Home

Bibliografie

Bibliografie - Wikisofi

 1. Bibliografie se zabývá zejména metodami evidence knih a následné práce s nimi. S knihou pracuje jako s fyzickým objektem, popřípadě jako s kulturním nosičem, a oproti jejímu obsahu se zaměřuje na práci s ní
 2. imálně ve.
 3. Bibliografie díla F. X. Šaldy-- autor: Macek Emanuel, Pistorius Jiří, Merhaut Luboš, Špirit Michael, Wiendl Jan Česká myslivecká bibliografie -- autor: Kovařík Jaromír Komentáře ke slovu bibliografie
 4. Bibliografické citace jsou souborem údajů o citovaných autorských dílech nebo jejich částech, jež umožňují jejich identifikaci, včetně ověření údajů. Též čtenáři umožňují získat informaci o dalších zdrojích, které se dotýkají popisované problematiky.Tvoří seznam použité literatury nebo elektronických zdrojových dokumentů a také se využívají pro.
 5. Cílem bibliografie je dosažení co nejkomplexnějších informací, shrnutí veškeré dostupné produkce, včetně rozsáhlé regionální literatury. Informuje o teoretickém a metodologickém myšlení české historické obce, zachycuje informace o vědeckých projektech i zprávy z vědeckého života, sleduje české dějiny v.

Vytvoření bibliografie. Ve citovaných pramenech v dokumentu můžete vytvořit bibliografii. Umístěte kurzor na místo, kam chcete bibliografii. Přejděte na reference> bibliografiia zvolte formát ČESKÁ NÁRODNÍ BIBLIOGRAFIE na internetu. Česká národní bibliografie je dostupná zdarma prostřednictvím internetu na webových stránkách NK ČR zde. Jedná se o dílčí část online katalogu Národní knihovny České republiky Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}} An enumerative bibliography is a systematic list of books and other works such as journal articles.Bibliographies range from works cited lists at the end of books and articles, to complete and independent publications.A notable example of a complete, independent publication is Gow's A. E. Housman: A Sketch, Together with a List of His Classical Papers (1936) Vážení uživatelé, dovolujeme si Vás upozornit, že databáze České literární bibliografie byly k lednu 2017 zkonvertovány do nového systému Aleph a jsou dostupné na následujících adresách

Česká literární bibliografie - CA

 1. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Třídění dle formy > Bibliografie
 2. Odborné studie a články Bydlení venkovského lidu na roudnickém panství v polovině 18. století. In: Litoměřicko 27 - 30, 1981 - 1984, s. 111 - 120
 3. Aqua benedetta - Aqua benedetta. 1878. Později jako Ein Fürst des Schwindels (1880) a Kouzelná voda (1927). Brusič nůžek - Der Scheerenschleifer. 1880
 4. Bibliografie - 1950 . Sčítáni lidu v Republice československé ke dni 1. března 1950 Praha, SÚS 1957-1958.

Bibliografie - 1930 . Sčítání v Republice československé ze dne 1. prosince 1930 Praha, Státní úřad statistický 1934-1938.

Anne-Marie Rakhorst - Wikipedia

bibliografie - ABZ.cz: slovník cizích slo

Bibliografie je členěna do pěti oddílů a je zpracována k 30. červnu 2013. Oddíl I zahrnuje československé a zahraniční monografie, sborníky a články vydané v letech 1967-1989. Oddíly II-V obsahují bibliografické záznamy o textech publikovaných od roku 1990 a jsou členěny podle typu publikačních výstupů: oddíl II. Ve foglarovském světě se pohybují lidé s různými zájmy. Jsou tak mezi námi shraňovatelé, kteří tvoří sbírku (ale moc v ní nebádají), badatelé (ať už se sbírkou nebo bez ní) nebo i jen příznivci (nemají ambici ani bádat ani sbírat, ale rádi si přečtou zajímavý text) Bibliografie Naší ambicí je soustředit zde odkazy na veškeré odborné texty, které byly o (převážně) české populární kultuře publikovány a o nichž se domníváme, že má smysl si je přečíst, ať už ze zvědavosti či jako podklad pro další bádání Úvod > Bibliografie. Seznam odborných i populárních článků, publikací a příspěvků na konferencích, rozhovorů v tisku. Barevná indikace odpovídá těmto kategoriím: impaktovaný časopis. recenzovaný časopis. samostatná recenzovaná publikace. sborníkové řady. zprávy a rozhovory čeština: ·systém evidence knih Sborník byl doplněn rozsáhlou bibliografií.··systém evidence knih angličtina: bibliography francouzština: bibliographie ž němčina: Bibliografie ž španělština: bibliografía

Bibliografie. Romány. Klub vrahů (Argo, 2018) Vězněná (Argo, 2015) Věk Nenávisti - třetí díl trilogie Městské války (Argo, 2011) Labyrint (Argo, 2010) Runový meč - druhý díl trilogie Městské války (Argo, 2009) Beton, kosti a sny (Argo, 2009 Bibliografie stručný přehled tvorby od roku 1990. Historické romány. Nakladatelství Alpress, Frýdek-Místek: Meč pro královnu (třetí část románového příběhu královny Žofie, končící rokem její smrti 1425 Bibliografie: Umožní vložit seznam pramenů na konec dokumentu. Spravovat prameny: Umožňuje opravit, smazat, doplnit pramen nebo zadat pramen místo zástupného odkazu. Příklad citace z knihy. Zvolte normu: Karta Reference - skupina Citace a bibliografie - tlačítko Styl - Zvolte ISO 960 první prvek a datu Všeobecná bibliografie je [b]ibliografie, která zachycuje dokumenty ze všech oblastí nebo z 6většího počtu vědních, technických nebo uměleckých oborů . Oborová bibliografie je [b]ibliografie zachycující dokumenty z určitého vědního nebo praktického oboru7 Bibliografie: sekundární informační pramen; nauka o soupisech literatury tištěných dokumentech v nejširším slova smyslu (podstatným znakem bibliografické práce je dosažení úplnosti v rámci předem určeného nebo daného omezení bez ohledu na to, kde se literatura vyskytuje

Bibliografická citace - Wikipedi

Bibliografie české literární vědy (od roku 1945) 1. 1. 2017 . Vážení uživatelé, ke konci roku 2016 byla dokončena konverze bibliografických bází ze systému ISIS do platformy ALEPH. Databáze jsou přístupné na náseldujících adresách Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. oddělení vědeckých informací Valentinská 1 116 46 Praha 1 e-mail: bibliografie@ujc.cas.cz tel.: 224 818 18 Soupis literatury: Antická teorie a česká estetická věda. In Antika a česká kultura. Academia, Praha, 1978. Bartoš, Josef: Miroslav Tyrš

"Rosso Malpelo" di Giovanni Verga: riassunto | Letture

Bibliografie. Archiv Jana Patočky založili Ivan Chvatík a Pavel Kouba v lednu 1990 v rámci Filosofického ústavu Československé akademie věd jako specializované oddělení. Smyslem Archivu je studium a pokus o výklad filosofického dědictví Jana Patočky, vydávání jeho prací, zejména příprava Sebraných spisů Jana Patočky Česká národní bibliografie (ČNB) Novinky České národní bibliografie; Ohlášené knihy a hudebniny (ISN) Ohlášené e-knihy; Adresář nakladatelů (NAK) Národní autority (AUT) Knihovnická terminologie (TDKIV) Knihovnické zkratky (KZK) Slovník českých knihovníků (SCK) Knihopis českých a slov. tisků (KPS) EZ Bibliografie. 1) Časopisy a noviny : Jóga dnes (seriály Mytologické aspekty ásan, Božstva v hinduistické tradici,Tantra ); Get in Balance (seriály Mytologické aspekty ásan, Čtyři cesty jógy, Jóga a její kořeny v náboženstvích a filozofiích východu); Učitelské noviny; Vitalita (seriály Ráno s jógou, Láska a jóga, Osobnosti jógy, Relaxace a meditace Literatura vztahující se k osobnosti a dílu Antonína Dvořáka je mimořádně rozsáhlá a neustále narůstá. Pomyslný katalog odborných publikací a článků by již v dnešní době obsahoval tisíce položek. Následující seznam proto přináší pouze základní orientační přehled dvořákovské bibliografie (c) Bibliograf.cz 2004-2010. Materiály z těchto stránek mohou být zveřejňovány pouze se souhlasem jejich autorů, a to jak v papírové, tak v elektronické podobě

Bibliografie časopisu Umění 2003-2012 (Umění - Bibliografie 2003-2012, příloha ročníku LXI, 2013) | pdf | Bibliografická poznámka, s. 3 Autorská část, s. 4-52 Jmenný rejstřík, s. 53-62 Místní rejstřík, s. 63-68 . Bibliografie časopisu Umění 1953-2002 (Umění L, 2002, č. 1-6: Bibliografie V kategorii Bibliografie. Na konci roku 2015 vyšla vědecká publikace o cisterciáckém klášteře Hradiště nad Jizerou, od roku 1852 zkoumaného archeology. Pokračovat ve čtení. Waldhauserové nežili ve Vodňanech ani sto let. Napsal PhDr. Jiří Waldhauser, CSc dne 14. únor 2017. V kategorii Bibliografie Bibliografie - správa publikací, které cituji Aplikace umožňuje autorům spravovat bibliografické záznamy a přiřazovat je ke svým publik acím. Přepnout na evidenci publikací, které mě citují Jiří Dědeček - básník a písničkář. Vydavatelství: Galén Vydáno: 2011. První vydání legendární básnické sbírky z druhé poloviny 20. století, která - jak autor skromně poznamenává - vznikala převážně z přetlaku testosteronu

Historický ústav Akademie věd České republiky - Databáze a

Bibliografie prací z dějin hornictví v publikacích NTM od roku 1987 do roku 001. Z dějin hornictví, 0, 00 , s. 11 -1 7 • rejstříky, něm. res. 19. Publikace STOP 1996- 001. Ročenka Společnosti pro technolo-gie ochrany památek 2001, 00 , s. 47-66. 0. ŘIHÁKOVÁ, Helena. Bibliografie prací doc. PhDr. Miloše Kouřil Knihovědná bibliografie zahrnuje monografické studie a časopisecké články, které se zabývají dějinami knihy, knihtisku a knihoven v Čechách a na Moravě do poloviny 19. století a knihovědné práce domácích badatelů bez ohledu na územní vymezení tématu Úvod » BIBLIOGRAFIE. Ilustrované knihy a jiné: (jsou řazeny od nejnovějších po nejstarší a číslovány podle pořadí v jakém vznikly, tedy poslední - nejnovější s nejvyšším číslem na začátku). Názvy knih jsou aktivní odkazy, které vedou do galerií ilustrací Anotace. Dvě ženy ve stejném věku bojují o přízeň bohatého kovboje Jardy. Jana je úspěšná podnikatelka a protřelá prostitutka pro velice bohaté pány z vysoké společnosti, která čeká na vysněného prince, zatímco Ester je obyčejná, léta věrná manželka, profesí pekařka se žádnými ambicemi Bibliografie. Bingo. Lobo. Matka liška (povídky o zvířatech) Ptačí příběhy Prérijní vlk, přítel malého Jima. Wully, ovčácký pes Beran Rek. Medvěd Šeda. (Životopisy zvířat) Povídka o bažantovi Bingo a Matka liška Příběhy zvířat volně žijícíc

Přejít do katalogu. KKFB jako veřejná univerzální knihovna soustřeďuje ve svých fondech literaturu ze všech oborů a žánrů. K 31.12. 2019 obsahoval knihovní fond 547 935 knihovních jednotek (z toho 50 137 činí výměnný fond).Katalog knihovního fondu KKFB má elektronickou podobu (s výjimkou fondu gramofonových desek - tato část se do elektronické podoby teprve. Tato bibliografie díla A.Sedláčka byla převzata z Ročenky Klubu 1984. ZPĚT NA AGUSTA SEDLÁČKA; Při provádění soupisu prací Augusta Sedláčka bylo zřejmě nejtěžší najít vhodný způsob, jakým všechny práce uspořádat, Nakonec bylo rozhodnuto pro uspořádání podle roku vydání mimo Hradů, které jsou pro.

Vytvoření bibliografie, citací a odkazů - Wor

Název: Bibliografie Karla Poláčka Autor: Mědílek, Boris Nakladatel: Nakl. Franze Kafky EAN: ISBN: 80-8544-20-6 Popis: 1× kniha, vl, 743 stran, česk Bibliografie časopisu Umění Bibliografie časopisu Umění 1953-2002, Bibliografie časopisu Umění 2003-2012 ve formátu pdf.. Retrospektivní Česká uměleckohistorická bibliografie 1781-1986 Lístkové kartotéky ÚDU zpracované v systému RETROBI s podporou Strategie AV21, program Paměť v digitálním věku

Česká národni bibliografie — Národní knihovna České republik

bibliografie liší jen minimáln ě, v ěnujeme jim v rámci textu jen relativn ě okrajovou pozornost tam, kde je to nezbytné. 2 V případ ě tohoto typu databází rad ěji nehovo říme o oborové analytické bibliografii ve vlastním smyslu slova OBOROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACOVNÍKŮ VCPD 2003-2015 Benjamin Fragner, Průmyslové dědictví: co se mění?, Zprávy památkové péče LXXIII, 2013, č. 3, s. 199-201 Benjamin Fragner, Automatické kulturní mlýny, in: Benjamin Fragner - Anna Kašíková - Tomáš Skřivan (eds.),. Bibliografie. Vistag. Your images. Shoppable. Make images alive. stavebne prace zilina. stavebné práce všetkého druhu Ponuka práce pre SZČO. JEEP WILLYS MB FORD GPW. JEEP WILLYS FORD M38 DODGE MUTT NÁHRADNÍ DÍLY, SEDAČKY, PLACHTY. Tvorba webových stránek a e-shopů. Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v.v.i Husova 4, 110 00 Praha 1 Tel.: 222 222 144 Fax: 222 221 654 e-mail: udu@udu.cas.cz www.udu.cas.c Anxiózně-depresivní symptomatika u pacientů se supraventrikulárními tachykardiemi In: Česká a slovenská psychiatrie,roč. 98,č. 4,2002,s. 208-213,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1212-0383,psychiatrie - vnitřní lékařství.,MSM 11110000

Bibliography of the History of the Czech Land

Bibliografie/Vložit bibliografii. Na pozici kurzoru bude vložena bibliografie se dvěma záznamy (třetí citace byla vložena pouze ve formě zástupného symbolu, což není automaticky do bibliografie zahrnuto). 5. Karta Odkazy/skupina Citace a bibliografie/příkaz Vložit citaci/příkaz Spravovat pramen Bibliografie, až na několik málo výjimek, obsahuje plné texty článků, seriálů a skript. Jejich použití pro účely studia a vzdělávání je dovoleno, pokud se jedná o bezplatné formy studia. Bez písemného souhlasu autora však nemohou být zveřejňovány v dalších médiích (tiskoviny, Internet, CD-ROM apod.) Název: Labyrint světa a ráj srdce - to jest Světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání, ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že. Dear Students / Beste Studente. Ek kom agter dat julle baie sukkel met julle Bibliografie en die verwysing na bronne daarin. Dit word volledige beskryf in die Skryfgids (bladsy 49), maar vir maklike vewysing haal ek slegs die verduideliking ten opsigte van die uitleg daarvan hieronder aan. / I find that a lot of you struggle with your Bibliography and the correct citation of references therein

Ocitujte knihu, článek, web a další dle nové normy ČSN ISO 690. Zadejte údaje o dokumentu a systém za vás vytvoří správnou citaci. Citace si uložte a vyexportujte pro Word nebo v PDF Bibliografie autorů je stránka se seznamem autorů, kteří publikovali za daný ústav. Lze zobrazit jen současné pracovníky ústavu, případně najít hledaného autora vyplněním pole hledat. Odkazy u jmen autorů vedou na webovou stránku autora na Analytikách ASEP Bibliografie okresu Třebíč 1986; Bibliografie okresu Prostějov 1990; Bibliografie okresu Znojmo 1992; Dějiny žurnalistiky na Moravě: první století českých časopisů 1848-1948 2013; Velké Meziříčí v zrcadle dějin 2008; Osudy Němců vysídlených z České republiky po roce 1945 2002; všech 28 knih autora. Kniha Bibliografie. Jak na Excel (Word, PowerPoint, Access,) - u bibliografie se předpokádá širší okruh zájemců než u rešerše. Obor. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura. Okres--Knihovna. Vědecká knihovna v Olomouci. Datum zadání dotazu. 23.12.2008 15:0

Bibliografie Karla Poláčka - - popis, komentáře a veškeré informace o knize Bibliografie dějin českých zemí › pokračování edice ročenek Bibliografie dějin Československa › pravidelná aktualizace kompletní databáze české historické bibliografie od roku 1990 na internet EDUARD PETISˇKA BIBLIOGRAFIE SOUPIS DI´LAALITERATURYONEˇM 1939-30. 6. 1998 Zpracovala Veˇra Vladykova´,CSc. 199 Bibliografie Publikace týkající se území CHKO Pálava a Biosférické rezervace Dolní Morava BALÁTOVÁ-TULÁČKOVÁ E. 1995: Fytocenologická a synekologická charakteristika lanžhotských luk. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30, suppl. 1995/l: 23-27 Bibliografie. Publikace. Ozobromový tisk , Praha 1921, 32s. Žánr fotografie výjevů , Praha 1931, 40s. Československá fotografie VII , Praha 1937, 64s.

Die Ordensbrüder |www

Bibliography - Wikipedi

Kathrin Schärer » mutig, mutig

Bibliografie; 10 let elektrárenské společnosti ČEZ, a. s. (2002). Česká energetika, 2002(6), s. 3-7. Americká skupina Appian koupí státní podíl v Mostecké uhelné 0509407 - BÚ 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku Lanta, Vojtěch - Mudrák, Ondřej - Liancourt, Pierre - Bartoš, Michael - Chlumská, Zuzana - Dvorský, Miroslav - Pusztaiová, Z. - Münzbergová, Zuzana - Šebek, Pavel - Čížek, Lukáš - Doležal, Jiří Active management promotes plant diversity in lowland forests: A landscape-scale experiment with two types of clearings Kontakty ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i. Letenská 4, 118 01 Praha 1. IČ: 67985912, DIČ: CZ6798591

Mark Gatiss – Wikipedie

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v

Bibliografie Knihy

Friedrich Freiherr von Wieser, HR Prof

Vlastimil Vondruška - Bibliografie

Bibliografie JF - kreslené seriály. Kromě Rychlých šípů je Jaroslav Foglar autorem scénářů několika dalších (spíše kratších) kreslených seriálů. Většina z nich byla otištěna v souborném vydání Foglarových komiksů, které pod názvem Svorní gambusíni a jiné příběhy vydalo nakladatelství Olympia.. Rychlé šíp Bibliografie českých/československých dějin 1918-2004. Výběr knih, sborníků a článků vydaných v letech 2000-2004 a doplňky za roky 1996-1999 Transformace a rozdělení československé federace 1989/1990-1992 Kniha na prodej: Procházková, Eva: Historik Jaroslav Pánek : bibliografie literárního díla, 1998. Cena 77 Kč. Antikvariát 1 Zobrazeno 1 - 3 z 3 pro vyhledávání: 'výběrové bibliografie' Řazení podle relevance od nejnovějšího od nejstaršího podle autora podle názvu Výsledků na stránku 10 50 10

Bibliografie - romány a další dílo Karl May - Mayovky na

Tato bibliografie je určena studentům koreanistiky a zájemcům o Koreu. Zahrnuje hlavně práce vydané od roku 1995, výjimku tvoří několik prací vydaných před tímto rokem, které nejsou uvedeny v bibliografii Korea in Czechoslovakia (Czech Republic) / Korea v Československu (České republice) z roku 1995 Bibliografie českých / československých dějin 1918-2004 : výběr knih, sborníků a článků vydaných v letech 2000-2004 a doplňky za roky 1996-1999 Bibliografie cizojazyčných bohemik - katalog Clavius: ON-LINE katalog - Zadání dotazu : Vyhledávat : ? Číslo BCBT : začíná : Název začíná : Autor začíná : Nakladatel/Tiskař začíná : Místo vydání/tisku začíná : Kombinovaný dotaz. DOLEŽAL, Jan; ULLRICH, Zdeněk. Výzkum abiturientů českých středních škol v zemi České a Moravskoslezské ve školním roce 1933/34 = Recherches sur les bacheliers des écoles secondaires Tchèques en Bohême et en Moravie-Silésie dans l'année scolaire 1933/34

"La seconda guerra fredda
 • Rachel renée russellová dork diaries: tales from a not so fabulous life.
 • Hospodářský proces test.
 • Cysta v ramenním kloubu.
 • Žlutavé bělmo.
 • Le tour de france race center.
 • Hbo go teorie velkeho tresku.
 • Kabelky černé.
 • Deník báječného kamaráda.
 • Jak se bránit proti povodním.
 • Cerberus wikipedia.
 • Pastime paradise.
 • M24 pubg.
 • Mind my house.
 • Šavlozubý tygr třetihory.
 • Městský úřad frýdek místek občanské průkazy.
 • Součinitel odporu vzduchu výpočet.
 • Turecká riviéra památky.
 • Kreslo usak.
 • Zimni svatebni saty.
 • Jak vybrat hokejku.
 • Malotraktor john deere prodej.
 • Nedostatek spánku tloustnutí.
 • Jak nakreslit štěně.
 • Německý tank leopard.
 • Svatební dort pro 40 lidí cena.
 • Plášť anglicky.
 • Kovové nohy od šicího stroje.
 • Samosebou.
 • Královopolská 139 brno.
 • Luxusní pánské peněženky.
 • Google ads cena.
 • Domácí roztoči.
 • Ciferníky amazfit bip.
 • Managing director.
 • Marisa tomei spiderman.
 • Oman mapa.
 • Peptidy a bílkoviny.
 • Typy středověkých přileb.
 • Primalex standard vs plus.
 • Vyroba flokovacky.
 • Churchill iii.