Home

Voda na zemi referát

Voda, vodík - Chemie - Referáty Odmaturu

Voda je jednou z nejrozšířenějších sloučenin na světě na Zemi. Stejně jako řeky a moře, vodu obsahují všechny živé organismy, které by bez ní nemohly existovat. Převážná část krve a mízy stromů je voda. Voda na Zemi existuje již od jejího vzniku a bez přestání koluje mezi půdou, atmosférou a živými organismy Voda na Zemi. Voda mohla být na Zemi už při jejím formování. Hydrosféra byla na Zemi již před více než 4 miliardami let. Mohla vzniknout při formování Měsíce. Voda na zemském povrchu není stacionární, ale je v neustálém koloběhu (cirkulaci), kterého se zúčastňuje ročně 600 tisíc km³, která během oběhu přechází postupně z jednoho skupenství do druhého Voda patří k nejrozšířenějším látkám na Zemi a je v neustálém koloběhu. Pro člověka má prvořadý význam podzemní voda jako pitný zdroj, řeky a jezera jako zdroj energie a spolu s půdní a atmosférickou vodou jako zdroj vláhy Oběh vody na Zemi Rozložení zásob vody na Zemi. Celková plocha zemského povrchu zaujímá asi 510 mil. km 2.Oceány a moře se rozprostírají na 361 mil. km 2 (70,8 %) a pevnina na 149 mil. km 2 (29,2 %). Voda a povrch pevniny jsou na povrchu Země rozloženy nerovnoměrně.Na severní polokouli je pevnina soustředěna na 100 mil. km 2 a na vodní plochu připadá 155 mil. km 2, na.

Na světě přibývá lidí, kteří by tuto planetu přeměnili v peklo na zemi. Naše planeta - vzduch, voda a půda - se stává jedním velkým odpadovým košem pro průmysl rozvinutých zemí. Můžeme sice ekologicky vyčistit náš domácí odpad, přesvědčit rolníky Koloběh vody (hydrologický cyklus) je stálý oběh povrchové a podzemní vody na Zemi, doprovázený změnami skupenství. K oběhu dochází účinkem sluneční energie a zemské gravitace. Voda se vypařuje z oceánů, vodních toků a nádrží, ze zemského povrchu (výpar, evaporace) a z rostlin (transpirace) Voda vznikla na planetě zemi před 4,5 miliardami let, pomocí ochlazení plynných částic a tím nastala syntéza kyslíku a vodíku a zbylé vodní páry se postupně sráželi při ochlazení zemského povrchu na tzv. horké deště. Ty přispívaly k průběhu základních fyzikálních a chemických pochodů na povrch země

Hydrosféra - Wikipedi

Voda, chemickým vzorcem H 2 O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.Spolu se vzduchem, resp. zemskou atmosférou, tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi.Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: v pevném - led a. Voda je jednou z nejrozšířenějších sloučenin na světě na Zemi. Stejně jako řeky a moře, vodu obsahují všechny živé organismy, které by bez ní nemohly existovat. Převážná část krve a mízy stromů je vod... Celý referát Test fyzickogeografická sféra -Voda na Zemi - nejen pro šesté třídy (by J. Polák) Test fyzickogeografická sféra -Voda na Zemi 1 (geografický seminář 2007/2008) Test fyzickogeografická sféra -Teplota na Zemi - nejen pro šesté třídy (by J. Polák) Fyzickogeografická sféra -Opakování - Litosféra (formát ppt, velikost 20KB

Hydrosféra - Zeměpis - Referáty Odmaturu

Úvod » Voda - referát z ekologie. Ukázka z referátu Voda... Můžeme sice ekologicky vyčistit náš domácí odpad, přesvědčit rolníky, Ekologie příští generace na Zemi-referát z ekologie; Kulhavka, slintavka a jiné epidemie zvířat - referát z ekologie Toplist Oblíbené odkazy. Voda představuje jednu ze základních složek na Zemi. Pokrývá většinu povrchu zeměkoule, předpokládá se, že ve vodě vznikl první život, a živá bytost se bez příjmu vody obejde jen po omezenou dobu. Nejhojněji se voda vyskytuje ve skupenství kapalném Voda, systematicky oxidan (nesprávně též dihydrogenmonooxid nebo kyselina hydroxylová), je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.Spolu se vzduchem resp. zemskou atmosférou tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi.Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V přírodě se vyskytuje ve třech.

Voda na Zemi Klimatologie a hydrogeografie pro učitele

Voda - referát - Seminárky, referáty, maturitní otázky

Patří voda všem, nebo jentěm vyvoleným? Tyto a další otázky jsou klíčové pro přežití lidí, zachování jejich civilizací a života na Zemi vůbec, neboť spotřeba vody závratně stoupá. Hlavními zásobárnami pitné vody jsou led, sníh a podzemní voda, skrytá pod povrchem Země. Hydrogeologie, nebo strategické plánován Voda Voda pokrývá 71% zemského povrchu, je nezbytná pro život všech organismů na Zemi. Hydrosféra - vodní obal Země - veškerý prostor, který na Zemi zaujímá voda, zahrnuje oceány, moře, vodu na povrchu i v podzemí (tekoucí, stojatou, ve formě ledu i sněhu • 97% z veškeré vody na Zemi je voda slaná, pouze 3% tedy tvoří voda sladká. Více jak 2% sladké vody tvoří ledovce. To znamená, že méně jak jedno procento tvoří všechna světová jezera, řeky a podzemní voda. • Méně než 1% světové sladké vody (nebo 0,007% veškeré vody na Zemi) je snadno přístupná pro přím Voda: Hydrosféra. Na Zemi ve třech skupenstvích; Mořská voda. 78 % zemského povrchu; Sladká voda. 2 % zemského povrchu. Proudící; Stojatá; Podzemní vody; Brakické vody . Přechod mezi sladkou a slanou vodou; Hustota: 775x vyšší než vzduch. Nadlehčuje, ovlivňuje tvar těla. Hydrostatický tlak. Roste s hloubkou. Nebezpečné.

Dešťová, říční a voda z potoků vtéká do jezer a zase je opouští prostřednictvím řek, potoků a podzemních vod. Běžně je objem přitékající a odtékající vody v rovnováze. To vysvětluje, proč se zdá, že vodní hladina je stále na stejné úrovni. Plocha oceánů tvoří 70,8%, pevnina 29,2% Voda sa na Zemi začala vyskytovať približne pred 4 a pol miliardami rokov, hneď potom ako vznikla a dostatočne vychladla. Vznik života bol už v praoceánoch. O tom, že voda patrí medzi základné zložky životného prostredia, a že je absolútne nevyhnutná pre život na našej planéte, príliš hovoriť netreba (Zuzula, 2011) Voda je jednou z nejrozšírenejších sloucenin na svete na Zemi. Stejne jako reky a more, vodu obsahují všechny živé organismy, které by bez ní nemohly existovat. Prevážná cást krve a mízy stromu je voda. Voda na Zemi existuje již od jejího vzniku a bez prestání koluje mezi pudou, atmosférou a živými organismy Voda je nejdůležitější a nejrozšířenější látkou na zemi pokrývá více než 2/3 povrchu. Je obsažena ve formě vodní páry obsažen v atmosféře. Tvoří součásti všech živých organizmů člověka nevyjímaje. V živých organizmech je potřebná pro chemické děje které v nich probíhají

Neustále roste počet obyvatel na Zemi ,a to především v chudých a zaostalých státech / Afrika, Asie, J. Amerika, Karibik/- v r. 2000- 6 mld, v r. 2010- 7 mld, výhled pro r. 2050- přes 10 mld.!! Od r.1950 vzrostla 3x např. spotřeba obilí, ryb, vody, hovězího a skopového masa, dřeva na topení, 6x dřeva na papír, 4 Voda se vypařuje z vodních toků, jezer, oceánů, rostlin a jiných zdrojů díky sluneční energii, dodávající Zemi teplo a světlo. Z kapaliny se mění v páru, pluje v podobě mraku v atmosféře a později se tzv. protrhne a vrátí vodu zpátky na zemský povrch ve formě deště Referáty z ekologie. Ukázka z referátu Ekologie. Hledání nových zdrojů energií . Možností by určitě bylo využití větrných, vodních, slunečních, jaderných, přílivových a dalších elektráren Voda, zdroj života Voda je najrozšírenejšou látkou na Zemi. Je neodmysliteľnou súčasťou života. Je zdrojom pre zabezpečenie výživy ľudí, súčasťou biosféry, dôležitou energetickou a priemyselnou surovinou a súčasťou poľnohospodárskej a lesnej výroby.Taktiež plní dôležitú podmienku čistoty, hygieny a zdravia ľudí Voda, jej vlastnosti, výskyt a znecistovanieVoda je najrozsirenejsou latkou na zemi.Je podstatnou zlozkou biosfery a ma popri pode prvorady vyznam pre zabezpecenie ludstva.Clovek ju pouziva na osobnu potrebu a spotrebu,polnohosp,priemysel,rekreaci

OCEÁNY I. Rozdělení vod na zemi Voda patří k nejrozšířenějším látkám na Zemi a je v neustálém oběhu. Pod pojmem hydrosféra (vodní obal Země) rozumíme tedy vodu v oceánech mořích, na povrchu souše, vázanou v ledovcích a organismech, půdní, podzemní a atmosférickou vodu

Voda Voda je jednou z nejrozšířenějších sloučenin na světě na Zemi. Stejně jako řeky a moře, vodu obsahují všechny živé organismy, které by bez ní nemohly existovat. Převážná část krve a mízy stromů je voda. Voda na Zemi existuje již od jejího vzniku a bez přestání koluje mezi půdou, atmosférou a živými organismy Vás, lidi potřeboval bych poradit, potřebuji udělat referát na téma - nebo spíše na otázku: Zjistěte, které oblasti Země mají nedostatek pitné vody Voda na zemi referát. Výskyt vody na naší planetě je mnohem vyšší než na ostatních planetách sluneční soustavy. Voda má hodnotu nejen ekonomickou, ale i ekologickou. Pětina lidstva nemá přístup k nezávadné vodě, přičemž 2,6 miliardy lidí postrádá hygienické zázemí.,3 miliony lidí ročně umírají na choroby. Protože se oceán nachází na povrchu Země, musíme hledat jeho pohyb vůči Zemi. Hledáme tedy síly, které působí na vyznačené části oceánu vůči středu Země. Musíme proto ke všem bodům přičíst ještě sílu, která vzniká tím, že se oceán v kosmickém prostoru veze na Zemi Existuje zde také pouze jeden hotel, který je samozřejmě zařízen na vodní sporty a stojí přímo na pláži. Kdo si s mořem tyká, najde zde ráj na zemi. Četné zátoky, skaliska a křišťálově čistá azurová voda tvoří ideální podmínky pro všechny druhy vodních sportů, zvláště ale pro potápění

Koloběh vody - referát - Seminárky, referáty, maturitní

 1. PODZEMNÍ ČÁSTI KVETOUCÍCH ROSTLIN - kořen, význam kořene pro rostlinu, test na procvičení učiva: NADZEMNÍ ČÁSTI KVETOUCÍCH ROSTLIN - stonek, list, květ, plod: N E Ž I V Á P Ř Í R O D A : NEŽIVÁ SOUČÁST PŘÍRODY - VODA význam vody pro život na Zemi: NEŽIVÁ SOUČÁST PŘÍRODY - VZDUCH význam vzduchu, složení vzduch
 2. 7. třída - Síly a jejich vlastnosti Příklad 2: Vypočítej sílu, kterou jsou přitahována tělesa k Zemi: žehlička o hmotnosti 0,6 kg, auto o hmotsnoti 1 200 kg, ocelový nosník o hmotnosti 1,4 t. Řešení: Žehlička m = 0,6 kg g= 10 N/k
 3. Až nahoru do mraků. Do občas rušeného ticha letadly a vydá se na dlouhou cestu během které se připraví na splnění svého úkolu - dopadnout na Zemi a rozdat se pro život, ať už v podobě kapky, sněhové vločky či ledové kroupy. I když se voda u nás najde všude ve velkém množství, neměli bychom s ní plýtvat
 4. erály. Obsahuje uhličitany. Pitná voda se získává z pramenů a řek, ta protéká přes čističky
 5. Daleko venku na moři je voda modravá jako lístky té nejkrásnější chrpy a průzračná jako nejčistší sklo, ale je tak hluboká, že dolů na dno nedosáhne ani to nejdelší kotevní lano a mnoho kostelních věží by se muselo nastavět na sebe, aby dosáhly až na hladinu. A dole žijí mořští lidé
 6. ROZŠÍŘENÍPŮD NA ZEMI zonalita p ůd -zákonitérozlo ženípůd na Zemi horizontálnízonálnost -od pólůk rovníkům tundrovépůdy podzolovépůdy černozemě žlutozeměa červenozemě pouštnía polopuštnípůdy půdy savan (červenépůdy) půdy tropických les ů (červeno žlutépůdy) vertikálnízonálnost -nadmo.

Ozonová vrstva absorbuje část ultrafialového záření (280-320 nm), které má nepříznivé účinky na život na Zemi. První pozorování ozonové díry Ozonová díra byla poprvé pozorována počátkem 80. let 20. století nad Antarktidou. V roce 1985 tam v září a říjnu poklesla koncentrace ozonu na polovinu dlouhodobého průměru Zabezpečovací zařízení teplovodních otopných soustav slouží k zajištění bezpečného provozu a sestává se ze dvou částí: expanzní nádoby a pojistného ventilu. Při zahřátí se každý materiál roztahuje. Platí to i o vodě. V otopné soustavě může být i několik stovek litrů vody. Dnes se podíváme, jak takové objemy vyrovnáv

rozložení vody na Zemi, nerovnoměrnost výskytu sladké vody (Z, EP), Voda na své cestě podzemím vymývá a rozpouští i látky z okolních hornin a dochází k její přirozené mineralizaci. 7 skupin po 2 - 4 žácích, práce s odbornou literaturou a internetem. Každá skupina zakončí svůj referát vlastní úvahou o tom. Na šesté planetě se malý princ setkal se smutným pracovitým lampářem, který stále zhasínal a rozsvěcel pouliční lampu.Princovo putování skončilo na sedmé planetě - Zemi. Zde se setkal s liškou, jež ho zasvětila do tajemství hlubokého citu (vidět srdcem) a přivedla k poznání, co pro něho květina znamená Na tomto místě se malý princ na Zemi objevil a potom zmizel. Zadívejte se pozorně na tuto krajinu, abyste ji bezpečně poznali, budete-li jednoho dne cestovat v Africe na poušti. A půjdete-li náhodou tudy, snažně vás prosím, nespěchejte, postůjte chvilku přímo pod hvězdou

destilovaná voda, deionizovaná voda - je zbavena minerálních látek; užitková - v průmyslových závodech (sníží se tvrdost vody a ta se zbaví Fe 2+ a Mn 2+) a v potravinářství - vyžaduje dezinfikovanou vodu (chlórování, ozonizace, ozařování ultrafialovým zářením) minerální voda - obsahuje mnoho minerálních láte Nauka o Zemi Teoretická část Definice pojmů Téma globálního oteplování je v posledních letech velmi diskutované. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a napsáno mnoho vědeckých článků, dosud se vědecká společnost neujednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Navíc do celého problému vstoupila politika a vliv peněz Zprvu jí nebylo na Zemi mnoho, přibližně jen asi 10% dnešních moří, ale postupně jí přibývalo. Na konci proterozoika dochází k obrovským změnám teplot - na 230 milionů let došlo k mohutnému ochlazení a Země doslova zamrzla, ale pak se rychle přesouvá do horkého klimatu. Jde o nejstarší doklady zalednění na Zemi Slabou náplast na tyto rány pak představují ohrožené druhy vázané na vytěžená místa s odkrytou půdou nebo na výsypky. Ačkoliv jde často o skutečné rarity, jejichž přirozená stanoviště u nás již zmizela, zákonná povinnost rekultivace vytěžených ploch tyto druhy o jejich alternativní domov zase spolehlivě připraví Rychlost, kterou se kapalina vypařuje, závisí na látce (líh se vypařuje rychleji než voda), na teplotě kapaliny (voda se vypaří rychleji v létě než pozdě na podzim, kdy je teplota kolem nuly), na ploše volného povrchu (rychleji se vypaří litr vody, když ho rozlijeme po zemi než když ho necháme ve sklenici) a na množství.

Slaná voda na zemi obsahuje v průměru 35 gramů solí na jeden litr (78 % chlorid sodný, 11 % chlorid hořečnatý). 69 % sladké vody se nachází v ledovcích v polárních oblastech, 30 % představuje podzemní voda a pouze jedno procento voda povrchová a atmosférická. Kromě slané a sladké vody existuje také takzvaná voda brakická Nedostatek vody znamená nedostatek zdrojů sladké vody k uspokojení poptávky po vodě. Tento nedostatek ovlivňuje všechny kontinenty a dle Světového ekonomického fóra se jedná, z hlediska dopadu v dalším desetiletí, o největší globální riziko. To se projevuje částečným uspokojením nebo absolutním neuspokojením potřeb, hospodářskou soutěží o množství nebo. Četné řeky tekoucí strmými stupňovitými alými údolími mají dostatečný potenciál na výrobu elektřiny. Hydroenergetické zdroje jsou levné a ekologické. V údolích leží několik přehradních hrází nad sebou a zadržená voda se vypouští z horních do spodních přes turbíny, které vyrábějí elektrický proud Nejvíce hub však roste na zcela odumřelém dřevu, na kmenech, pařezech, větvičkách nebo na spadaném listí či jehličí. Takové houby nazýváme h n i l o ž i j n é (saprofytické). Ať se nikdo nedomnívá, že snad ty houby, které rostou ze země v lese, na lukách nebo v parcích a zahradách, nežijí z látek organických

Referát na téma: využití síly větru a sluneční energie ve prospěch člověka oběh vody na Zemi světový oceán oběh vody výpar srážky podzemní voda v pracovním listu v přírodě pracovní list Oceány a moře. Více než miliarda lidí na Zemi nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Obyvatelé ČR spotřebují za den průměrně 93 litrů vody na osobu, zatímco v nejchudších částech světa se lidé musí spokojit i s 10 litry na den. Každý z nás tak může přispět a svým zodpovědným přístupem chránit zásoby sladké vody PLANETA ZEMĚ A VZNIK ŽIVOTA NA ZEMI vznik deště Voda plnila prohlubně - vznik jezer, řek a moří V praoceánu začínájí vznikat první formy života Biosféra - jde o živý obal Země - vše živé na Zemi Vznik Života na Zemi Život vznikl asi před 3,5 miliardami lety Prapůvodní látky v praoceánu voda, metan, amoniak. 1 Vznik života na Zemi 1.1 Vznik buněk. Podle nejnovějších studií se vznik života datuje zhruba do období před 3.85 miliardami lety a to na základě analýzy izotopu uhlíku, jehož nebiotický původ je vyloučen. V té době již musely existovat první jednoduché buňky s genetickou informací, se schopností se přesně.

Vznik a výskyt :: Voda-organism

 1. Přírodní zóny na zemi- savany, pouště, polopouště,deštné lesy. SAVANY - Leží severně a jižně od tropických deštných lesů - V subtropickém a tropickém páse (mezi rovníkem a obratníky) - Cca 10°-20° severní a jižní šířky - 14°- 24°C - Leží severně a jižně od biomu střídavě vlhkých tropických les
 2. b) neživá - vzduch, voda, půda, nerosty a horniny, teplo a světlo ze Slunce. Člověk svojí činností přírodu přetváří a přizpůsobuje svým potřebám - domy, silnice, různé výrobky.Při této činnosti může docházet k nevhodným zásahům do přírody. PODMÍNKY ŽIVOTA NA ZEMI Mezi základní podmínky života patří : 1
 3. Na jihu a jihovýchodu je suché pouštní kontinentální podnebí - horká léta, kde maxima dosahují přes 40 °C a studené zimy. Množství srážek v průběhu roku kolísá mezi 900 mm na severu a 200 mm na jihu. Na severozápadních svazích hor bývá množství srážek přes 1 000 mm (ve vyšších polohách sněhových)

Největší vliv na život a vývoj na Zemi má(mělo) Slunce. Jen díky němu a našemu postavení vůči němu se zde mohl vzniknout život. Slunce je hvězda - obrovská koule, v jejímž nitru probíhají termonukleární reakce(ve Slunci probíhá přeměna helia ve vodík, v hmotnějších hvězdách probíhá přeměna i těžších prvků) Přitékající voda předává svou kinetickou, resp. potenciální energii turbíně, která roztáčí generátor připojený ke společné hřídeli. Rotační energie se v generátoru mění na základě elektromagnetické indukce na energii elektrickou. Soustrojí turbíny a generátoru dohromady tvoří tzv. turbogenerátor Podzemní voda, často čerpaná jako zdroj pitné vody, bývá znečišťována průsaky z půdy a její znečištění je dlouhodobou záležitostí. Tato voda je totiž vázána na horniny a její pohyb a výměna jsou velmi pomalé, protože jsou značně omezené samočistící schopnosti 8. P soben exogenn ch proces na Zemi. Zat mco z kladn geologick struktury vznikly endogenn mi procesy a p sob v zemsk k e, vn j (exogenn ) s ly neust le na tyto struktury p sob ve svrchn ch stech zemsk k ry, vytv ej a p em uj zemsk povrch.Neust l zm ny zemsk ho povrchu jsou zp sobov ny atmosf rou, hydrosf rou i biosf rou Zdraví a životní prostředí. Kvalita životního prostředí významně ovlivňuje zdraví člověka a celé populace. Podle odhadu Světové zdravotnické organizace způsobuje znečištění životního prostředí v Evroém regionu až 19% onemocnění; pouze v důsledku znečištění ovzduší polétavým prachem v Evropě zemře předčasně asi 280 tisíc lidí

Voda - Wikipedi

Asi 70 % zemského povrchu je voda Když se lidé podívají na Zemi z vesmíru, je jasné, proč je druhým jménem Země Modrá planeta. 70 % zemského povrchu tvoří voda. Zbývajících 30 % je pak obsaženo v tzv. kontinentální kůře s průměrnou tloušťkou 35-45 km a s nejvyšší výškou až 75 kilometrů. Zvyšování hladiny. Ke stoupání hladiny moří by na oteplující se planetě přispělo také termální rozpínání, protože voda s teplotou nad 4 C má menší hustotu než voda studená. Různé projekce zvyšování hladiny moří se od sebe značně liší, neboť některé klimatické podmínky mohou změnu urychlit, zatímco jiné ji mohou zmírnit

Státy jižní Afriky Angola Botswana Jihoafrická republika Komory Lesotho Madagaskar Malawi Mauricius Mosambik Namibie Seychely Svazijsko Zambie Zimbabwe Vymezení - Oblast tvoří 14 států, z nichž jsou 4 ostrovní (Komory, Madagaskar, Mauricius, Seychely) - na jižním cípu afrického kontinentu - Od atlantského pobřeží po pobřeží indického oceánu na východě - Sever. Psaní referátu potká dříve nebo později každého z vás. Aby byl opravdu dobrý, zaujal a poučil spolužáky a vám vynesl jedničku, je třeba myslet na některé základní věci. Je mi jasné, že každý má na tvorbu referátu svůj systém. Pro ty, co ho nemají, jsem připravil několik rad, které by vám mohli pomoci

Referáty: Chemi

Zprvu jí nebylo na Zemi mnoho, přibližně jen asi 10% dnešních moří, ale postupně jí přibývalo. Na konci proterozoika dochází k obrovským změnám teplot - na 230 milionů let došlo k mohutnému ochlazení a Země doslova zamrzla, ale pak se rychle přesouvá do horkého klimatu. Jde o nejstarší doklady zalednění na Zemi Vody je na Zemi velké množství. Zahrnuje např. led, sníh, oceány, řeky, jezera apod. Voda pokrývá více než dvě třetiny zemského povrchu. Vodu dělíme typicky na: 1) Slanou - 97% vodstva na Zemi. 2) Sladkou - 3% vodstva na Zemi. Sladké vody, kterou my lidi používáme, je nejméně a nedostatek. Proč Přírodních jezer je v zemi málo,ale hojné jsou umělé přírodní plochy _ rybníky a přehradní nádrže.V 16.století bylo vybudováno v jižních Čechách a na jižní Moravě kolem 21 000 rybníků.Do součastnosti se jich zachovala asi čtvrtina o ploše 52 000 ha.Čechy jsou také bohaté na minerální prameny.Termální. Voda za Zemi - Základní škola Louny, Louny. 7.7.2015. 2130 0 Půda - Základní škola Louny, Louny. 7.7.2015. 1514 0 Přehled hornin - Základní škola Louny, Louny. 7.7.2015. 1423 1 Svět na počátku studené války - Základní škola Louny, Louny. 13.4.2015. Zpět na seznam materiálů. Voda (chemický vzorec H2O, novší systémový názov oxidán) je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka. Je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi. Voda je pokoj v hlbinách, voda je príboj, pohyb, voda je tok neustály, zmenená - len sa . Voda je neoddeliteľná súčasť nášho života

6. ROČNÍK - webzdarm

 1. Lidskou činností došlo na Zemi k redukci lesních porostů o 20% celkové plochy zeměkoule. Vážné jsou i důsledky vázané na spotřebu oxidu uhličitého při mýcení deštných pralesů. Nebereme ani v úvahu funkci lesních porostů jako zdroje vodní páry
 2. voda, dřevo, regulace klimatu, ochrana před přírodními nebezpečími a regulace eroze. S tím, jak dochází k poklesu přírodní rozmanitosti, dochází také k nedostatečnému fungování Mezi léty 1970 a 2000 klesl celkový počet druhů na Zemi o 40 %, konkrétně druhů vodních a mokřadních o 50 %
 3. Na loď působí vztlaková síla 204 MN. Otázky: 1) Vysvětli, co je to Archimédův zákon. 2) Navrhni pokusy, kterými ověříš, že vztlaková síla nezávisí a) na tvaru ponořeného tělesa, b) na hustotě tělesa, c) na hmotnosti tělesa, d) na hloubce zcela ponořeného tělesa, e) na tvaru nádoby
 4. Voda je jedným zo základných predpokladov existencie života na zemi. Čistá voda hraje významnú úlohu v oblasti ochrany vodných tokov a návazne ochrany životného prostredia. Voda následkom klimatických zmien, nadmerného vyčerpávania zdrojov a neuvážených zásahov do charakteru krajín sa stáva pomaly ale isto strategickým.
 5. Průměrný věk zemřelých pacientů pozitivních na COVID-19 je 79-80 let. Epidemie onemocnění covid-19 se projevuje na celkové mortalitě v České republice. Průměrný věk zemřelých pacientů, kteří byli pozitivní na toto onemocnění, je 79-80 let

Ekologie - referáty - Voda - referát z ekologi

Voda základní součástí Země, nezbytná pro život - Aktuálně

GVUO: Špaňhel - Přírůstky - Stáří - K-Dron

Voda, sumárním vzorcem H2O, systematicky oxidan [2], je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem, resp. zemskou atmosférou tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi. Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá Judaismus (židovské či hebrejské náboženství) je nejstarší monoteistické náboženství (vyznává jen jednoho boha), vznikající již od 19. století před naším letopočtem. Základní, textem judaismu je takzvaná židovská bible, která se skládá z 24 knih, rozdělených na tři soubory: tóru, knihy neviim a knihy ketuvim

Voda - Referáty-seminárky

 1. 3) Zásoba vody v krajině, vliv na mikroklima. Voda je základní a nezbytnou složkou pro existenci a bohatství života na Zemi. Rybníky zadržují a akumulují tekoucí povrchové vody a vytvářejí tak zásobu vody v krajině, sloužící všem živým organismům
 2. Látky se na Zemi vyskytují ve třech základních skupenstvích pevném, kapalném a plynném. Pevná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky vázány ve svých pevných polohách, kolem kterých kmitají. Pevné látky drží svůj tvar, mohou být křehké, pružné nebo tvárné. Mají..
 3. Vodn turb na m e pracovat i v obr cen m re imu jako erpadlo (tzv. reverzn turb na) a gener tor se po p ipojen nap t stane elektromotorem. Ve dne voda z horn n dr e proud na turb nu a rozto en gener tor produkuje elekt inu

Voda - látka, bez které by život na Zemi nemohl existovat. Tvoří vnitřní prostředí všech organismů. Zajímavostí je, že led je lehí jak voda co ž umožňuje přežití vodních organismů během zimy. Čpavek (amoniak) - ve formě amidové (-NH 2) skupiny je přítomen ve všech bílkovinách a uvedomovanie si vplyvov ľudskej činnosti na kvalitu ţivota na Zemi. Tematické celky: 1 hodina týţdenne - 33 hodín ročne Úvod (1h) Zachovanie biodiverzity - rozmanitosti ţivota na našej planéte (8h) Odlesňovanie (5h) Voda (3h) Pôda (4h) Ovzdušie (2h) Doprava (4h) Odpad (3h Vodu oceánov a morí nazývame morská voda. Morská voda je slaná a tvorí 97% všetkej vody na Zemi. (Asi 2% všetkej na Zemi je viazanej v nedostupných ľadovcoch a večnom snehu.) Z povrchu oceánov, morí, jazier a riek sa voda vyparuje pri každej teplote. Kvapalná voda sa mení na vodnú paru, ktorá vystupuje do výšok

Voda v přírodě - SMVA

Přebytečná voda odkapala a vlhký list se sušil na slunci. České země: V naší zemi byla první papírna prý v Chebu r. 1370. Dochovaná zmínka o první papírně je z roku 1399 ze Zbraslavi u Prahy. Egypt: Papír získal své jméno podle papyru, který se objevil v Egyptě před 5 000 lety. Vyráběl se ze stébel šáchoru. Stav životního prostředí v ČR A problémy nynějšího světa Zuzana Scheithauerová, Lea Šárková a Tomáš Schwarz Životní prostředí Životní prostředí tvoří v Česku soustava četných přírodních prvků (ovzduší, voda, půda, organismy, ekosystémy a energie) fungující jako komplexní a propojený systém.Téměř všechna odvětví lidské činnosti přicházejí do. Množství srážek klesá přibližně směrem od jihozápadu na severovýchod. Jejich roční úhrn je na jihu a jihozápadě 1 000 až 3 000 mm podle nadmořské výšky, na severu a východě pouze 300 - 500 mm. Velká proměnlivost charakterizuje počasí celého ostrova. Zima je na jihu mírná s průměrnou teplotou v lednu od 2°C do -1°C Díky své přírodní poloze na řece Labi, mezi Lužickými a Krušnými horami, a baroknímu architektonickému půvabu se městu přezdívá Florencie na Labi. Je toho ale více, čím mohou jít Drážďany příkladem pro ostatní středoevroá města. Jsou totiž téměř posety zelenými plochami a nikde na zemi nezahlédnete ani.

Angelesiss - Referáty-Zeměpis - Referát - Zeměpis

 • Jak poznat natravenou krev.
 • Jaký ohřívač vody do koupelny.
 • Stereoskopický fotoaparát.
 • Rozlišovací dresy s potiskem.
 • Eilat ceny.
 • Odznak pro střelce z pušky.
 • Google chrome vyhlazení písma.
 • Trampolíny marimex.
 • Stenata youtube.
 • Indikátory trvale udržitelného rozvoje.
 • Výkonný producent.
 • Plemena ovcí na mléko.
 • Prodej činžovního domu ostrava.
 • Balenciaga hoodie.
 • Aktuální situace na bali sopka.
 • Kytice rozvoz opava.
 • Vysavače aaaa.
 • Hydrocotyle tripartita.
 • Endoskopie olomouc 2019.
 • Koncovky přídavných jmen pracovní list.
 • Zahradní domky baumax.
 • Adobe photoshop wiki.
 • Akademie řemesel.
 • Lego ninjago film kino.
 • Donuty vyroba.
 • Thébská hegemonie.
 • Oscar 2014 výsledky.
 • Jabloň elise.
 • Dortmund stadion.
 • Pronájem plošiny cena.
 • Galactus postavy.
 • Odpojit síťovou jednotku windows 10.
 • Jaguar xj v8.
 • Plemena ovcí na mléko.
 • Xiaomi z aliexpressu.
 • Chanel no 5 vzorek.
 • Morgellons nemoc.
 • Cesta do středu země čtenářský deník.
 • Skryte aplikace iphone.
 • Billy ray cyrus still the king.
 • Jak vypnout samsung j5.