Home

Predátorské časopisy kratochvíl

Predátorské časopisy: praktiky jejich vydavatelů a jak se

 1. Predátorské časopisy: praktiky jejich vydavatelů a jak se jim bránit: Název anglicky: Predatory journals: how their publishers operate and how to avoid them: Autoři: KRATOCHVÍL, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) a Lukáš PLCH (203 Česká republika, domácí). Vydání: Vnitřní lékařství, Brno, Facta Medica, 2017.
 2. Predátorské časopisy: praktiky jejich vydavatelů a jak se jim bránit. Autoři: KRATOCHVÍL Ji Jedná se o časopisy parazitující na jinak ušlechtilé myšlence hnutí Open Access zpřístupnit čtenáři zdarma aktuální vědecké poznatky, když predátorské tituly na rozdíl od těch renomovaných v režimu Open Access.
 3. KRATOCHVÍL, Jiří and Lukáš PLCH. Predátorské časopisy: praktiky jejich vydavatelů a jak se jim bránit (Predatory journals: how their publishers operate and how to avoid them). Vnitřní lékařství, Brno: Facta Medica, 2017, vol. 63, No 1, p. 5-13. ISSN 0042-773X. Other formats: BibTeX LaTeX RI
 4. KRATOCHVÍL, Jiří a Lukáš PLCH. Predátorské časopisy: praktiky jejich vydavatelů a jak se jim bránit. Vnitřní lékařství. 2017, 63(1), 5-13. ISSN 0042-773X. KRATOCHVÍL, Jiří a Lukáš PLCH. Pochybné časopisy. Knihovna univerzitního kampusu MU [online]. Brno, poslední aktualizace 15. dubna 2019 [cit. 2019-06-11]..
 5. Predátorské časopisy se vyznačují mnoha společnými znaky poukazujícími na jejich pochybný přístup k vědeckému publikování a odhalujícími jejich snahy zmást potenciální autory a přimět je za úplatu k publikování. Kratochvíl J. Predátorské časopisy [Internet]. Knihovna univerzitního kampusu 2016 [cit. 2016-11.
 6. Predátorské časopisy Základní informace Vydavatelé časopisů, které lze označit za predátorské, zneužívají možností informačních technologií a provozují obchodní model, kdy za publikační poplatek vydají články, aniž by však zajistili patřičné recenzní řízení tak, jak jej poskytují důvěryhodné vědecké.
 7. Rada ale tvrdí, že nemá podle čeho predátorské časopisy rozeznat. Neevidujeme žádný závazný dokument, případně dokument, na kterém panuje obecná shoda, který by jmenoval takzvané predátorské časopisy. Pokud by nám byl takový dokument znám, případně pokud se takový seznam objeví v budoucnosti, budeme se jím řídit

Predátorské časopisy využívají otevřený přístup (Open Access) k plným textům ve svůj prospěch. Predátoři využívají internet k online otevřenému přístupu a lákají autory k publikování prostřednictvím e-mailů Predátorské časopisy Ústřední knihovna ČVUT Technická 6, Praha 6. 224 359 987 Kontakty Otevírací doba | | | | Knihovna FJFI Břehová 7, Praha 1. 224 358 305 (340) Dana Šinková.

Kratochvíl, Jiří and Plch, Lukáš Predátorské časopisy: praktiky jejich vydavatelů a jak se jim bránit. Vnitřní lékařství, 2017, vol. 63, n. 1, pp. 5-13. A study material describing signs of predatory journals, publishers and conferences

Predátorské časopisy Lékařská knihovn

Predátorské časopisy

Predátorské časopisy jsou výrazným negativním jevem, který parazituje na myšlence open-access a který poškozuje jeden ze základních kamenů moderní vědy - kvalitní recenzní řízení. Vznikají primárně s cílem vybírat autorské publikační poplatky a generovat zisk Knihovníci z kampusu odhalují predátorské časopisy. Z jednoho si vystřelili zda se nejedná o predátorské tituly. Zjevné predátorské znaky mělo 21 časopisů a u pěti se našly pochybnosti budící prvky. Analýza jednoho titulu zabere zhruba tři čtvrtě hodiny, uvedl Kratochvíl s tím, že odbornou kvalitu. Predátorské časopisy (varování)! Poslední dobou se objevují v e-mailech nevyžádané reklamní sdělení z tzv. predátorských časopisů. Predátorské časopisy zveřejní cokoliv, pokud jim za to autor zaplatí.. Při publikování do zahraničních časopisů proto prosím dbejte zvýšené opatrnosti

Lukáš Plch, Jiří Kratochvíl Masarykova univerzita, Knihovna univerzitního kampusu Abstrakt Účel - Od roku 2017 Knihovna univerzitního kampusu (KUK) poskytuje pracovištím v Univerzitním kampusu Bohunice službu na prověření přítomnosti znaků typických pro tzv. predátorské časopisy a vydavatele Predátorské časopisy (scam journals) jsou o nepravé OA časopisy, tj. podvodné časopisy, jež jsou založeny pouze pro generování zisku prostřednictvím neoprávněného vybírání autorských poplatků. Dalším typem jsou tzv. hijacked journals, tj. podvodné časopisy, které si neprávem přivlastňují identitu odborného. Predátorské časopisy (Beall 2017) • 2008 a 2009 první spamy, 2012 blog (blacklist vydavatelů a časopisů) • Zlatá cesta OA (platí autor) je ve střetu zájmů pro vydavatele • Vydírání ze strany vydavatele • Maily vedení fakulty • Napadání Beallova seznamu • Tlak na univerzitu • Blacklist x Whitelist • Vzestup. Vznikly časopisy, které se na pohled tváří výběrově, ale přitom publikují jakýkoli článek - vědec jim za to pouze dá menší finanční částku. A pokud je za vykázanou publikaci svým pracovištěm ohodnocen, tato transakce se mu vyplatí. A právě pro tyto publikace se vžilo označení predátorské časopisy

Predátorských časopisů přibývá

Predátorské časopisy - Ústav vědecko-pedagogických

(PDF) Predátorské časopisy Lukáš Plch and Jiří

Predátorské časopisy parazitují na jinak ušlechtilé myšlence otevřeného přístupu k vědeckým informacím. Vznikají primárně s cílem generovat zisk, kvůli kterému rezignují na obvyklý proces řádného recenzního řízení (peer review) Predátorské časopisy, pirátství a nové modely publikování odborných článků [plný text (PDF)] Zdeněk Smutný. Příspěvek reaguje na zaznamenané absurdní dopady související s predátorskými časopisy, a to jak na úrovni personální, tak institucionální. Je uveden základní postup, jak identifikovat predátorský. Kurzy KUK: VYHLEDÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ VĚDECKÝCH INFORMACÍ Obsah kurzů: Teoretické a praktické seznámení s možnostmi využívání informačních zdrojů, problematikou publikační a citační etiky včetně metodiky tvorby bibliografických citací. Délka lekce: 80-90 minut Místo konání: Knihovna univerzitního kampusu MU (pavilon A9), konkrétní místnost je uvedena v.

Kratochvíl J, Plch L, Koriťáková E. Dodržování etických pravidel ve vědeckém publikování v biomedicínských Open Access časopisech indexovaných v Journal Citation Reports. Vnitr Lek. 2019;65(5):338-347 Tyto časopisy byly na tzv. Beallově seznamu, povedlo se jim však dostat dokonce do databáze Scopus, největší souhrnné citační databáze recenzované literatury, vědeckých článků a knih, která je (bývá) zárukou kvality. Němcová Tejkalová k situaci řekla, že nevěděla, že jsou to predátorské časopisy

Predátorské časopisy Pojem Predatory Journals- Jefrey Beall (University of Collorado) Jedná se o podvodné praktiky vydání publikací: snadno a rychle; za poplatek cílem predátorů je: zisk Nejedná se o vědecké časopisy, ale o tzv. pseudovědecké časopisy nebo konference (často nízká kvalita článků po vědecké stránce, není totiž prověřována Původní stránka k tématu OA a predátorských časopisů byla odstraněna, pro aktualizované informace lze použít např.: web Ústřední knihovny VŠB-TUO Ostrava - Open Acces - podrobné a aktualizované informace k problematice OA openaccess.c Příspěvek reaguje na zaznamenané absurdní dopady související s predátorskými časopisy, a to jak na úrovni personální, tak institucionální. Je uveden základní postup, jak identifikovat predátorský časopis, respektive jak jej najít v Beallově se.. potenciálne predátorské časopisy odlišujú od legitímnych titulov. Vedci ich môžu použiť na posúdenie legitimity a kvality časopisu, v ktorom chcú publikovať. Na potenciálne predátorský časopis (v biomedicínskych odboroch) môžu ukazovať napr. tieto znaky: extrémne nízke poplatky (APC), tzn. menej než 150 US Predátorské časopisy: praktiky jejich vydavatelů a jak se jim bránit Predatory journals: how their publishers operate and how to avoid them Jiří Kratochvíl, Lukáš Plch. Vnitr Lek 2017, 63(1):5-13 . V současnosti se autoři publikující ve vědeckých časopisech potýkají s rizikem publikování v tzv. predátorských časopisech

Lukáš Plch | Masaryk University, Brno | MUNI | Library

SVI FgÚ - Hodnocení vědeckých časopis

Predátorské časopisy ničí vědu.....78 9.12.2016 ceskapozice.cz ~ str. 00 ~ Česká pozice / Téma ýeská pozice, Martin Rychlík Kouření v restauraci zakázáno: sněmovna schválila protikuřácký zákon MLADÁ PETR KRATOCHVÍL. Článek autorů z Masarykovy univerzity týkající se tématiky predátorských časopisů - Lukáš Plch - Jiří Kratochvíl: Predátorské časopisy; shrnutí současné situace, užitečné informace/návody k rozpoznání predátorských časopisů; IDEA/CERGE - Vít Macháček, Martin Srholec: Pod pokličkou Beallových seznam Jimp=články s IF (viz odkaz výše, webofknowledge.com indexuje všechny časopisy s IF, ale i další záznamy bez IF), Jsc= články s JSR v databázi scopus.com; Scientometrie (Scientometry) Návod na nastavení ORCID, propojení se Scopus a Web of Science, návod na přístup ke Scopus mimo JU; Návody na určení počtu citací bez. 4 Plch, L., & Kratochvíl, J. (2016). Predátorské vat jako predátorské. Tyto časopisy budou ovládány úzkou skupinou příslušníků vědecké kultury s volnějším vztahem k vědeckému étosu, kteří budou na základě tiché mafi ánské dohody sami sobě a svým blízkým pomáhat získávat cenné publi Predátorské publikovanie vo vede Serióznosť, dôveryhodnosť, pravdivosť publikovania vedeckých výsledkov je v súčasnosti veľmi vážne ohrozená predátorskými praktikami, ktoré v súčasnosti už postihujú nielen publikačné výstupy, ale aj vedecké konferencie ako platformy pre vedeckú komunikáciu. Predátori oslovujú vedco

Dobře to vystihl Petr Kratochvíl, který na protest proti děkanství Alice Němcové Tejkalové odešel z vědecké rady FSV UK. Už před časem napsal , že se nelze pohoršovat nad predátorskými časopisy, a zároveň vnímat výzkum jako stroj na inovace a zisk, protože predátorské publikace jsou důsledkem právě této. Predátorské časopisy - jak se vyhnout predátorům? Vím, kde publikuji; KRATOCHVÍL, Jiří, Lukáš PLCH, Martin SEBERA a Eva KORIŤÁKOVÁ. Evaluation of untrustworthy journals: Transition from formal criteria to a complex view. Learned Publishing. DOI: 10.1002/leap.1299. ISSN 09531513. Dostupné také zde

PLCH, Lukáš a Jiří KRATOCHVÍL. otevření interní diskuse o vhodnosti pojmu predátorské časopisy a přehodnocení způsobu poskytování služby na ověřování dodržování transparentnosti a dobré praxe vědeckého publikování stanoveného organizacemi COPE, DOAJ, OASPA a WAME.. Acta Informatica Pragensia 2016, 5(1), 82-91 | DOI: 10.18267/j.aip.87 2745 Predatory Journals, Piracy and New Models of Publishing Scientific Articles Zdeněk Smutný Department of Systems Analysis, Faculty of Informatics and Statistics, University of Economics, Prague, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, Czech Republi

Stanovisko Komise pro etiku vědecké práce AV ČR k možnému porušení Etického kodexu výzkumných pracovníků v Akademii věd České republiky výzkumnými pracovníky Ústavu experimentální medicíny AV ČR v. v. i Časopisy obdržely penalizační body za každé nedodržení kritéria definovaného COPE, DOAJ, OASPA a WAME. Průměrný počet přidělených penalizačních bodů byl 6, přičemž 149 (57,5 %) časopisů získalo ≤ 6 bodů a 110 (42,5 %) časopisů získalo ≥ 7 bodů This study examined compliance with the criteria of transparency and best practice in scholarly publishing defined by COPE, DOAJ, OASPA and WAME in Biomedical Open Access journals indexed in Journal Citation Reports (JCR). 259 Open Access journals were drawn from the JCR database and on the basis of their websites their compliance with 14 criteria for transparency and best practice in. Lukáš Plch, Jiří Kratochvíl: Predátorské časopisy. Knihovna univerzitního kampusu Masarykovy univerzity, 2016. Knihovna univerzitního kampusu Masarykovy univerzity, 2016. ( pdf označované tie časopisy, ktoré voľne sprístupňujú plné texty s podmienkou úhrady autorského poplatku vydavateľovi bez štandardného recenzného konania. PLCH, Lukáš a KRATOCHVÍL, Jiří. Predátorské časopisy. [online]. Feb 21, 2017. [50] s. [2019-08-13]

(PDF) Predátorské časopisy

Studio 6. Skončily volby do Evroého parlamentu. První oficiální výsledky v rámci celé EU se objevily v neděli po 23:00 SELČ, kdy se uzavřely volební místnosti v Itálii Etika publikování | odborný cyklus přednášek 2. února 2020. Ve středu 5. února proběhne od 13 hodin v aule U18/106 (budova U18, FHS) cyklus odborných přednášek s diskuzí Etika publikování pro akademické pracovníky UTB.. Přednášet budou doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity) a Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D. (Knihovna univerzitního. (PDF) Predátorské časopisy: praktiky jejich vydavatelů a jak se jim bráni . Do Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie wpłynęło nagranie na którym widać jak tamtejszy taksówkarz ewidentnie łamie przepisy ruchu drogowego. Patrząc na styl jego jazdy można odnieść wrażnie, że publiczna droga pomyliła mu się z torem wyścigowym Open Access: Znalosti pro všechny 7. 10. 2019 Založte si ORCID ID. E-mailová kampaň směřovaná na autory VŠB-TUO, kteří nemají ještě svůj jednoznačný autorský identifikátor, nebo jej již mají, ale nepropojili si ho s univerzitním systémem identit; Jaké výhody přináší založení ORCID ID? zjistěte více na webové stránce Knihovna › Podpora studia a výzkumu. PLCH, Lukáš a Jiří KRATOCHVÍL. Predátorské časopisy. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 48 s. Pravidlá písania odborného článku - interaktívny tutoriál. Chcem publikovať. Ako ďalej? - prvá pomoc pri publikovaní. Ako publikovať (vydavateľstvo Taylor & Francis) - prezentácia (2018

ŠAŠKOVÁ, K. Schmitt, Aaron W.: Die jüngeren Ischtar-Tempel und der Nabu-Tempel in Assur. Wiesbaden: Harrassowitz, 2012 (Baudenkmäler aus assyrischer Zeit 14, Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 137) Predátorské časopisy požadují od autorů za publikaci článků peníze, aniž by vyžadovaly splnění elementárních standardů akademického publikování. Současně umožňují navazující neetické postupy, jako je předstírání afiliace k prestižním zahraničním pracovištím, uvádění smyšlených spoluautorů či. Přírůstky. 0 Všeobecnosti Vojnits, András, 1941-Víš to? : zajímavé otázky a odpovědi pro děti / autoři: András Vojnits, Gabriella Csordás ; ilustroval. Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích je jednou z knihoven Univerzity Karlovy a vznikla sloučením původních katederních knihoven. Najdete nás v prostorách jinonického areálu U Predátorské časopisy a vydavatelství zneužívají myšlenky otevřeného 34 konference, akce přístupu, to ale neznamená, že by otevřený přístup byl ve vědeckém publikování.

Predátorské časopisy - Národní technická knihovn

Za údajné predátorské ceny bude chtít přes miliardu. 6. 11. 2020. Železniční dopravce Leo Express rozšíří svou žalobu vůči Českým drahám za jejich údajné uplatňování predátorských cen, po státním podniku bude požadovat jako náhradu škod více než miliardu korun. To je víc jak dvojnásobek, než původně. Režie: Karel Kratochvíl Produkce: Michaela Holbíková, ART Prometheus Děkujeme za podporu hl. m. Praha, Ministerstvu kultury ČR a Městské části Praha 7. Délka představení: 45 minut. čtvrtek 24. 9. ** šapitó ** 17:00 hodin ** vstupné 150 Kč. BRATŘI V TRICKU: HRA O TRŮ

Predátorské časopisy - Knihovna VŠE - Vysoká škola

 1. Pardubice - Pardubická folková skupina Marien v srpnu vydala album Marien 2020. V crowdfundigové sbírce na něj vybrala namísto potřebných 150.000 korun nakonec 415.000 korun, což lze považovat..
 2. Predátorské časopisy požadují od autorů za publikaci článků peníze, aniž by vyžadovaly splnění elementárních standardů akademického publikování. Současně umožňují navazující neetické postupy, jako je předstírání afiliace k prestižním zahraničním pracovištím, uvádění smyšlených spoluautorů či.
 3. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, Více . Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Úloha 1 Predátorské ceny nebo predátorská cenová politika představují: a. dočasné snížení cen s cílem vytlačit konkurenta b. krátkodobá ztrátovost s cílem vyrovnat se konkurenčním.
 4. Jak poznat predátorský časopi
 • Kleopatra muzikál brno.
 • Marisa tomei spiderman.
 • Berlin cinestar.
 • Bazen slavia teplota vody.
 • Únava po probuzení.
 • Symport antiport.
 • Mřížkový koláč z listového těsta.
 • Book cover maker online for wattpad.
 • Stokke trailz set.
 • Motory octavia 3.
 • Rotunda kroměříž.
 • Danteho peklo online.
 • Sportovni skola kolin.
 • Excel zobrazit všechny skryté sloupce.
 • Hypertenze a hypotenze.
 • Jak si postavit dům do 0.5 mil.
 • Cena plynu do auta.
 • Moda 1979.
 • Zahradní toaleta baumax.
 • Vánoční cukroví prodej 2018 praha.
 • Tolerance alkoholu v krvi 2019.
 • Robert graves bílá bohyně.
 • Rozdělení hnojiv.
 • Populární kočičí jména.
 • Vypnutí překryvné vrstvy.
 • Bezdrátová žehlička.
 • Pearl harbor fakta.
 • Jabloň elise.
 • Armani exchange.
 • Neville longbottom wand.
 • Doreta doplatek.
 • Pronajem novy jicin rd.
 • Zahradní lehátko pro dva.
 • Knihovny nábytek.
 • Lampiony štěstí jihlava.
 • Zánět po operaci kyčle.
 • 1953 corvette.
 • Dalnicni znamka preklad nemecky.
 • Panettone recept.
 • Crack på norsk.
 • Uzliny nad klicni kosti.