Home

Zemní plyn prezentace

 1. Zemní plyn je důležitý zdroj uhlovodíků. Hlavní složku zemního plynu tvoří methan (70 - 90 %), dále obsahuje plynné uhlovodíky (ethan, propan, butan) a jiné látky (CO2, H2S). Využívá se hlavně jako palivo
 2. imálně 300 m vodního sloupce - až 10 krát převyšují ostatní zásoby plynu
 3. ZEMNÍ PLYN Pří_240_Nerosty a horniny_Zemní plyn Autor: Mgr. Kateřina Švecová Škola: Základní škola Velehrad, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Anotace: Digitální učební materiál je určen pro rozšíření poznatků o zemním plynu. Je určen pro přírodovědu v 5. ročníku
 4. Zemní plyn Před více než 150 lety začala historie českého plynárenství. Zpočátku byl dodáván svítiplyn vyráběný z uhlí karbonizací, který byl od padesátých let tohoto století postupně nahrazován svítiplynem vytápěným zplyňováním uhlí nebo štěpením uhlovodíků
 5. Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převažujícím podílem metanu CH4 a proměnlivým množstvím neuhlovodíkových plynů (zejména inertních plynů). Vznik zemního plynu existuje více teorií. Jelikož se zemní plyn vyskytuje velice často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo s uhlím (karbonský zemní plyn.
 6. Zemní plyn je jako každé uhlíkaté palivo také zdrojem oxidu uhličitého, který je klimatologickými průzkumy označován za látku, která velice přispívá ke vzniku skleníkového efektu. Ale ve srovnání s ostatními palivy nemá zemní plyn opět konkurenci - na uvolněnou jednotku tepla vzniká při spalování zemního plyn

Zemní plyn je bez zápachu, proto se odorizuje, tj. přidávají se do něj páchnoucí plyny (např. ethylmerkaptan) tak, aby bylo možno čichem zjistit koncentraci ve vzduchu větší než 1 procento. Zemní plyn je využíván jako zdroj energie a také jako surovina pro chemický a palivový průmysl Zemní plyn se stal nepostradatelným zdrojem energie pro naší společnosti. Řadí se do skupiny tzv. velmi výhřevných plynů a je využíván pro široké spektrum potřeb - k vytápění, vaření a ohřevu vody, v elektrárnách, v teplárnách nebo třeba v dopravě.Jenom v České republice se ho ročně spotřebuje přes 8 mld. m Vodík, kyslík -prezentace VY_52_Inovace_226 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dané děje rozdělte na přírodní látky, zemní plyn Zemní plyn, jehož hlavní složkou je metan a etan, je ekologicky nejpřijatelnější fosilní palivo a mimořádně významná chemická surovina. Těží se hlavně v USA, Rusku, Nizozemsku, Kanadě a Velké Británii. ZEMNÍ PLYN Podobně jako ropu je nutné zemní plyn do ČR dovážet Zemní plyn těží hlavně USA a Rusko. Právě jsme sledovali vznik chemické sloučeniny, která v České republice vede žebříček paliv, seřazených podle spotřebovaného množství.Mezi všemi primárními energetickými zdroji, včetně ropy a uranu, aktuálně zaujímá 18 %.Ve světovém měřítku je ještě populárnější

Zemní plyn V podzemních ložiskách může ropu doprovázet zemní plyn, avšak jsou známá i čistě plynová ložiska. Jedná se o směs plynů, převážně methanu CH 4 , ale i nižších alkanů ( ethanu C 2 H 6 , propanu C 3 H 8 , butanu a isobutanu C 4 H 10 ), oxidu uhličitého CO 2 , dusíku N 2 a případně i helia He (zemní plyn. ropa a zemní plyn, stříbro (největší vývozce) kukuřice. původní obyvatelé indiáni, kolonizovali Španělé, dnes mestici. Guatemala, Belize, Honduras, Salvador, Nikaragua, Kostarika - chudé . rozvojové země , nejvyspělejší je Kostarika. závislé na vývozu kávy, banánů nebo cukru. Panama - Panamský průplav (1914 Zemní plyn. DUM číslo 102928. Nová Prezentace seznamuje s důležitou energetickou surovinou- zemním plynem, uvádí výskyt v přírodě, využití v praxi, ekologické problémy. Může sloužit k samostatnému zápisu učiva. Klíčová slova: zemní plyn Učební materiál popisuje zdroje uhlovodíků v přírodě: zemní plyn, ropa, uhlí a jejich zpracování, petrochemie Metodický pokyn: Prezentace je určena jako výklad nového učiva formou promítání dataprojektorem či k samostudi

zemní plyn Ukázat nabídku Kontakty Nonstop zákaznická linka 800 11 33 55 Zákaznická centra innogy Najít nejbližší pobočku Linka pro neslyšící Pohotovost plyn. 1239 Staráme se o naše zákazníky Potřebuji řešit. Zemní plyn se využívá v různých oblastech a stále se hledají nové možnosti, kde by se mohl uplatnit. My si přiblížíme jeho tři nejčastější způsoby využití. Vaření a ohřev vody. Vařit a ohřívat vodu v domácnosti můžete prostřednictvím elektřiny i zemního plynu NEZkreslená věda III: třetí série vzdělávacího cyklu Akademie věd České republiky. Aktuální témata i vědecké evergreeny, jak jste je dosud neviděli - totiž N.. Vlastnosti. zemní plyn 1,3 ; Internetová prezentace na bázi redakčního systému. Hledáte ideální řešení pro vaši internetovou prezentaci? Chcete mít funkční, praktický a přitom vzhledově zajímavý web Ideální plyn není skutečný plyn, je to model plynu. Jeho molekuly mají zanedbatelné rozměry a stejné hmotnosti m0

Zemní plyn - referát - Seminárky, referáty, maturitní

Zemní plyn Definice: Zemní plyn většinou provází ropu, ale existují i jeho samostatná naleziště. Je směsí plynných uhlovodíků, v níž převažuje metan (75 a více %), provázaný oxidem uhličitým, dusíkem, vodní parou, popř. dalšími plynnými příměsemi. Poměr složek v zemním plynu kolísá podle jeho naleziště Zemní plyn je sice pro životní prostředí daleko lepší alternativou než tuhá paliva, ani tak ovšem nejde o obnovitelný zdroj a jeho spalováním vznikají nežádoucí emise CO ₂ . Ty ovšem v bezDodavatele kompenzujeme podporou projektů, které naopak ke snížení CO ₂ v ovzduší přispívají Zemní plyn je nejčistší a nejbezpečnější mezi fosilními palivy. Ve své ryzí podobě je plynnou látkou bez barvy, tvaru a zápachu, při jejímž spalování se na rozdíl od jiných primárních paliv uvolňuje do vzduchu mnohem méně škodlivin. Energie zemního plynu se hojně využívá k topení, vaření, výrobě elektrické.

Zemní plyn je směs lehkých uhlovodíků, s převahou metanu, který se používá k vytápění, k průmyslové výrobě a v menší míře v dopravě. Vyskytuje se převážně ve spojení s ropou. Revoluci ve v těžbě zemního plynu spustila těžba zemního plynu z břidlic. Do vrtu se vhání voda, písek a chemikálie, které rozrušují břidlice. Cyklus se několikrát opakuje a. Neobnovitelné zdroje energie Zdroje, které se vyčerpají do několika desítek let. Patří sem tzv. fosliní paliva: - uhlí - ropa - zemní plyn - jaderná energie Tepelná elektrárna [online] Číslo a název DUM: 291 Zemní plyn Škola: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace Datum vytvoření: 26. 3. 2014 Anotace: Prezentace, kterou je možno využít při výkladu učiva o organických látkách Klíčová slova: palivo, zemní plyn, těžba a zpracování zemního plynu Ročník: 9 Prezentace aplikace PowerPoint Plyn může být použit přímo pro vytápění nebo pro výrobu elektrické energie a pod. Při produkci plynu se získá CO, CO2, H2, CH4 a významné množství jak nasycených tak i nenasycených uhlovodíků. Tyto produkty mohou být pak fyzikálně a chemicky upraveny na více hodnotnější produkty

zemní plyn. znečištění ovzduší. jaderná (atomová) uran. velké množství energie z malého množství suroviny. spotřeba vody. riziko havárie. ukládání jaderného odpadu. vodní. voda. levná energie. obnovitelný zdroj. nákladná výstavba. nutný dostatek a vody a dostatečný spád toku. větrná. vítr. levná energie. Zemní plyn se hromadí v hloubce několika set metrů, někdy i několika kilometrů ve strukturních pastech, což jsou neprostupné vrstvy tvarované podobně jako sedlo, které zabraňují dalšímu vzestupu zemního plynu. V takových ložiscích se zemní plyn a ropa často vyskytují společně, lehčí zemní plyn v takovém. V zemi se zemní soupravou. Stanovení jmenovité světlosti ( DN ) domovního plynovodu. Nutno brát v úvahu všechny parametry ovlivňující tlakovou ztrátu a tím i dopravované množství plynu tak, aby ke spotřebičům byl přiveden plyn o tlaku v toleranci udané výrobcem spotřebiče

Chemie: ropa a zemní plyn: referát - iReferaty

 1. 6. Do prezentace vložte různé objekty: obrázky, kliparty, tabulky.. Možná hledáte: zemní plyn či Plyn auta. Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe.
 2. V současnosti je nejméně rozšířeným odvětvím irského hospodářství zemědělství. Vytváří asi 5% HDP. Jen pro srovnání: služby 49% a průmysl 46%. Irsko má nepříliš významné nerostné bohatství. Těží se především olovo a zinek, dále měď, rašelina, stavební materiál, stříbro a zemní plyn
 3. ZÁPISY Z VYUČOVACÍCH HODIN PRVOUKY: 01. Náš domov: 02. Město - obec, kde žiji: 03. Části města: 04. Život ve městě: 05. Památky města: 06. Život.
 4. karbonizační plyn - vypíráním se získá NH 3, benzen, toluen, xyleny a naftalen. čistý se používá jako topný plyn (svítiplyn = CO, H 2, CH 4, N 2, CO 2, O 2) dehet - hustá černá kapalina. vakuovou destilací z něj získáváme fenoly, aromáty, dusíkaté heterocykly, Zemní plyn
 5. Mezi fosilní paliva patří rovněž zemní plyn, kterým vytápí či ohřívá vodu většina domácností. Charakteristika fosilních paliv. Mezi fosilní paliva patří především ropa, zemní plyn a uhlí. Ropa je kapalina hnědé (popř. nazelenalé) barvy, kterou tvoří směs uhlovodíků (uhlík - 84 až 87 %, vodík - 11 až 14 %)
 6. Koksárenský plyn, svítiplyn. 267 bn bbl 110 bn bbl 30 bn bbl . 1500C 200 'C 300 oc 370 400 se zaitívá . Title: Uhlí, ropa, zemní plyn Author: Dočkalová Karla - ZŠ a MŠ Štramberk Created Date
Grilovací deska 12 kW PB/zemní plyn, hladká chromovaná

Zemní plyn: referát - iReferaty

 1. Prezentace o uhlí, ropě, zemním plynu - jejich vzniku a použití. Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde. Přihlásit se Přihlásit se. Úvodní strana Mám dotaz Pro autory Kontakty. Předškolní vzdělávání ; Základní uhlí, ropa, zemní plyn, vznik,.
 2. Zemní plyn. Pro mnoho domácností je jedinou volbou pro vytápění. Pro koho je tento druh energie vhodný a patří stále mezi ty nejvýhodnější? Zeptali jsme se v rozhovoru Ing. Martina Slabého, předsedy představenstva společnosti Pražská Plynárenská Distribuce a.s
 3. Rusko Jarmila Kovářová Rusko federativní republika rozloha: 17 mil. km² - největší na světě počet obyvatel: 150 mil. (110 mil. v Ev.) vznik 1992 rozpadem Sovětského svazu hlavní město: Moskva (10 mil.
 4. explozi. Je-li skladovaný plyn hořlavý představuje jeho vznícení další riziko. Mexico City, 1984 BLEVE v zásobnících zkapalněných rafinérských plynů(LPG) způsobilo 650 úmrtí a přes 6400 zraněných. Celkové škody pro firmu byly odhadnuty na 31 mil. USD

Zemní plyn - Wikipedi

Náhřev 2 hořáky (celkem 640 kW) na zemní plyn. Teplota procesu 500 - 800°C. Vývoj jednotky pro možné budoucí komerční využití, testování široké škály vstupního materiálu, komerční služby. Součástí je i malá laboratorní jednotka určená pro testování vhodnosti použití vstupních materiálů ZEMNÍ PLYN, ROPA TŘETIHORY SLADKOVODNÍ JEZERO. ČTVRTOHORY DOZNÍVÁNÍ ALPÍNSKO-HIMALÁJSKÉHO VRÁSNĚNÍ -SOPEČNÁ ČINNOST PŘÍCHOD DOBY LEDOVÉ, VZNIK KAMENNÝCH MOŘÍ, SPRAŠÍ CÍL: prezentace je určena jako textová podpora při výuce tématu Geologie Ć Den plynové mobility je jednodenní akce, na které se 2. září 2020 představí současná a připravovaná nabídka osobních a nákladních aut s pohonem na zemní plyn (CNG, LNG) a obnovitelný biometan, které automobilky uvádějí na český trh. Účastníci se seznámí s jejich výhodami, ekologickým přínosem a bezpečností provozu včetně možností nákupu, plnění palivem.

Pro výuku chemie na střední škole doporučujeme například prezentaci Zdroje uhlovodíků - zemní plyn, uhlí ropa, která vznikla na Gymnáziu Havířov v rámci řešení projektu OPVK. Žákům základních škol jistě postačí informace z powerpointové prezentace Zdroje uhlovodíků Elektřina Zemní plyn Volejte zdarma 800 11 33 55 Kontakty Kontakty Kariéra v innogy Zákaznická centra Korespondenční adresa. Něco o zemním plynu a co to je . Prihlás si odber novinek emailom. Zostaň informovaný o všetkých prebiehajúcich akciách a súťažiach, ktoré Zaškolák.sk usporiadáva Williams Companies - zemní plyn s vysokou dividendou Autor VSbrok · 4.12.2020 Koukal jsem do historie článků a zjistil, že jsme se ještě nikdy společně nepodívali na žádného čistého potrubáře nejvyšší čas to napravit

Aktuální odběrový stupeň pro zemní plyn pro celé území ČR je: Prezentace pro investory. Prezentace pro investory ze dne 28. dubna 2020 (pouze v anglickém jazyce) pdf. Prezentace pro investory ze dne 16. dubna 2019 (pouze v anglickém jazyce) pdf. Prezentace pro investory ze dne 4. dubna 2018 (pouze v anglickém jazyce) pdf Právě se nacházíte: Úvod › Produkty Produkty. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE) umožňuje obchodování s elektrickou energií a zemním plynem. ELEKTŘINA. Krátkodobý trh - společný denní trh PXE/OTE. PXE umožňuje svým účastníkům přístup do denního trhu organizovaného společností OTE a.s. v České republice Vařiče na zemní plyn ; Litinové nádobí » Osobní konzultace / prezentace značky WEBER grily - Ostrava, Opava, Nový Jičín, Frýdek - Místek eSHOP - celá ČR (zásilková služby, Česká Pošta, PPL, TOPTRANS, lokální rozvoz) Katalog GUDE ke stažení: NOVINKY Následně též ropu a zemní plyn. Tedy fosilní paliva ve všech třech skupenstvích. Využíváním fosilních paliv získalo lidstvo obrovskou energii, která mu umožnila zásadním způsobem rozvinout průmysl, bydlení, dopravu a řadu dalších aktivit. Došlo k rozvoji hospodářského, společenského a rodinného života Zemní plyn je základní volba . 01. 06. 2019, 02:00 • Prezentace klienta. CNG využívá stále více motoristů.

Společnost Iveco je evroým lídrem na poli nízkoemisní dopravy s nejkomplexnější modernizovanou řadou užitkových vozidel s pohonem na zemní plyn.. Paliva a vozidla s pohonem na zemní plyn Daily CNG. Paliva a vozidla s pohonem na zemní plyn Udržitelná mobilita Závazkem společnosti Iveco je vyhovět přepravním požadavkům dnešní generace a přitom zaručit, že to samé. Zemní plyn patří mezi fosilní suroviny. Většinou doprovází ložiska ropy a uhlí, ale existují i samostatná ložiska. Zemní plyn je směsí plynných uhlovodíků, v níž převažuje methan (60 - 97%). Poměr jednotlivých složek se liší podle naleziště Utylis - CENÍK PRO PLYN TRENDplus (zahájení dodávek v roce 2020) 883,30 Kč/MWh 9,32 Kč/m 3. 240,79 Kč/měsíc Spočítat úsporu Utylis Energie s.r.o. Utylis - CENÍK PRO PLYN TRENDplus (zahájení dodávek v roce 2021) 883,30 Kč/MWh 9,32 Kč/m 3. 240,79 Kč/měsí

Zemní plyn - těžba, vlastnosti a rozdělen

Kazachstán (Astana) • průmyslově-zemědělská země • Uhlí, barevné kovy, ropa • Textilní průmysl - bavlna, vlna, hedvábí, tkan Zemní plyn vzniká složitými rozkladnými a přestavbovými procesy z organické příměsi v sedimentech. Rozlišuje se suchý plyn (s obsahem 98 - 99 % methanu) a vlhký plyn (85 - 95 % methanu). Zbytek ve vlhkém plynu (10 - 15 %) tvoří ethan, méně než 2 % bývá dusíku, oxidu uhličitého a vyšších uhlovodíků INNOGY-ZÁKAZNICKÉ CENTRUM Olomouc , Jeremenkova 1211/40b,Olomouc,77900 Olomouc

Zemní plyn . Stránka: 1. Zobrazuji produkty 1 až 2 celkem 2. Přestavba na duální provoz Přestavba na duální provoz je činnost, kterou se zabýváme již více než 15 let. Ukaž na mapě Prezentace firmy: MOTOR SYSTEM s.r.o. Přestavba naftových motorů na dualní provoz Přestavba naftového spalovacího motoru na duální. Prezentace aplikace PowerPoint. download Stížnost . Komentáře . Transkript . Prezentace aplikace PowerPoint. Zkušenosti s výstavbou a provozováním plnicích stanic na stlačený zemní plyn NG ve světě CNG v zemích, které se potýkají s vysokou koncentrací zplodin v ovzduší * Plus 21.573 nákladních vozidel Země počet vozidel z toho autobusů Indie 1.069.000 23.00

Dvě Švédky budou vozit cestující v Havířově – 3LÍSTEK

Zemní plyn: vznik, naleziště, ceny, využití - Ceny energi

Právě se nacházíte: Úvod › Spotová referenční cena pro plyn Spotová referenční cena pro plyn Co je spotová referenční cena. Od 8.12. 2017 je spotová referenční cena nahrazena hodnotou PEGAS European Gas Spot Index (EGSI), kterou vypočítává a publikuje burza Powernext, pod jejíž licencí se od 8.12. 2017 obchoduje zemní plyn s místem dodání v České republice (CZ VTP) - vzácná dřeva, kaučuk, ropa, zemní plyn. Hodnocení referátu Jihovýchodní Asie. Líbila se ti práce? Podrobnosti 12. červenec 2007 7 986 {{#if:| {{{title}}}}} {{#if: Zemní plyn {{#if:| {{{domácí_název}}}}}| Zemní plyn {{#if:| {{{domácí_název}}}}}{{#if:|}}{{#if:| {{{subheader2}}}}}{{#if:{{#if. 31.10. - Písek bude od prosince využívat pro městskou hromadnou dopravu pouze autobusy na elektřinu a stlačený zemní plyn. Zcela vyřadí vozy na fosilní palivo. Náklady na pořízení nových autobusů činily 61 milionů Kč. Řekla to mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová. - Dopravní novin 25.11.2020. 1. Kontrola pracovního listu - Čas na Zemi. 2. Prezentace - Proč posunujeme čas? 3. Zápis do sešit

Osobní konzultace / prezentace značky WEBER grily - Ostrava, Opava, Nový Jičín, Frýdek - Místek eSHOP - celá ČR (zásilková služby, Česká Pošta, PPL, TOPTRANS, lokální rozvoz) Katalog GUDE ke stažení: NOVINKY. Combi PB / zemní plyn BIG7002L INNOGY-ZÁKAZNICKÉ CENTRUM Zlín , Vodní 4067,Zlín,76001 Zlín V České republice je aktuálně vprovozu necelých více než 26 tisíc vozidel na stlačený zemní plyn (CNG). Ta se vyznačují téměř polovičními provozními náklady oproti benzinovým či naftovým motorizacím a výrazně nižšími emisemi. Podle Českého plynárenského svazu drží Česká republika třetí příčku co do velikosti infrastruktury v Evropě Ty se vlivem tepla a tlaku přeměnily nejprve na kerogen, pak na živice a nakonec na ropu a zemní plyn. Ty poté migrovaly podél nerostných vrstev, až byly zachyceny v porézních horninách, čímž vznikla jejich současná naleziště. Ve prospěch této teorie svědčí zjištění, že mladší ropa se velkou relativní molární. Energetické suroviny - palivo Vytvořila Julie Vavrochová Vlastnosti paliv Výhřevnost Zápalnost Dostupnost Doprava Skladovatelnost Energetické suroviny = paliva Získáme z nich - teplo, světlo, energii k pohonu automobilů a elektrickou energii NEOBNOVITELNÝ ZDROJ Paliva dělíme na Pevná Kapalná Plynná Obrázky Černé uhlí Hnědé uhlí Ropa Zemní plyn Pevná paliva - UHLÍ.

Uhlí, ropa a zemní plyn E-ChemBook :: Multimediální

Kompozitní lahve na CNG, zemní plyn jsou rozděleny podle vodního objemu, průměru, hmotnosti, výšky, provozního tlaku, zkušebního tlaku závitu, kapacity vzduchu, délky provozu a najdete je na našich www stánkách.Pokud byste nenašli všechny potřebné informace prohlížením našich internetových stránek, kontaktujte nás a.

Topit plynem se stále vyplácí | Dům a byt

Prezentace aplikace PowerPoin

 1. DUMY.CZ Materiál Zemní plyn
 2. Plyn a elektřina od innogy innog
 3. Zemní plyn a jeho využití - Plyn - Ply
 4. NEZkreslená věda III: Co je to ropa? - YouTub
 5. Vlastnosti plynů prezentace — vlastnosti plyn
 6. Těžba ropy a zemního plynu v České republice - historie a

Video: Uhlí - Chemie - Referáty Odmaturu

Přepočítávač ELCOR-94 | Elgas s03Žákovský vůz ŠKODA SLAVIA otestovali profesionálníFederal Mogul představil nové ložiskové pánve IROXEnergetický kontrakt - spalování multiprachu | Komterm aNámořní doprava | Dopravní novinyLinde Gas a26S
 • Hermelínová pomazánka.
 • Bolest jako při menstruaci před porodem.
 • Mobelix pohovky.
 • Walk of the valkyries.
 • Přijímání migrantů.
 • The good place season 4.
 • Okno mé lásky text.
 • Jaké kopačky na americký fotbal.
 • Klouzavý úhrn.
 • Bezsrstá kočka prodej.
 • Stokke trailz set.
 • Lněné semínko nežádoucí účinky.
 • Špatné filmy.
 • Top zákusky.
 • Meghan ory.
 • 3d tv panasonic.
 • Sarah brightman dvd.
 • Pedagogicko psychologická poradna hradec králové.
 • Nejčastější úrazy.
 • Dědictví v manželství.
 • Le tour de france race center.
 • Vypravej 3 dil.
 • Kam s narazenym prstem.
 • Fotosoutěž miminek 2018.
 • 8 månaders bebis sömn.
 • Jet2 wiki.
 • Je mexická dýně jedlá.
 • Crew bazar.
 • Ministr havlíček životopis.
 • Smazena zmrzlina.
 • Dunlop winter sport 3d 205 60 r16.
 • Škoda auto 1 brána otevírací doba.
 • Kolonie španělska.
 • Citlivé plosky nohou.
 • Dredy copanky.
 • Hromadné zmenšení fotek photoshop.
 • Sekce větrné mlýny.
 • Letgo recenze.
 • Prodejna zdravotnických potřeb puzyrevská j. kolín.
 • Gobelín látka.
 • Kodaň průvodce.