Home

Osová souměrnost 7. třída

Příklady k procvičování učiva matematiky 6. a 7. třídy ZŠ ZADÁNÍ 1 XIII. Osová a středová souměrnost 1. Určete počet os souměrnosti: a) obdélníku b) čtverce c) kružnice 2. Mají tyto obrazce střed souměrnosti? a) čtverec b) obdélník c) kružnice 3. Rozhodněte, která z následujících tvrzení, jsou pravdivá Osová souměrnost je dána přímkou o a přiřazuje každému bodu X mimo osu takový bod X', že přímka o je osou úsečky XX'.Jinými slovy: obraz má od osy stejnou vzdálenost jako původní bod a spojnice bodů je kolmá na osu. Osová souměrnost zachovává vzdálenosti i úhly, jde tedy o druh shodnosti Osová souměrnost - pracovní list Mgr. Veronika Pluhařová únor - duben 2012 MATEMATIKA 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 76 Žáci vysvětlují svá řešení, postupy práce. Vzávěru by třída měla konstatovat, že nejsnáze ověří, zda jde o zrcadlení (ještě není nutné používat termín osová souměrnost), když vystřihnou obrázek a přeloží ho podle (červené) přímky. Krok 9: Metoda I.N.S.E.R.T. Žák obdrží text Osová souměrnost

Anotace: Pracovní list k procvičení a upevnění učiva - osová souměrnost. Žáci mají za úkol řešit čtyři různé úlohy zaměřené na rozpoznání osově souměrných útvarů, doplnění osově souměrného obrazce a konstrukci obrazu v osové souměrnosti dle dané osy 1. Osová souměrnost Doplň rámečky a načrtni druhy čar. Druhy čar podle podle tenké 2 a) Narýsuj kružnici k (S; r = 1,5 cm). b) Zvol libovolný bod A, který leží na kružnici k. c) Narýsuj polopřímku AS. d) Průsečík kružnice k a polopřímky AS označ B. e) Narýsuj přímku XY, která je kolmá na polopřímku AB. f) Narýsuj přímku OP, která je kolmá na úsečku AB a.

procvičování učiva matematiky 6

Osová a středová souměrnost.pdf Dokument PDF 307.15 kB Publikováno 3. prosince 2015 3:53 Předměty matematika Typ Oznámení Informace o přijímacích zkouškách. V této části se nachází výukové materiály určené k vysvětlení učiva matematiky 7. ročníku. Všechny výukové materiály vytvářela autorka webových stránek od roku 2011. Pokud byly části některých materiálů odněkud převzaty, odkazy najdete v sekci Použitá literatura Osová souměrnost (6h) Shodné útvary (2h) Osová souměrnost obrazce (2h) Osově souměrné útvary (2h) Opakujeme na písemku; Duben. Trojúhelník (19h) Úhly v trojúhelníku (4h) Konstrukce trojúhelníku, rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník (4h) Výšky trojúhelníku (3h) Těžnice v trojúhelníku (2h) Květe Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

© 2020 Základní škola, Velehrad, okres Uherské Hradiště, Kontaktovat webmastera ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO Tvorba. Základní škola 7. třída Matematika 7 osová souměrnost, shodnost. osová souměrnost, shodnost. Milena Hromádkov.

Osová souměrnost - Procvičování online - Umíme matik

Středová souměrnost - pracovní list Mgr. Veronika Pluhařová leden - březen 2012 MATEMATIKA 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 76 Středová souměrnost je dána bodem S a přiřazuje každému bodu X takový bod X', že bod S je středem úsečky XX'.Jinými slovy: obraz má od středu stejnou vzdálenost jako původní bod a leží na polopřímce opačné k SX.. Středová souměrnost zachovává vzdálenosti i úhly, jde tedy o druh shodnosti Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit

Test je zaměřen na osovou souměrnost. Materiál obsahuje dvě varianty i s přiloženým řešením. Očekávaný výstup: načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar Osová souměrnost - test.doc MUŽÍKOVÁ, Kamila. Osová souměrnost - test. Metodický portál : Digitální učební materiály [online. VII. třída - Mgr. Lenka Němcová - 20 žák Matematika - Osová souměrnost. Klima třídy. Ochutnávka exotického ovoce. Hodina literatury. Výroba sopky. Vánoc

Celá čísla - 7. ročník 7 Předpokládané znalosti: základní znalosti a dovednosti v oboru celých čísel Klíčové kompetence: Kompetence k řešení problému - (žák) samostatně řeší problémy, zvolí vhodný způsob řešení problematiky, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problému, případně najde 7IS05M8 Osová souměrnost.notebook 7 O OSOVĚ SOUMĚRNÉ ÚTVARY se dají rozdělit přímkou o na dvě shodné části, pro které platí: Když překlopíme jednu část podle této přímky, kryje se s druhou částí. Přímka o je osa souměrnosti osově souměrného útvaru. O Již přes 180 různých výukových videí a dalších materiálů ke stáhnutí. roboLaada.cz. Výukové materiály pro základní škol Přečtěte si také: Osová a středová souměrnost Pracovní list k procvičení osové a středové souměrnosti. Možno též využít jako opakovací test k této látce. Žáci zde procvičí konstrukce základních útvarů v osové a středové souměrnosti, ale uplatní i tvořivost či výtvarné [ Matematika Osová a středová souměrnost - Jiří Herman. Herman, Učebnice z monotematické řady učebnic matematiky, která v plném rozsahu pokrývá základní učivo (je plně v souladu s RVP), poskytuje však i mnoho možností pro práci s talenty.Druh sortimentu : Kniha, Matematika Osová a středová.

Osová souměrnost pracovní lis

7. třída; Matematika - Geometrie - Vyber osově souměrná písmena start . Některá velká písmena (v některých fontech) jsou souměrná podle osy a některá ne. Například. D je souměrné podle vodorovné osy. A je svislé podle svislé osy Učebnice probírá následující témata: shodnost útvarů v rovině, věty o shodnosti trojúhelníků, jednoduché konstrukce trojúhelníků, osově a středově souměrné útvary, osová a středová souměrnost 7. ročník 6. ročník Třída 6. A Třída 6. B Český jazyk Matematika Osová souměrnost Útvary osově souměrné Dělitelnost Maloš Pythagoriáda Úhly Dělení Numerické opáčko po prázdninác Navigace: Naše třída > Ke stažení > Osová souměrnost - pracovní list. Osová souměrnost - pracovní list Soubory ke stažení.

DUMY.CZ Materiál Osová souměrnost - pracovní lis

Osová souměrnost. Převody jednotek. Trojúhelník - zápis. Úhly -kompletní zápis. 6.tř Pro žáky. Angry Birds jako krychle apod. Dny vědy a techniky. Děkuju vám všem. Exkurze Praha. Hra s brouky Jump Out! Inf - Sumopaint. Informace. 7. třída M - zápisy a procvičování. Matematika - 7. třída . Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem. Odčítání zlomků se stejným jmenovatelem. Vytvoř celek ze dvou procentních hodnot 1. Vytvoř celek ze dvou procentních hodnot 2. Vytvoř celek ze dvou procentních hodnot 3. Pexeso na procenta - jednoduché. tužka, guma, černý permanentní fix (popisovač 0,7 mm) návod jak nakreslit portrét jaguára vodové barvy + štětec, bílý suchý a voskový pastel mastné pastely (tvrdé pastely GIOCONDA, KOH-I-NOOR) nůžky, lepidlo, houbička štěteček velikost 0, bílá temperová barv osovÁ soumĚrnost; rovinnÉ Útvary obvod a obsah Čtverce obvod a obsah obdelnÍku povrch a objem krychle povrch a objem kvÁdru ČÍselnÁ osa zaokrouhlovÁnÍ ČÍsel desetinnÁ ČÍsla nÁsobenÍ ČÍsla 10, 100, 100 Třída : 7 B Budova: Alešova Předmět: matematika Vyučující: Jana Husová, E-mail: Jana.Husova@zsgvodnany.cz Úkoly na období 14.10.2020 - 23.10.2020 Řešení označených příkladů průběžně zasílejte na mailovou adresu či přes Teams

Osová souměrnost. Autor materiálu: Eva Veselá. Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Sada: 32-7 Číslo DUM: 32-7-18 Předmět: Matematika Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: 23. 01. 2013 Třída: 6. třída Ověřující učitel: Eva Vesel 25. 11. 2020 Organizace výuky žáků 1. stupně od pondělí 30.11. 2020 - odkaz zde (složka 1. stupeň, záložka informace, oddíl aktuality).. 25. 11. 2020 Informace školní jídelny - výdej obědů od pondělí 30.11. 2020 - odkaz zde (složka jídelna, záložka informace o stravování).. 24. 11. 2020 Organizace výuky žáků 2. stupně od pondělí 30 Osová souměrnost Vypočítejte souřadnice bodu B osově symetricky s bodem A [-1, -3] podél přímky p: x + y - 2 = 0. Souřadnice vektoru Určete souřadnice vektoru u = CD, pokud C (19; -7) a D (-16; -5) Vzdálenost Jaká je vzdálenost mezi počátkem O and bodem A se souřadnicemi [18; 22]? Úsečk 6. třída - Osová souměrnost. 6. třída - trojúhelník. 6.třída Krychle a kvádr. 7.třída. GeoGebra jako podpora ve výuce matematiky pro 2. stupeň ZŠ. Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Osová a středová souměrnost Jiří Herman. Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Osová a středová souměrnost. Jiří Herman. Četl(a) jsem. Základní škola » Matematika » 6. třída. Nakladatel Prometheus datum vydání 1.7.2010.

Osová souměrnost 9 dubna, 2020 Od Alexandra Zálešáková . Navigace pro příspěvek. Předchozí příspěvek 7. třída. 8. třída. 9. třída. Jak spolupracovat Tutorial pro učitele. Nejnovější výklady. Oskarova prvouka - Léto; Slabikář DI TI NI; Slabikář R L M 6. a 7. ročník Téma: Osová souměrnost Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355 . Anotace Pro 6. třídu ZŠ Prezentace zaměřená na opakování a výklad nové látky Pro interaktivní tabuli, dataprojektor Pomůcky: rýsovací pomůck

Matematika 6

Matematika. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky. Osová souměrnost -opakování. Ma7. Osová souměrnost -opakování. Dobrý den. Omlouvám se-dnes mám zpožděni- musela jsem k zubaři. Umístění: Složky dokumentů > Základní Škola > Distanční výuka > 7.třída > Matematika . Zobrazit vyhledávací formulář. Třída 7. - učivo - ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206. Přejít k obsahu webu Základní škola součet úhlů v trojúhelníku, osová souměrnost str.16 - 41 3. díl 6. třída. Týden 29. 9. - 2. 10. Výšky, těžnice, kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku. Týden 5. 10. - 9. 10. Povrch a objem kvádru a krychle, slovní úlohy.. Třída - 7.B. Školní rok: 2020/2021 Třídní: Šrámková Pavla Pavla.Sramkova@zs-stepanska.cz. Konzultační hodiny: Po 14.00 - 14.45 St 9.55 - 10.40 + osová souměrnost, kde osa o prochází bodem Y . u všech příkladů bude rozbor, zápis kounstrukce, konstrukce, počet řešení a zkouška. Středová souměrnost domácí příprava 1. Narýsuj čtverec ABCD se stranou a = 5 cm. Bod E zvol jako střed strany AB. Sestroj obraz čtverce ABCD ve středové.

Předmět, Ročník/ISCED. Přírodověda, 5. ročník Charakteristika vzdělávacího materiálu. Aplikace: Samsung School, Joulinka, Socrative Teacher, Socrative. Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon čáry; osová souměrnost - čtvercová síť, geometrické útvary a tělesa Slovní úlohy typu o n více o n méně Rozklady čísel - používá jednoduché matematické symboly větší, menší,+,-,=, rozumí výrazům více, méně, větší, menší Listopad Sčítání 7+, 6+, 5+, odčítání 12−, 13−, 14−, 15 Každé složené číslo můžeme rozložit na součin prvočísel Např.: 48 = 2 * 24 = 2 * 2 * 12 = 2 * 2 * 2 * 6 = 2 * 2 * 2 * 2 * 3 Existují dva způsoby rozkladu čísla na součin prvočísel 1/ metoda stromečku: 1/ metoda vidličky: Procvičování : Rozklady 1 Rozklady 2 Prvočíselný rozklad -.. Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií-Osová a středová souměrnost; ZOBRAZIT MENU. Náhradní plnění UČEBNICE, PRACOVNÍ SEŠITY.

6.ročník | 7.ročník | 8.ročník | 9.ročník Příprava na písemné práce | Písemné práce 6. ročník - příprava na písemné práce Na této stránce si můžete stáhnout přípravy k písemným pracem z matematiky. Třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Třída běžn Člověk a jeho svět - 4. ročník. Jednotky délky - značky jednotek; Měření - křížovka; Převody jednotek délky; V jakých jednotkách bys měřil - kví Kód skladu 7-22 Typ: Nový produkt Učebnice probírá následující témata: shodnost útvarů v rovině, věty o shodnosti trojúhelníků, jednoduché konstrukce trojúhelníků, osově a středově souměrné útvary, osová a středová souměrnost

6. třída a říše Souměrnosti. Publikováno 24.3.2017 | autor Kateřina Dostálová. Žáky 6. třídy čekalo v matematice téma Osová souměrnost. Do říše Souměrnosti vladaře Simmetrióna cestovali společně s Johnem Cleverem - no jasně - s Honzou Chytrým. Říši Souměrnosti našli, ale nešťastnou náhodou zůstali. Windows 7 - úvod Windows 7 - základy práce Zápis do sešitu; Windows 7 - práce se soubory Práce se soubory - typy souborů (video, studijní text - druhá polovina) Zápis do sešitu; Windows 7 - soubory a složky Tvorba složek - přejmenování - přesun - kopírování - mazání - hledání složek a souborů Nápověda Windows Zápis. MATEMATIKA 7. TŘÍDA Dobrý den, pište a úkoly, které budou označeny POSLAT, zasílejte, na mail: spickova@zszeletava.cz. Vážení rodiče, jste rodiči žáků druhého stupně základní školy. Úkoly jsou pro ně na čas, který by trávili ve škole matematikou - tj. 4 vyučovací hodiny Přirozená čísla vyjadřují počet různých skupin lidí, zvířat, či předmětů. Nejmenší přirozené číslo je 1, nulu nepovažujeme za přirozené číslo 7. třída | ZŠ Miletín - základní škola Miletín - Otvíráme 7. třída

Video: Opakovací příklady učiva matematiky 6

Intenzivní přípravný kurz - 7.třída. Kurz je také vhodný k celkovému opakování a upevnění učiva ZŠ. Tematický plán kurz Příklady a testy k opakování matematiky 7. ročníku: Procenta - hypertextová učebnice: Procenta - procentová část - test: Procenta - procvičování celku online (Aj) Procenta - procvičování počtu procent online (Aj) Zobrazení, osová souměrnost v Cabri

Žáci společně s dobrodruhem Johnem Cleverem objevují tajemství osové souměrnosti. V příspěvku najdete návrh členění tématu Osová souměrnost do 11 vyučovacích hodin, stanovené cíle, návrh aktivit pro práci, pracovní materiály a možné způsoby reflexe stanovených cílů PRO ŽÁKY BAKALÁŘI ROZVRHY KROUŽKY AKTUALITY AKTIVITY PROCVIČOVÁNÍ JÍDELNÍČEK KE STAŽENÍ ODKAZY . Školní aktivity. Snažíme se, aby naše škola byla moderně vybavena učebními pomůckami a aby její prostředí bylo estetické Matematika 6.r.ZŠ-3.díl-učebnice-Úhel, trojúhelník, osová souměrnost, krychle a kvádr. Učebnice je součástí přepracované řady učebnic matematiky POSLAT: PS 7/ 1.díl - str. 36, 37/13, 14 Pátek 23.10. 2020 1.hodina - Online schůzka: dotazy k trojúhelníku, vnější úhly trojúhelníku , úsečky v trojúhelníku Doplnit, opravit: PS 6/ 3.díl - str.218 / 3, 219/ 5, 6 (dělali jsme při minulé distanční výuce) Třída: 7.A Předmět: Český jazyk a literatur Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm

Knížka pro učitele k učebnicím matematiky 6

7. třída 8. třída - PS M str.43 Osová souměrnost - pracovní sešit str. 7 - 11 Vlastivěda: - přečíst s. 12 Plzeňský kraj a s.14 Karlovarský kraj, prohlédnout obrázky Přírodověda Osová a středová souměrnost - Matematika - Prima. Prometheus . Vaše cena 101 Kč . Běžná cena 112 K č. Do košíku 7. třída; 8. třída; 9. třída; Komplexní opakování. VY_IV/2_INOVACE_SADA 02 Autor: Iveta Moty čková Datum: 15. 4. 2012 Škola: Integrovaná ZŠ a MŠ Trnová, Trnová 222, okres Plz e ň- sever Šablona: IV/2 -Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematick é gramotnosti žákůZŠ Vzd ělávací oblast: Matematika a její aplikace Číslo sady: 02 Název sady: Geometrie v rovin ě a prostor MATEMATIKA 6. třída Osová souměrnost - shodné útvary. Prostudujte si v učebnici (Matematika 3) stránky 23 až 29. Poté se podívejte na toto video, kde je osová souměrnost krásně vysvětlena. Video si opět zastavujte, rýsujte a pište do sešitu vše, co je tam řečeno. V úvodu, kde je nakreslena loď, tu si do sešit Matematika Osová a středová souměrnost. Centrum Péče o zákazníky; Účet; Vítáme Vás, můžete se přihlásit nebo vytvořit účet. 0; Cart product.

Matematika v 7 r

geometrie - úhly a osová souměrnost Anglický jazyk. 1.hodina- vypracuj interaktivní test jako opakování lekce 4 na Wizer, přihlaš se svým školním účtem, jeho zadání najdeš v Teams English Year 7. online hodina 5.11. 1) UČ str. 58 - daily routine- nová slovní zásob Matematika 7.třída: Druh produktu: Studijní/vzdělávací materiál Rok vytvoření: 2012 Zaměření: 2. stupeň ZŠ Kategorie-témata: VY_42_INOVACE_M_7_01_Středová_souměrnost_výklad.flp .flp 45,12 kB 0× VY_42_INOVACE_M_7_02_Středová_souměrnost.flp .flp 55,15 kB 0× VY_42_INOVACE_M_7_03_Středová_souměrnost_úkoly.flp. Osová souměrnost. Desetinná čísla. Minisčítání Fotogalerie 7. třída. Vysvědčení Co se učíme v 7. třídě? Český jazyk. Čtenářská dílna v knihovně. ZŠ Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55 294 71 Benátky nad Jizerou. GPS 50.2915497N, 14.8244208E. IČ: 70997501 IZO: 102326657 RED_IZO: 600049078 Datová schránka: mm9mjmm č.ú.: 51-6902130207/0100 Podateln Osová souměrnost: 6. třída. Objem a povrch: 6. třída. 7. třída V kurzu matematiky pro 7. třídu se žáci naučí pracovat se zlomky, poměry, naučí se přímou a nepřímou úměrnost, procenta, pokročí v práci s geometrickými útvary a tělesy, budou počítat obvod a obsah geometrických útvarů a zabývat se shodností a.

IMG_6616 – ZŠ a MŠ Krahulčí

7. ročník. Matematika ZŠ » 7. ročník » . aktualizováno: 14. 6. 2020 23:47. 1: Opakování z 6. ročníku. 020101: Desetinná čísla: Lekce; Příklady. 6. třída opakování č.5. Podívejte se na geometrické útvary. Rozdělení trojúhleníků, osová souměrnost. Nákresy, vysvětlení a standardně na konci TEST na vyzkoušení sto toho, zda-li tomu rozumíte. Diskutujte o této učební látce se svými známými na facebooku ZD Osová a středová souměrnost - pracovní listy žáci určují na rovinných obrazcích osovou a středovou souměrnost, seznámí se se vzorem a obrazem Stupeň: Základní 2. stupe 6. třída. Příklady k procvičení Osová souměrnost I Osová souměrnost II Kuchařka 7. třída. Zpět na hlavní stranu. Osová souměrnost Vypočítejte souřadnice bodu B osově symetricky s bodem A [-1, -3] podél přímky p: x + y - 2 = 0. Kosoštvorec V kosočtverci s obsahem 68 je jedna úhlopříčka o 6 delší než druhá. Určitě délky úhlopříček a stranu kosočtverce. Kružnic

Matematika v 6 r

Osová souměrnost dnes v Út 12. 5., v čase od 10. 00 do 13. 00 hodin. Poté bude test uzavřen a vyhodnocen. Připraveno je pro vás patnáct otázek, kde u většiny budeš vybírat pouze jednu z nabízených odpovědí, tři otázky mají více možných odpovědí (budou obodovány více body) a v jedné otázce po Tobě budu chtít. Projekt Geometrie - Osová a středová souměrnost. - formát A4, čistý papír nebo karton, známka jako z testu, podpis, třída, datum, škola 1) namaluj nebo najdi a vytiskni příklady státních vlajek, popiš, souměrnost naznač 2) jiný předmět, obrázek, stavba, značka nebo věc běžného použití - souměrnosti naznač

Osová souměrnost; Konstrukce trojúhelníku - sss; Zlomky - základní pojmy; Rozšiřování a krácení zlomků; Porovnávání zlomků; Smíšená čísla; Sčítání zlomků se stejnými jmenovateli; Sčítání zlomků s různými jmenovateli; Sčítání smíšených čísel; Odčítání zlomků; Opakování zlomků 1. Násobení. Díly určené pro primu:Úvodní opakování,Kladná a záporná čísla,Dělitelnost,Osová a středová souměrnost Parametry Škola: ZŠ Třída: 6-6 Učebnice: učebnice Pohlaví: Holka Pohlaví: Kluk EAN kód: 9788071962588 Počet stran:

Osová souměrnost - YouTub

Učebnice pro 7. ročník - aritmetika. Str.7 cvičení C - dělitelnost; Str.8 cvičení E - počítáme pomocí závorek; Procvičování úhlů - příklady v sešitě. Pracovní sešit - str. 34 a 35 - jednotky, krychle a kvádr. Pracovní list - osová souměrnost - rýsovat kolmice tenkou čarou a co nejpřesněji 10. 2020 Učebnice pro 7. ročník - aritmetika Str.7 cvičení C - dělitelnost Str.8 cvičení E - počítáme pomocí závorek Procvičování úhlů - příklady v sešitě Pracovní sešit - str. 34 a 35 - jednotky, krychle a kvádr Pracovní list - osová souměrnost - rýsovat kolmice tenkou čarou a co na1_14 osová souměrnost.pdf. na1_15 trojúhelník úhly.pdf. na1_16 trojúhelník úhly.pdf. na1_17 trojúhelník úhly.pdf. na1_18 konstrukce trojúhelníku.pdf. matematika 7.třída - výklad + příklady. matematika 6.třída - výklad + příklady. fyzika - laboratorní práce Třída p1 7 Třída p1m (pm) 10 Třída p1g (pg) 13 Třída c1m (cm) 16 Třída p2 19 Třída p2gg (pgg) 22 Třída p2mg (pmg) 25 Třída p2mm (pmm) 28 Třída c2mm (cmm) 31 Třída p3 34 Třída p31m 37 osová souměrnost? 1 osová.

Matematika - Osová souměrnost Základní škola, Velehrad

 1. Matematika 6. třída Vítám vás na stránce matematika 6. třídy. Školní rok 2016/2017 jsme zahájili opakováním počítání s přirozenými čísly. Porovnávali jsme čísla podle velikosti, zakreslovali jsme je na číselné ose . Osová souměrnost a útvary osově souměrné.
 2. ut (Aritmetika) Test 25
 3. největší společný dělitel str.16/7-8, nejmenší společný násobek str.16/9-10. opakování k testu + slovní úlohy str.17, TEST(19.9.) - zaokrouhlování, největší společný dělitel, nejmenší společný násobek, dělení desetinným číslem. úhly str.18/1-4. úhly str.18/5-7,
 4. Třída IX.A, šk.r. 2015/2016. ZŠ a MŠ Hanušovice Hlavní 145 78833 Hanušovice. tel. na tř.uč. 581 030 210 skype: petrr1233. petr.kufel@zshanusovice.c
 5. M7 - Středová souměrnost a racionální čísla. Leden 3, 2017 Jan Steinbauer Napsat komentář. 3.1.2017, Středová souměrnost 3.uč/s27 opakování osová souměrnost - 3.uč/s24 1.PS:s77/A1, DÚ s78/A2f. První třída První třída První třída Přihlásit se. Uživatelské jméno

osová souměrnost, shodnost ZŠ Bartošovic

 1. B Osová souměrnost 1, 1 - Matematika 6.B Matematika 6.B - 2 Matematika 6.B - 3 6_F2 - do 10. dubna, F - 6 INF - zadání témat pro tvorbu prezentac
 2. Fotogalerie 7. třída. Vysvědčení Osová souměrnost. Englishcamp 2017. Englishcamp 2016. Soutěže. Soutěže ve školním roce 2017/ 2018. Fotosoutěž - školní výlet
 3. atova podlaha číselná SOUSTAVA - MĚJME ČÍSLO 1234567,89 ČÁRCE MEZI ČÍSLI ŘÍKÁME DESETINNÁ A ROZDĚLUJE ČÍSLO NA JEDNOTKY A DESETINY. V ČÍSLE 1234567,89 URČUJE OSOVÁ SOUMĚRNOST - je to přenášení útvarů přes osu; přenáším stejnou vzdálenost a.

Osová souměrnost - princip zobrazení - YouTub

 1. TŘÍDA U SLUNÍČEK - ODDĚLENÍ MLADŠÍ Osová souměrnost - dobrovolný úkol. 21 května, 2020 25 května, 2020. Naďa Vokřínkov.
 2. Osová souměrnost (7) Trojúhelníky (12) Souhrnná cvičení (3) 4. DĚLITELNOST duben, květen Dělitel a násobek (7) Největší společný dělitel a nejmenší spol. násobek (7) Souhrnná cvičení (2) 5
 3. 4. 5. - 7. 5. 2020 MATEMATIKA 9. TŘÍDA Opakování 1) Vyřešte 4 scio testy: a. Nestandardní a komplexní úlohy - 02 (1. pokus) b. Osová a středová souměrnost, shodná zobrazení (1. pokus) c. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost (1. pokus) d. Pravoúhlý trojúhelník - Pythagorova věta - 01 (1. pokus) Kontrola přes skype
 4. Matematika 6. třída období od 20. 4. do 24. 4. 2020 Osová souměrnost - načrtne a narýsuje obraz bodu, úsečky, přímky kružnice, trojúhelníku, mnohoúhelníku v osové souměrnosti Teorie a řešené příklady: - učebnice 3. díl str. 31 - 3

Osová souměrnost - Naše webovk

 1. PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 16. 3 - 20. 3. 2020 (6. - 7. roč.) Třída: 6.D Český jazyk -příloha Práce pro 6.D Čj: 1) uč. str. 90 - cv. 12 (písemně do šk.sešitu), cv. 13 ústně2) uč. str. 94 - 1 (písemně do šk. sešitu) - prostudovat si žluté tabulky, používat je k práci na cvičení 3) uč. str. 96 - cv. 3 (písemně do sešitu) - pracovat se žlutou tabulkou.
 2. Osová souměrnost Úhly vedlejší a vrcholové Bobok, J., 6. až 8. třída, SPN Praha 1990. Obrázky, které vyžadují pohyb, jsou převedeny do souborů Cabri. Jen v této sadě učebnic jsem objevil 35 obrázků, které by byly názornější, kdyby jimi mohl sám žák pohybovat - nebo kdyby je demonstroval učitel. Obrázky jsou.
 3. Matematika - osová souměrnost. PS 86/1. PS 91/2. PS 94/1. Čára uprostřed (zrcadlo) nazýváme osa. Obrázky jsou osově souměrné. Psaní. Písanka strana 36/ dokonči. Prvouka. Učebnice strana 54 - 55/ Přečti si. PS strana 58. Písnička pro radost - Krávy. Písnička - Když jsem já sloužil . Hezký den přejí spolužáci ze.
Matematika - Sbírka úloh - Příprava k přijímacím zkouškámIMG_5980 – ZŠ a MŠ KrahulčíIMG_8657 – ZŠ a MŠ Krahulčí

První třída děti posune neskutečným způsobem, naučí se spoustu nových věcí, začnou pracovat s knihami, plnit úkoly. osová souměrnost Osová souměrnost Vyzkoušejte se Písemné dělení dvojciferným dělitelem Vlastnosti operací sčítání a násobení Sčítání a násobení je asociativní Roznásobení závorky. 38. týden : Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: Český jazyk : Číslovky skloňování dva, oba, 153 - 155: PS 41 - 42, opakování: PS 43 - 4 Třída 3. A ČESKÝ JAZYK Písanka strana 20 celá, zavzpomínáte na Velikonoce. Osová souměrnost je vlastně zobrazení nějakého bodu podle osy. Osově souměrné útvary mají Opakování lekcí 7-9 ( poslech č. 22 ) a. ‚Listen and number Z (Poslouchej a očísluj) i. Do sešitu si napiš čísla 1 až 5 a podle nahrávky k.

 • 1 300 bmr ifc.
 • Saas examples.
 • Dph pivo v restauraci.
 • Tattoo praha 7.
 • Laserove osetreni ostrava.
 • Hawking film online.
 • Fred durst manželky.
 • Jednotka vzdálenosti užívaná v astronomii.
 • Sport 2 hd.
 • Jednoduchý bramborový salát.
 • Živorodka trpasličí prodej.
 • Potřeby pro miminko.
 • Bolavy zub na dotyk.
 • Poppers a pervitin.
 • Orionův meč.
 • Džungarská pánev.
 • Eduroam uk linux.
 • Ponozky.
 • Gynekologie tábor karčová.
 • Kabát pohoda akordy.
 • Plectranthus argentatu.
 • Satoranský chicago bulls.
 • Francouzská písmena.
 • Balea šampon s kofeinem.
 • Fotoautomaty cenik.
 • Jak přesunout fotky na sd kartu huawei p8 lite.
 • Exorcismus modlitba.
 • Nejhranější hra světa.
 • Praslin island.
 • Svatební fotoalbum fler.
 • 3.lékařská fakulta studijní oddělení.
 • Klondike game.
 • Kostel santa maria della vittoria.
 • Gumové nášivky.
 • Otrávené zrní na myši.
 • Křižovatka smrti bombuj.
 • Postroj pro psa na běžky.
 • Salát z kysaného zelí s jablky.
 • Apple watch z usa.
 • Kdo může učit na střední škole.
 • Operabalet/databáze.