Home

Potransfuzní purpura

Potransfuzní reakce se mohou však objevit i několik dní či dokonce týdnů po transfuzi. Označujeme je jako pozdní potransfuzní reakce . Mezi imunologické patří hemolýza, potransfuzní purpura, imunosuprese či reakce štěpu proti hostiteli potransfuzní purpura . PLAZMA P (plazma z plné krve ) PA (plazma z aferézy) Přípravek je vyroben z plné krve nebo z plazmy odebrané aferézou. Je zmrazen během takové doby a na takovou teplotu, aby zůstaly zachovány termolabilní koagulační faktory ve funkčním stavu POTRANSFUZNÍ P ŘÍHODY. Mikulov 2015 PTP Post‐transfusní purpura 1 ATR Akutní transfusní reakce 2 HTR Hemolytické transfusní reakce 3 TRALI Transfusion ‐related.

Potransfuzní reakce - Rodicka

 1. Potransfuzní purpura, ARDS, plicní edém (při přítomnosti protilátek proti leukocytům, při aktivaci komplementu). Příznaky hemolytické postransfúzní reakce. Pozdní komplikace. aloimunizace proti HLA a erytrocytárním antigenům (způsobena kontaktem s antigeny dárce)
 2. Purpura je mnohočetné tečkovité krvácení do kůže, sliznic či vnitřních orgánů, je projevem různých chorob a krvácivých stavů. Purpura na rozdíl od exantému nezbělá při zmáčnutí. Purpura má v MKN-10: D69. alergická purpura (anafylaktoidní), Henochova-Schönleinova purpura, hemoragická purpura, idiopatická purpura
 3. krvácivé potransfuzní trombocytopenická purpura potransplantační komplikace s transfuzí svázaná reakce štěpu proti hostiteli imunitní změny imunomodulace NEIMUNOLOGICKÉ hemolýza neimunologicky zprostředkovaná hemolýza erytrocytů oběhové přetížení oběhové přetížení v souvislosti s transfuzí (TACO) 0,1-1
 4. Potransfuzní purpura. Příčina: Specifické protilátky proti trombocytům (nejčastěji anti-HPA 1a) Klinické příznaky: Trombocytopenie, krvácivost, závažná potransfuzní reakce. Diagnóza: Průkaz specifických antitrombocytárních protilátek. Léčba: IVI
 5. Potransfuzní purpura 36 1.5.7. Transfuzí asociovaná reakce štěpu proti hostiteli 36 1.5.8. Masivní transfuze 37 1.5.9. Potransfuzní hemosideróza 38 1.5.10. Přenos infekčních chorob 38 1.5.11. Hemolýza (pasivně získaná) 39 . 1.5.12. Aloimunizace proti antigenům krevních elementů.
 6. Transfúze krve a potransfuzní reakce Blood tranfusion and adverse reactions to transfusion Aneta Míková Vedoucí práce: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. Studijní program: Specializace v pedagogice 6.8 Potransfuzní trombocytopenická purpura.. 44 6.9 Transfuzí indukovaná reakce štěpu proti hostiteli (TA-GvHD).. 44 6.10 Transfuzí.

Potransfuzní purpura - 2 • KLINICKÝ OBRAZ: těžká trombocytopenie s krvácením se obvykle objevuje 5 -12 dní po trf., rychlý průběh, trombo klesají na hodnoty nižší než 10x109 el/l. během 12 až 24 hodin.Těžké generalizované krvácení charakteru purpury (sliznice , GIT, moový trakt). V mnoh potransfuzní purpura. biochemické odchylky při masivní transfuzi, např. hyperkalémie. přenos virů a jiných krví přenosných infekcí je možný i s ohledem na pečlivý výběr dárců a povinně provedené skríninkové vyšetření dárců krve na HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, syfilis

Prevence: proprané TP Imunomodulace Alloimunisace antigeny erytrocytů, leukocytů, trombocytů či plasmy (komplikuje další hemosubstituci) Imunosuprese (zhoršení funkce NK-buněk a B-lymfocytů, snížení IRI) - zhoršení pooperačního průběhu a průběhu malignit Potransfuzní purpura Akutně vzniklá těžká trombocytopenie cca. Nehemolytické potransfuzní reakce (zimnice, horečka, kopřivka). Výskyt je snížen deleukotizací. Riziko alloimunizace v HLA systému, proti HPA (destičkovým antigenům). Možný přenos chorob - virové, protozoární, syfilis. Sepse způsobená náhodnou bakteriální kontaminací. Potransfuzní purpura Potransfuzní purpura •Příčina: •Specifcké protlátky prot trombocytům (nejčastěji ant-HPA 1a) •Klinické příznaky: •Trombocytopenie, krvácivost, závažná potransfuzní reakce •Diagnóza: •Průkaz specifckých anttrombocytárních protlátek •Léčba: •IVI

Barwa purpurowa (purpura; z łac purpura, z gr. πορφύρα porfyra) - barwa o zakresie od intensywnie czerwonego do fioletu, także w głębokich odcieniach zbliżonych do barwy śliwki czy do koloru granatowego Historyczne odmiany barw purpurowych Purpura tyryjska. purpura tyryjska. potransfuzní GVHD u imunokompromitovaných a při transfuzi od příbuzných navození imunitní refrakternosti na léčbu trombocyty vzácně přenos infekce (bakterie, hepatitidy, HIV, protozoa) vzácně septický šok při masivní kontaminaci přípravku potransfuzní purpura či potransfuzní neutropeni potransfuzní purpura nemoc z reakce štépu proti hostlteli ostatní jmenovlté uvedené závažné nežadoucí reakce stupeñ ptisuzovatelnosti Stupeñ piisuzovatelnosti se vyplñuje u závažných nežádoucích reakcí u piíjemce a vyznaèuje se NP 0, 1, 2 nebo 3, pFièemž se použij

Terapie krevními deriváty Interní propedeutika

 1. Potransfuzní purpura. Akutní poškození plic vyvolané transfuzí. Riziko je sníženo deleukotizací. Reakce štěpu proti hostiteli (GvHD) u imunokomprimovaných pacientů. Alergické reakce na proteiny plazmy. Upozornění pro odběratele transfuzních přípravků: Vyhláška o lidské krvi č. 143/2008 Sb
 2. • potransfuzní purpura (trombocytopenie) • TRALI (s transfuzí spojené akutní plicní postižení) Potransfuzní reakce: při výskytu reakce ihned odeberte 10 ml srážlivé krve příjemce, dostupnými prostředky uzavřete vak s přípravkem, který reakc
 3. potransfuzní purpura (trombocytopenie) TRALI (s transfuzí spojené akutní plicní postižení) Potransfuzní reakce: při výskytu reakce ihned odeberte 10 ml srážlivé krve od příjemce, dostupnými prostředky uzavřete vak s přípravkem, který reakci vyvolal, a spolu s vyplněným formulářem o potransfuzní reakci ihne
 4. - potransfuzní purpura - při aplikaci velkých objemů vzniká nebezpečí citrátové toxicity - přetížení oběhu - bakteriálně toxická reakce - přenos virů a jiných krví přenosných infekcí je možný i s ohledem na pečlivý výběr dárců a povinně.

- potransfuzní purpura - akutní poškození plic vyvolané transfuzí (TRALI). Interakce: Do vaku ani do transfuzní soupravy nelze přidávat žádné léky nebo infuzní roztoky (nebezpečí poškození krevních komponent). Dávkování a způsob užití určí lékař dle klinického stavu a laboratorních testů Thrombocytopenic purpura represents a heterogeneous group of diseases which is characterized by bleeding tendency and a low number of platelets. In general, the risk of bleeding increases with a decreased number of platelets. However, the patient prognosis depends more on the type and cause of disease than on platelet numbers hemolytické potransfuzní reakce, nehemolytické potransfuzní reakce, anafylaxe, aloimunizace proti HLA (velmi vzácně) a erytrocytovým antigenům, akutní poškození plic vyvolané transfuzí (TRALI), potransfuzní purpura, TA - GvHD, sepse způsobená náhodnou bakteriální kontaminací, přenos virů (hepatitidy, HIV apod.) je.

nehemolytická potransfuzní reakce, anafylaxe, aloimunizace, potransfuzní purpura, bakteriálně toxická reakce, přenos virů a jiných krví přenosných infekcí je možný i s ohledem na pečlivý výběr dárců a povinně provedené screeningové vyšetření dárců krve na HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, syfilis, přenos protozoií ( např. dospělým i dětským pacientům ve FN Motol, související potransfuzní reakce a přehled laboratorních metod za období od 1. září 2015 do 31. prosince 2016. Klíčová slov Potransfuzní reakce - imunní (3) potransfuzní imunomodulace snížení obranyschopnosti po opakovaných transfuzích => více infekcí, rekurence nádorů potransfuzní refrakternost na podávání trombokoncentrátů HLA protilátky potransfuzní purpura či neutropenie opožděná reakce z protilátek proti trombo, leuko. potransfuzní purpura, akutní poškození plic vyvolané transfuzí, přenos jiných patogenů, které se screeningově netestují nebo nebyly dosud rozpoznány. Interakce: Do vaku nebo transfuzní soupravy se nesmí přidávat žádné roztoky, ani roztoky jiných léčiv. Dávkování a způsob užití: Dávkování určuje lékař Post-Transfusion Purpura [T000908926] Transfusion-Associated Graft Vs. Host Disease [T000908927] potransfuzní purpura potransfuzní reakce štěpu proti hostiteli febrilní nehemolytická potransfuzní reakce potransfuzní alergická reakce potransfuzní hypotenze Delayed Serologic Transfusion Reactio

Potransfuzní trombocytopenická purpura Příznaky: purpura a trombocytopenie (i méně než 10 x 109/l) během 5-12 dnů po transfuzi. Obvyklá příčina: mechanismus vzniku není dopodrobna objasněn - tvorba protilátek proti transfundovaným trombocytům, která vyústí v odstraňování i pacientových vlastních, antigen Potransfuzní purpura Nemoc z reakce štépu proti hostiteli Ostatní jmenovité uvedené závažné nežádoucí reakce Stupeñ piisuzovatelnosti se stanoví stupnèm NP, 0, l, 2 nebo 3 u závažných nežádoucích reakcí u piíjemce podle definice uvedené v piíloze C. 5 Cást A v poznámce k tabulce l. 2

- potransfuzní purpura - akutní poškození plic vyvolané transfuzí (TRALI). Interakce: Do vaku ani do transfuzní soupravy nelze přidávat žádné léky nebo infuzní roztoky (nebezpečí poškození krevních komponent). Dávkování a způsob užití určí lékař dle klinického stavu a laboratorních test Z dlouhodobého forenzního hlediska jsou nejzávažnější potransfuzní infekce, zejména virového původu, nejobávanější akutní potransfuzní reakcíje hemolytická reakce. Z dalších potransfuzních reakcí a komplikacíje popsána pyretická reakce, alergická reakce, potransfuzní purpura, reakce GvHD, oběhové reakce. potransfuzní trombocytopenická purpura plicní komplikace (TRALI) sekundární hemosideróza přenos dosud neznámých nebo rutinně nevyšetřovaných infekcí reakce štěpu proti hostiteli (především u příjemců imunodeficitem s nebo imunosupresivní léčbou Imunitně zprostředkované potransfuzní reakce; Neimunní potransfuzní reakce a komplikace transfuze; Imunohematologická vyšetření (principy, metody) Krevně skupinový systém AB0; Rh systém a další krevně skupinové systémy (mimo AB0) Antigenní systémy leukocytů a trombocytů, HLA systé idiopatická trombocytopenická purpura, syndrom Guillain Barré, myastenia gravis, Kawasakiho choroba, Je prevencí zejména FNHTR (febrilní nehemolytické potransfuzní reakce) a aloimunizace. Indikace k podání deleukotizovaných transfuzních přípravků byly zrušeny opatřením obecné povahy Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Oznamující zařízení podle § 9 odst. 2 této vyhlášky, včetně kontaktní osoby Identifikace oznámení Datum oznámení (rok / měsíc / den) Datum transfuze (rok / měsíc / den) Věk a pohlaví příjemce Datum závažné nežádoucí reakce (rok / měsíc / den) Závažná nežádoucí reakce se týká: - plné krve - erytrocytů - trombocytů - plazmy - jmenovitě uvedených. Každý z nás potřebuje za svůj život průměrně 5 krát krevní transfúzi a 14 krát lék vyrobený z z krve Možné nežádoucí účinky podání: oběhové přetížení,hemolytická reakce v případě inkompatibilní transfuze, nehemolytická potransfuzní reakce, anafylaxe, aloimunizace, potransfuzní purpura, bakteriálně. MADE IN JAPAN 14 Diagnostické využití IPF Skupina trombocytopenií Onemocnění Imunitní trombocytopenie HIT, potransfuzní purpura, neonatální aloimunitní trombocytopenie, ITP Neimunitní trombocytopenie TTP/HUS, DIC, hypersplenismus, v rámci gravidity, hereditární původ, chronický alkoholismus Primární postižení dřeně. Trombotická trombocytopenická purpura a ostatní mikroangiopatické hemolytické anemie 12. Von Willebrandova choroba 13. Hemofilie a další vrozené krvácivé stavy Neimunní potransfuzní reakce a komplikace transfuze 12. Imunohematologická vyšetření (principy, metody) 13. Krevně skupinový systém AB Anémie chronických nemocí Získané imunitní hemolytické anémie (AIHA, HON, potransfuzní hemolýza) opakované epistaxe Deficit vitaminu B 12 TTP - trombotická trombocytopenická purpura, SAA - težká aplastická anémie Tabulka 3. Diferenciální diagnostika anémie dle MCV Mikrocytární Normocytární Makrocytární.

potransfuzní purpura: časový odstup od podání transfuze (zhruba 1 týden), akutní těžká trombocyto-penie, většinou postiženy ženy, laboratorní průkaz destičkových protilátek anti- HPA-A1, krvácivé pro-jevy na kůži a sliznici dřeňový útlum (nález v kostní dřeni, většinou bicytopenie nebo pancytopenie) - potransfuzní trombocytopenická purpura - komplikace při masivní transfuzi, např. hyperkalémie, poruchy hemostázy, toxicita citronanu sodného - přenos virů a jiných krví přenosných infekcí je možný i s ohledem na pečlivý výběr dárců a povinn Autor e-knihy: MUDr. Eva Tesařová; Miroslav Penka; kolektiv, Téma/žánr: hematologie - krvinky - imunologie - transfuze krve, Počet stran: 192, Cena: 237 Kč. potransfuzní purpura biochemické odchylky při masivní transfuzi, např. hyperkalémie možný přenos syfilis, pokud byl tento přípravek skladován při teplotě +4 °C méně . než 96 hod. přenos virů ( hepatitidy, HIV a jiné ) je možný bez ohledu na pečlivý výběr dárců a screeningová

hemolytická potransfuzní reakce, nehemolytické potransfuzní reakce (hlavně zimnice, horečka, třesavka), sepse způsobená náhodnou bakteriální kontaminací, potransfuzní purpura. Interakce: Do vaku nebo transfuzní soupravy se nesmí přidávat žádné roztoky, ani roztoky jiných léčiv. Dávkování a způsob užití 1.1 Souhrnné údaje . Oznamující zařízení podle §9, odst.4 vyhlášky Oznamovací období 1.ledna - 31. prosince (rok) Typ přípravku * plná krev erytrocyty trombocyty plazma Počet vydaných balení transfuzních přípravků (TP) Počet příjemců, kterým byly vydané TP podány Počet vydaných balení TP, která byla podána příjemci * plná krev nebo erytrocyty nebo. potransfuzní purpura, přenos jiných patogenů, které se screeningově netestují nebo nebyly dosud rozpoznány. Interakce: Do vaku nebo transfuzní soupravy se nesmí přidávat žádné roztoky, ani roztoky jiných léčiv. Dávkování a způsob užití: Dávkování určuje lékař Trombotická trombocytopenická purpura (TTP) Zpět; (opatření pro případ dodatečné kontroly krve při pozdní potransfuzní reakci. každá konzerva je podána novou sterilní převodovou soupravou, z původního převodu může zůstat v žíle původní jehla; u každého vaku znovu povést kontrolu KS sangvitestem a biologickou. Infuze a transfuze u dospělých 1) Infuze Definice: vpravování tekutin do organizmu nitrožilní nebo jinou parenterální cestou. Tzn. intraarteriálně, subkutánně, intraoseálně. Účelem infuze je doplnění tekutin, dodat chybějící látky např. ionty, terapeutické látky, analgetick

Potransfuzní purpura 165 z toho smrtelná 166 Reakce štěpu proti hostiteli 167 z toho smrtelná 168 Přetížení oběru 169 z toho smrtelná 170 Jiná závažná potransfuzní reakce 171 z toho smrtelná 172 . Title: a051_transfuzní_služba Author: ÚZIS ČR. Send e-mail Print links=view.exportLinks jp-show-if-empty=true jp-single-button-overwrite-link-text='Export' jp-dropdown-button-text='Export' Permanent lin Autor e-knihy: Jiří Masopust; kolektiv; Vít Řeháček, Téma/žánr: transfuziologie, Počet stran: 237, Rok vydání: 2012, Nakladatelství: Grad

Hemoterapie (pediatrie) - WikiSkript

Otázka: Transfuze Předmět: Obecná chirurgie Přidal(a): vnl.xf Chirurgie - Transfuze Dárce Transfuzní oddělení Transfuzní přípravky Krevní skupiny Indikace transfuze Kontraindikace transfuze Technika provedení transfuze Potransfuzní reakce a komplikace Transfuze = převod krve zdravého dárce do oběhu nemocného příjemce Dárce 19 - 55 let zdravý jedinec 1 odběr = 400 - 450. purpura, krvácení po transfuzi renální selhání zástava srdce zvýšená náplň krčních žil Při výskytu akutní potransfuzní reakce postupujte dle níže uvedených pokynů: Okamžitě přerušte transfuzi, ponechejte i.v. přístup pro event. terapeutickou intervenci (nejlép Zvýšená destrukce či ztráty trombocytů při imunní trombocytopenie, potransfuzní purpura, poléková trombocytopenie. Myelodysplastický syndrom, megaloblastová anemie s trombocytopenií, infiltrace kostní dřeně jiným onemocněním s následkem trombocytopenie. Mikroangiopatická hemolytická anemie

Purpura - WikiSkript

 1. Trombotická trombocytopenická purpura (TTP) je forma trombotické mikroangiopatie, která vede k multiorgánové dysfunkci způsobené trombotizací v mikrocirkulac
 2. 250 VOJENSKÉZDRAVOTNICKÉLISTY ROČNÍKLXIX,2000,č.6 615.38-06 NEŽÁDoUCÍÚČINKYTRANSFUZÍ-PoTRANSFUZNÍREAKCEAKOMPLIKACE MiıøšBOHONĚK.
 3. Alergická trombocytopenická purpura - do IK vstupují léky (př. sulfonamidy), méně často složky potravy -> destrukce Tro - rychlý nástup poklesu Tro a krvácivých projevů, po odstranění provokujícího činitele rychlý ústup (pomalý u přípravků Au) Potransfuzní trombocytopénie - imunokomplexový mechanismu
 4. 6.sympozium CSBM Jihlava 2010 Klinická manifestace, cíl imunologické reakce cíl: typ reakce erytrocyty hemolytická reakce leukocyty febrilní reakce, plicní infiltráty trombocyty potransfuzní purpura IgA anafylaxe IgG, IgM, IgA kopřivka, horečka 6.sympozium CSBM Jihlava 2010 Imunosuprese: následky Tailor,R.W.: Red blood cell.
 5. Indikace: terapie a prevence u vrozených a získaných poruch hemostázy (DIC, trombotická trombocytopenická purpura). Rychlé zvládnutí kumarinového efektu. Není nutná zkouška kompatibility, zachovává se soulad v ABO systému, vRh(D) nemusíme. Hemoterapie a potransfuzní reakce, Nestátní zařízení Cedelab, 2011.
 6. Rizika spojená s krevními transfuzemi a také pohled veřejnosti na tato rizika se za posledních dvacet let výrazně změnily. Zároveň se také vyvinulo mnoho postupů, které potřebu krve snižují

Univerzita Karlova V Praz

potransfuzní purpura akutní poškození plic vyvolané transfuzí (TRALI) GvHD přetížení železem citrátová toxicita u novorozenců a pacientů s poškozenou funkcí jater Propouštění výrobku oddělení: Je výhradně v kompetenci kvalifikované osoby transfuzního oddělení FNL/0106/03 Při výskytu akutní potransfuzní reakce postupujte dle níže uvedených pokynů: Okamžitě přerušte transfuzi, ponechejte i.v. přístup pro event. terapeutickou intervenci (nejlépe pomalu infundovat fyziologický roztok); ihned informujte lékaře. Zkontrolujte krevní tlak, tělesnou teplotu a barvu moi, event. proveč ďte další vyšetření podl překlad purpur ve slovníku češtino-angličtina. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte bolest hlavy purpura. Krvácení po transfuzi Odeberte moč na vyšetření hemoglobinu a vzorky krve k vyšetření potransfuzní reakce, dle stavu pacienta: - k vyšetření parametrů hemolýzy - krevní obraz, volný hemoglobin, LDH, haptoglobin, bilirubi

potransfuzní reakce (10b, 11) z druhé paže, než do které byla aplikována transfuze. V případě hemolýzy vylučte možnost, že hemolýza vznikla . nezávisle na transfuzi (např. při současném i.v. podání hypotonických roztoků, při diagnóze PNH, ). Proveďte zápis o reakci. do dokumentace pacienta, vyplňte formulář: hemoblastoza potransfuzní reakce (jaká).. Aplikované transfuzní přípravky, datum a čas zahájení podání transfuze: bolest břicha, hrudníku purpura/krvácení lehká bolesti zad plicní infiltrát (v.s. ARDS) střední jiné..... renální selhání závažn Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací. Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s . Víc Potransfuzní purpura je extrémně vzácná komplikace, ke kterému dochází po transfuzi krevního produktu, a je spojena s přítomností protilátek v krvi pacienta namířené proti jak dárce a destičky príjemce HPA (antigen lidských krevních destiček)

On the other hand, transfusion recipients may experience delayed non-infectious side effects, including, non-ABO haemolytic transfusion reactions, graft-versus-host disease, and post-transfusion. purpura. Krvácivé stavy z poruchy krevních destiček trombocytopenie trombocytopatie - potransfuzní reakce (inkompatibilní transfúze) - infekční onemocnění (infekční mononukleóza, TBC, lues) - maligní lymfomy - po lécích (např. Dopegyt = metyldopa neonatální trombocytopenii, potransfuzní purpuře nebo refrakternosti na trombocytární přípravky. Klinicky významná je thrombocytopenia, post-transfusion purpura or refractoriness to platelet infusion. The analysis of platelet reactivity an Popis červené řady v nátěru periferní krve . Změny morfologie červených krvinek posuzujeme ze dvou hledisek. Hodnotíme buď jednotlivé buňky podle morfologických charakteristik - tvar, struktura, barvitelnost nebo přihlížíme k poměrnému zastoupení morfologické změny (anomálie) v celkovém počtu hodnocených buněk - hodnotí se tzv. stav buněčného typu v systému Nežádoucí účinky: - přetížení oběhu (TACO) - hemolytické potransfuzní reakce - nehemolytické potransfuzní reakce (hlavně zimnice, horečka), ale vzácněji - deleukotizace - aloimunizace proti HLA a erytrocytovým antigenům vzácně vzhledem k deleukotizaci - možný přenos syfilis, pokud byl přípravek skladován při +2 C.

Bakalářská Prác

Anémie je definovaná jako pokles koncentrace hemoglobinu pod dolní hranici normálních hodnot a to pod 135 g/l u mužů a pod 120 g/l u žen 3 nebo pokles hematokritu pod 40 % u mužů a pod 35 % u žen 5. Definice stupně závažnosti anémie dle hladiny hemoglobinu definována doporučením National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 1 a European Society for Medical Oncology (ESMO) 4 je. Potransfuzní - z allogenních protilátek. Hemangiom, cévní a chlopenní náhrady, Henoch-Schonleinova purpura - autoimunitní vaskulitida, hlavně mladší děti, postihuje hlavně kůži (purpura), GIT (hemoragická enteritida), ledviny (erytrocyturie) a klouby Pozdní specifické reakce 1/ Přenos infekce Potransfuzní hepatitida B a C HIV Cytomegalovirus Toxoplasmóza EB virus Malárie 2/ Imunosuprese Vyšší výskyt infekčních onemocnění 1 TRF = riziko pooperační komplikace o 14% vyšší 3/ Aloimunizace- po TRF může dojít k vytvoření protilátek, které komplikují další převody Potransfuzní purpura; autoimunitná hemolytická anémia (Fischer-Evansov syndróm). systémový lupus erythematosus; hypertyreóza; lymfoproliferatívne ochorenia; alergia, anafylaxia. Vrodená imunitná trombocytopénia: virogénna transluminálna trombocytopénia; virogénna allyimúnna trombocytopénia; fetálna erytroblastóza - Rh. potransfuzní purpura-nemoc z reakce štěpu proti hostiteli-ostatní jmenovitě uvedené závažné nežádoucí reakce. stupeň přisuzovatelnosti 1).

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov Tel.: 596 491 111 Fax: 596 491 536 www.nsphav.c Hematologicko - transfuzní odd ělení, Nemocnice Znojmo, p.o. Zpráva o nežádoucím ú činku transfuze Jméno, p říjmení: RČ: Dg.: Pojiš ťovna: Odd ělení: Indikace k transfuzi: Možno nalepit identifika ční štíte Hematologická onemocnění: autoimunitní hemolytická anémie a idiopatická trombocytopenická purpura, agranulocytóza, aplastická anémie, myelodysplastický syndrom, trombocytopenie, potransfuzní reakce, erytroblastopenie. Maligní onemocnění jako doplněk léčby cytostatiky, lymfatická leukémie, lymfomy, adjuvantní léčba. Thrombotic thrombocytopenic purpura: Incidence of congenital form of disease in North Moravia (Region Moravia-Silesia) Zuzana Čermáková, Martin Kořístka, Terezie Šuláková: Rok: 2009, Prague Medical Report: článek v odborném periodik

Příbalový leták - FN Brn

Podobnosť antigén vírusu antigény ľudského histokompatibilního systému vyvoláva autoimunitné ( systém) reakcie. Program HCV infekcia môže nastať prejavy systémové autoimunitné tyreoiditidy, Sjögrenov syndróm, idiopatická trombocytopenická purpura, glomerulonefritídy, reumatoidnej artritídy a ďalších Komentáře . Transkript . Vypracované otázky z patologi Při těžké reakci laryngospazmus a anafylaktický šok. Potransfuzní trombocytopenická purpura způsobena reakcí antitrombocytových protilátek příjemce a transfundovaných trombocytů Příznaky - purpura a trombocytopenie do 12 hodin po transfuzi. Oběhové přetížení (hypervolemie) při rychlém převodu velkého objemu. D69 Purpura a jiné krvácivé stavy. 110 Esenciální (primární) hypertenze. N18 Chronické selhání ledvin. S 02.1 Zlomenina lebeční spodiny-fractura baseos cranii. 502.2 Zlomenina nosních kostí. 502.3 Zlomenina spodiny očnice-fractura baseos orbita

DHTR - pozdní potransfuzní hemolytická reakce (delayed hemolytic transfusion reaction) ITP - idiopatická trombocytopenická purpura JBS - Jacobsenův syndrom JIP - jednotka intenzivní péče KDA - kongenitální dyserytropoetická anemi Chronická imunitní trombocytopenická purpura: Přečtěte si více o symptomech, diagnóze, léčbě, komplikacích, příčinách a prognóze. alternativy transfuze a náhražky krve Infekční rizika transfuze a jejich prevence Imunitně zprostředkované potransfuzní reakce Neimunní potransfuzní reakce a komplikace transfuze.

Autoimunitní hemolytická anemie a idiopatická trombocytopenická purpura, agranulocytosa, aplastická anemie, myelodysplastický syndrom, trombocytopenie, potransfuzní reakce, erytroblastopenie. Maligní onemocněn V lekárskej praxi existujú náznaky povinného krvného testovania na identifikáciu antigénu: práca, v ktorej je konštantná interakcie s krvou iných ľudí - zdravotné sestry, laboratóriá, pracovníci úradov hemodialýzou, pôrodníkov, zubných lekárov a kategórii ostatní lekári Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 438/2004 Sb., (dále jen zákon) C 50-100 mg Steroidní purpura • glukokortikoidy inhibují tvorbu mRNA pro syntézu klagenu • Cushingův SY, dlouhodobá TH glukokortikoidy Purpura simplex a purpura senilis • klinicky nezávažné, především na končetinách starců nebo po oslunění • pozitivní Rumpel-Leede Potransfuzní trombocytopénie • imunokomplexový.

Barwa purpurowa - Wikipedia, wolna encyklopedi

penická purpura ČAS/KK/844 Umění komunikace v praxi ČAS/KK/845 Současné možnosti léčby tepenných a žilních onemoc-nění Nemoc. Vítkovická Výživa klientů v DD ČAS/KK/846 FTNsP Starnovská ČAS/KK/847 Nemoc. Městec Kr. Meziústavní konference ČAS/KK/848 Koncepce přednemocniční neodkladné péče ZZS Lk. Akutní stav v. Aspirinu, klopidogrelu, ticlopidinu); antikoagulancia je indikována parietální trombózou levé komory nebo přechodnými ischemickými záchvaty, které nereagují na léčbu aspirinem. [cs.iliveok.com] [] koagulopatie (DIC) Obrovskobuněčná arteritis Hortonova (temporální) Purpura Trombotická trombocytopenická purpura Moschowitz Urtikariální vaskulitis Vasculitis a mykotická. D65-D69 Poruchy koagulace‚ purpura a jiné krvácivé stavy 145. D70-D77 Jiné nemoci krve a krvetvorných organů 148. D80-D89 Některé poruchy mechanismu imunity 152. IV. NEMOCI ENDOKRINNÍ‚ VÝŽIVY A PŘEMĚNY LÁTEK (E00-E90) 155. E00-E07 Poruchy štítné žlázy 156. E10-E14 Diabetes mellitus-cukrovka-úplavice.

 • Dryáda.
 • Vladimir putin výška.
 • Psí vlna.
 • Reinkeho edém léčba.
 • Thrasher mikina ruzova.
 • Pšenice bez lepku.
 • Motorola razr v3.
 • Pacov mapa.
 • Apeniny.
 • Ohňostroj zvířata.
 • Ples upírů texty písní.
 • Desítkové ředění výpočet.
 • Avatar last airbender.
 • Šumavská hospůdka nová pec.
 • Manipulativní porucha osobnosti.
 • Jak se cítí žena při menstruaci.
 • Piknik slovo.
 • Autor garfield.
 • Muzeum dopravy brno líšeň.
 • Bari italy beaches.
 • Voda na zemi referát.
 • Oman mapa.
 • Vánoční olovo.
 • Francouzský buldoček délka života.
 • Jak dýchá korál červený.
 • Na křídlech andělů duchovní příčiny nemocí.
 • Prezentace k obhajobě vzor.
 • Budgie breadfan.
 • Potrefená husa hlavní nádraží.
 • Továrna na sny songe.
 • Mamut zajímavosti.
 • Plánovač koupelen obklady.
 • Pedagogicko psychologická poradna české budějovice.
 • K shop online.
 • Dětské boty se svítící podrážkou skechers.
 • Datart stav objednávky otevřené.
 • Karaoke party online cz.
 • Glioblastom průběh nemoci.
 • Hloubka dezénu nové zimní pneumatiky.
 • Zulp.
 • Za dětmi pravopis.