegemonie - prospartské oligarchické režimy se poté rozpadly- k moci demokraté - opakované pronikání Th. vojska na Peloponés, Messenie se stává samostatným státe ( hegemonie Sparty oslabena - 378 p. n. l. - založen 2. athénský nám. spolek. Thébská hegemonie ( 371 p. n. l. - bitva u Leukter Epameinóndás ( thébský vojevůdce ) - porážka Sparty ( 362 p. n. l. - bitva u Mantineie Sparta porazila Théby pokles thébské moci - r. 338 p. n. l. - bitva u Chaironeie ( nadvláda Makedoni Athénský námořní spolek Peloponéský spolek Bitva u Aigospotamoi Thébská hegemonie Bitva u Chaironeie Korint Korintský spolek Zároveň nám jednu z rozhodujících námořních bitev druhé světové války přiblíží i z pohledu japonské armádní elity.(Vertical Ent. thébská hegemonie - nespokojenost se spartskou nadvládou, svržena oligarchie, přesto pokles thébské moci ( nakonec oslabení Athén, Sparty i Théb. Kultura. centrum - Athény. systém výchovy a vzdělání dětí - paideia. kalokaghatia - ideál výchovy, spojení tělesné a duševní dokonalosti = všestranný rozvoj člověk

STAROVĚKÉ ŘECKO A HELÉNISTICKÉ STÁTY - Dějiny uměn

Sparťanská hegemonie [2] existovala v období mezi koncem peloponéské války, kdy Sparta porazila Athény a ovládla řecký prostor, a začátkem boiótské války, která znamenala konec Sparty coby mocenského centra v Řecku. Tehdy se také zrodila Thébská hegemonie 1.11.Hegemonie Sparty 22 1.12. Thébská hegemonie 23 1.13.Mocenský rozmach Syrákús 23 2.Makedonie a helénistické monarchie 23 2.1.Makedonská monarchie 23 2.2.Alexander Veliký (336-323 př. n. l.) 24 2.3.Boje mezi diadochy 25 2.4.Helénistické Řecko a Makedonie 26 2.5.Přední Asie za helénismu 27 2.6.Helénistický Egypt 3

Thébská hegemonie-370 př.n.l.-thébské vojsko vniklo na Peloponés-Sparťané chtěli uhájit Mesénii, která se stala nezávislým státem-Sparta se spojila s Athénami proti Thébám-Thébané se dále snažili pronikat na Peloponés a území Makedonie-Thébané uzavřeli smlouvu s Peršany, kteří uznali nezávislost Meséni 371 - 362 p.n.l. THÉBSKÁ HEGEMONIE nadvláda Makedonie - král Filipp II. Makedonský ovládla Spartu i Athény Makedonie využila války mezi Spartou a Athénami 4. DOBA HELÉNISTICKÁ (338 - 146 p.n.l.) období nadvlády Makedonie až do rozpadu říše Alexandra Velikého a do nadvlády Řím 371 byla Sparta poražena středořeckou polidou Théby tak tvrdě, že se rozpadl celý Peloponnéský spolek a Théby příštích devět let řídily řecký vývoj (Thébská hegemonie 371 - 362)

4.3 Thébská hegemonie, výsledek jedinečnosti dvou osobností..104 4.4 Athénský námořní spolek, druhý pokus, kdo zničil sen Athéňanů?.....134 4.5 Muž, kterého Evropa dosud nepoznala.....154 4.6 Ekonomické, právní, sociální změny, doby poklasické v největšíc Tím skončila thesalská hégemónie ve střední Helladě a začala první thébská (viz rok 600, 591 a 550 či 525). • Patří mezi kuriosity zachovaných historických pramenů, že sice neznáme rok svedení bitvy, zato víme, že se tak stalo přesně v den, kdy bylo roku 371 bojováno u Leukter (někdy v poslední třetině července)

Thébská hegemonie Sparta vyhrála, ale i ona byla válkou vážně oslabena a z hegemonie nad Řeckem se neradovala dlouho. 371 př.n.l. - pozemní bitva u Leukter (v Boiótii, západně od Théb). Thébský vojevůdce Epameinóndás porazil Spartu. První a největší porážka Sparty v otevřené pozemní bitvě Thébská Hegemonie Roku 379 byla z Théb vyhnána spartská posádka, a Théby vstoupili do koalice s Athénami. Roku 371 utrpeli Spartané katastrofální porážku u Leuker, což ješte urychlilo krizi spartského státu a konec peloponéského spolku Vývoj po válce • Sparty si díky oslabení z války neudržela hegemonii + konflikt s Persií (tzv. korintská válka), konkurentem Sparty byly Théby (tzv. thébská hegemonie 371-362 př. n. l.) a brzy také opětovně Athény • obecně řecké státy oslabeny, v krizi díky vzájemným rozporům → politický a hospodářský úpade

Vývoj řeckého světa ve 4. století př. Kr. - zvl. spartská a thébská hegemonie, 2. athénský námořní spolek, nástup Makedonie v době Filipa II. Přehled vývoje řeckých států na Sicílii a v jižní Itálii od počátků po římskou nadvládu - zvl. dějiny Syrákús; Tažení Alexandra Velikého a jeho důsledk Prezentace. L. I. Brežněv - Stručný referátek do ruských dějin (Říjnový převrat v Kremlu, epocha détente a stagnace) - . Oktáva. Druhá světová válka - Nedokončené - . Situace před druhou světovou válkou, Mnichovská dohoda, období druhé republiky - Vzestup Německa, napadení Habeše Itálií, anschluss Rakouska, tajný plán Grün, Sudetendeutsche Partei, Mnichovská. Thébská hegemonie. 371 pnl - 362 pnl - pokračování odporu proti Spartě » svržena oligarchie - 371 pnl - Théby poráží Spartu » oddělení Théb - hospodářský a politický úpadek řeckých městských států, vzestup Makedoni Rovněž spartská hegemonie měla existovat pouze několik desetiletí. Místo očekávaného míru a svobody zabředl řecký svět v průběhu 4. století př. n. l. do ještě hlubších a ničivějších válečných konfliktů. Pokusy dosáhnout všeobecného míru (koiné eiréne) na principu autonomie a rovnoprávnosti byly bezvýsledné Po jeho smrti však thébská hegemonie zcela rychle upadla. Konečným výsledkem boje tak bylo rozhodující oslabení jak Thébanů, tak i Sparťanů. Politickou situaci následně využila Makedonie (Filip II.). Adkins, Lesley a Adkins, Roy, Starověké Řecko: encyklopedická příručka, s. 2

hegemonie - ABZ.cz: slovník cizích slo

Antické Řecko - Dějiny uměn

OBECNÁ ŠKOLA (6. - 9. ročník) (Aktualizace k 1. září 2006) Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami. Schválilo MŠMT pod čj. 12035/97- 20, s platností od 1.9.1997 Posted 11 dubna, 2019 by Redakce & filed under Technologie vody, vodárenství, čistírenství.. Souhrn. Příspěvek přináší prvotní pokus o systematické pojetí stanovení typologie věžových vodojemů pro potřeby řešení výzkumného projektu Věžové vodojemy - identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití.Navazuje na předchozí stanovení odborné terminologie.

Moje osobní stránky :-) - Dějepis - Řecko - výpisk

Člověk se učí celý život a cesty k poznání mohou být různé. Zvědavost, nebo chcete-li zvídavost, pak je hlavním motorem poznávání a tím i pochopení mnohého. Občas objevíte netušené věci, napovídající nám, jak málo víme o světě. (5) Též thébská či hornoegyptská. (6) Město ležící v nilské deltě,řec. Tanis, dnes San al-Hagar. (7)Původně velitel vojska, který se následně prohlásil veleknězem a poté králem obou Egyptů. (8) Tj. Ramesse XI. , vládl do roku 1080 př. Kr. (9) Řec. Smendés The Promis - Katharsis Evangelium Decodum Evangelium historické Tištěné vydání - 100 ks, vyšlo 21.12.2009 ; Vydavatel: Foltr Rostislav, Granátová 1929, 511 01 Turnov, Czech republic, IČO: 435 29 721, registrováno u MK ČR : E 17 668; tel.: +420 603 169093, +420 605 725807, @-mail: [email protected][email protected - thébská hegemonie - nespokojenost se spartskou nadvládou, svržena oligarchie, přesto pokles thébské moci à nakonec oslabení Athén, Sparty i Théb Kultura- centrum - Athény- systém výchovy a vzdělání dětí - paidei Nakonec se thébská knížata utkala s Hyksósy na S. Král Kamóse převzal od Apopiho III. ('Awoserre) ce- lý Egypt s výjimkou města Avaris ve SV Deltě (podle jeho nedávno objevené historické stély, viz L. Haba- chi, The Second Stela of Kámoše, 1972)

Rozvoj řecké otrokářské společnosti - Dějepis - Maturitní

Není proto divu, že ukončení spartské hegemonie a založení jeho rodného města, které mělo čelit spartské expanzi, bylo pro něj významným historickým mezníkem. Thébská nadvláda v Řecku se udržela jen devět let, a když byli Thébané oslabeni válkou s Fóky, obávali se občané Megalopole útoku Sparty, a proto se v. 4 Srovnání starověkých státních útvarů Orientální despocie Antické státy Egypt, Mezopotámie, Indie a Čína Antické Řecko a Řím vznikají v povodí velkých řek (rozsáhlé zavodňovací práce) vznikají často u moře (stavba přístavů) despocie, teokracie - panovník pokládán za boha nebo jeho prostředníka, důležitá role kněží tyranida, timokracie, oligarchie.

 • Pomůcky na mytí podlahy.
 • Audi q7.
 • Plna nadra.
 • Kniha pro děti.
 • Ant man online kukaj.
 • Muž se železnou maskou broadway.
 • Odřádkování ve wordu.
 • Su 7.
 • Distenze kloubního pouzdra.
 • Otrava alkoholem první pomoc.
 • Mluví jako pýthie.
 • Superprémiové granule pro kočky.
 • Lego city policie hry.
 • Termopáska na výfuk.
 • Frank hamer.
 • Jak vypadá průjem u kojence.
 • Ucho test.
 • Hugh dancy 2019.
 • Fotosoutěž miminek 2018.
 • Baby born piknik.
 • Jak napsat zprávu.
 • Propisky pilot.
 • Mirrors csfd.
 • Šablony pro zš 2018.
 • Uhor jidlo.
 • Vzpomínkové parte.
 • Sýrovo šunkové muffiny.
 • Lumea prestige ipl br1956.
 • Sendai.
 • Jak ušít dětské trenýrky.
 • Blood diamond online.
 • Mhd praha.
 • Op vvv šablony.
 • Muzeum prokletých věcí.
 • Thule řetězy.
 • Anglická slova začínající na a.
 • Google ads cena.
 • Čsn 02 2562.
 • Poppers a pervitin.
 • Autobus 304 kraków.
 • Caterham super seven.