Home

Děrné štítky vynálezce

Joseph Marie Jacquard - Wikipedi

Joseph Marie Jacquard, vlastním jménem Joseph Marie Charles (17. července 1752 - 7. srpna 1834) byl francouzský tkadlec a vynálezce programovaného mechanického stavu, na kterém se s využitím děrných štítků mohly vyrábět složité vzory Základními typy jsou děrné štítky s 12 řádky, buď 80 sloupcové s obdélníkovými otvory s výškou 3,2 mm a šířkou 1,4 mm nebo 90 sloupcové s kulatými otvory o průměru 3,2 mm. Osmdesáti sloupcový děrný štítek se skládal ze dvou částí

Informační technologie - počátek vývoje a vize budoucnosti

Děrné štítky . Děrné štítky vznikly už dávno před vznikem prvního počítače. Francouzský konstruktér J. M. Jacquard řídil pomocí děrných štítků automatický tkalcovský stav. Koncem 19. století použil H. Hollerith děrné štítky pro urychlení zpracování sčítání lidu Fyzik, vynálezce, tvůrce prvního elektronického počítače. narození: 4. října 1903; úmrtí: vše ostatní se zaznamenávalo na děrné štítky. Operátor pak pomocí ovládacích přepínačů rozhodoval, jakou další operaci pro řešení problému zvolit, aby jednu z neznámých eliminoval pomocí klasické Gaussovy metody. Děrné štítky O 81 let později vymyslel Hermann Hollerith svůj děrnoštítkový stroj, který v roce 1890 prováděl sčítání obyvatel ve Spojených státech. Úkon, který by dříve trval deset let, byl dokončen díky děrným štítkům a s nimi souvisejicím technologiím za pouhých šest týdnů děrné štítky (Joseph Marie Jacquard, 1801) 1725 poprvé použit děrovaný papír pro řízení tkalcovského stavu 1801 použil francouzský vynálezce Joseph Marie Jacquard v tkalcovském stavu děrné štítky, které bylo možné vyměnit beze změny v mechanice samotného stavu a tento okamžik je považován za milník v. 1801, J. M. Jacquard (fr. vynálezce) - DĚRNÉ ŠTÍTKY. Důležitý milník v programovatelnosti strojů.

Děrný štítek - WikiKnihovn

Dějiny počítačů zahrnují vývoj jak samotného hardware, tak jeho architektury a mají přímý vliv na vývoj softwaru.První číslicové počítače byly vyrobeny ve 30. letech 20. století, avšak za jejich vynálezce je přesto považován Charles Babbage, který již v 19. století vymyslel základní principy fungování stroje pro řešení složitých výpočtů vynálezce, jenž navrhl Analytical Engine. Jde o stroj schopný provádět jakékoliv numerické výpočty podle programu zadaného na děrném štítku. tvůrce strojů, jež využívaly děrné štítky pro záznam dat. reléový počítač zkonstruovaný během II. světové války v USA Děrné štítky pro sčítání lidu. Abychom s jedním významným výročím nemuseli čekat až do dalšího přestupného roku, zahrneme do aktuálního kalendária 29. únor. Je to sice trochu nefér, ale díky této malé lsti lze obhájit zařazení Hermana Holleritha, který by své narozeniny slavil právě zmiňovaného magického data V roce 1896 založil Herman Hollerith Tabulating Machine Company, která začala dodávat sčítací stroje a děrné štítky do řady zemí - Ruska, Rakousko-Uherska, Francie a dalších. Nové modely tabulátorů bylo již možné programovat pomocí panelu s propojkami pro různé druhy operací s kartami. Nejednalo se pochopitelně.

V roce 1801 použil francouzský vynálezce Joseph Marie Jacquard v tkalcovském stavu děrné štítky, které bylo možné vyměnit beze změny v mechanice samotného stavu. Tento okamžik je považován za milník v programovatelnosti strojů O rok později v roce 1726 vylepšil Jean-Baptiste Falcon funkci spojením jednotlivých papírových karet, čím zjednodušil úpravy a změny programu. V roce 1801 použil francouzský vynálezce Joseph Marie Jacquard v tkacím stroji děrné štítky, které bylo možné vyměnit beze změny v mechanice samotného stavu Kdo vynalezl děrné štítky? Charles Babbage. Joseph Marie Jacquard. Konrád Zuse. Kdo postavil počítač, sestavený hlavně z relé? Charles Babbage. Joseph Marie Jacquard. Konrád Zuse. Kdo je považován za vynálezce počítačů? Charles Babbage. Joseph Marie Jacquard. Konrád Zuse. Za jak dlouho dokázal počítač Mark I sečíst 2. Počítače byly poměrně neefektivní, velmi drahé, měly velkou poruchovost a velmi nízkou výpočetní rychlost. Zpočátku byl program vytvářen na propojovacích deskách, později byly využity děrné štítky a děrné pásky, které též sloužily spol

Děrné štítky

Děrné štítky přežívají i v digitálním věku. Většina děrných karet sice skončila jako rarita v muzeu, ale na několika místech USA stále slouží. Jsme na ně zvyklí, říká Dolores Floresová, analytička personálního oddělení losangeleské zdravotní služby. Kus tuhého papíru slouží zaměstnancům úřadu jako karta, na kterou označují příchod a odchod z práce štítky číst, třídit, údaje na nich zapsané počítat, sumarizovat a výsledky tisknout. Štítky představovaly vlastněpapírovou data-bázi. Co štítek, to databázový záznam (record). Později byla osvědčená technologie převedena na první elektronické počítače. Štítky začal Děrné štítky na vrcholu své slávy dosáhly kapacity až 0,08 kB. Zdroj: Gadgets.fosfor.se . Děrné pásky. Tento datový nosič nahradil štítky tam, kde bylo potřeba ukládat větší množství dat najednou. Úzké, většinou papírové, pásky se totiž daly lépe spojovat do dlouhých smyček Děrné štítky nebyly samy o sobě úplnou novinkou. V roce 1801 je poprvé použil francouzský vynálezce Joseph Marie Jacquard v tkalcovském stavu a i tento okamžik je považován za milník v historii počítačů. Štítky tehdy vycházely z konceptu děrovaného papíru, který o rok dříve použil Basile Bouchon

John Vincent Atanasoff: Vynálezce elektronického počítače

Německý trh byl pro IBM druhým nejdůležitějším, hned po tom americkém. Registrační automaty zpracovávající děrné štítky, které zdokonalil americký vynálezce Herman Hollerith (1860-1929), se postupně začaly používat v 78 koncentračních táborech na Němci dobytých územích V roce 1805 francouzský vynálezce tkalcovského stavu Joseph-Marie Jacquard (1752 - 1834)poprvé v praxi použil programové řízení , když zvolil děrné štítky s naprogramovaným vzorem látky pro žízení tkalcovského stavu. Jeho návrh byl tak úspěšný, že se brzy rozšířil do celého světa a je používán dodnes

V roce 1801 použil francouzský vynálezce Joseph Marie Jacquard v tkalcovském stavu děrné štítky, které bylo možné vyměnit beze změny v mechanice samotného stavu. Tento okamžik je považován za milník v programovatelnosti strojů. Nápad použít děrné štítky k programování mechanického kalkulátoru uplatnil v roce 1835. Za vynálezce psacího stroje je někdy označován němec Friedrich von Knaus, Francouzský tkadlec hedvábí Joseph-Marie Jacquard použil děrné štítky k řízení chodu tkacího stavu. 1808: Ital Pellegrinus Turri, který se pokládá za původce uhlového papíru,. elektronka (vynálezce Lee De Forest), která nahradila pomalé a nespolehlivé relé •Prostorová náročnost, vysoký příkon, nízká výpočetní rychlost •Programování výhradně ve strojovém kódu •Zpočátku program vytvářen na propojovacích deskách, později byly využity děrné štítky a děrné pásk první počítače byly vyrobeny ve 30. letech 20. století, avšak za jejich vynálezce je přesto považován Charles Babbage, který již v 19. století vymyslel základní principy fungování stroje pro řešení složitých výpočtů první zařízení, která se později vyvinula v dnešní počítače, byla velmi jednoduchá a byla založena na mechanických principech vznikl.

děrné štítky elektrické psací stroje řádkové tiskárny Použití hromadné zpracování dat Vzniká von Neumannova architektura; 1944 ENIAC Pensylvánské univerzitě první Turing-kompletní stroj analogový počítač šestnáctková soustava nebyl univerzálně použitelný 1951 EDVAC EDVAC.. Registrační automaty zpracovávající děrné štítky, které zdokonalil americký vynálezce Herman Hollerith (1860-1929), se postupně začaly používat v 78 koncentračních táborech na Němci dobytých územích. Jejich servisování bylo plně v rukou zaměstnanců IBM

Historie výpočetní techniky 2. část DRUHOHORY Mechanické kalkulátory a děrné štítky Mechanické kalkulátory Leonardo da Vinci - nejen umělec, ale také vědec a vynálezce - nákres mechanické kalkulačky Wilhelm Schickard - 1623 - mechanická kalkulačka Historie výpočetní techniky 3. část TŘETIHORY Babbageův. Bankomaty letos slaví 50leté výročí. Ten první byl nainstalován v roce 1967 v londýnské pobočce banky Barclays. Jeho strůjce John Shepherd-Barron tehdy prý vycházel z principu automatu na čokoládové tyčinky, jen v něm byly místo nich peníze. Do Česka se ale pro bankovnictví revoluční přístroj dostal až na sklonku roku 1989 Jako paměťové médium Charles zvolil děrné štítky a jako pohon parní stroj. Dokonce si najmul i programátorku Adu Lovelance, která vytvořila první programovací jazyk, tzv. Ada. Vývoj byl bohužel později pozastaven z důvodu nekvalitní výroby ozubených kol a nedostatku financí Jiným názvem také elektronkové počítače. Počítače první generace se datují do 40.-50.let 20.století (konkrétně 1945-56). Tyto počítače zabíraly už jen deset (a méně) skříní. Mezi základní součástky se počítají elektronky, magnetické bubny, děrné štítky a pásky a nakonec i feritové paměti Vynálezce, byl v čele britské technologií a pomohl vytvořit moderní britské poštovní služby, cowcatcher vlaků a další nástroje. Tyto děrné štítky byly přijde z žakárového stavu a umožní stroj větší flexibilitu než cokoliv lidstvo se pak vynalezl provádět výpočty

Počítače III - historie počítačů Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlic Obr.: Arithmometr - V roce 1725 použil Basile Bouchon děrovaný papír pro řízení tkalcovského stavu. - V roce 1801 použil francouzský vynálezce Joseph Marie Jacquard v tkalcovském stavu děrné štítky Děrný štítek je médium pro záznam dat pro pozdější zpracování automaty nebo počítači • Zhruba od 50. letech se děrné štítky stávají hlavním vstupním médiem pro počítače. Eva Hladká a Luděk Matýska (Fl MU) PV109: Historie a vývojové trendy ve VT podzim 2015 26 / 27 • Od původně jednoduchých početních pomůcek se s rozvojem vědy a techniky začaly vytvářet složitější mechanické přístroje

Historie přenosných paměťových médi

vynálezce Joseph Marie Jacquard v tkalcovském stavu děrné štítky, které bylo možné vyměnit beze změny v mechanice samotného stavu. Tento okamžik je považován za milník v programovatelnosti strojů. Děrné štítky Nápad použít děrné štítky k programování mechanického kalkulátoru uplatnil v roce 1835 Charles Babbage Děrné štítky Jako digitální nosič dat poprvé použila děrné štítky ve velkém rozsahu americká vláda při sčítání lidu v letech 1890-91. 1937 Děrné pásky Počítačový průkopník Konrad Zuse použil děrné pásky jako zdroj dat pro svůj počítač Z1

vynálezce je přesto považován Charles Babbage, který již v 19. století vymyslel základní na propojovacích deskách, později byly využity děrné štítky a děrné pásky, které též sloužily spolu s řádkovými tiskárnami k uchování výsledků. V té době neexistovaly ani operačn Byl programovatelný pomocí dvou alfanumerických klávesnic a dokázal číst děrné štítky. Ovládal více oscilátorů, produkujících mnoho harmonických složek. Jeho nástupce Mark II z roku 1959 vytvořili stejní lidé - skládal se z oscilátorů, filtrů, mixérů, každý komponent zvlášť.Obsahoval 1700 lamp, měřil 6m do. jako vstupní datové médium se používaly děrné pásky nebo děrně štítky; výstup byl v podobě automatizovaných psacích strojů či dálnopisů; 1939 - vzniká firma Hewlett-Packard (dnes HP) Z1, Z2 a Z3 (Německo) konstruktéry byli němečtí inženýři Konrad Zuse a Helmut Schrey

děrné štítky byly v provozu mezi lety 1805 a 1890. 1890 - 1945 byla léta kdy fungovaly elektromechanické počítací stroje, které pracovaly také s děrnými štítky. 2. světová válka dala zrod reléovým počítačům. Po r. 1945 začaly vznikat první elektronkové počítače. Jako první počítač bývá označován stroj Enia Charlese rovněž využíval děrné štítky a jeho kalkulátor je považován za předchůdce počítačů. A děrné štítky k programování počítačů se používaly ještě před čtyřiceti lety! Což není tak dávno. Lady Ada Lovence. vytvořila první program pro Babbagův počítač. Zdroj:wikipedia.org. Ještě jedna zajímavost

Za vynálezce zipu se považuje americký inženýr Whitcomb Judson. Děrné štítky: Atari, Samsung, Twitter a internet. V rubrice Děrných štítků zavzpomínáme na počátky informačních technologií, prozradíme, jak chce sociální síť Twitter přitáhnout více uživatelů, zastavíme se na Mezinárodní vesmírné stanici a. Pojďte na výlet do minulého století, na výlet do časů, kdy počítače a počítačky (angl. computers) nebyly stroje, ale byli to lidé.Na přelomu 19. a 20. století došlo k pokroku, který práci počítačů zásadně změnil k lepšímu: bylo možno sestrojovat první spolehlivé a hromadně vyráběné kalkulátory O rok později v roce 1726 vylepšil Jean-Baptiste Falcon funkci spojením jednotlivých papírových karet, čím zjednodušil úpravy a změny programu. V roce 1801 použil francouzský vynálezce Joseph Marie Jacquard v tkalcovském stavu děrné štítky, které bylo možné vyměnit beze změny v mechanice samotného stavu Mnohé z principů, na nichž stojí koncepce moderního počítače, pocházejí překvapivě už z první poloviny 19. století. Kolem roku 1835 představil anglický matematik a vynálezce Charles Babbage svůj návrh mechanického Analytického stroje (angl. Analytical Engine), který měl být naplněním jeho myšlenky výpočtů poháněných parou Vážil skoro 30 tun, disponoval 17500 elektronkami, příkonem 160kW (pro srovnání dnešní notebook má spotřebu kolem 20W) a byl chlazen vzduchem hnanými vrtulemi dvou leteckých motorů. Vstup i výstup obstarávaly děrné štítky (používaly se ještě do 80. let 20. století)

1. Historie počítačů - Maturita z informatiky ..

 1. Pronájem tohoto disku na jeden rok činil 35000 dolarů. Nejenom kvůli vysoké ceně, ale také kvůli poruchovosti bylo nainstalováno pouze 1000 těchto disků, než se roku 1961 jejich produkce zastavila. Z toho vyplývá, že se stále ještě používaly děrné štítky nebo pásky
 2. děrné štítky a pásky. Herman Hollerith (1860-1929), syn němec-kých přistěhovalců, pracoval jako statistik pro vládu Spojených států amerických a navrhl sys-tém děrných štítků. Ten byl využit pro shro-mažďování dat při sčítání lidu v letech 1890-91. V roce 1896 založil Hollerith společnost Tabula
 3. francouzský mechanik a vynálezce. vytvořil automatizovaný stroj řízený děrnými kartami. Čím se proslavil. Proslavil se vytvořením prvního automatizovaného stroje, který řídil pomocí děrných karet. Vytvořil tkalcovských stroj pro výrobu vzorových tkanin. Děrné štítky byly spolu spojeny provázky
 4. Co je to punčová karta: obecná definice slova. Aplikace ve tkaní: první použití, žakárový stroj, práce s kartami dnes. Úložným médiem pro první intelektuální stroje a výpočetní techniku je binární a textový režim provozu. Použití děrných karet ve školní zkoušce

(12) Historie počítačů - Informatika v kostc

Osobní počítače, čárové kódy, děrné štítky, let na Měsíc, notebooky, syntéza řeči... Firma IBM je nejstarší počítačovou firmou na světě a neztrácí dech ani po sto letech úspěchů i pádů. IBM zažila tři velké proměny a třikrát na ně dokázala zareagovat. Podívejte se, co všechno vzešlo z laboratoří firmy, která už sto let usiluje o chytřejší planetu Následující sál je věnován práci pana Holeritha na strojích, používajících děrné štítky pro zpracování údajů ze sčítání lidu. Můžete vidět velké třídící stroje od IBM, které byly schopny třídit štítky podle několika (až 13) kritérií, stejně tak je možné vidět děrovací zapisovače, které děrné. Proto již v roce 1890 vytvořil americký statistik a vynálezce Herman Hollerith pro potřeby státních úřadů při sčítání lidu počítací stroj, který využíval pro uchování informací děrné štítky. Došlo tak k prvnímu elektromechanickému zpracování dat. V roce 1911 proběhlo sloučení čtyř firem, z niž jedna byla. Strom podřazených oček. výstupů. 1. a 2. období (16) Výpis příspěvků podle: Očekávaných výstup Charles Babbage popsal analytical engine v roce 1835. Jeho cílem bylo postavit univerzální programovatelný počítač používající jako vstupní médium děrné štítky. Tento počítač měl být poháněn parním strojem. Významným pokrokem mělo být použití ozubených kol namísto abaku

Dějiny počítačů - Wikipedi

Od dob, kdy po nocích látal děrné štítky pro svůj údolní počítac JC1040, lidstvo evidentně urazilo notný kus cesty. A Cimrman při pronásledování neztrácel ani vteřinu. Ledva pan ministr vytáhl paty z nemocničního pokoje, do svého zápisníčku budoucích vynálezů si lakonicky zaznamenal heslo chytrý rejžák TÁBOR - Na dnešním zasedání krajských zastupitelů vystoupili Jiří Fišer (Jihočeši 2012) a Pavel Eybert (ODS). Přestože je politická příslušnost rozděluje, dnes mluvili jedním hlasem - aby rada kraje přehodnotila své souhlasné stanovisko k přechodu stejnosměrného na střídavé napájení na železniční trati Tábor - Bechyně Vývoj a architektura počítače Analytický stroj Mnohé z principů, na nichž stojí koncepce moderního počítače, pocházejí překvapivě už z první poloviny 19. století. Kolem roku 1835 představil anglický matematik a vynálezce Charles Babbage svůj návrh mechanického Analytického stroje (Analytical Engine), který měl být naplněním jeho myšlenky výpočtů.

Historie počítačů - RV

Moje cool estránky - Počítač - Dějiny Počítač

 1. Historie počítače: Eva Dvorníková-Krapková Flash-I-Net
 2. Historie - Počíta
 3. Historie počítačů - Ostatní technika — testi
 4. 1. Historie výpočetní techniky - Maturita v kaps
 5. Cesta do hlubin datového rozhraní - Od děrných štítků až

Historie PC Michal Fili

Děrné štítky pomalu končí - iDNES

 1. Historie datových úložišť: od děrných štítků po SSD - Cnews
 2. První počítač na světě? Dva tisíce let starý stroj

Které světově proslulé firmy dneška kolaborovaly s nacisty

 1. KNIHOVNA PROSTŘEDNÍ SVINCE - ZAJÍMAVOSTI - Historie počítač
 2. První počátky PC - Martin
 3. Historie psacích strojů versus PC - Masaryk Universit
 4. Historie počítačů - Jiri

Generace počítačů - Mi

Časová osa Chipu: Přenosná datová média Chip

 1. 60.1 Historie počítačů (studijní text) Digitální učební ..
 2. Pravěké tkaní a počítače - Škola hro
 3. Jak vznikl zip? Poznáve
 4. Zrození mechanických kalkulátor
 5. Základy informatiky - Všichni vše

Jak na internet: Vývoj a architektura počítač

 • Lakros praha ženy.
 • Dekorace do dětského pokoje diy.
 • Přijímání migrantů.
 • Wicked games.
 • Společenské šaty velikost 46.
 • Vajíčka skokana.
 • Epoxidový lak na kov.
 • Kia carnival motor.
 • Vysoké napětí vliv na zdraví.
 • Leky na nafoukly zaludek.
 • Hbo go teorie velkeho tresku.
 • Filmy s lesbickou tematikou 2016.
 • Opary diskuze.
 • Třetí země dph.
 • Vánoční focení dětí brno.
 • Jihoamerická deska.
 • Prostředek na mytí dřevěných podlah.
 • Zlín obrázky.
 • Tenisový obchod brno.
 • Billy ray cyrus still the king.
 • Volkswagen t5 engines.
 • Waldorfská pedagogika v mateřské škole.
 • Poruchy socializace.
 • Iphone 8 red.
 • Hravé učení zdarma.
 • Otrava papouška.
 • Meduzy v italii 2017.
 • Yohimbin kulturistika.
 • Základní škola františky plamínkové v praze.
 • Batáty s mozzarellou.
 • Investiční dotace sport.
 • Potrefená husa hlavní nádraží.
 • Naboje 6.35 cena.
 • Skryté sledování zaměstnanců.
 • Yorkshire city.
 • Repase bezpečnostních pásů.
 • Národní výstava psů brno 2018.
 • Standardní nájemní smlouva.
 • Ludolphovo číslo.
 • Rockpoint cepiny.
 • Radimský cena.