Home

Billendorfská kultura

Die früh-eisenzeitliche Billendorfer Kultur war im 7. und 6. Jahrhundert v. Chr. im Wesentlichen zwischen der mittleren Elbe und der Oder verbreitet. Sie war Spätphase oder Nachfolger der bronzezeitlichen Lausitzer Kultur . Namengebender Fundort ist Billendorf, das historisch zur Niederlausitz gehört und heute den Ortsteil Białowice der Stadt Nowogród Bobrzański im Süden der. 13.6 Billendorfská kultura kultura kulovitých amfor, jevišovická kultura na Moravě), tato variabilita se odráţí přirozeně i v pohřebních zvyklostech a rituálech (Sklenář a kol. 1993, 17). Starší doba bronzová je reprezentována kulturou únětickou Na þeském území se objevují þtyři různé kultury - Bylanská kultura v prostoru středních ýech, Halštatská mohylová v jihozápadních ýechách, Billendorfská kultura v severozápadních echách a kultura slezskoplatěnická ve východních echách V severozápadních Čechách v povodí Labe trvá kultura billendorfská, pocházející z lužického základu, která v této době poněkud zvětšuje svůj územní rozsah na Bílinsko. Severovýchodní Čechy a severní Morava - na územích slezské kultury se kontinuálně rozvíjí kultury platěnická, u které je vidět výrazná.

Billendorfer Kultur - Wikiwan

Kultury doby halštatské na našem území jsou přímým pokračovatelem kultur období popelnicových polí. Některé kultury s halštatskými prvky vlastně začínají již na sklonku pozdní doby bronzové (zejména kultura billendorfská). Surovinová krize koncem doby bronzové přispěla k rozšíření metalurgie železa a přinesla. Česká republika prošla od pravěku poměrně komplikovaným vývojem, proto není snadné podat jeho jasný a stručný obraz. V následují tabulce si alespoň nastíníme, jak archeologové označují jednotlivé kultury a období. S názvy těchto kultur se na našich stránkách ještě setkáte, v této přehledové tabulce si tedy můžete ověřit, do jaké doby daná kutlura spadá

Read Wikipedia in Modernized UI. Rozšíření lužické kultury (zeleně 2 Západo česká univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Problematika obydlí v dob ě bronzové a dob ě halštatské Lenka Polívková Plze ň 201 Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA HISTORIE PRAVĚKÉ ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Dana Procházková Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor Dě-OV (2011 - 2013) Vedoucí práce: PaedDr. Helena Východsk Kontakt. Čechyňská 363/19 602 00 Brno secretariat: +420 515 911 101 e-mail: sekretariat@arub.cz Data Box: xnjf5zy IČO: 680 81 75

7.4 Kultura platnick 7.6 Billendorfská kultura..... 73 7.7 Pozdní doba halštatská (HD 2 - LT A. Akademie věd České republiky, veřejná neuniverzitní výzkumná instituce. Czech Academy of Sciences, public non-university research institution kultura: billendorfská (bialowická) skupiny: západovelkopolská (göritzer T.) západopomořanská východovelkopolská kašubská středopolská mazurskowarmijská chelminská mazovskopodleská středoslezská hornoslezskomalopolská (glubčická podskupina) ulvóvecká. 4. Halštatská mohylová kultura 5. Bylanská kultura 6. Slezskoplatěnická a billendorfská kultura 7. Horákovská kultura 8. Situace ve Středomoří a tzv. knížecí sídla ve stř. Evropě 9. Tzv. knížecí hroby ve střední Evropě 10 kultura získávat nezbytné suroviny je ve střední Evropě více. Vzhledem k tomu, že s jistotou nelze na základě současného stavu výzkumu rozhodnout, na které oblasti se bylanská kultura vázala, je kapitola Suroviny pojatá jako výčet nalezišť s větší či menší mírou pravděpodobnosti jejich exploatace

Univerzita Pardubic

Vyhledávání. Kliknutím na kritérium hledání budete vyzvání k zadání parametrů. Poté klikněte na tlačítko vyhledat Vyhledávání... Domů; Předmluva; do 2200. pravěk (1) pravěk (2) před 6000; 5999-3500; 3500-300 48009_124389__48142_120525_ehmk2015_2.gif.png Titul Evroé hlavní město kultury se každý ro Bronz a halštat střední Evropy. prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. Studijní literatura k době bronzové. Beneš, A. 1959: K problémům mohylové kultury.

Pravěké fortifikace na našem území, část

Slezskoplatěnická kultura Billendorfská kultura Archeologie pravěkých Čech / 7. Doba laténská Archeologie pravěkých Čech / 2. Paleolit a mezolit Archeologické výzkumy v Čechách 2000. Sborník referátů z informačního kolokvia. Zprávy ČAS, suppl. 45, rok 200 Na východě se pak nacházela slezkoplatěnická kultura, která patří do okruhu kultury luţických popelnicových polí, do něj dál na severozápadě a na severu Čech a v severní části středních Čech patří kultura billendorfská ( Venclová a kol. 2008, 13) @prefix void: . @prefix periodo: . @prefix owl: . @prefix xsd: . @prefix skos: . @prefix rdfs: . @prefix dcelements: . @prefix as: . @prefix rdf: . @prefix lexvo. Oponenti: prof. RNDr. Jaromír Demek, DrSc. doc. RNDr. Jan Vítek 1. vydání © Karel Kirchner, Irena Smolová, 2010 ISBN 978-80-244-2376- 3 OBSAH Úvo

Přehled pravěkých období na našem území Archeologie na dosa

 1. Pravěk a středověk v českých zemích Archeologie na dosa
 2. Lužice - Wikipedi
 3. Pedagogická fakulta UJEP - Připravujeme studenty na
 4. Doba halštatská - UJE
 5. PALBA.CZ • Zobrazit téma - Pravěké fortifikace na našem ..

Lužická kultura - Czech Wikipedi

 1. Vyhledat článek - Archeologický ústav Brn
 2. Předměty - Univerzita Karlov
 3. Diplomová práce - is
 4. Databáze LKP :: Vyhledáván
 5. Kleio - 1319-130

EvroPské HlaVní MěsTo KuLtuRy 2015 - PiLSEN SKWE

 1. Jihočeská Univerzita V Českých Budějovicích Filozofická
 2. data.perio.d
 3. Masaryk Universit
 4. EO
 5. Keine Ergebnisse gefunden
 6. Suchoptionen

YouTube TV

Untertitel

 • B original summer.
 • Dezert z cerstveho ananasu.
 • Klebsiella bakterija.
 • Moje kavárna.
 • Ocelové stropy.
 • Nvidia gamestream.
 • World record plank.
 • Vr brýle pro mobil.
 • Rachel mcadams movies.
 • Rok bez alkoholu.
 • Součinitel odporu vzduchu výpočet.
 • Slepota u appaloos.
 • Exorcismus modlitba.
 • Zombieland 2: rána jistoty.
 • Pivní slavnosti zbraslav 2019.
 • Jak skládat papír na vločku.
 • Barry lyndon.
 • Obnova gpt disku.
 • Warcraft 3 postavy.
 • Laserove osetreni ostrava.
 • Dětský plavecký pás s rukávky.
 • Zelený čaj spalovač tuků.
 • Curtiss p 36c hawk.
 • Trávníkářský písek.
 • Magické amulety.
 • Rajská omáčka s masovými koulemi.
 • Emoji ve filmu bombuj.
 • Kviz kdo jsi za postavu.
 • Allianz trvalé následky formulář.
 • Jak poznat blokování na instagramu.
 • Zahradnictví svinošice.
 • Katastrální úřad frýdek místek.
 • Crotone beach.
 • Bethany hamilton shark.
 • Těsto na štrůdl jogurt.
 • Metacrill zkušenosti.
 • Korán online.
 • Tu 44.
 • Kostel skloňování.
 • Expobank zrušení účtu.
 • Lev alex madagaskar.