Home

Koncovky přídavných jmen pracovní list

PŘÍDAVNÁ JMÉNA - TVRDÁ, MĚKKÁ . Jméno: 1. Doplň I-Í, Y-Ý. s nakažliv m nemocemi, opravdov přátelé, s vesel m film, kos mláďata, za pomal m pochodem, důvěřiv lidé, zapomětliv žáci, zdvořil úředník, vos bodnutí, s oranžov m puntíky, ryb polévka, z ryz ho zlata, u pěnkav ho mláděte, z pštros ch vajec, se znám m spisovatelem, hlávkov salát, úzkým stezkami. Přídavná jména - pracovní list K dispozici je pracovní list na skloňování přídavných jmen - s přehlednou tabulkou a pomůckou pro začátečníky. Lze využít jako výklad, jako opakování, jako samostatnou práci - záleží na potřebách konkrétního žáka v konkrétní situaci Anotace: Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - přídavná jména, druh a vzory přídavných jmen, určování kategorií přídavných jmen měkkých a tvrdých, pravopis přídavných jmen tvrdých a měkkých, tvoření vět, tvoření slovních spojení Pracovní list na ověření znalostí pravopisu přídavných jmen a jejich zařazení k druhům + další aktivity s přídavnými jmény. Autorkou materiálu je Mgr. Petra Karfíková. Autor: Mgr. Simona Vágnerová (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: Český jazyk další materiály k tomuto očekávanému výstupu

Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - podstatná jména, určování kategorií podstatných jmen, koncovky podstatných jmen, psaní ě/je, psaní i/y v příčestí minulém Pro psaní koncovek je důležité rozlišení měkkých a tvrdých přídavných jmen, viz téma druhy přídavných jmen.. U měkkých přídavných jmen (vzor jarní), píšeme vždy měkké I. U tvrdých přídavných jmen (vzor mladý) píšeme tvrdé Y, nikoliv však ve všech tvarech!V 1. pádě množného čísla rodu mužského životného píšeme -Í (malí chlapci jako mladí chlapci) Koncovky přídavných jmen možná znáte jako neoblíbené ovi/ovy, které dokáže v diktátu pořádně potrápit. V tomto cvičení s právě na přídavná jména přivlastňovací zaměříme, protože jak asi víte: Štěstí přeje připraveným. U diktátů a pravopisných cvičení to platí zrovna tak Pracovní list - opakování - základní skladební dvojice, minulý čas, slovesný způsob, vyjmenovaná slova, pády podstatných jmen: 5. VY_32_INOVACE_5_57.pdf (168,8 kB) VY_32_INOVACE_5/58: Pracovní list - opakování - koncovky minulého času, koncovky přídavných jmen, vzory podstatných jmen, předpony, skupiny je/ě, ně. Pracovní list slouží k vyvození nebo procvičení přídavných jmen a jejich skloňování. Žák bude ověřovat shodu přídavného jména s podstatným v některých gramatických kategoriích, bude je vyhledávat a vpisovat jejich tvar v 1. pádě do doplňovačky. Vyluští vzor pro skloňování přídavných jmen

Skloňování podstatných jmen, koncovky podstatných jmen - pracovní list s řešením. Množné číslo přídavných jmen - pracovní list s řešením. Přídavná jména cizího původu pracovní list s řešením. Velká písmena u přídavných jmen (pravidla a procvičení) - pracovní list s řešením . Pohádka. O Honzovi a Barušc POMŮCKA - PŘESTOŽE VZOR MATČIN JE PRO PŘÍDAVNÁ JMÉNA RODU ŽENSKÉHO, MŮŽEME SI JÍM POMOCI I PŘI URČOVÁNÍ KONCOVKY PŘÍDAVNÝCH JMEN MUŽSKÝCH. Vzor OTCŮV končí na obojetnou souhlásku-V, kdežto u vzoru MATČIN vyslovujeme na konci PRACOVNÍ LIST -N-/-NN- U PŘÍDAVNÝCH JMEN 1 Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit

Koncovky přídavných jmen 25. Obtížnost . 4. třída ZŠ . 5. třída ZŠ Tentokrát jsme pro vás připravili trochu obtížnější cvičení zaměřené na koncovky podstatných jmen. Ve 34 úlohách mohou své pravopisné znalosti procvičit žáci 7.-9. ročníků základních škola, ale i středoškoláci a ostatní dospělí. cvičný sešit - celý pracovní list dokončit; pracovní list cvičení 1; učebnice 94/2, 95/5, 95/7 do ČJŠ; procvičovat pravopis přídavných jmen tvrdých, měkkých; opakovat koncovky podstatných jmen, slovní druhy, shodu podmětu s přísudkem; Čtení s porozuměním - 48+49, 50+51, 56+57. Matematika - pracovní list celý Vzory podstatných jmen - rod střední: Slova mnohoznačná, opa čná, souznačná, Podstatná jména rodu středního: Slova významem nadřazená a podřazená: 1. Urči rod, číslo, pád, vzor podst. jmen: Slova s citovým zabarvením, význam slov: Vzory podstatných jmen - rod ženský: Druhy slov - ohebná a neohebná slova Podstatná. Didaktická hra zaměřená na procvičování psaní í/ý v koncovkách přídavných jmen měkkých a tvrdých. Žáci pracují ve skupinách. Každá skupina pracuje se souborem karet. Díky řešení na druhé straně karty mají žáci okamžitou zpětnou vazbu

4. Doplň pravopis přídavných jmen: Babička má porcelánov_ hrneček. Kdyţ jsem b_l mal_, rád jsem z něho pil. Je bíl_, malovaný oranţov_m_ květy. Babička upekla pov_dlov_ nebo tvarohov_ koláč a do čaje mi přidala včel_ med. Za okny štěkal Azor a ps_ v_tí se oz_valo ze všech světov_ch stran. Brzy se přidalo i hus Pravopisné jevy z celé látky základní a střední školy: vyjmenovaná slova i/y, koncovky -y/-i, velká písmena, s/z, mě/mně, skloňování a časování a další. Umíme česky. Umíme anglicky. Umíme matiku. Umíme fakta. Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý) (střední DOPLŇOVÁNÍ KONCOVEK PŘÍDAVNÝCH JMEN - TVRDÝCH. Doplň koncovky přídavného jména a vedle přepiš v zadaném tvaru. DOPLŇ KONCOVKU: PŘEPIŠ ve 4.pádě č.j. DOPLŇ KONCOVKU: PŘEPIŠ v 7.pádě č.j

PRACOVNÍ LIST—PŘÍDAVNÁ JMÉNA—DOPLŇTE KONCOVKY 1 Doplňte správně koncovky: Sportovci jsou rychl__, hladov__ psi, náhrdelník z ryz__ho zlata anotace (výstižný stručný popis způsobu použití DUM ve výuce): Pracovní list - přídavná jména - druhy přídavných jmen, přídavná jména tvrdá 1. Podtrhni přídavná jména měkká - modře, tvrdá - červeně, přivlastňovací - zeleně Např. stojí‑li rodné jméno samostatně, mívá koncovku delší; u příjmení je ‑ovi závazné, pokud nemá adjektivní nebo zájmenné koncovky (Šťastný -⁠ Šťastnému, Mallarmé -⁠ Mallarméovi i Mallarmému, Attlee -⁠ Attleemu) -⁠ viz kap. o skloňování mužských osobních jmen Uživatel Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby ONLINECVICENI, poskytované provozovatelem.Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat PRACOVNÍ LIST - PÁDY PODSTATNÝCH JMEN 1 _____ Test 1 - pádové otázky, Test 2 - urči pád, Test 3 - urči pád, Test 4 - urči pád, Test 5 - urči pád, Test Koncovce podstatného jména se také přizpůsobují koncovky jmen přídavných, zájmen i číslovek

Pojmem přípona se v lingvistice označuje jednotlivý afix, který se nachází ve slově, za kořenem slova, nejde-li o další kořen slova nebo o koncovku.Jde o synonymum k termínu derivativní sufix.Koncovkou se pak nazývá zejména ta část na konci slova, která se přidává nebo ubírá v jednotlivých tvarech při ohýbání (skloňování nebo časování) slova (flektivní sufix) Koncovky podstatných a přídavných jmen: Desetiminutovky Potřebuješ si procvičit skloňování? Najdi si deset minut času, vytrhni některý z listů v této knížce a hned zjistíš, jak na tom jsi se znalostmi koncovek podstatných a přídavných jmen a dovednostmi správně je použít Koncovky podstatných a přídavných jmen Zjistíte, jak jste na tom se znalostmi koncovek podstatných a přídavných jmen a dovednostmi správně je použít. Nějaká chyba? Nevadí - v téhle knížce je k procvičování listů opravdu dost. A ještě se dozvíte řadu informací o současnosti, minulosti, slavných osobnostech. PRACOVNÍ LIST—PRAVOPIS PŘÍDAVNÝCH JMEN 1 Doplňte přídavné jméno tvrdé, měkké nebo přivlastňovací (označte T, M, P): (Babička) _____ pohádky. 1) Pracovní list - Koncovky přídavných jmen. Buď si tento pracovní list vytiskněte, vyplňte a nalepte do cviþného sešitu. Pokud si list vytisknout nemůžete, pište jednotlivá cviþení do cviþného sešitu. Nemusíte vyplnit vše najednou, udělejte například každý den 1 sloupec. Ať to máte do konce týdne hotové

Test - PŘÍDAVNÁ JMÉNA - TVRDÁ, MĚKKÁ - pracovní list y_32

 1. Přídavná jména - pracovní list Inkluzivní škol
 2. DUMY.CZ Materiál Pracovní list - přídavná jmén
 3. Přídavná jména - Digitální učební materiály RV
 4. DUMY.CZ Materiál Pracovní list - podstatná jmén
 5. Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý) - Procvičování
 6. Koncovky přídavných jmen v školních diktátec
 7. VY_32_INOVACE_5_3 Český jazyk pro 5

4.-5. ročník Webový portál k výuce na dálku MŠM

Luštěnky Český jazy

 1. Úly - koncovky přídavných jmen - Digitální učební
 2. Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý) (2
 • Ramzes.
 • Mestske knihovny v praze otevírací hodiny.
 • Atari breakout google.
 • Osteosarkom u psa.
 • Autosedačka s pětibodovým pásem.
 • Rýžový olej pro psy.
 • Avatar 2 cely film online cz.
 • Z čeho je listové těsto.
 • Hornbach baldachyn.
 • Alan rosenberg.
 • Zimni svatebni saty.
 • Mauki likvidace hryzců.
 • Fanánek rozhovor.
 • Právní systém definice.
 • Zlín obrázky.
 • Německé ponorky 2. světové války.
 • Zahradní toaleta baumax.
 • Modely letadel na co2.
 • Medvidek film herci.
 • Pagani huayra wiki.
 • Specializační vzdělávání lékařů 2018.
 • Sma technical support.
 • Závěsný organizér do auta.
 • Neo.
 • Podrážděný jazyk.
 • Bon jovi tour 2020 europe.
 • Jillian michaels 30 day shred zkušenosti.
 • Ostře sledované vlaky pdf ulozto.
 • Yamaha x max 125.
 • Jak se oblékali v egyptě.
 • Okno mé lásky text.
 • Wella professionals lak na vlasy.
 • Brnění a křeče v rukou.
 • Pygmy 25k exclusive.
 • Https www blu shop cz 4k master.
 • Doplňky fiat 500l.
 • Taneční filmy online zdarma.
 • Red dragon 2002 film.
 • Hotel modrá hvězda rokytnice nad jizerou.
 • Moma ps1.
 • Nejlepší cvičení na spalování tuků.