Home

Splašková jímka

Plastová samonosná jímka KUKA je určena pro ukládání odpadových vod z domácností i lehkého průmyslu nebo pro akumulaci dešťové vody a jejímu dalšímu využití. Jedná se o bezodtokovou samonosnou jímku a v případě akumulace odpadních vod je potřeba počítat s pravidelným vývozem Každá jedná betonová jímka je vodotěsná a dokonale izolovaná. Splašková voda z jímky neprosakuje do okolní půdy a také spodní voda z půdy se nedostane do jímky. Obsah betonové jímky je nutné pravidelně kontrolovat a zajistit aby nevytékala do půdy Jímka 10m3 se dá použít jako žumpa, jímka na vodu (retenční nádrž), septik apod. Jímka je vyrobená z kvalitního polypropylenu, bez podílu recyklátu s UV stabilizací. Vyztužení jímky, spolu s použitými materiály, řadí jímku do nejlepší třídy poměru cena-výkon na trhu Jímka, žumpa i septik představují řešení odpadu z domácnosti tam, kde není kanalizace. Jímka a žumpa jsou jiný výraz pro tutéž věc - nádrž, do které se odvádí splašky z domácnosti (WC, případně kuchyně a koupelny). Splašková voda se postupně mechanicky a biologicky čistí a z poslední komory je možné ji. Jímka 6m3. Plastová jímka ověřená na vodotěsnost. Z plastu, kvalitního Polypropylenu, bez podílu recyklátu. Jímku můžete použít jako odpadní jímku, žumpu, septik (jímky na vodu hledejte v sekci Jímky na vodu). Za příplatek můžeme prodloužit vlez (komínek). Jímka 6m3 je velice stabilní

PLASTOVÁ JÍMKA KUKA SAMONOSNÁ - levnejimky

ApoPlast Jímka samonosná kruhová - 12m³. Jímka samonosná kruhová - 12m³ Osazuje se do míst, kde se vyskytuje klasické podloží s lehkou sypkou zeminou obsahující kameny a kamínky bez výskytu spodní vody anebo těžké jílovité zeminy Definici kanalizační přípojky upřesňuje Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (Zákon o vodovodech a kanalizacích) v pozdějším znění v §3, odst.2) Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě Domovní čerpací stanice, respektive čerpací šachty a čerpací jímky AS-PUMP jsou určené pro přečerpávání odpadních, dešťových a podzemních vod do tlakové nebo gravitační kanalizace. Jednotlivé typy čerpacích stanic jsou uzpůsobené pro bezproblémový a dlouhodobý provoz v domácnostech, respektive u rodinných domů či chat, kde je potřeba efektivně a co.

BETONEX s.r.o. Betonové jímk

Předejděte problémům s výměnou plastové jímky a poptejte betonové, naše jímky jsou staticky posouzené a odolné vůči zemním tlakům a spodní vodě!. Na rozdíl od výrobců plastových jímek Vám ručíme, že se jímka vlivem zemních tlaků nezhroutí ani nevyplave! Na rozdíl od plastových jímek jsou naše jímky dostatečně těžké, aby odolaly vztlakové síle. Řídící modul ESH21 - patentovaný způsob snímání hladin 1 675,00 Kč detail Vodoměrná šachta 125cm, bez betonování, včetně stupadel, 2x prostupu, poklopu. 7 944,00 Kč detail Nádrž na dešťovou vodu 5000 l 24 900,00 Kč detail Nádrž na dešťovou vodu 10000 litrů 49 000,00 Kč detail Nádrž na dešťovou vodu 8000l 38 000,00 Kč detai

Plastová Jímka 10m3 - žumpa, septik

Jímka se usadí na základovou desku a postupně se napouští vodou a zároveň se provádí betonová kotva pro ukotvení nádrže kolem celého obvodu 10 cm obvodu. Kolem spodní hrany jímky (u betonové desky) musí být drenážní roura, která musí být stažená pryč od jímky, například do kanalizace, nebo vsakovacích boxu Samonosná hranatá jímka je vyrobena z kvalitních materiálů, je 100% vodotěsná. Vyznačuje se dlouhou životností a mechanickou odolností. Doprava jímky po ČR zdarma 1. Septik by měl mít nejlépe 3 komory, aby byla splašková voda co možná nejvíc pročištěna, než odteče do kanalizace. 2. Septik vás vyjde levněji než jímka, protože ho nemusíte tak často vyvážet. Probíhají v něm totiž biochemické procesy, které část kalů a sedimentu rozkládají Úvod TOPENÍ A OHŘEV ČERPADLA Splašková WILO přečerpávací jímka na domovní splašky WS 825 EM Set 2865588 WILO přečerpávací jímka na domovní splašky WS 825 EM Set 2865588 Max. dopravní výška: 20 m, max. čerpací výkon: 9 m3/h , 230V Detailní informac

Betonové jímky s EU certifikátem - betonovejimky-septic

Plastová Jímka 6m3 - žumpa, septik

Popis: splašková jímka Specifikace: - samonosnou splaškovou jímku, kterou lze instalovat na úzkém pozemku vedle plotu (viz příloha situace) - dále vedle instalace této jímku bude příjezdová komunikac Jímka na vodu je opatřena bezpečnostním přepadem. Jímka je opatřena revizním otvorem. jímka objem 7m3 Samonosná plastová jímka určena k jímání odpadních, splaškových či dešťových vod je vhodná k rodinným domům či k rekreačním objektům, kde není vybudovaná splašková kanalizace Jímka J2 je plastová jímka (nádrž) pro akumulaci, zachytávání odpadní a děšťové vody, účině hospodaří s vodou Jímka se při čištění nejprve odčerpá, potom se pomocí tlakové vody zbaví stěny jímky usazenin a nánosů na stěnách, následně opět proběhne odčerpání jímky.Tento odpad je dle objemu shromažďován na místě do speciálních nádrží na kaly nebo do cisterny. Do jímky vstoupí pracovník, který jímku vytře ručně, či vymyje dno a stěny jímky tlakovou vodou Splašková jímka: 1x 32GF21.0 400V LASSELSBERGER a.s. Rakovník: Odpadní vody s kaolínem: 1x AS215 400V Lázeňský hotel Thermal****, Lázně Karlovy Vary: Jímka splaškových vod: 2x 32GF21,2 400V Linde Gas a.s. Ostrava: Čerpání záchytných jímek: 1x BF21APF Lovochemie a.s. Lovosice: Čerpání agresivních kapalin ze záchytných.

Obecně pravidla napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci: Úsek potrubí mezi vyústěním vnitřní kanalizace a veřejnou kanalizací, zjednodušeně řečeno mezi trubkou, která vede z domu a veřejným potrubím, se nazývá kanalizační přípojka.; Každá připojená nemovitost musí mít svou vlastní kanalizační přípojku.To znamená, jsou-li na jednou pozemku dva domy. Jímka sice vyjde na méně peněz, nicméně její provoz je poměrně drahý, jelikož je spojený s pravidelným a hodně frekventovaným vyvážením fekálií. U septiku se frekvence značně snižuje, jelikož dochází k rozkládání hrubých nečistot a kalů Jímka je ideálním řešením především pro rekreační objekty, jakými jsou chalupy a chaty. Je to z toho důvodu, že tyto objekty se využívají především na sezónu. Jímka se vám vyplatí také v případě, že byste měli jakýkoli problém s připojením k místní kanalizaci a získáním příslušného povolení Betonové jímky. Betonové jímky jsou určeny k zachycení odpadních a dešťových vod.Po provedení speciálního nátěru je lze také využít pro akumulaci pitné vody (stejně tak i plastové). Jímky jsou sestaveny z betonových prefabrikátů (dno, skruž, zákrytová deska apod.), které jsou navzájem těsněny butyllrubberovou páskou a těsnící maltou Stokové sítě, jednotná kanalizace, splašková kanalizace, tlaková a gravitační kanalizace, čistírny odpadních vod. vlastní akumulační a čerpací jímka s ponorným čerpadlem ( nutná el. přípojka 380 V ) výtlak do sběrného tlakového potrubí.

jimka 12m3 Srovnanicen

Pro výpočet objemu vsakovací nádrže PLATÍ OD 1.3.2012 NOVÁ ČSN 75 9010 VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ SRÁŽKOVÝCH VOD. Uvedený výpočet vychází z německé normy ATV-DVWK-A 138, která u nás byla obecně přijímána v době, kdy česká norma ještě nebyla. Ponecháváme jej zde například pro posouzení dříve provedených. Septik je průtočná tříkomorová jímka s nepravidelnou produkcí odpadních vod a zpravidla jako předčišťující stupeň doplněný pískovým filtrem. Cena od 12 , jejichž splašková kanalizace je vyvedena pod úrovní veřejné kanalizační sítě a nelze se na ni napojit klasickým gravitačním způsobem. Cena od. Jímka je nádoba, do které se akumuluje odpadní voda a poté vyváží.. Oproti tomu v septiku dochází k předčištění a následné filtraci, takže je možné vodu nechat vsakovat ven do půdy. V první komoře klesnou na dno pevné části a tekutý obsah odtéká přepadem do druhé, případně další komory. Splašková voda se postupně mechanicky a biologicky čistí a z.

jímka DN 2500. rovnou na obsah; rovnou do hlavního menu Přihlásit Registrace. Přejít na e-shop. Nabídka produktů; Ke stažení; Prodejci; Reference; O nás; Aktuality Třebčice - splašková kanalizace a ČOV. Skládaná jímka DN 2500 pro čerpací stanici. Fotografie SO. 15 splašková jímka k provozní budově 300 m3 - kontrola těsnosti. Plánovaná rekonstrukce současně volného a nevyužívaného zemědělského areálu bude spočívat v celkové rekonstrukci většiny výše uvedených objektů. Tři stávající stáje (obj. 1,2,4) budou celkově vnitřně rekonstruovány na výkrmny prasat

Vyberte si z naší nabídky polypropylenových nádrží.Plastové kruhové jímky NK-EK jsou vodotěsné válcové jímky vyrobené svařováním polypropylénových desek.Nádrže tvarem a velikostí upravíme podle požadovaného účelu. Kruhové plastové jímky vyrábíme v typové řadě o objemu 1 - 10 m 3 v provedení s masivním žebrováním Nízké plastové samonosné nádrže určené ke skladování splaškové a dešťové vody. Vhodné do míst, kam je obtížné dostat techniku na vyhloubení jámy pro jímku. Kvalitní německé výrobky. U žádné jímky není uzamykatelný poklop součástí

DSCN1986

Je osazena splašková jímka. 30.9.2017: Finišujeme s interiéry, jsou osazeny veškeré zařizovací předměty (vana, čtvrtkruhový sprchový kout, toaleta, umyvadla a baterie). Je dokončena veškerá dlažba s výjimkou technické místnosti - zde očekáváme dodávku materiálu každým dnem Navazující splašková jímka bude kompletně vyčištěna a bude u ní provedena kontrola nepropustnosti, popřípadě bude provedena její celkové přetěsnění. Také objekt náhradního zdroje bude zachován, bude provedena jeho potřebná oprava a opětovně osazeno soustrojí náhradního zdroje. Objekt kafilerního boxu zůstane. Splašková jímka. 16. Před zahájením stavby budou vytý čeny všechny stávající podzemní sít ě. Technické řešení soub ěhu, křížení nebo ochrany stávajících sítí a navrhovaných tras sítí bude p ředloženo k vyjád ření vlastník ům, p říp. správc ům podzemních vedení a stávajících za řízení a budou.

Prodej pozemek pro bydlení - Na Padesátníku I, Praha

Kanalizační přípojka - Wikipedi

Nejčastější druhy kapalin: pitná voda, dešťová voda, splašková voda, průmyslová odpadní voda, některé chemické sloučeniny. Kalová jímka Kalová jímka je usazovací kalový prostor, který slouží k zachycování plovoucích látek a k usazováni sedimentujících látek Septik, jímka na vyvážení, čistička. Kategorie: STAVBA. Septik, jímka na vyvážení, čistička, ČOV. Víte, co je to za pojmy? Jaký je mezi tím rozdíl ? Lidé si tyto pojmy často pletou. Víte, jaký je mezi nimi rozdíl? Septik . Septik je nádoba, zpravidla o obsahu 4,5 3 , do které je přiváděna splašková voda. Nyní. Poptávám výkopové práce: Popis: - výkopové práce na zahradě u chaty - výkop pro splaškovou kanalizaci - dále výkop jámy pro jímku - přístup pro techniku je dobrý - přebytečná zemina zůstane na pozemku Rozměry: - délka kanalizace cca 30 bm - jímka 3 x 3 x 3 m Termín: - konec června - začátek července 2020 Lokalita: - Třebenice u Lovosic, okres Litoměřic Na pozemku je jak kanalizace splašková, tak i kanalizace dešťová, takže s odvodem dešťovky není problém, navíc kubík vody stojí i se stočným 21,-Kč a je z vrtu. Takže ta jímka moc ekonomická není. Ale na druhou stranu mi přijde divný tu dešťovku nevyužívat. 26. čvn 2016. Líbí se mi to Odpovězte více

Splašková kanalizace. Naposledy upraveno: 29. červen 2014 Žumpa je bezodtoková jímka, ve které se splaškové vody z objektu pouze shromažďují. Obsah žumpy je nutné pravidelně vyvážet ke zneškodnění na čistírnu odpadních vod a tuto povinnost doložit dokladem ( fakturou) Po úspěšném jarním i loňském podzimním kole odstartovala na začátku listopadu v Moravskoslezském kraji další kolo koordinovaných vývozů žump a septiků z domácností, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Společnost rozdělila vývoz do dvanácti tras, na které budou ve vybraných dnech přiděleny kanalizační vozy zajišťující. Příloha k DI - SO.3 Vyvážecí jímka a splašková kanalizace soupis - nový. Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Multifunkční objekt Úhřetice zadávané zadavatelem Obec Úhřetice Stále existují místa, kde se z nějakého důvodu nenachází splašková kanalizace, která by efektivně odváděla odpadní vody do čistírny odpadních vod. A je jedno, jestli se jedná o vzdálenější rekreační místa, nebo menší vesnice. Naštěstí zde existuje řešení, tedy septik nebo žumpa (splašková a dešťová kanalizace vč. šachet, vsakovací jímka, voda, elektro) Základová deska Dubnice u České Lípy (typ domypartners) Základová deska Orlické Záhoří (typ odvětrání radonu, zateplené základové pásy) Základová deska Javornice u Rychnova nad Kněžnou (typ DOMY OLDAR

SO 25 — Splašková jímka SO 26 — PFerušovací jímka Inženýrské a ostatm stavební objekty SO 51 — Vodovod 1. PFívodní vodovodní potrubí do vodojemu DN 600 2. Vodovodní potrubí z vodojemu do Eerpací stanice DN 800 3. Provozní voda do vodojemu DN 80 SO 52 - Kanaiizace 4. Bezpeënostní pFeliv DN 700 5 Splašková tlaková kanalizace u RD v Chýni - lokalita Háje. Samotné zařízení (jímka a čerpadlo, a taková krabice s jističema a počítadlem) nám nepatří, ale cpeme do toho naši elektřinu a platíme stočné. Možná by po nás asi chtěli peníze, kdyby se to porouchalo kvůli nějaké silonce, nebo jinému předmětu. Stavební povolení-Splašková kanalizace v obci Svinařov . Magistrát města Kladna - odbor životního prostředí. Příslušenství tvoří vedlejší zděná stavba u zadní hranice pozemku parc. č. 1397, která je v dezolátním stavu, oplocení z ocelových rámů s pletivem na betonové podezdívce, vstupní branka v oplocení, vjezdová brána v oplocení, některé další venkovní úpravy na pozemcích kolem domu, splašková jímka s přípojkou.

Domovní čerpací stanice, čerpací šachty a čerpací jímky

pojistkové skříně po elektroměrovou skříň, kanalizační svody splaškové a splašková jímka, plynová přípojka, svody dešťových vod vsakovací prvek na dešťové vody, zpevněné plochy, a oplocení Tyto stavby nepodléhají vydání stavebního povolení, proto pro ně platí podmínky pr - sběrná splašková kanalizace - jímka 45 m3, potrubní rozvody vč. výkopů - sběrná dešťová kanalizace po retenční nádrž jímka 35m3, potrubní rozvody vč. výkopů - vitroareálový vodovod potrubní rozvody vč. výkopů - vnitroareálový plynovod VTL plynovod,STL plynovody, vč. výkopů, regulační souprava RES - SO 02 - Splašková kanalizace - potrubí PVC SN 12, v dimenzi DN 250 mm a PE D= 63 mm - celková délka kanalizace je 958,95 m, z toho gravitační stoky 930,56m a tlakové stoky 28,39 m - PS 01 - Technologická část ČS - 1) čerpací technika - čtveřice (2+2) ponorných, vřetenových hydrostatických kalových čerpade

Jak řešit odpadní vody v rodinném domě, na chatě či

Jímky Špaček plas

Septik by měl mít nejlépe 3 komory, aby byla splašková voda co možná nejvíc pročištěna, než odteče do kanalizace. 2. Septik vás vyjde levněji než jímka, protože ho nemusíte tak často vyvážet K dispozici jsou garáže, kamenný sklep, dřevník, jímka, bazén, vyhřívaná napáječka pro koně, ovce, vlastní historická studna s rozvodem (dům, zahrada, stáj), ústřední topení na plyn, tuhá paliva, 2x krbová kamna, plyn, voda - řád i studna, kanalizace splašková i dešťová kanai-izace splaškovÁ + splaŠkovÁ jÍmka /Žumpa/ kanalizace deŠtovÁ + vsakovacÍ jÍmka vstupy do bytovÝch jednotek vstup / pkístup/ k bytovÉmu domu 10 zhotovitel ing. arch. jan paikryl, aut. a. -1 54, 796 04 arch. michal Šmehlík 441 5/5, 796 01 porizovatel magistrÁt mÉsta olomouce misto k. 13. tËŠetice u olomouce, kraj olomouck

Splašková kanalizace | Jak jsem stavěl důmCeník | Dřevostavby Vysočina-Petr Ibler

Kanalizační revizní a domovní šachty - PKV PLU

SANEX s

Plastové jímky Topnadrze

 1. ZTI/SPLAŠKOVÁ KANALIZACE. Příprava pro napojení kuchyně; Jímka 10m3; ZTI/DEŠŤOVÁ KANALIZACE. Šikmé střechy - zatokové žlaby, svod ve skladbě fasády; Akumulační šachta dešťových vod ; ZTI/VODOVOD. Vodoměrná šachta na pozemku ; Hlavní uzávěr v technické místnosti; Příprava pro napojení kuchyn
 2. •Žumpaje bezpřepadová vodotěsná jímka, ze které nesmí unikat ani prosakovat žádné splašky. Do jímky musí být svedeny všechny odpadní vody, tedy nejen zWC, ale i z koupelen a kuchyní. Jímka se musí pravidelně vyvážet. Četnost jejího vyvážení vyplývá zpočtu obyvatel domu a velikosti -obsahu žumpy
 3. Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí o umístění stavby: novostavba RD s parkovacím stáním, včetně přípojek inž.sítí (vodovod, plynovod, splašková kanalizace a žumpa, dešťová kanalizace a vsakovací jímka), oplocení a zpevněných ploch na p.p.č.227/4 a 625 v k.ú. Barchov u Pardubic - Beranov
 4. jímka, ze které odpadní voda nikam neodtéká. Její čištění a vyprazdňování provádí fekální vůz. Častěji než u septiku bývá u žumpy problém se zápachem a přemnožením bakteríí, množících se ve stojaté odpadní vodě. Zjistíte-li, že je žumpa u vašeho domu poškození, splašková voda z ní uniká nebo je.
 5. První možností je žumpa, neboli jímka na vyvážení Nejde o vodní dílo a její stavbu lze proto povolit v rámci stavebního řízení k rekonstrukci domu. Zatímco dříve se běžně jímka vyzdívala, dnes se vyrábějí jímky prefabrikované, plastové o obsahu 15-20 m 3 pro běžnou rodinu a včetně realizace vycházejí na 60.
 6. ulosti nekontrolovaně zaústěna.
 7. Inženýrské sítě - vlastní vrtaná studna, dešťová a splašková jímka, elektřina 230/400V. Zajímavá příležitost koupě velkého pozemku s rekreační chatou či příležitosti k alternativnímu bydlení na samém okraji Prahy s kompletní, kvalitní občanskou vybaveností v Horoměřicích nebo sousedním Suchdole. 1866 Kč/m2

Například jímka o objemu 10 m3 se naplní za 17 dnů (10 : 0,6 = 17). Při velikosti nádrže fekálního vozu 10 - 11 m3 to znamená přes 21 vývozů za rok (365 dní děleno 17 = 21,5). Cena za jeden vývoz je 1500 - 2500 Kč. Z tohoto příkladu je zřejmé, že bezodtoká jímka není vhodná k trvale obývanému domu Vsakování srážkové vody je na pozemku stavby určené k bydlení splněné, pokud poměr výměry té části pozemku, která je schopna srážkovou vodu vsakovat, činí k jeho celkové výměře alespoň 0,4 (samostatně stojící RD a stavba určená k rodinné rekreaci) a 0,3 (řadový RD) celkové výměry Název stavby: Maršovice - splašková kanalizace a ČOV Umístění ČOV: Městys Maršovice, místní část Maršovice (530115) KÚ Maršovice u Benešova (691976) ČOV na pozemku č.p. 420/157 Maršovický potok, č. h.p. 1-09-03-161 Kraj: Středočeský Charakter stavby: Mechanicko-biologická ČO

Plastové jímky - eshop levnejimky

 1. Po úspěšném jarním i loňském podzimním kole odstartovalo v Moravskoslezském kraji další kolo koordinovaných vývozů žump a septiků z domácností, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Uvedl to Marek Síbrt, mluvčí SmVaK. SmVaK Ostrava rozdělily oblast své působnosti do dvanácti tras, na které budou ve vybraných dnech přiděleny.
 2. ou. V místech s vysokou hladinou spodní vody je nutné spodní část nádrže zabetonovat. Do nádoby vtéká odpadní voda z domu
 3. Skupina Wilo patří k předním světovým výrobcům čerpadel a čerpacích systémů v oblasti zásobování vodou a klimatizace

Foto: MIS - PS, domovní čerpací jímka Foto: MIS - PS, osazení měřící šachty • Fotogalerie • Provádíme Kontakt MIS-PS, s.r.o. misps@misps.cz Kaštanová 141c, 61700 Brno IČO: 25597922 DIČ: CZ 25597922 +420 543250575 777 834 88 Splašková kanalizace. Předpokládaná hodnota: SDR 11 v profilu D=32mm - čerpací jímka - vybavena ponornými čerpadly v sestavě 2+2 - výtlačný řad potrubí - Pro výtlak je navrženo potrubí z rour PE 100 RC, v normové řadě SDR 11 s vnitřní i vnější ochrannou vrstvou v profilu D = 75 mm, s certifikací pro odpadní vody. Trstěnice - VAK, jímka ; Kanalizace - Božice II. etapa; SV Ivančice - Rosice, VDJ Litostrov; Damnice - rekonstrukce vodovodu II. etapa; Vodovod a kanalizace pro obce Rokytnička; Nové Syrovice a Láz - splašková kanalizace, prodloužení stoky L1; Jaroslavice - kanalizace II. etapa-stoka B3; Konice - stavební úpravy místní komunikace. Rodinný dům, zpevněné plochy, kanalizace splašková + jímka, kanalizace dešťová + jímka ,na pozemku parcel.č. 649 a 653 Odkazy 0910-19 Bratka rozh.pdf [PDF, 112 kB Odpadní splašková jímka-není zahrnuta v ceně. plastová, samonosná, nátok 150 mm, vyztužená, síla 8 mm, se základovou deskou; betonová, se štěrkovým podsypem . Cena domu typ Bungalov L 150 m2 na klíč je 2.275.255 kč s DPH. Zastavěná plocha domu je 150 m2. Cena tohoto RD. na klíč je 2.447.530 kč s DPH

Stavíme železobetonové nádrže pro oblast zemědělství a průmyslu. Realizace nádrží pro čistírny odpadních vod, nádrže SHZ, retenční nádrže, požární nádrže, sila - kvalitně s dlouhou životností V takovém případě je splašková voda přiváděna do první části septiku, kde dochází k usazení nerozpustných látek. Následně voda gravitačně odtéká do druhé části, v které dojde k zachycení zbytkového mechanického znečištění. Z třetí části odchází voda zbavená nerozpustných látek Voda z vodovod. řádu OVAK, splašková jímka o objemu 10 m3. V případě, že vás tato nabídka k prodeji zaujala, neváhejte mne kontaktovat pro sjednání prohlídky. Ráda Vás domem provedu. ID: 15924026 Naposledy upraveno 23.11.2020 v 22:11 přípojka, splašková a retenční jímka Ing. Miroslav Kočí, Keblov 23, 257 65 Čechtice ZIP 66584/20-877/2020 CvJ ke ÚŘ a SŘ 28.1.2020 Rodinný dům Milan ébr, J. Žižky 28, 257 06 Louňovice p. laníkem ZIP 66043/19-894/2020 CvJ ke ÚŘ a SŘ 10.2.2020 Novostavba RD a garáž

Prefabrikované betonové odpadní a akumulační jímky

 1. Při výstavbě kompletních inženýrských sítí pro přibližně dvacet domů se realizovala nová splašková kanalizace v obci Nezamyslice. Součástí projektu kanalizace byla i přečerpávací spouštěná jímka. Objednatel QUANTUM a.s. Rok stavby 2018 Průměr 2 m Síla stěny 40 cm Hloubka 5,06 metr
 2. Jímka jak již bylo publikováno ve zpravodaji je 2 metry vysoká a má metr v průměru a nátok do jímky je maximálně v hloubce 130 centimetrů. Výkop je tedy přibližně metr dvacet na metr dvacet šíře a dva metry hloubka. Splašková knalizace Navrhovaná tlaková kanalizace je v dimenzích D50 mm až D90 mm hlavní řady a D40.
 3. 125pib1 projekt 1 Úloha: vÝkres: zpracoval marek Švejda pŘedmĚt: vedoucÍ projektu prof. ing. karel kabele, csc. Čvut rok semestr 2018/2019 letnÍ energetickÝ a enviromentÁlnÍ konceptmĚŘÍtko generel tzb - rd dÍvČÍ hrad
 4. SO-07 Splašková stoka SE a výtlačný řad VE SO-14 Čerpací jímka II SO-15 Čerpací jímka III SO-16 Čerpací jímka IV SO-17 Čerpací jímka V. 2 SO-18 Čerpací jímka VI SO-19 Čerpací jímka VII SO-20 Čerpací jímka VIII SO-21 Čerpací jímka IX SO-22 Datové ovládací přípojky k ČS a HČ
 5. Zveřejnění záměru uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu Příjezd k rodinnému domuprostavbu RD, přípojka elektro, kanalizace dešťová a splašková, přípojka vody, jímka na vyvážení, přístřešek pro OA se skladem, p.č.31/2 v k.ú.Hrabůvka u Hranic: 25.9.2017: 19.10.201
DN STAV - základové desky - rychke a levně

Plastová jímka hranatá dvouplášťová - ITMS plast s

 1. Splašková kanalizace Těšetice. Splašková kanalizace Těšetice řeší odkanalizování ostatních částí této obce, které nejsou řešeny jednotnou kanalizací. Tato kanalizace je řešena jako kanalizace tlaková. Na splaškovou kanalizaci Těšetice jsou napojeny nemovitosti v okrajových částech obce
 2. - sběrná splašková kanalizace - jímka 45 m3, potrubní rozvody vč. výkopů - sběrná dešťová kanalizace po retenční nádrž jímka 35m3, potrubní rozvody vč. výkopů - vitroareálový vodovod potrubní rozvody vč. výkopů - vnitroareálový plynovod VTL plynovod, STL plynovody, vč. výkopů, regulační souprava RES
 3. Komunální splašková voda natéká přes separátor hrubých nečistot přímo do komory aktivace. Znečištěná voda se shromažďuje v akumulační jímce, která je součástí ČOV. Tato jímka slouží též jako jímka aktivace .V aktivaci se pomocí mikroorganismů a kyslíku odbourá podstatná část znečištění
 4. přípojka kanalizační splašková. přípojka kanalizační dešťová bezodtoková jímka. domovní ČOV. vsakovací jímka/retenční nádrž.
 5. Jímka měla být metr pod zemí plus pod jímkou musí být cca třicet centimetrů podsyp a beton. Celkem byla díra hluboká tři metry třicet. Dostal jsem se zřejmě pod úroveň potoka a proto mi nastoupala ta voda. Bohužel druhý den pršelo a tak se nedalo nic dělat. Tím byla dokončena splašková kanalizace našeho domečku
Plastová samonosná přečerpávací šachta | Plastové jímky a

Plastové jímky a nádrže na dešťovou vodu - db Betonové

 1. Stavební úpravy mají být na stávajícím půdorysu tribuny, bez zásadních dispozičních změn. Připojení na kanalizaci se předpokládá až v červnu roku 2021. Dočasně tedy bude sloužit nově vybudovaná splašková kanalizační jímka. Hlavní rozvody vodovodu budou zachovány
 2. -SO č. 3 - jímka 456 m³. Jako jímka na splaškové vody slouží pro skladování splachů z plochy hnojiště, koupací vany, silážního žlabu a z ostatních znečištěných ploch. Zaústí se do ní nově položená splašková kanalizace od hnojiště a od čerpacího místa. Kapacita skladovací jímky užitná je 365 m³, celkem.
 3. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 682 01 Vyškov, Brněnská 410/13 IČ: 49454587, DIČ: CZ4945458
 4. 18) Polanka nad Odrou - Jímka splaškové kanalizace včetně kanalizačního potrubí, jímka na dešťovou vodu vč. potrubí, vsakovací jímka. 19) Bohumín Skřečoň - Fasáda na RD. 20) Horní Suchá ul. Rovnoběžná - Střešní krytina, kanalizace. 21) Horní Suchá ul. Centrum - Rekonstrukce. 2012. 1) RD Horní Suchá ul. 6. Srpna.
 5. Žumpa je bezpřepadová vodotěsná jímka, ze které nesmí unikat ani prosakovat žádné splašky. Do jímky musí být svedeny všechny odpadní vody, tedy nejen z WC, ale i z koupelen a kuchyní. Jímka se musí pravidelně vyvážet. Četnost jejího vyvážení vyplývá z počtu obyvatel domu a velikosti - obsahu žumpy

SO-08 Splašková stoka SF a výtlačný řad VF SO-09 Splašková stoka SG a výtlačný řad VG SO-14 Čerpací jímka II SO-15 Čerpací jímka III SO-16 Čerpací jímka IV SO-17 Čerpací jímka V SO-18 Čerpací jímka VI SO-19 Čerpací jímka VII SO-20 Čerpací jímka VIII SO-21 Čerpací jímka IX SO-22 Terénní úprav Předmětem veřejné zakázky, který zadavatel vymezil v bodu 2.1. zadávací dokumentace, bylo provedení stavebních prací - obslužná buňka, skladovací hala, manipulační plocha s prostorem pro kontejnery, oplocení, příjezdová komunikace, napojení na vodovod, splašková kanalizace a jímka na vyvážení, dešťová kanalizace. Jímka bude plastová o rozm ěrech 3 x 3 x 2 m s kontrolním otvorem o rozm ěrech 0,6 x 0,6 m s krycím uzamykatelným víkem. Jímka bude uložena do výkopu hl. 3,35 m na podklad z betonové mazaniny tl. 15cm na hutn ěném št ěrkopískovém náspu tl. 30 cm. Výškov ě bude jímka osazena stropem 90 cm pod terénem

 • Logo ford focus.
 • Éterické oleje pro kojence.
 • Zavináč anglicky.
 • Felix the cat.
 • Soudci nejvyššího soudu čr.
 • Monitor 144hz.
 • Cad notebook.
 • Bruce willis filmy komedie.
 • Interkineze.
 • Hebrejsky miláček.
 • Čtecí záložka.
 • Dalnicni znamka preklad nemecky.
 • Konigsee kemp.
 • Poppers a pervitin.
 • Bravcove na smotane s mrkvou.
 • Hrad loket vánoční trhy.
 • Zaklady mrakodrapu.
 • Tetování lebka s růží.
 • Hravé učení zdarma.
 • Pánské kadeřnictví praha 6.
 • Jak připevnit myrtu k vývazku.
 • Dermacol 16h lip colour 10.
 • Greenland shark wiki.
 • Nikon d3200 manual.
 • Kozena bunda zara.
 • Billy ray cyrus still the king.
 • Koupit mladý kokos.
 • Černá labuť ocenění.
 • Automyčka plzeň.
 • Repliky omega seamaster.
 • Stroboskop cena.
 • Tiffany and co naušnice.
 • Tu 44.
 • Nba results.
 • Nezaměstnanost 2004.
 • Dekorace do dětského pokoje diy.
 • Stará kočka slintá.
 • Oční lékař plzeň denisovo nábřeží.
 • Ukázky dravců.
 • You make me feel like a natural woman text.
 • Přijatá faktura v cizí měně a dph.