Home

Registrační kniha koní

Po narození hříběte, s výjimkou anglických plnokrevníků a klusáků, zašle majitel do 21 dnů ode dne narození modrý průpis PL osobě, která provádí pro plemennou knihu označování a registraci koní a ta na jeho základě hříbě zapíše do registrační knihy koní. Ve stanovené době přijede hříbě označit způsobem. Formality, formality! Postesknutí - a zároveň naše srpnové téma. Ano, budeme se zabývat různým papírováním okolo koní, co si kde a jak hlídat; a začneme tím nejzákladnějším: registrací koní a hospodářství v ústřední evidenci a koňskými průkazy Informace o registraci koní na hobby závody Registrace koní do ČJF pro účast na hobby závodech je zdarma. Pokud kůň již v JIS je registrovaný a je pod správným subjektem, není třeba dělat nic. Od roku 2017 je nutné registrovat i koně účastnící se hobby závodů veškeré informace obsahuje ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY ČT nebo je naleznete na webových stránkách Ústřední evidence koní ČR www.uek.cz. OZNAČOVÁNÍ, REGISTRACE A EVIDENCE KONÍ, OSLŮ A JEJICH KŘÍŽENCŮ S KOŇMI (§ 22 a § 23 plemenářského zákona, prováděcí vyhláška č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Komise (EU) č. 2015/262 účinné od 1.1. - Jsi-li opravdový fanoušek koní, pak je tato kniha přesně pro tebe! Najdeš v ní všechny důležité informace týkající se koní, jejich chovu a anatomie, potřebného vybavení, vhodné péče a ještě mnoho dalšího

ÚEK ČR - Pro chovatele - Označování

V kategorii Koně naleznete spousty zajímavých encyklopedií a příruček o zástupcích jednotlivých plemen, o jejich chování, komunikaci a o všech stránkách péče o ně. Naše knihkupectví Vám doporučuje například tyto knihy Velká kniha o koních, S respektem! nebo Zdraví koně - Základní péče SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka U Hřebčince 479, 397 01 Písek . IČO: 60161370 mob.: +420 777 319 632. email: info@schct.cz kralova.schct@seznam.c § 23 Registrační kniha koní Registrační knihu vede osoba provádějící označování koní pro ÚEK a uznané chovatelské sdružení. § 24 Hlášení změn Dojde-li ke změně majitele, k poražení, vývozu, úhynu, kastraci nebo ztrátě koně, zasílá majitel koně osobě pověřené ÚEK hlášení změny

Papíry na koně, papíry na stáj EQUICHANNEL

ČJF Koně - registrace, licence, přeměření pon

Registrační kniha koní Každá osoba provádějící označování koní, (nejde-li o anglického plnokrevníka a klusáka), vede registrační knihu koní; registrační knihu koní vede písemně na formulářích, které jí poskytuje pověřená osoba. Registrační knihu koní předává osoba provádějící označování koní. Kniha plná známých citátů o koních, síle a eleganci je volným pokračováním úspěšné knihy Kniha citátů o koních a o lásce. Fotograf Dalibor Gregor tentokrát doplnil knihu snímky elegantních chladnokrevných koní. Kniha je vhodným dárkem ke slavnostním příležitostem

REGISTRACE HŘÍBAT Svaz chovatelů českého teplokrevníka z

Koně Knihy.ABZ.c

§ 45 Registrační kniha koní § 46 Hlášení změny § 47 Systém ústřední evidence koní, oslů a jejich kříženců a podklady pro její vedení § 48 Registr koní a oslů a jejich kříženců v databázi ústřední evidence § 49 Průkaz koně § 50 zrušen § 51 Osli a jejich kříženci s koňm oznaČovÁnÍ, registrace a evidence konÍ Platné podle § 22 a § 23 plemenářského zákona, prováděcí vyhláška č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Komise (EU) č. 2015/262 účinné od 1.1.201 3.2. Přidruženými členy PK mohou být chovatelé koní, kteří splňují následující podmínky: a) podají písemnou přihlášku k účasti svých hřebců nebo klisen na plemenné knize, b) uhradí registrační poplatek, c) zavážou se k dodržování řádu PK, d) nechají zapsat klisnu nebo hřebce do PK. 3.3

Knihy o koních Alza

 1. Registrační kniha koní (1) Každá osoba provádějící označování koní, nejde-li o anglického plnokrevníka a klusáka, vede registrační knihu koní; registrační knihu koní vede písemně na formulářích, které jí poskytuje pověřená osoba. 4) (2) Na každé registrační knize koní musí být na titulní straně uveden
 2. Označování koní zajišťuje jejich chovatel, plemenné koně označují uznaná chovatelská sdružení, neplemenné koně označuje pověřená osoba. Evidence. Pro každé plemeno definovaných hospodářských zvířat, s výjimkou drůbeže, plemenných ryb a včel, se vede jediná plemenná kniha a jediná plemenářská evidence
 3. Plemenitba v chovu koní Plemenné knihy Rodokmeny Plemenné knihy Plemenná kniha - registr př . Stáhnout celý tento materiál . 1 2 3 . Další . Vloženo: 18.04.2010.
 4. Samotná registrace koně je bezplatná. Každý kůň musí být registrovaný prostřednictvím nějakého mateřského subjektu. Každý kůň může mít pouze jeden mateřský subjekt. Registrovat lze koně řádně registrované v Ústřední evidenci koní (ÚEK) i koně krátkodobě působící na území ČR

Koňskéknihy.cz - knihy o koních na jednom míst

Proto byla roku 1879 ustano ve na p lemenná kniha, avšak ani díky ní se chov nedokázal zcela obnovit, počty koní s e o p ět sn ižovali a v roce 1913 zbyli pouze 3 hřebci. Zlom nastal roku 1915, kdy byla plemenná kniha rozdělena a kříženci a cizí ko ně byli vedeni odděleně. Také bylo zavedeno zpětné číslování a to pouze. Plemenná kniha ho vybaví identifikační kartou, do které si majitel u veterinárního lékaře zajistí zaznamenání slovního a grafického popisu. označí, zapíše jej do registrační knihy koní, vyplní hlášení o registraci a to zašle, příp. i . s osvědčením o stanovení genetického typu, nebo s osvědčením o. Manipulační značky lze přemisťovat mezi více vozidly, přičemž k nim patří i kniha jízd, která zaznamenává, které auto, kdy a k jakému účelu vyjelo na silnici. Také platí, že tyto značky nesmí být použity na voze již zapsaném v registru vozidel s přiděleným jiným druhem registrační značky Na sáček/obálku také uveďte jméno hříběte a číslo čipu (můžete nalepit štítek) a na druhou obálku s žíněmi jméno matky a její registrační číslo. Pokud není matka vedena v BPS knize, tak je zapotřebí poslat i kopii jejího rodokmenu (4) Potvrzení o původu koní, oslů a ryb obsahuje a) název a sídlo osoby, která vede plemennou knihu nebo plemenářskou evidenci příslušného plemene, b) registrační číslo plemenného zvířete v plemenné knize nebo v plemenářské evidenci, c) způsob identifikace, d) identifikační číslo plemenného zvířete

3. Plemenná kniha Barokní Pinto je jednotná a otevřená. Jednotná znamená, že je v rámci ČR vedena pouze jedna plemenná kniha. Otevřená znamená, že je do ní možno zapisovat všechny koně, kteří mohou být využiti k dosažení chovného cíle včetně koní bez doloženého původu. 4 Marie Brodinová Úhořilka 12 Havlíčkův Brod GPS: tel: +420 777690970 tel: +420 777209035 e-mail: marie.brodinova@uhorilka.cz web: e-shop: Produkty: Rostliná výroba: Živočišná výroba: syrové kravské mléko, chov mléčného skotu a koní Služby: výuka jízdy na koních,.. EU registrační číslo inseminační stanice. SOSH Písek CZ 317 900 22. Zemský hřebčinec Písek U Hřebčince 479 397 01 Písek. tel. +420 382 214 121 fax. +420 382 212 571. e-mail: hrebcinec.pisek@quick.cz. GZ - Hřebci jsou zařazeni do genových zdrojů: ČT - český teplokrevník: CS - slovenský teplokrevník: KK - kůň kinsk Grafický popis strakatých koní doporučuji vyšrafovat úhledně pravítkem a na pevné podložce. 3. Čísla čipu po načipování nalepte a nechte potvrdit a orazítkovat veterinářem nebo inspektorem na oba formuláře ( na AES + připouštěcí nebo registrační lístek) a případně i na sáček s DNA hříběte

Všichni velmi dobře víme, že chov koní byl, je a pravděpodobně stále bude poměrně nákladnou finanční záležitostí. Chov amerického quartera je v našich podmínkách o to složitější, že plemenná kniha je vedena mimo území České republiky Změnu majitele koní zapsaných plemenné knize provádí příslušná plemenná kniha!! Ostatní změny pak ÚEK ČR. 21.01.2004 - Změny telefonních čísel inspektorů chovů koní! Upozorňujeme chovatele na změny telefonních čísel inspektorů koní - viz odkaz Kontakty 12.05.2003 - Spuštěny webové stránky ÚEK Č plemenná kniha svazem prémiovaných klisen - SPK MT Hlavní plemenná kniha (HPK MT) Do HPK MT může být zapsána klisna s oboustranně prokazatelným původem do 4. generace předků, Otec a otec matky klisny musí být příslušníky původních rakousko-uherských polokrevných kmenů nebo zástupci povolených plemen

Nissan GT-R majitele Jiřího Pergla (GTR Frankenstein team) má výkon 1 612 koní (1 202 kW) a točivý moment 1 485 Nm. Původně sériově vyrobený automobil, který prošel v servisu TOPRUN GT-R úpravami především motoru (6válec o objemu 4,1 litru), převodovky a dalšími komponenty hnací soustavy, má registrační značku a je technicky způsobilý k provozu na pozemních. Registrační kniha koní (1) Každá osoba provádějící označování koní, nejde-li o anglického plnokrevníka a klusáka, vede registrační knihu koní; registrační knihu koní vede písemně na formulářích, které jí poskytuje pověřená osoba.4) (2) Na každé registrační knize koní musí být na titulní straně uveden

Všechny knihy o koních - Koňskéknihy

13.1.4.1 V pravé sedlové krajině se provede označení složené ze dvou částí. V horní části číslo registrační knihy koní a v dolní části pořadové číslo hříběte v registrační knize koní. Horní číslo je maximálně dvouciferné, dolní číslo maximálně trojciferné B. II. Předmět smlouvy bod c) EK se zavazuje předat registrační knihy koní nejpozději do 31.12.2007 ÚECHK - vypouští se C. III. Způsob finančního vyrovnání : 1. Zápis klisen do PK - za tento úkon účtuje EK SCHČT 800,-Kč - vypuštěno dle sazebníku SCHČT 2 Wiky - Martinaburianova.cz - Sada E-BOOKů o fotografování koní. Nbouchalova - Dalibor Gregor - kniha Kouzlo spřežení koní . NellyZ - KonskaKrmiva.cz - Krmivo pro koně müsli ACTIVE Fiber (20 kg) Aneta Pfefrova - KonskaKrmiva.cz - Krmivo pro koně müsli SENIOR MIX (20 kg) Barborak - KonskaKrmiva.cz - Krmivo pro koně müsli BASIC (25 kg Pinto Horse Association of America byla založena v roce 1947 a provádí registraci koní a ponyů se stejnými overo a tobiano barevnými odznaky, které najdeme u paint horse. Pinta jsou ve všech velikostech, od miniaturních po vzrostlé koně. Dělí se podle typu na honácké, hunterské, pro rekreaci a jezdecké Zde naleznete potřebné dokumenty, které uplatníte při založení vlastního chovu

koně - štítek Databáze kni

 1. Proto byla roku 1879 ustanovena plemenná kniha, avšak ani díky ní se chov nedokázal zcela obnovit, počty koní se opět snižovali a v roce 1913 zbyli pouze 3 hřebci. Zlom nastal roku 1915, kdy byla plemenná kniha rozdělena a kříženci a cizí koně byli vedeni odděleně
 2. Kniha - autor Jeane-Pierre Hourdebaight, 200 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá -25% 339 Masáže koní. Elektronická kniha - autor Jean-Pierre Hourdebaight, 256 stran 219,- EET registrační pokladny, Pokladní.
 3. EET registrační pokladny, Pokladní Kniha - autor Martina Drijverová, 80 stran, česky, Pevná bez přebalu lesklá -9% 179,-163,-bez DPH 148,- kam chodí hlavně nadšenci a milovníci koní, ale trénovat na závody by tu snad nikoho ani nenapadlo. A tak se Casey pomalu smiřuje s tím, že její sen zůstane jen snem
 4. Hříbata koní, oslů a jejich kříženci s koňmi se označují před odstavem tak, aby byl vydán průkaz koně po označení nejpozději do 31. prosince roku narození daného koně, nebo během 6 měsíců od data narození podle toho, který z těchto termínů nastane později. Způsoby označování. slovní a grafický popis a či

Registrace a označování koní

ČMSCH, a.s. - Registrace provozovn

Prodám Renault 21 TXE - vysoká el. výbava na tehdejší dobu, motor 2,2I - čtyřbodový vstřik - asi nejlepší motorizace- 107 koní, úsporný. Auto je v pozoruhodně zachovalém původním stavu včetně laku, čistého čalounění, žádná koroze. Vyměněny pouze pneu.. IRISH COB THE CZECH REPUBLIC, z.s. zapsaná u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou L 2203 Náš TIP! Veterán. Prodáváno jako souprava (vůz a přívěs),Vozidlo k vidění v showroomu DAVOExklusiv, původní registrační značky včetně technických průkazů, po 2. majiteli, koupeno v ČR, servisní kniha. Možnost výhodného financování vozu. Emisní a technická kontrola s platností na 2 roky. Mimořádně zachovalý stav AGA36E - Etika chovu zvířat a welfare koní - Evroé právní předpisy o ochraně zvířat během přepravy AAA23E - Základy agroekologie - Domestikace_zvirat AVA35E - Praktická fyziologie zvířat-kůň - 8.Trávení-Kálení a exkrementy u zvířa

Knihy o koních Dobré Knihy

 1. Knihu Šumava z roku 2001 si můžete vyzvednout ve výdejně v Praze - Holešovicích, nebo ji pošleme přímo k vám
 2. Ako správne mysliet kniha pdf. Beste Knihy Zum Zdarman Stažení Auf Kindle. Všechny informace najdete průběžně na webu knih kt.cz a na sociálních sítích. neděle 19:30 divadlo Klatovy LAKOMEC. Lakomec je jedním z. Na papír zapiš název knihy a jejího autora, tvé jméno, příjmení a třídu. 3. Moliére
 3. Krajská knihovna Karlovy Vary (zkratka: KKKV) je největší veřejnou knihovnou a moderním multifunkčním informačním centrem v Karlovarském kraji.Svými knihovnickými a informačními službami zajišťuje právo občanů na svobodný a neomezený přístup k informacím bez rozdílu. Fond knihovny je univerzální s důrazem na regionální a balneologickou literaturu, u kterých je.
 4. Provozní doba, vstup na výstavu 11. - 13. 5. 2017 9.00 - 18.00 hod 14. 5. 2017 9.00 - 16.00 hod Vstupné na výstavu Základní vstupné pouze při platbě online přes web zde: etickets.bvv.c
 5. Auto - Hodiny rto bazar. Vybírejte z 55 inzerátů. Prodejte snadno a rychle na Bazoši. Přes půl milionů uživatelů za den. Najděte co potřebujete ve Vaší kategorii
 • Zlomeny drap u kocky.
 • Prodej grafiky sliva.
 • Online games cz.
 • Rekonstrukce státu transparentní účet.
 • Tisk kalendáře plzen.
 • Halloween kostýmy.
 • Mlýnská brno.
 • Královopolská 139 brno.
 • Dědictví v manželství.
 • Photoshop nástroj nahrazení barvy.
 • Kostel skloňování.
 • Oprava iphone praha 4.
 • Rozměry li ion baterií.
 • Tehotenstvi s prepazkou.
 • Vyjmenovaná slova po blm.
 • Aloe vera na plet recept.
 • Vodstvo usa.
 • Caracal romania.
 • Anténní slučovač 2x uhf.
 • Catahoula club.
 • Jaké sklo do dveří.
 • Poletucha.
 • Úprava červených očí.
 • Ibuprofen drogy.
 • Iihf u20 2020 groups.
 • Venkovní pergoly.
 • Michael kors peněženka červená.
 • Emily procter wiki.
 • Rajče net chorvatsko.
 • Italské biatlonistky.
 • Vizitka fb.
 • Předškolák píše zrcadlově.
 • Mitsubishi l200 závady.
 • Detska kola.
 • Wedding dress plus size.
 • Slepota u appaloos.
 • 4 mesicni miminko nic nebavi.
 • Sibiřská kočka bílá.
 • Zajimave hadanky pro deti.
 • Šaty 20. léta půjčovna brno.
 • Krampus kožich prodej.