Home

Slovesa test 9. ročník

Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 9. ročník ZŠ / Německý jazyk / Mluvení / Slovesa v minulém čase / Test NEJ-DK 004 Préteritum. Préteritum - test Doporučit známému. Id: P4482 Autor: PUBLICOM Stupeň: ISCED 2 Ročník: 9. ročník Z. Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název > 3: Český jazyk: Slovesa: Osoba, číslo a čas u sloves: 01: 3: Český jazyk: Slovesa: Osoba, číslo a čas u sloves: 02: 3 Slovesa: Osoba, číslo a čas u sloves: 10: Zobrazena cvičení 1-10 (10 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od - 9. ročník Modální slovesa Použité zdroje : Učebnice OUP Project ð Test Help for English Quiz Green Forest Song . Title: EFL Resource Author: Student Created Date: 4/22/2012 4:57:38 PM. Máme pro vás poměrně těžký test ze sloves. Zvládnete ho na 100 %? Slovesa řadíme do slovních druhů, setkáme se s nimi již na prvním stupni, ale opravdové dobrodružství si s nimi užijete především na stupni druhém. Toto cvičení je především pro ty, kteří již zvládli všechny mluvnické kategorie sloves, tzn Otestujte své znalosti online. Testy z angličtiny můžete využít zcela zdarma. Využijte náš vstupní jazykový test z angličtiny, který obsahuje 120 otázek a prověří jak Vaši slovní zásobu, tak gramatické jevy a schopnost porozumění a orientaci v anglickém jazyce

test Nepravidelná slovesa (Angličtina) Autor: Kvatro (74vlož. 2599vyzk. +9% ø)... vloženo 17.5.2010. Test vyzkoušen 7027 krát, průměrný výsledek je 71.5%. být. Dejte si tento test na vlastní stránky/blog URL adresa testu: Kód do stránek (zkopírujte do HTML kódu tam, kde chcete zobrazit test Jste zde: Test park > Testy > Angličtina > Pre 9. rocnik Pre 9. rocnik. 1/15 What will you do on Monday? co budes robit v stredu; Angličtina pro 6. ročník 15 angličtina Kultura starověkého Říma 10 dějepis Starověký Řím (od 70 př.n.l.) 15 dějepis. Testy Otestujte své znalosti online. Testy z němčiny můžete využít zcela zdarma. Tento vstupní jazykový test z němčiny obsahuje 120 otázek, které prověří jak vaši slovní zásobu, tak i gramatické jevy a schopnost porozumění a orientaci v německém jazyce 9/10 While Dad was cooking dinner, Julie.. the house. was cleaning; is cleaned; cleans; has been cleaning; 10/10 He was soaked to the skin because he.. in the rain. walked; had been walking; is walking; was walkin 9. ročník - PROJECT 4 Fourth Edition . 9. ročník: Slovní zásoba CARING FOR THE ENVIRONMENT TEST (otestujte se!) Slovesa si také můžete vyhledávat třeba v tomto slovníku na internetu (vlevo kliknete na písmeno a objeví se seznam frázových sloves s anglickým vysvětlením a příkladovou větou)

Procvičte si svoji schopnost správně určit kategorii u vybraného slovesa - test má 6 úloh, takže Vám nezabere moc času. Přihlášení . 567 prav. cvičení ; 1012 častých chyb +800 tis. měs. návštěv +60 tis. student. profilů. Nabízíme vám k procvičení krátké testy odpovídající náročností a obsahem požadavkům kladeným na žáky 9. tříd základních škol u přijímacích zkoušek

Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné 2. ročník 3. ročník 4. ročník angličtina aritmetika diktát domškolácí doplňovačka dějiny gramatika logika lušťovka mapa matematika minecraft mluvnice obojživelníci obratlovci odčítání popis prvouka psaní ptáci písanka příroda přírodověda rostliny slepá mapa sloh slovesa slovní druhy slovní zásoba slovní úloha.

TESTOHRANÍ, 9. ročník: TESTOHRANÍ - 1. test ABC na téma: VĚTNÉ ČLENY (2 ks, jednostranné kopie) TESTOHRANÍ - 2. test ABC na téma: SKLADBA - MIX (2 ks, oboustranné kopie) TESTOHRANÍ - 3. test ABC na téma: OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY, 1 Druhy zájmen Osobní - já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratné se Přivlastňovací - můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj Ukazovací. 6. ročník : Angličtina: The BAT - 10 cvičení : Pravidelná slovesa - 10 cvičení: Body - 10 cvičení : Nepravidelná slovesa 1 - 10 cvičení: Present Simple - 10 cvičení : Nepravidelná slovesa 2 - 10 cvičení: Plurals - 10 cvičení : Was - were-20 cvičení: Pronouns - Zájmena - 10 cvičení : Food-11 cvičení: Nepravidelná. Milí deváťáci, opakujte si nepravidelná slovesa a předpřítomný čas. Příští týden vám zadám test na tento čas do Google Classroom, kam vám také začnu zadávat všechny úkoly. Ti z vás, kteří stále nevypracovali test: There is/are sb. doing sth. v Classroomu, nechť tak do pondělka učiní Minulý čas - test - nepravidelná slovesa Další odkaz na nepravidelná slovesa - přehled + dole skvělý test - ale jen pro znalce všech tří tvarů - rozdělujete slovesa podle toho, jaké mají tvary - např. první sloupec musí všechna slovesa končit na ght; - například - buy bought bought, druhý sloupec jsou všechny 3.tvary.

Préteritum - test datakabinet

9. Slovesa - pracovní list shrnující učivo o slovesech pro 9. ročník, mluvnické kategorie, přechodníky, třídy, pravopis, vhodný k práci v hodině s interaktivní tabulí, součástí je řešení. 10. Slovesa 9. ročník - hodina připravená v programu Activinspire, mluvnické kategorie, přechodníky, třídy, pravopis. 11 Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 1 / 3. ročník ZŠ / Anglický jazyk / Řečové dovednosti / Základní slovesa -oznamovací věta kladná, záporná, otázka / Test ANJ-DK 005 Sloveso TO B Test: nepravidelná slovesa v angličtině - úroveň mírně pokročil

Test ANJ-010 (8

Seznam cvičen

Každá správná odpověď je za 1 bod. VYHODNOCENÍ: 25 bodů - 30 bodů: Jsi mistrem svého jazyka; 18 bodů - 24 bodů: Český jazyk umíš znamenité; 11 bodů - 17 bodů: Test dopadl slušně, ale máš ještě co zlepšovat; 5 bodů - 10 bodů: Chce to jednoznačně přidat, svůj rodný jazyk musíš ovládat lépe; 0 bodů - 4 bodů: Tento test tě zaskočil, nevadí. 9. ročník Týden od 9. 11. do 13. 11. 2020 TEST Příprava na online test n 1,2,3. Před testem musí být všichni žáci spojeni s kódem ve virtuální Pro vyjádření toho, že se jedná o něco opravdu nereálného, používáme často ve vedlejší větě u slovesa být ve všech osobách tvar WERE - tedy IF I WERE, IF YOU. sokohorskou turistiku. Kolik je ve cvičení sloves? Zkontrolovat Ukázat chyby Zkusit znov Jste zde: Test park > Testy > Český jazyk Český jazyk. V yberte si online test z českého jazyka. V pravém rohu u názvu testu je zobrazen počet otázek. Český jazyk 15 Český jazyk 2 10 Český jazyk - všeobecný 10 Přídavná jména 10 Český jazyk - podstatná jména 15 Jazyk a komunikace 1 Uživatel Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby ONLINECVICENI, poskytované provozovatelem.Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat

Slovesa test 9. ročník Slovesa řadíme do slovních druhů, setkáme se s nimi již na prvním stupni, ale opravdové dobrodružství si s nimi užijete především na stupni druhém . Toto cvičení je především pro ty, kteří již zvládli všechny mluvnické kategorie sloves, tzn. pro žáky 8. a 9. ročníků, ale k opakování. Slovesa-jednoduché a složené tvary Autor: Miroslava Hrstková Duben 2012 4. ročník Český jazyk Škola: Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768. Jednoduché tvary -slovesa vyjádřena jedním slovem - skáče, maže, kroutí, štěká, a tvary sloves se zájmenem se, s

Ak nenájdete vhodný test, môžete buď upraviť existujúce testy (vynechaním a pridaním otázok, spojením testov a pod.) alebo nám môžete poslať vaše testy a my ich nahodíme do systému alebo môžete vytvoriť vlastné testy za FINANČNÚ ODMENU (ohľadne tejto možnosti sa informujte na info@maxitest.eu) Dříve než začneme probírat slovesné kategorie, připomeneme si, co jsou slovesa. Přehled slovesných kategorií. Sloveso (latinsky verbum) je ohebný slovní druh, který vyjadřuje činnost (jít), stav (ležet) nebo změnu stavu (zčervenat).Ve většině případů je sloveso ve větě přísudkem.. Slovesa se časují, v češtině svým tvarem vyjadřují následující gramatické. 9.2 ZPŮSOBOVÁ SLOVESA - vypracovala Mgr. Soňa Pavlíková 18.7 SPORT - TEST - vypracovala Mgr.Soňa Pavlíková Šestý - devátý ročník. SLOVESA SEIN WOHNEN HEISEN. hodnocení lekce . Investice do rozvoje vzdělávání.

(V. Styblík a kol., Český jazyk pro 9. ročník základní školy, upraveno) max. 2 body 4 Rozhodněte o každé z následujících vět, zda je dvojčlenná (A), či nikoli (N): A N 4.1 Mám kašel. 4.2 Bolí mě v krku. 4.3 Třeští mi hlava. 4.4 Necítím se dobře. Zdůvodněn 9. ročník základných škôl. Keďže nie ste, predpokladáme, siedmaci, a zo školy ste vyšli dávnejšie, ak potrebujete, doprajte si na test pokojne aj viac ako 5 minút. Či ste test zvládli bezchybne alebo nie, pochváľte sa výsledkom svojim priateľom na facebooku - aby ste zistili, kto je na tom s vedomosťami lepšie

TEST - Slovesa (10

 1. Angličtina testy - Na těchto stránkách si můžete ověřit své znalosti. Všechny testy na Anglina.uNas.cz jsou zdarma. Vždy se dozvíte procentní úspěšnost a případně doporučení s odkazy na gramatiku, kterou si máte zopakovat. Využijte našich více než 80 testů pro procvičení látky, kterou jste se právě naučili
 2. 9.ročník Zápor - nové - rozlišujeme zápor slovní (vyjadřuje zápor jednotlivého výrazu - Tvářil se nepříjemně.) a zápor mluvnický, větný (slovesný - popírá význam celé věty) - tvoříme předponou ne- (případně ni-) ke tvaru slova.Nejčastější je zápor slovesný. Např: nenapsat, neučil se, nepřipomněli mi to, nechci, neuděláme, ale tvořit ho ze i z.
 3. ulých časů (
 4. Test z učiva SJ a L- 8. ročník. 16. 10. 2011. 1.Doplň do viet vhodné slovo. 6.Urč gramatické kategórie a základný tvar slovesa v nasledujúcej vete. Vo včeľom úli sa ozýval veľký bzukot. 7.Vyhľadaj vo vete akostné prídavné meno a utvor od neho príslovku. Vystupňuj ju
 5. Obsahem učebnice jsou: - Seznam indikátorů pro 9. ročník - Témata: 1. Human 2. Home 3. Family and Society 4. School 5. Job 6. Food 7. Shopping and Services 8. Travelling and Tourism 9. Culture 10. Media 11. Sport 12. Health 13. Science and Technology 14. Nature and Weather 15

Testy z angličtiny online a zdarma - SoGood Language

9. ročník Týden od 12. 10. 2020 do 16. Pracovní listy na hodině zkontrolujeme a bude nás čekat test. K zopakování látky vypracujte dokumenty č. 69,70,71,72 K zopakování , Slovesa s odlučitelnou předponou a jejich užití ve větě, základní časové předložky, hodiny, časování vybraných nepravidelných sloves. Níže je automaticky generovaný test slovních druhů, pomocí nejž můžete otestovat své nabyté vědomosti rychle a efektivně na těchto stránkách. Slovesa / Verba 9. Částice / Partikule 8. Spojky / Konjunkce 4. Číslovky / Numeralia----- 8.) Slovo nikdo je slovního druhu: 5. Slovesa / Verba 3. Zájmena / Pronomina 2.

Nepravidelná slovesa - Angličtina — testi

3. ročník. Sudá a lichá čísla. Sudé nebo liché? - Online cvičení Násobení a dělení č. 9. Řada násobků - Ryšavá. Slovenský jazyk a literatúra 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG) Beata Strculová M7 - t.c. povrch a objem kocky a kvádra - 9 rôznorodých písomiek a testov + príprava na test nepravidelnÁ slovesa test 1, nepravidelnÁ slovesa test 2, nepravidelnÁ slovesa test 3. vyzkouŠejte si, Že jste sprÁvnĚ pochopili pravidla pro tvoŘenÍ minulÉho Času pravidelnÝch sloves. aj 9. ročník - doulová.

Pre 9. rocnik - Angličtina, Test par

They Were MEAN and HARSH to Him, but He Came Back to PROVE THEM WRONG! - Duration: 5:51. Top Viral Talent 68,329,981 view Irregular Verbs: FINAL TEST (intermediate) Roman Svozílek | 4. 1. 2010 | komentáře: 9 10 nepravidelných sloves úrovně INTERMEDIATE, ve kterých jste nejvíce chybovali. Pojďte si je zopakovat. Při vyhodnocení se opět můžete naučit spoustu užitečných slovíček a vazeb

Test SJL-008 KOMPARO, šk

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník. 9. týden - Slovesa, tvar určitý a neurčitý. Prezentace Prezentace formou opakování a žákovské aktivity upevňuje znalosti o slovesech. Pracovní list Pracovní list, který může sloužit k procvičování nebo prověřování znalostí. On-line procvičován Zábavné procvičování angličtiny online - slovíčka i gramatika, tradiční i netradiční úlohy

1. V Teams v Zadání máte překlad. 2. PS 11/5 - OFOŤ A POŠLI. 3. U 14 / 4a - Say the numbers. 4b - Listen to the numbers and write Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube TEST - slovesa 9:45 + samostatná práce 129/3a) - vypracuj a pošli. čtvrtek 23. 4. --> 2. stupeň --> 9. ročník--> 02. tvarosloví -->13. slovesa - čas --> 2 cvičení . 7. 4. 2020. Dnes si projděte všechna cvičení, která jste vypracovali a která jsem vám ústně hodnotila. Opravte si - klidně zelenou barvou (protože zelená. ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-324-8. ZOPAKUJ SI SLOVENČINU - 7. ROČNÍK Testy na opakovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry pre 7. ročník základnej školy na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva zo slovenského jazyka a literatúry

Testy z němčiny online a zdarma - SoGood Languages

Doplňte správný tvar slovesa - Angličtina, Test par

Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - slovesa, vyhledávání slovesných tvarů, slovesa jednoduchá a složená, určování kategorií sloves, podmiňovací způsob sloves, slova jsem/sem/jsi/si, tvoření sloves z podstatných jmen Způsob. 1) Oznamovací. Pomocí oznamovacího způsobu vyjadřujeme reálný děj. Ten může být v čase minulém, přítomném i budoucím. četl jsem, čtu, budu čís Home Český jazyk Čj - 9. ročník Druhy podmětu. Druhy podmětu Středa, 20 Únor 2013 14:56 | Napsal uživatel Mgr. Daniela Petrušková PODMĚT. vyjadřuje, o kom nebo o čem vypovídá přísudek; je zřejmý z určitého tvaru slovesa př. Velmi jsme si na nich pochutnali

Préteritum - test | datakabinet

9. ročník - Angličtina onlin

TEST na správné určování kategorie sloves 1

Fyzika - 9. ročník Mgr. Lukáš Filip - lukas.filip@zsgvodnany.cz Období: 1.4. - 8.4. Do sešitu přepište nebo vytiskněte a vlepte tyto poznámky. Nemusíte znát přesná čísla, ale naučte se zajímavé a údaje. Venuše druhá planeta sluneční soustavy nemá magnetické pole velká sopečná činnos Německý jazyk - Grammatik - ZŠ2 9. ročník. Celkem 4 kurzy Skrýt / Zobrazit Imperativ - rozkazovací způsob. Německý jazyk / ZŠ2 9. ročník. 1 test Grammatik. 17,- CZK Detail Začít. Präteritum haben Německý jazyk /. Phrasal verbs - frázová slovesa. přehled některých frázových sloves zde. test 1 - zde test 2 - zde test 3 - zde test 4 - zde planeta vědomostí Animal families. Phrasal verbs (frázová slovesa) jsou velmi důležitou součástí slovní zásoby v angličtině. Jsou to kombinace sloves a předložek, popř. příslovcí 8-9 rokov 4. ročník 9-10 rokov 5. ročník 10-11 rokov 6. ročník 11-12 rokov. 4. ročník SŠ.

PPT - Vstupný test pre 5

Přijímací zkoušky 9

 1. Internetové stránky zaměřené na výuku českého jazyka, na kterých najdete zdarma vysvětlení gramatiky i různá cvičení s vysvětlením správných odpovědí. Dále na nich naleznete testy z české i světové literatury
 2. Jednoduchý test na obvyklý problém s gramatikou těchto anglických slovíček. Some a any mohou znamenat to samé, ale používají se jindy. Víte kdy a kde? - anglický test zdarma na anglictinavtestech.c
 3. ulý čas prostý x průběhový - Ötzi (Kryštof Pazderník) - past simple x past continuous . Opakovací test Unit 2 - oblečení + člen
97Anglický jazyk - 8

Němčina — testi

Termín: 9.-16. července 2016. Mezinárodní letní tábor pro mládež; Ve dnech 1. -11. srpna 2016 pořádá Bádenský tělovýchovný spolek 48. ročník mezinárodního letního tábora pro mládež ve městě Breisach am Rhein. Při této příležitosti se hledají mezinárodní skupinky účasník Home Český jazyk Čj - 7. ročník Druhy přísudku - přehled pro 7. třídu Druhy přísudku - přehled pro 7. třídu Pátek, 22 Únor 2013 11:26 | Napsal uživatel Mgr. Daniela Petruškov Časovat sloveso znamená měnit tvary slovesa podle osoby a čísla. Číslo jednotné tvoříme pomocí zájmen já, ty, on (ona, ono). Číslo množné tvoříme pomocí zájmen my, vy, oni (ony, ona). osoba: osoba: 1. (já) vzlyká Německy.net. Vítejte! na webových stránkách, které zábavnou formou online procvičí Váš německý jazyk.Najdete zde různé online testy, online křížovky, vtipy, hádanky a další zajímavé informace jako např. přehled gramatiky a seznam jazykových zkoušek. Stránky o němčině budou pravidelně aktualizovány, abyste se mohli neustále zdokonalovat v německém jazyce

Zborovna

vzory ŽENA a ULICA - test : Stredný rod - test V akom páde je podstatné meno? Vzory podstatných mien ženského a stredného rodu. Mužský rod - test: V texte urč pád podstatných mien. Vieš určiť vzory podst. mien stredného rodu? Rod podstatných mien 1: Pády podstatných mien vo vetách: Doplň pádové prípony do pods. mien. ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-326-2. ZOPAKUJ SI SLOVENČINU - 9. ROČNÍK Testy na opakovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry pre 9. ročník základnej školy na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva zo slovenského jazyka a literatúry Písomné práce zo SJL pre 9. ročník Vstupný test zo SJ - Zvieracie podstatné mená - Neživotné podstatné mená v mužskom rode zakončené na spluhlásku -r - Neživotné podstatné mená v mužskom rode zakončené na spoluhlásku - l - Cudzie nesklonné podstatné mená - Osobné, zvratné, opytovacie, ukazovacie zámen Závěrečné testy z ČJ a M pro 4. ročník 04.06.2012 16:41 Vedení školy letos připravuje pro žáky 4. ročníku závěrečné testy z českého jazyka a matematiky, které si napíšete v pondělí 11. června během prvních dvou vyučovacích hodin

 • Larseny cena.
 • Princezna mononoke sleduj online.
 • Gmc savana prodej.
 • Batoh vz 95 20l bazar.
 • Ramzes.
 • Názvy chovatelských stanic.
 • Sloučení jpg.
 • Házení střevícem.
 • Mononukleoza wikipedie.
 • Havos spádová lišta.
 • 2 říjen.
 • Velikonoční dekorace.
 • Mcdonald's.
 • Novojičínský expres.
 • Horkovzdušná svářečka plastů bazar.
 • Doktor dolittle 1 online cz.
 • Červotoč plynování.
 • Online casino hry.
 • Studio kytka s.r.o. závodí, beroun.
 • Dalekohledy brno.
 • Domácí skořicový zábal.
 • Mitsubishi l200 závady.
 • Tvorba webových stránek zdarma šablony.
 • Angličtina lidské tělo.
 • Tresty smrti cr.
 • Fotoautomaty cenik.
 • Donuty vyroba.
 • Elektronický podpis zapomenuté heslo.
 • Pavouk krabí.
 • Lionel messi eng.
 • Zlomeniny dětí.
 • Utoky kosatek na cloveka.
 • Benigni nefroskleroza.
 • Domů se nevrátíš thomas wolfe.
 • Ford fiesta st bazar.
 • Ibuprofen 400 galmed.
 • Definiční obor funkce.
 • Fazole s ryzi a masem.
 • Koenigsegg automotive.
 • Nconzo brno kurzy.
 • Vtipy ke 40 narozeninám.