Home

Prezentace k obhajobě vzor

Prezentace k obhajobě bakalářské práce. 1. Nezapomeňte se na začátku výkladu především představit. Na prvním slajdu prezentace k obhajobě Vaší bakalářské práci uveďte název bakalářské práce, Vaše jméno a jméno vedoucího. Můžete také uvést jméno oponenta, ale to už záleží pouze na Vás. 2 Nevíte jak vytvořit prezentace pro obhajobu bakalářské nebo diplomové práce? Přikládáme vzor možné prezentace, která je zpracována pro vzorové téma práce, kterou se můžete inspirovat při vlastním zpracování prezentace závěrečné práce k obhajobě Prezentace je berlička pro vás, pomáhá vám držet se připraveného konceptu. Rozhodně by neměla nahrazovat vaši úlohu, pouze vás podpořit. Kromě toho vám pomáhá ukázat věci, které se těžko popisují - tabulky, grafy. Tak ne! Nemá smysl zaplnit celý slide souvislým textem, který potom budete předčítat. Publikum. Při vytváření prezentace k obhajobě závěrečné práce lze doporučit držet se několika základních pravidel. Prvním je počet slajdů. K obhajobě se hodí zhruba 10 až 15 slajdů (1 slajd na jednu minutu obhajoby) s tím, že se počítá, že obhajoba trvá kolem 15 minut. Více už není vhodné. U tvorby prezentace je dále.

Obecný návod na přípravu prezentace k obhajobě bakalářské nebo diplomové práce asi sestavit nelze, protože požadavky různých komisí i různých zkoušejících se mohou lišit. Existují ale určité body, kterými, věřím, že svoji prezentaci nezkazíte. 樂 Minimální pokyny pro vlastnosti prezentace rozsah max. 7 slidů ️ 1. slide - název (podle UISu), jméno 2. Obsah prezentace je vhodné projednat předem s vedoucím diplomové práce. Prezentace by měla být stručná v podobě zásadních bodů v rozsahu do cca 10 stránek. 3. Obhajobě práce musí být přítomen vedoucí práce nebo její recenzent. 4. Po vystoupení diplomanta (struktura vystoupení viz dále) diplomant odpoví na otázky.

Prezentace k obhajobě bakalářské práce SeminarkyZa

uspesne-prezentace.php • Kromě prezentace nepoužívejte žádné další podpůrné prostředky, nic nečtěte z papíru apod. • Mluvte pomalu, v krátkých větách, do kterých se nezapletete. • Doma si zkuste celou prezentaci několikrát nanečisto, změřte si čas, celá prezentace by měla trvat maximálně 20 minut Šablona prezentace pro obhajobu diplomové práce 1. Název diplomové práce<br />Jméno autora práce<br />Jméno vedoucího a oponenta práce<br />logo školy<br />pozor na ochranné zóny<br /> 2. Cíle práce<br />Řešené problémy, postup <br />Představení praktické části práce (projekt, výzkum)<br />Popis průběhu projektu<br. Dejte si záležet na přípravě prezentace k obhajobě. Nespoléhejte na to, že u obhajoby něco řeknete. Raději obětujte čas na přípravu prezentace, kterou zaujmete komisi. Jak vytvořit takovou prezentaci najdete v mém článku. Seznamte se předem s posudky vedoucího a oponenta práce

Prezentace obhajovaného textu bakalářské nebo diplomové

Obhajoba diplomové práce (bakalářské práce) je jednou ze součástí státní závěrečné zkoušky. V tomto videu vám poradím, jak připravit prezentaci k obhajobě di.. Dávejte tam ale jen skutečně důležité informace, bez kterých by posluchač nepochopil, jak jste došli k vašim závěrům. Na praktickou část vaší práce si nechte nejvíce prostoru. Popište, jak a proč jste postupovali a k jakým závěrům jste došli. Opět je vhodné závěry demonstrovat tabulkami či grafy Při tvorbě prezentace nezapomeňte, že by měla být pouze doplňkem mluveného projevu. Odevzdáním to nekončí. Upozornění v Informačním systému MU, že vám do archivu závěrečné práce přibyly posudky, vám velmi nápadně připomíná, že je diplomku potřeba ještě obhájit.Přečtěte si pár tipů, jak se na jeden z posledních kroků v cestě za vysokoškolským. Pravidla pro přípravu prezentace Jednotná šablona, fonty písma - bezpatkové Použití grafů, nákresů, map, animací -s rozmyslem Velikost písma -nadpisy 32, text min. 20 Barva písma vs. barva pozadí Efekty -velice střídmě, raději vůbec Animace -pokud mají vztah k obsahu, při postupném dávkování informac

K úsp˙anému absolvování maturity je tYeba zvládnout obhajobu maturitní práce. Obhajoba vám pYitom mo~e zlepait nebo zhorait hodnocení. Obsah u~ máte hotový, te u~ ho jen musíte ˚prodat ˝. Sami víte, zda to bude vaae první prezentace, i zda jste v prezentacích zb˙hlí, a podle toho je tYeba stanovit si pYim˙Yenou délk Cílem prezentace ročníkové práce je seznámení komise a posluchačů s obsahem práce, průběhem její tvorby a s výsledky, ke kterým student dospěl (nové poznatky, výsledky anket či dotazníků, měření...).Součástí prezentace mohou být i zajímavosti, které se v práci neuvádí, ale mohou zajímavým způsobem obhajobu rozšířit, zpestřit

Prezentace k obhajobě bakalářské/diplomové práce

vzor, jak by měla vypadat prezentace na obhajoby. Máš nedostatek banánů ?Jak na ně? banány získáš za aktivitu na webu: vytvoř materiály, testy nebo hodnocení vyučujících Zeptat se vás však mohou i na cokoliv jiného, ať už jde o doplňující otázku k samotné práci, nebo něco obecnějšího. Často padají dotazy ohledně vlastního názoru na danou problematiku, určitě buďte také připraveni na otázku, proč jste si dané téma vybrali. Jak probíhá obhajoba diplomové práce

Ještě před samotným zahájením státních zkoušek si překontrolujte funkčnost vaší powerpointové prezentace. Klidně si přineste s sebou i dvě kopie vaší prezentace. Člověk nikdy neví, možná vás ta druhá zachrání. Když vás komise vyzve k obhajobě, nezapomeňte ji na začátek oslovit Obhajoba diplomové představuje zhruba třicet procent hodnocení vaší diplomové práce. Řečeno jinak: u obhajoby se často rozhoduje, vyrazí-li vás za F, nebo dostanete-li za D. Protože jsem už měl tu čest být jako vedoucí diplomové práce na druhé straně barikády a vidět několik obhajob, sepsal jsem pro vás několik tipů a triků na psaní a obhajobu Obhajoba bakalárskej práce - Prezentácia vzor. Čo sa týka prezentácie samotnej odporúčam ti okolo desať slajdov. Viac je potrebné jedine vtedy, ak máš napríklad širší výskum, ale vždy je potrebné zmestiť sa do cca 10 slajdov, aby to nebolo zbytočne dlhé a aby to komisiu nenudilo K obhajobě MP zpracuje žák elektronickou prezentaci, kterou nejpozději v den obhajoby MP předá vedoucímu MP. Dovoluje-li obsah a charakter MP použít při obhajobě její elektronickou podobu, není nutné prezentaci vytvářet Šablona prezentace oponentury bakalářské práce. Na této stránce je výběr některých prací studentů 3MA381, kteří vypracovali šablonu prezentace, která by se dala použít při obhajobě bakalářské práce na VŠE

Jak si připravit prezentaci k obhajobě práce? - Zlepšit

Šablona prezentace pro obhajobu diplomové prác

Přednášeno v rámci kurzu Praktická metodologie vědy. Navštivte pokusnikralici.cz a čtěte Zamrzlá evoluce, aneb Je to jinak pane Darwin Následně vedoucí RP zpracuje posudek práce s náměty (otázkami) k obhajobě, které předá žákovi nejpozději pět dní před termínem konání obhajoby. Obhajoba probíhá v období od 10. května až do konce klasifikačního týdne ve druhém pololetí daného školního roku před dvoučlenou komisí (vedoucí ročníkové práce. Profesionální prezentace vám pomůže získat klienty, přesvědčit nadřízené, nadchnout publikum na konferenci nebo vyhrát tendr. Od roku 2010 jsme vytvořili pro naše české i mezinárodní klienty desetitisíce slajdů. Víme, jak vypadá dobrá prezentace a jak ji připravit

Jak udělat prezentaci k obhajobě bakalářské práce - Jak na diplomk . Kratké prezentace je možné vytvářet na kartě Fotografie v aplikaci Fotky. Tuto kartu lze dále oddalovat nebo přibližovat od Roků přes Sbírky až po Okamžiky Neneseme záruku za formátování podle pokynů Vašeho studijního oboru. Ke stažení: navod.pdf (320 kB) - návod k použití balíčku thesis (k verzi 4.00), sablona-cze.zip (2,2 MB) - archiv se zdrojovými soubory šablony verze 4.02 (jejich modifikací vytvoříte Vaši práci i prezentaci k obhajobě), sablona-prace.pdf (1 MB) - PDF vytvořené použitím šablony pro práci klíčové pojmy k dané problematice klíčové pojmy k dané problematice teoretická východiska Pozn.: text v bodech (max. 5 -6 bodů na jeden snímek) obrázky, tabulky, grafy + jejich popis Obrázek 1 -Popis obrázk Prezentace je nutné zaslat výhradně vedoucímu práce na jeho e-mail. Prezentace bude obsahovat informace o žákovi stanovený vzor Vygenerovaný obsah Úvod (délka min. půl strany A4) V tomto případě žák nebude připuštěn k obhajobě maturitní práce! V případě zjištění, že je některá část či více částí.

Jak se připravit na obhajobu bakalářské práce? - Pavel Semerá

Prezentace závěrů X Navrhovaná výsledná klasifikace BP X Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě: Z některých naznačených informací v bakalářské práci mám dojem, že se některé činnosti plní pouze formálně. Jakým způsobem kontroluje společnost, aby se z některých kvalitně nastavených postupů, např Prezentace k bakalářské práci. 1. Prezentace kobhajobˇ BP e 23.6.2009Marek AufartObsahPˇedstaven´ r ıN´zev pr´ce a a Prezentace k obhajobˇ bakal´ˇsk´ pr´ce e ar e aC´ pr´ce Prezentace Bakalářské práce - Obhajoba 2012. Petr Kozlik. 9 zpusobu jak zabit kazdou prezentaci Pro vzor bakalářské práce čtěte dál

Jak připravit prezentaci k obhajobě diplomové práce? - YouTub

V předchozím díle minisérie článků Cesta za úspěšnou obhajobou závěrečné práce jsme se zaměřili na to, jak psaní závěrečné práce dobře uchopit v samotném začátku - jak vybrat téma, vedoucího a oponenta. Řekli jsme si také, jak na proces plánování a pomyslně držíme v ruce první produkt naší snahy Šablona dizertační práce ve formátu LaTeX (ZIP, 222 KB) Šablona tezí dizertační práce ve formátu LaTeX (ZIP, 183 KB) Šablona životopisu k obhajobě dizertační práce (DOC, 309 KB) Šablona prezentace k obhajobě dizertační práce ve formátu LaTeX/Beamer (ZIP, 162 KB

Průběh obhajoby: příprava k obhajobě 5 minut, obhajoba před maturitní komisí 25 minut 1. Hra na hudební nástroj - cca 5 minut 2. Prezentace obou částí maturitní práce - cca 10 minut 3. Rozprava - cca 10 minut Obhajoba 2.MA - 18. května 2021 a obhajoba 2.MB - 19. května 2021 UPOZORNĚNÍ!! recenzent může v posudku výslovně uvést otázky k obhajobě. Student má povinnost se s posudkem před obhajobou seznámit, odpovědět na připomínky recenzenta (např. ano, plně souhlasím s názorem recenzenta), v případě otázek k obhajobě se očekává připravená odpověď, například další stránka (snímek, slide) v. Absolventské práce žáků 9. ročníků jsou nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. V souladu s výchovnou a vzdělávací strategii školy si klade zpracování a následná veřejná prezentace absolventských prací za úkol prokázat dosažení očekávaného profilu absolventa naší školy Průběh obhajoby: příprava k obhajobě 5 minut, obhajoba před maturitní komisí 25 minut. 1. Prezentace maturitní práce - cca 10 minut 2. Rozprava nad vlastním zpracováním práce - cca 15 minut UPOZORNĚNÍ!!! Zpracování maturitní práce konzultujete pouze se stanoveným vedoucím práce. Oponen Formulář Přihláška k obhajobě disertační práce vyplněný údaji ze SIS Vám vytiskneme při odevzdávání případných pomocných výtisků disertační práce na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací. V případě, že se na ODSAK nemůžete osobně dostavit, napište nám email a přihlášku k podepsání.

• Prezentace k obhajobě je zpracována v souladu s obecně platnými typografickými pravidly. Při obhajobě žák nečte připravený text, ale vlastními slovy komentuje obsah prezentace, která slouží jako opora a osnova jeho obhajoby. Zpracováno dne: 2. září 2019 Aktualizace textu dne: 10. září 202 Podmínky pro připuštění k obhajobě. Pokud Vám tři pracovní dny před obhajobou bude chybět některá ze souborných zkoušek, resp. prvních tří částí státní závěrečné zkoušky, když nebude dodržena podmínka minimálního počtu kreditů (tj. 180 ECTS) či nebude splněna jiná podmínka stanovená SZŘ UK (viz Čl. 9 Státní zkoušky), obhajoba práce nemůže. Smysl prezentace Bakala´ˇrsk a pr´ ace´ Strucnˇ e seznˇ amit komisi s obsahem pr´ ace.´ Vysvetlitˇ hlavn´ımyslenky.ˇ Vysvetlit, vˇ cem spoˇ cˇ´ıv a´hlavn´ı p ˇr´ınos studenta k dane´ problematice. Toto je nejdule˚ zitˇ ejˇ sˇ´ı sou cˇast prezentace. Formátování a korektura bakalářské, diplomové, absolventské práce, oprava gramatiky, korektura bibliografických citací, překlad abstraktu, tvorba prezentace k obhajobě

Jak udělat prezentaci k obhajobě bakalářské práce - Jak na

 1. (2) Bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má.
 2. Kontakt. 1. LF UK Praha Kateřinská 32 121 08 Praha 2. Tel.: 224 961 111 Fax: 224 915 413 Email: office@lf1.cuni.cz IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208. Úřední hodiny.
 3. ut a samotná obhajoba 15
 4. Oponent ti píše posudek na tvoji práci a klade otázky, které zodpovíš při obhajobě. Nemusí být z VŠE, stačí, když je vysokoškolsky vzdělaný. Oponenta schvaluje vedoucí práce. Pokud si oponenta sám nevybereš, tak ti bude automaticky přidělen katedrou. Nesmí se však jednat o osobu tobě zpřízněnou
 5. Obhajoby kvalifikačních prací probíhají ve zkouškových obdobích, případně v září. Před přihlášením k obhajobě musí studenti vložit elektronickou verzi práce do InSIS a odevzdat alespoň jednu tištěnou kopii práce (popř. tolik kopií, kolik katedra vyžaduje) na sekretariát katedry, na níž bude obhajoba probíhat
 6. Máme pro vás připraveny i další služby, mezi které patří například vypracování prezentace k obhajobě. Vytvoření šablony pro případ, že chceme mít připravený soubor, podle kterého si sami absolventskou práci naformátujete. Pokud jste zde nenašli dostatečné informace, vše Vám rádi zodpovíme
 7. V praktické části jsou pak tyto metody aplikovány při vytváření kvalitního podkladu k podnikání. Plán popisuje zřízení výrobny a prodejny cukrářských výrobků v hlavním městě Praze, přehled nabízených výrobků a jejich složení, finanční náročnost ve třech variantách, i zhodnocení slabých a silných stránek.

Pokyny k vypracování absolventské práce VOŠ. Postup při zpracování absolventské práce - dokument aplikace Word; Návrh na přípravu obhajoby absolventské práce - dokument aplikace Word; Vzor prezentace k obhajobě absolventské práce - prezentace PowerPoin Prezentace na PřF UK Expertní spolupráce Mentoring - nabídka pro firmy Podpořte nás - sponzoring Ceník inzerce Aktuality Klubové novinky Kalendář akcí Pracovní příležitosti na PřF U

Video: Jak se připravit na obhajobu závěrečné práce Student

Školitel zpracuje stanovisko školitele k disertační práci ve smyslu doporučení nebo nedoporučení disertační práce k obhajobě, které student doručí společně s formulářem Žádost o obhajobu disertační práce na SO. Ve svém stanovisku se také vyjádří k výsledku kontroly plagiátorství Prezentace bude k obhajobě maturitní práce na téma Správa a konfigurace serverů s OS GNU/Linux, takže i v tom pozadí může být lehký nádech linuxové tématiky. Chtěl jsem použít původně toto , ale nějak jsem si to rozmyslel - obsah titulní strany: název práce, jméno autora a třída, škola, školní rok (viz vzor dokumentu) Hodnocení práce. Vypracování, odevzdání a prezentace práce je nedílnou součástí povinností žáka 9. třídy. Práce hodnotí komise učitelů-konzultantů. K případné obhajobě práce zadají konzultant a oponent žákovi. V kapitole o Cílech práce by měli autoři v závěru zdůvodnit proč si vybrali cíle, výzkumné otázky a hypotézy, případně napsat k nim nějaké podrobnější vysvětlení s odvoláním na literaturu. Přesto má příklad dobrou úroveň. Příklad bakalářské práce. Příklad prezentace k obhajobě

Originál je po obhajobě DP/BP předán katedrou do UK, kopii si student po obhajobě BP/DP vyzvedne u sekretářky katedry. Pokud student nesplní požadavky stanovené tímto pokynem, nebude připuštěn k obhajobě DP/BP. Při obhajobě se studentům doporučuje prezentace v Power Pointu Hledáte pravidla tvorby prezentace v kostce, nebo vás zajímá, jak vytvořit správnou prezentaci? Dvě desatera vám poradí, jak udělat prezentaci v PowerPointu a jak ji správně odprezentovat Článek je zpracován na základě publikace Obhajoba maturitní práce - příručka pro žáky a učitele SOŠ - část příručka pro učitele, která popisuje jednotlivé postupy přípravy a průběhu obhajoby z pohledu učitele. Ukazuje jak zařadit jednotlivá témata do výuky, pokud tato možnost na škole existuje, a jak pracovat s příručkou pro žáky Autoři mají k dispozici pouze informace nezbytné k vypracování seminární práce - nikdy Vaše osobní údaje. Server SeminarkyZa1.cz je zabezpečen na úrovni bankovního systému šifrováním až 256 bitů. TIP: Pro 100% diskrétnost využijte nezávaznou.

Vzor ppt prezentace k obhajobě závěrečné práce (ppt_1, ppt_2). - - - Vzor popisového pole výkresové dokumentace, dwg. Galeri 6. 2018 do 14. 6. 2018 (žáci se přihlásí k obhajobě po dohodě se zodpovědným vyučujícím) Požadavky na obsah. Zpracování závěrečné práce je pro žáky 9. ročníku povinné. povinný obsah - dle předepsané osnovy, informace budou zpracovány ve větác

Prezentace ročníkové práce GZW

 1. Pokyny vedoucím A oponentům diplomových A BAKALÁŘSKÝCH prací KKY. Vedoucí diplomové práce: navrhuje zadání diplomové práce, ovlivňuje způsob řešení zadané problematiky a zároveň plní funkci konzultanta v období od zadání diplomové práce až do jejího podání k obhajobě.V posudku hodnotí samostatnost zpracování tématu, zda diplomová práce splňuje zadání a.
 2. Jak psát posudky a hodnotit kvalifikační práce 1. Jak psát posudky na kvalifikační práce Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. CEINVE FF MU 26. březen 201
 3. isterstvo dopravy vyber mi auto vzor kupní smlouvy na auto vzor smlouvy prodej auta všechny značky aut zdravotni prohlidky ridicu značky aut.
 4. Materiál vzor obhajoby - Primát
 • Nošení zbraně kategorie d.
 • Jak voni kureci maso.
 • Drosophila melanogaster.
 • Salesianivali.
 • Antonín dvořák symfonie.
 • General army store.
 • Sprava socialnich siti praha.
 • Lokomotiva plzeň fotbal.
 • Poldi kladno privatizace.
 • Kde udělají klíč bez karty.
 • Jak prestat kojit zavislaka.
 • Farma 8.
 • Tulipytlík pro ježka.
 • Bílá nemoc tropy a figury.
 • Odm 2017.
 • Nedovařené fazole.
 • Tenka hackovaci prize.
 • Barber kurz praha.
 • Korál červený korálnatci.
 • Yohimbin kulturistika.
 • Avon katalog 16/2017 online.
 • Pedagogicko psychologická poradna české budějovice.
 • Hudba k filmu poklad na stříbrném jezeře.
 • Fotobazar fotoskoda.
 • Doplňky fiat 500l.
 • Detsky klavir lidl.
 • Pracovní neschopnost po operaci ramene.
 • Mitsubishi l200 závady.
 • Realismus konstruktivismus.
 • Povolení zabíjet.
 • Svet notebooku.
 • Superhrdinové dc.
 • Jak poznat blokování na instagramu.
 • Kinetická teorie látek.
 • Purelan.
 • Zvuková karta levně.
 • Skoda felicia 1.6 kit car.
 • Vypnutí překryvné vrstvy.
 • Public schools usa.
 • Oprava samonavijecich pasu.
 • Umění francouzské kuchyně recenze.