Home

Mozkomíšní nervy

Periferní nervový systém - příznaky a léčb

Mozkomíšní - nervy vedou cit a bolest (senzitivní) nebo zajišťují pohyb (motorické). Mozkomíšní nervy se dělí na míšní a hlavové. Hlavové nervy. čichové nervy; zrakový nerv; okohybný nerv; okohybný nerv; okohybný nerv; trojklaný nerv; lícní nervy; sluchověrovnovážný nerv; jazykohltanový nerv; bloudivý nerv; přídatný ner Mozkomíšní mok (latinsky liquor cerebrospinalis, CSF) či také likvor je čirá a bezbarvá tělní tekutina, která obklopuje, chrání proti infekci a vyživuje a zabezpečuje mozek a míchu.Je přibližně izotonický, obsahuje na rozdíl od krve jen málo proteinů a téměř žádné buňky (téměř žádné červené krvinky).Lidské tělo obsahuje v průměru asi 150 ml. Mozkomíšní nervy. Tvoří je svazečky z bílých nervových vláken. Vlákna přicházejí buď z kůže, nebo smyslových orgánů - vlákna dostředivá - senzitivní, nebo vedou do příčně pruhovaných svalů - vlákna odstředivá, motorická Nervy připomínají pletená lana či kabely, procházejí mezi orgány a tkáněmi našeho těla a vstupují do nich svými větvemi. Zastupují komunikaci, jsou to vnímaví reportéři. mozkomíšní mok, který absorbuje a rozptyluje přílišné mechanické tlaky, které by jinak mohly přivodit závažné poranění mozku. Je to.

Mozkomíšní mok - Wikipedi

 1. (dostředivé nervy vedou vzruchy z orgánů do míchy) (odstředivé nervy z míchy do orgánů) Stavba míchy. Na povrchu bílá nervová hmota (vlákna nervových buněk) plenymozkové, mezi nimi je kapalina - mozkomíšní mok, která chrání mozek před nárazy a otřesy
 2. mozkomíšní nervy - ovládáme je vůlí, vzruchy si uvědomujeme; 12 párů mozkových nervů (čichový, zrakový, okohybný, trojklanný, lícní, bloudivý) míšní nervy (nervy mezižeberní, nervy pro končetiny
 3. Nervová soustava se skládá z centrální a periferní nervové soustavy. Centrální nervová soustava. mozek - hlavní nervové centrum, které řídí a kontroluje činnost celého organizmu, schopnost pohybu, řeči, myšlení či vnímání emocí. mícha - nervová trubice uvnitř páteře, ze které vycházejí mozkomíšní nervy zajišťující reflexy; obsahuje tělní tekutinu.
 4. o MOZKOMÍŠNÍ NERVY: vystupují přímo z mozku a míchy, tvořeny svazky vláken - Senzitivní vlákna (=dostředivá, přivádějí vzruchy ze smyslů a kůže) - Motorická (vedou vzruchy k příčně pruhovaným svalům) - 12 MOZKOVÝCH NERVŮ (senzorické, motorické nebo smíšené
 5. mozkomíšní periferní nervy vychází z pleteně bederní a pleteně křížové P.B = nerv stehenní (ovlivňuje přední strany stehna a svaly vnitřní strany stehna ) P.K = ovlivňují hluboké svaly na zadní straně kloubu kyčelního nervy hýžďov
 6. Hlavové nervy jsou také připojeny ke spodní straně mozku kořeny, ale senzorická (smyslová) i motorická vlákna tvoří samostatné nervy. V krátké vzdálenosti od míchy se každý mozkomíšní nerv větví na množství tenkých větví, které tvoří siť rozbíhající se paprskovitě po celém těle
 7. NERVOVÁ SOUSTAVA Charakteristika: ovládá činnost všech orgánů v těle vytváří chování organismu a komunikuje s okolím řídící funkce se rozděluje na 2 složky: řízení kosterního svalstva řízení vnitřních orgánů neurověda = obor zabývající se nervovými ději Rozdělení nervové soustavy: centrální nervový systém (CNS) → mozek, mícha obvodové nervstvo.
Nervová soustava (Něco málo z anatomie) - Masáže - Milada

Anatomie a fyziologie nervové soustav

Nervový systém v osteopatii: periferní nervy, mozkomíšní pleny, mvegetativní systém Tato učebnice a cvičebnice pro fyzioterapeuty ukazuje, jak vyšetřovat a léčit poškození a dysfunkce nervů, přičemž popisuje dálší osteopatické souvislosti. Kniha se věnuje více než třiceti nervům a nervovým pletením s jednotlivými. Start studying Mozkomíšní nervy. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Mozkový kmen navazuje rostrálně na hřbetní míchu (medulla spinalis) a sestává se z prodloužené míchy (medulla oblongata), Varolova mostu (pons Varoli) a středního mozku (mesencephalon).Mozkový kmen má řadu struktur společnou a řada drah či jader probíhají skrz celý kmen a vůbec nerespektují jeho členění na prodlouženou míchu, most a střední mozek Mozkomíšní nervy jsou obsaženy ve všech 43 párech nerv ů vycházejících z mozku a míchy jejich dost ředivé dráhy vedou informace ze smyslových bun ěk - jejich vzruchy si uv ědomujeme odst ředivá vlákna vedou podn ěty ke stah ům kosterních (p říčně pruhovaných) sval ů - jsou ovladatelné v ůl

Mozkomíšní nervy jsou jednak mozkové a jednak míšní. Mozkových nervů je dvanáct párů. Nejznámější z nich je čichový, zrakový, okohybný, trojklaný, lícní a bloudivý. Trojklaný nerv se větví v kůži obličeje, v dutině ústní a nosní, a jeho vlákna se dostávají i do dřeně zubů. Při trhání zubů se. - mozkomíšní nervy- řízení kosterního svalstva( mozková kůra)- uvědomujeme si je - řízení hladkého svalstva( útrobních orgánů, cév, žláz- hypotalamus)- neuvědomujeme si je - nervy míšní- 31 párů( zadní a přední kořeny nervů) - nervy mozkové- 12 párů( číslované římskými číslicemi Mozkomíšní nervy — pleteñ paŽní 2- nerv vietenní 3- nerv Ioketní nerv stiedový nervy stehenní 6- nervy mezižeberní nerv sedací Vill. Vil Xll. Piehled hlavových nervú — Cichový, ll. zrakový, Ill., IV. , VI. — okohybné, V, — trojklanný Aby nebylo nutné měnit tradiční číslování, označuje se číslem 0. Většina nižších obratlovců má 17 párů hlavových nervů (oproti blanatým mají navíc nervy postranní čáry). Společně s míšními (spinálními) nervy tvoří mozkomíšní (cerebrospinální) nervy

Nervová soustava a podvěsek mozkový Atlantská škol

Mozkomíšní nervy tvoří svazečky z bílých myelinem opatřených nervových vláken. Vlákna přicházejí buď z kůže, nebo smyslových orgánů (vlákna dostředivá neboli senzitivní), nebo vedou do příčně pruhovaných svalů (vlákna motorická) MOZKOMÍŠNÍ NERVY - vystupují přímo z mozku a míchy-tvořeny svazky nerv.vláken, která mohou být dostředivá (senzitivní, přivádějí vzruchy ze smyslů a kůže), odstředivá (motorická, vedou vzruchy k přič.pruh.svalům), smíšen.

Mozkomíšní nervy Vystupují přímo z mozku a míchy Jsou tvořeny svazky nervových vláken, která mohou být buď senzitivní (dostředivá) - přivádějí vzruchy ze smyslů a kůže, nebo motorická (odstředivá) - vedou vzruchy k příčně pruhovaným svalů Obr. 5 Mozkomíšní nervy 1 pleteň pažní, 2 nerv vřetenní, 3 nerv loketní, 4 nerv středový, 5 nervy stehenní, 6 nervy mezižeberní, 7 nerv sedací Činnost a vlastnosti NS Činnost nervové soustavy zajišťují základní nervové procesy - vzruch a útlum

Obvodové nervy (periferní) Spojují oběma směry CNS s orgány a tkáněmi. Dělení: a) mozkomíšní - nervy míšní - nervy mozkové b) vegetativní - nervy sympatické - nervy parasympatické Nemoci nervové soustavy: paréza: částečné ochrnuté plegie: úplné ochrnutí (paraplegik = ochrnutí nohy, kvadruslegik = ochrnutí rukou i. Mozkomíšní mok je bezbarvá lehce opalescentní tekutina, s velmi nízkým obsahem bílkovin. Objem intrakraniálního likvoru je u dospělého cca 125 ml, mozkové komory obsahují cca 25 ml, 100 ml je subarachnoidálně. Polovina celkového množství likvoru je nahrazena za 5 - 6 hodin - mezi mozkomíšní nervy patří mozkové (hlavové) nervy - 12 párů, vybíhají z mozku (1.čichový, 2.zrakový, 3.okohybný, 4.kladkový, 5.trojklanný, 6.odtahovací, 7.lícní, 8.sluchově rovnovážný, 9.jazylkohltanový, 10.bloudivý, 11.přídatný, 12.podjazylkový) a míšní nervy - 31 párů, vybíhají z postranních. Popis produktu Poznání Nervový systém v osteopatii. periferní nervy, mozkomíšní pleny, vegetativní systém - Daniel Dierlmeier: Tato učebnice a cvičebnice pro fyzioterapeuty ukazuje, jak vyšetřovat a léčit poškození a dysfunkce nervů, přičemž popisuje dálší osteopatické souvislosti

1) NERVY MOZKOMÍŠNÍ (cerebrospinální) - tvoří svazečky z bílých (myelinem opatřených) nervových vláken - vlákna přicházejí z kůže, smyslových orgánů (vlákna dostředivá, senzitivní) nebo vedou do příčně. pruhovaných svalů (vlákna motorická) a) NERVY MÍŠNÍ (spinální Mozkomíšní nervy Autonomní nervy. Pojmy: Míšní nervy (31 párů), hlavové nervy (12 párů), vegetativní nervový systém. FUNKČNÍ TYPY AXONŮ V PNS somatomotorické příčně pruhovaná svalovina branchiomotorické příčně pruhovaná svalovin Uvnitř mozku jsou vytvořeny dutiny obsahující mozkomíšní mok. Periferní nervy. Podle místa výstupu dělíme periferní nervy na nervy mozkové a nervy míšní. Nervy mozkové vystupují z prodloužené míchy a spodiny mozku. Je popisováno 12 párů hlavových nervů, z nichž některé jsou známější a jiné jsou méně známé Jsou zde nervy mozkomíšní - somatická nervová soustava a nervy vegetativní - vegetativní nervová soustava. Neuron - stavební jednotka. Nejmenší jednotkou celé nervové soustavy jsou nervové buňky neboli neurony. Tyto buňky mají hvězdicovitý tvar a dlouhé výběžky. Jejich úkolem je přenos elektrických impulzů mezi mozkem.

Tyto nervy se dělí na motorické (ovlivňují pohyblivost) a senzitivní (mají za úkoly informovat mozek o tom, co se děje v těle). Vegetativní nervový systém je tvořen sympatickým a parasympatickým nervstvem. je reprezentována především roztroušenou sklerózou mozkomíšní 3) Obvodové nervstvo nervy spojující CNS se zbytkem těla (kůže, svaly, orgány, ) 1. Dělení podle směru vedení: Dostředivé - vedou signály do mozku a míchy Odstředivé - vedou signály z mozku a míchy 2

Nervová soustava - Biomach, výpisky z biologi

Nervová soustava - NERVY blog - Milada Langfelnerov

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS), demyelinizace - příznaky, léčba, recidivy: Je častým prvním příznakem RS, postihuje jeden nebo oba zrakové nervy. Projevuje se bolestí za okem při jeho pohybu i v klidu, rozmazaným nebo zdvojeným viděním (diplopie), výpadky zorného pole (v oftalmologii nazývané jako tzv. Obvodové nervy (periferní) Spojují oběma směry CNS s orgány a tkáněmi. Dělení: a) mozkomíšní - nervy míšní - nervy mozkové b) vegetativní - nervy sympatické - nervy parasympatické. Nemoci nervové soustavy: paréza: částečné ochrnuté plegie: úplné ochrnutí (paraplegik = ochrnutí nohy, kvadruslegik = ochrnutí. Obvodové nervy (periferní) Spojují oběma směry CNS s orgány a tkáněmi. Dělení: a) mozkomíšní - nervy míšní - nervy mozkové b) vegetativní - nervy sympatické - nervy parasympatické. NERVY MOZKOMÍŠNÍ - tvoří svazečky z bílých nervových vláken, která přichází z kůže nebo smyslových orgánů nebo vedo

Míšní nervy; Míšní obaly; Míšní reflexy; Mozek. Obecně • Cévy mozku • Mozkomíšní mok • Obaly mozku Dura mater. Mozkový kmen • Medulla oblongata • Mesencephalon • Varolův most. Prosencephalon • Diencephalon • Telencephalon. Rhombencephalon • Mozeček. Vegetativní nervový systém. Truncus sympaticus • Krční. Největší výběr za nejlepší ceny zboží Nervy a stres v nejvyšší kvalitě

Nervy Bezová šťáva na zánět nervů: V odšťavovači vymačkáme šťávu z čerstvých plodů. Na 1 l šťávy přidáme 3 dl bílého destilátu, naplníme do lahví až po zátku a uložíme v chladničce, kde vydrží dlouho autonomní nervy. mozek. mozkomíšní nervy (hlavové a míšní) Motorické neurony: eferentní - odstředivé. aferentní - dostředivé. smyslové. hybné. Kolik párů míšních nervů máme? 32. 30. 33. 31. Subdurální prostor je: prostor mezi omozečnicí a durou mater. prostor mezi durou mater a arachnoideou. prostor mezi a.

23. Hormonální a nervová regulace organismu - Biologie pro ..

mozkomíšní mok - otorea. Vypouštění mozkomíšního moku pomocí vnějšího zvukovodu nebo prostřednictvím Eustachovy trubice do nosohltanu. To je obvykle spojováno s Úrazy hlavy (např. Fraktura lebky zahrnující spánkové kosti ;), neurochirurgické postupy, nebo jiné podmínky, ale může se vzácně objevit spontánně Nervový systém v osteopatii: periferní nervy, mozkomíšní pleny, vegetativní systém Daniel Dierlmeier Nakladatel: Poznání 201

Mozek a nervy Marie 14.11.2016 Dobre odpoledne byla jsem u obvodniho lekare z duvodu bolesti zad mezi lopatkami a za krkem a vypadku zorneho pole. Pred rokem a pul mi bylo receno ze mam na krcni pateri vyrustky a tou dobou jsem odmitla rehabilitace, ze budu cvicit doma a chodit na masaze 2x do tydne Porovnání cen produktu Nervový systém v osteopatii - Periferní nervy, mozkomíšní pleny, vegetativní systém - Daniel Dierlmeier s podrobným popisem, uživatelskými recenzemi a videorecenzemi Od konce míchy pokračují páteřním kanálem dále pouze nervy, které se označují jako koňský ohon. Uprostřed míchy se nachází centrální kanálek, kolem něhož je soustředěna šedá hmota, na povrchu míchy se nachází hmota bílá. mozkomíšní 1)Mozkomíšní nervy- z mozku vystupují mozkové nervy (12 párů u vyšších, 10 u nižších)a z míchy odstupují párové míšní nervy. 2) Vegetativní nervy (autonomní)- řídí činnost vnitřních (útrobních) orgánů a tvoří je systém sympatiku a parasympatiku

Mozkomíšní mok, který je získán lumbální punkcí, je často nejlepší vzorek pro vyšetření při postižení centrálního nervového systému, protože likvor obklopuje mozek a míchu. Změny ve složení mozkomíšniího moku jsou často první a snadno detekovatelnou známkou zjištěnou z jeho vzorku Mozkomíšní nervy - z mozku vystupují párové mozkové nervy (dvanáct párů mozkových nervů u vyšších obratlovců, deset párů u nižších obratlovců), z míchy odstupují párové míšní nervy; Vegetativní nervy (autonomní) - řídí činnost vnitřních (útrobních) orgánů, tvoří je systém sympatiku a parasympatik

Periferní nervový systém - Anamneza

 1. Vegetativní nervy. Na konci prezentace jsou otázky a úkolymůžeme , které použít pro kontrolu porozumění učiva studenty, třeba jako závěrečný test tématu
 2. •Mozkomíšní nervy (hlavové 12, míšní 31) Vzruchy si uvědomujeme •Vegetativní.
 3. Roztroušená mozkomíšní sklerosa. Mozek a nervy Klára 21.6.2010 Dobrý den,chtěla bych se zeptat na problém týkající se podezření na RS.Byla jsem na MR mozku a hrudníku.Nyní čekám na výsledek LP.MR hrudníku je bez nálezu.MR mozku s tímto výsledkem:vícelož.patologie periventrikulárně - v df dg demyelinizační etiol.

Nervy • jsou tvořeny snopci nervových vláken • nervová vlákna mají obaly podobně jako svalová vlákna: Hormony (krví), nervy, mozkomíšní mok. PNS - Periferní nervová soustava; část nervové soustavy obsahující nervy a neurony, které se nalézají mimo centrální nervovou soustavu (nervy mozkomíšní a vegetativní) pohybocit - vnímání pohybů či poloh částí těla při zavřených očích polohocit - vnímání pohybů či poloh částí těla při zavřených.

Nervový systém v osteopatii: periferní nervy, mozkomíšní pleny, mvegetativní systém (978-80-87419-72-4) 367 Kč Doprava: zdarma = 367 Sklade Mozkomíšní nervy s mozkomíšními ganglii představují somatomotorický a somatosensitivní systém nervových vláken a dělíme je na nervy míšní a hlavové. Autonomní nervy s ganglii představují systém visceromotorický a viscerosenzitivní. Autonomní nervy jsou dvojí, pars sympathica a par Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovic

PPT - Centrální nervový systém PowerPoint Presentation

Video: Nervová soustava - Biologie - Maturitní otázk

Obratle, části páteře: Bederní páteř

Nervový systém v osteopatii: periferní nervy, mozkomíšní

Nervová soustava se delí na centrálni (mozek a mícha hŕbetní, tj. CNS) a periférni (nervy mozkomíšní a autonómni). U človeka vystupuje 31 páru míšních nervu, hlavových (mozkových) nervu je 12 páru. Autonómni (vegetativní) nervstvo inervuje hladké svalstvo a žlázy; :r.á část sympatickou a část parasympatickou Odstředivé nervy - vedou odpovědi z nervové soustavy k jednotlivým orgánům. OBVODOVÁ NERVOVÁ SOUSTAVA. Obvodové nervy. vystupují z mozku a míchy. = svazky nervových vláken, které spojují nervovou soustavu se všemi orgány těla. Mozkomíšní nervy - vedou ke smyslovým orgánům a ke svalům. Nervy mozkové Nervy Cílem studie je vypracovat doporučení pro diagnostiku, prevenci a léčbu lupus erythematodes s neuropsychiatrickými projevy (NPSLE). Autoři studie sestavili dotazník týkající se rizikových faktorů, diagnózy, terapie a prognózy NPSLE Alena Malovcová - masáže. Z důvodu ohrožení veřejného zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky vyhlásila vláda ČR nové usnesení č. 1079, které nabylo účinnosti ode dne 22.10.2020 od 6:00h.Vyhlášený nouzový stav je aktuálně platný až do dne 12.12.2020 23:59h včetně Detailní anatomický model bederních obratlů s vyhřeznutím meziobratlové ploténky. Model znázorňuje dva bederní obratle, spinální nervy, dura mater (mozkomíšní plena). Model obsahuje dvě meziobratlové ploténky mezi 4. a 5. bederním obratlem (L4-L5)

Mozkomíšní nervy You'll Remember Quizle

 1. SOUHRN: Roztroušená mozkomíšní skleróza (RS) je autoimunitní chronické onemocnění centrální nervové soustavy. Je nevyléčitelné. Léčba je však velmi důležitá a slouží k prodloužení aktivního života nemocného. Klíčová slova: roztroušená mozkomíšní skleróza, relaps, remise, imunitní systém. SUMMARY: Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune chronic disease.
 2. Pokracovani dotazu: roztrousena skleroza nebo jen nervy Dobry den, reaguji na dotaz, ktery jsem Vam zasilala nedavno a jiz byl zodpovezen. Tady preposilam muj text i Vasi odpoved a nasledny navazujici dotaz: Dobry den, mam sileny strach z roztrousene sklerozy, od listopadu, kdy se mi stala nahla prihoda s pocitem slabych nohou, necitlivosti na obliceji,..
 3. a) mozkové nervy - vycházejí z mozku, je jich 12 párů, většina ovládá hlavu a krk - čichový, zrakový, trojklaný, bloudivý b) míšní nervy - vycházejí z míchy, ovládají kosterní svaly a umožňují pohyb-krční, hrudní, bederní aj Mozkové a míšní nervy můžeme ovládat vůlí
Mícha – WikipedieFunkční anatomie a neurologické projevy mozkových metastázAnička (4): Porazila zákeřného pneumokoka! | Blesk

o mozkomíšní nervy - vystupují z mozku a z míchy. o vegetativní = obvodové v úzčím slova smyslu. o míšní - vystupují z míchy, vznikají spojením předních a zadních kořenů, vystupují z páteřního kanálu mezi obratly, mají funkci senzitivní (vedou do míchy. Mok mozkomíšní mozek nadlehčuje a chrání před působením nárazů. Množství moku je 100 až 150 cm3. Obaly centrálního nervstva . Ze hřbetní míchy vybíhají párové míšní provazce, míšní nervy ( soubory nervových vláken ), které utvářejí nervy těla MOZKOMÍŠNí NERVY ÚTROBNí NERVY spojují nervovou soustavu se všemi orgány tëla vedou z mozku a míchy ke smyslovým orgánüm a svalüm 15 V mozku jsou dutiny, které se nazývají (mozkové komory, mozkové obaly, mozkomíšní mok, lebka) 4. Spoj, co k sové patYí. 3. Doplñ Slova do vët. Použij nabídku. Mozekje uložen v Chrání h Obvodové nervy (periferní) Spojují oběma směry CNS s orgány a tkáněmi. Dělení: a) mozkomíšní - nervy míšní - nervy mozkové b) vegetativní - nervy sympatické - nervy parasympatické Nemoci nervové soustavy: paréza: částečné ochrnut Nervy mozkomíšní - tvoří svazečky z bílých (tj. myelinem opatřených) nervových vláken - vlákna přicházejí buď z kůže nebo smyslových orgánů (vlákna dostředivá, senzitivní), nebo vedou do příčně pruhovaných svalů (vlákna motorická Mozkomíšní mok je čirá tekutina, které omývá mozek a míchu a celý prostor, kde se nacházejí. Má několik důležitých funkcí. Mimo detoxikaci, rozvádění živin do mozku a vyrovnání nitrolebečního tlaku a množství průtoku krve mozkem, má na starosti distribuci informací z mozku přes míchu a nervy do celého.

 • Letenská vodárna čajovna.
 • Jak vycvičit draka herci.
 • Free trial překlad.
 • Toxická epidermální nekrolýza.
 • Věková struktura obyvatelstva čr 2018.
 • Warsaw after ww2.
 • Motor 1.9 tdi 77kw bls prodej.
 • Cameron diaz komedie.
 • Nosítka pro děti recenze.
 • Dorty elsa a anna.
 • Jak se bránit proti povodním.
 • Zubang praha.
 • Zeny a plesati muzi.
 • Pagani huayra wiki.
 • Otevřená přilba.
 • Steve berra.
 • Ayda field colette josephine williams.
 • Oprava iphone most.
 • Požární hlásiče povinnost.
 • Fialové tričko dlouhý rukáv.
 • Bílé skvrny na nohou.
 • Matematika 7 třída úměrnost.
 • Drůbež eshop.
 • Vysavače aaaa.
 • Mast na mastitidu.
 • Části soustruhu.
 • Škola v přírodě sázava.
 • Nakládané habanero.
 • Modré bytosti.
 • Zavináč anglicky.
 • Gelové nehty jaro 2017.
 • Skleničky na víno levně.
 • Uzliny nad klicni kosti.
 • Jak snížit tepovou frekvenci při běhu.
 • Tibetská slova.
 • Bratři nedvědové.
 • Ct teletext 755.
 • Rhodos řecko.
 • Národní finále minibasketbal 2018.
 • Léky na vysoký tlak a alkohol.
 • How to connect xbox controller to pc using bluetooth.