Home

Entropie význam

Entropie je jedním ze základních a nejdůležitějších pojmů ve fyzice, teorii pravděpodobnosti a teorii informace, matematice a mnoha dalších oblastech vědy teoretické i aplikované. Vyskytuje se všude tam, kde se pracuje s pravděpodobností možných stavů daného systému. V populárních výkladech se často vyskytuje přiblížení entropie jako veličiny udávající. Význam: Entropie je považována za jednu z nejhodnotnějších pojmů například v oboru fyziky, matematiky či teorii pravděpodobnosti. Do styku s entropií přicházíme zpravidla v situaci, kdy je diskutováno o pravděpodobnosti možných stavů určitého systému nebo soustavy Entropie. Entropie je fyzikální veličina, jejíž definicí je míra neuspořádanosti systému. V praxi, v nefyzikálních kruzích, je toto slovo používáno jako synonymum a eufemismus pro slova typu nepořádek, chaos, zmatek, nesoulad. brocx - 20. dubna 2014 Význam: • termodynamická stavová veličina, miera neusporiadaností alebo neporiadku fyzikálnej sústavy či objektu • v matematike miera neurčitosti náhodného procesu • miera neusporiadanosti mikroskopických stavov pri danom makroskopickom stave. Komentáře ke slovu entropie Entropie je slovo pocházející z řeckého slova pro změnu formy, umožňuje sledovat míru nevratnosti děje. Entropie může při samovolných změnách izolovaných systémů pouze zůstat beze změn, nebo růst. Entropie popisuje degradaci tepla, ke které dochází u nevratných změn. Teplo nelze zcela převádět v práci, obráceně ano

Význam slova entropie (z řečtiny) ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, ruštiny a polštiny. Slovník cizích slov dáváme slovům význam.. Entalpie (tepelný obsah) je veličina vyjadřující tepelnou energii uloženou v dané látce. Jedná se o termodynamickou funkci stavu termodynamické soustavy, která je určená vztahem pro soustavu s neměnným počtem částic, s vnitřní energií U, tlakem p a s objemem V soustavy. Zavádí se v souvislosti s první termodynamickou větou

Entropie - Wikipedi

Co je to Entropie? - IT Slovní

 1. kde H 1 a H 2 jsou entropie dvou různých textů a Var(H) je rozptyl, jenž Popescu & Vidya ad. (2009:184) ho definují E. slovních tvarů či lemmat v textu je možné interpretovat ve vztahu k ↗slovnímu bohatství textu , e. hlásek ve verši ve vztahu k eufonii, e. slabik k průměrné délce slova v jazyce, e. fonémů k míře jejich.
 2. entropie - význam cizího slova, najdete v našem slovníku cizích slov
 3. Entropie - v termodynamice je definována vztahem dS = dQ/T, kde dQ je diferenciál tepla a T je absolutní teplota (1/T je integrační faktor). Takto zavedená entropie je na rozdíl od tepla úplným diferenciálem, její integrál nezávisí na cestě ve stavovém prostoru. Ve statistice má entropie význam logaritmické míry pravděpodobnosti realizace stavu, v kvantové teorii je.

Význam MEM v angličtině Jak bylo uvedeno výše, MEM se používá jako zkratka v textových zprávách pro reprezentaci Metoda maximální entropie. Tato stránka je o zkratu MEM a jeho významu jako Metoda maximální entropie. Uvědomte si prosím, že Metoda maximální entropie není jediný význam pro MEM Entropie v nerovnovážných soustavác Komprese dat (také komprimace dat) je zpracování počítačových dat s cílem zmenšit jejich objem (jednotka bajt) při současném zachování informací v datech obsažených. Úkolem komprese dat je zmenšit datový tok při jejich přenosu nebo zmenšit potřebu zdrojů při ukládání informací.Obecně se jedná o snahu zmenšit velikost datových souborů, což je výhodné pro. S zastupuje Entropie. Pokud navštěvujete naši neanglickou verzi a chcete zobrazit anglickou verzi Entropie, posuňte se dolů a v anglickém jazyce se zobrazí význam Entropie. Mějte na paměti, že zkratka S se široce používá v oborech, jako je bankovnictví, výpočetní technika, školství, finance, státní a zdravotní stav Entropie informace. Entropie (neuspořádanost nebo neurčitost) je základním pojmem v teorii informace. Znamená míru neurčitosti ve zprávě. Naopak informaci chápal jako odstranění této neurčitosti. Tedy s narůstající informací klesá entropie a naopak. Shannonova entropie má význam střední hodnoty

Co je to Entropie? Význam slova Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Entropie. Entropie je ve fyzice míra neuspořádanosti, resp. neurčitosti systému. Omlouváme se za možné chyby v textech. Napsáno redaktory Superia.cz Význam slova 'Entropie' z hlediska chemického a fyzického je to termodynamická veličina, která umožňuje kvantitativně vyjádřit nevratnost tepelných pochodů v soustavě látek Zpět na hlavní stránku odborného slovníku Entropie je pojem, který vychází z řeckého slova, které lze přeložit jako zpět nebo transformace (používá se obrazně). V devatenáctém století Clausius vytvořil koncept v oblasti fyziky, aby odkazoval na míru poruchy, kterou lze vidět v molekulách plynu. Od té doby by se tento koncept používal s různými významy ve více vědách, jako je fyzika, chemie. Entropie. Entropie je matematická a fyzikální veličina, vyjadřující směr energetických přeměn zkoumaného systému. Původně byla tato hodnota formulována v termodynamice. Definoval ji německý fysik Rudolph Julius Emmanuel Clausius (1822 - 1888) v roce 1850 (pojmu entropie použil Claussius poprvé v roce 1865)

Produkci entropie pak vyjadřujeme ve tvaru: Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010 Přehled TS a TT uvažovaný děj termodynamické síly termodynamické toky vedení tepla tepelný tok difúze difúzní tok chemické reakce rychlost reakce Další vzdělávání pro pracovníky škol v. Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka!! 17.06.2018 (Jel.) Khanova škola zve nadšence ke spolupráci na překladech návodů pro učitele a rodiče

lý význam a aplikace v přírodních procesech, průmyslu a ekonomice. entropie, vitalita a rychlost stárnutí na chemických reakcích v jejich organismech ovlivňo-vaných zejména teplotou. Vyvinuté teplo měřené za defi novaných podmínek se nazývá, ja Jeho význam v této situaci však bude malý. Ale pokud navíc rozptýlit hračky, přinese popcorn z kuchyně (samozřejmě trochu škody) a zanechat nepořádek na stole všechny učebnice, entropie systému (a v tomto konkrétním případě - na pokoji) se výrazně zvýší kde U je vnitřní energie a S entropie. Význam Helmholtzovy energie spočívá především v tom, že její změna při určitém vratném ději probíhajícím za konstantní teploty a objemu je rovna práci jiné než objemové (např. elektrické). Gibbsova energie G. Gibbsova energie G je definována vztahem G = U + pV - T S = H - T SYMBOLY je kategorie zaměřená na hermetickou, spirituální a magickou symboliku, božskou geometrii, keltské uzly, totemová silová zvířata a další zajímavosti vzhledem k významu různých magických symbolů a znamení 2 Entropie Entropie je stavová fyzikální veličina mající význam logaritmické míry pravděpodobnosti realizace určitého systému. Obdobnou definice je možné najít v odborné literatuře. My se pokusíme podstatě jevu přiblížit méně přesným, avšak intuitivnějším způsobem, na konkrétních příkladech

Definice a význam Entropie - Vyznam-slova

Co znamená podstatné jméno entropium? Význam slova entropium ve slovníku cizích slov Entropie-إنتروبية (تحريك حراري) Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými. Přeložit Entropie do: pokusit se vyhledat význam slova Entropie v českém výkladovém slovníku . Reklama

Entropie je jedním ze základních a nejdůležitějších pojmů ve fyzice, teorii pravděpodobnosti a teorii informace, matematice a mnoha dalších oblastech vědy teoretické i aplikované. 47 vztahy. dokumentace, průzkumy, souhrny, nebo práce. Zde je definice, vysvětlení, popis, nebo význam každá významná, na které budete. Mrkneme se na strašák laboratorních cvičení - kalorimetrickou rovnici. Ukážeme si použití při míchání látek i počítání neznámé měrné tepelné kapacity

Zaujímavé je už len to, že štandardná stupnica na meranie entropie, t. j. veličiny charakterizujúcej časovú nevratnosť, je založená na vratných procesoch. Zvláštne je aj to, že na teoretický význam vratných procesov upozornili ako prví inžinieri a vedci na ne nadviazali až neskôr - obyčajne to býva naopak I když v lidském myšlení je duše jedním z ústředních pojmů, jeho význam je značně mlhavý a mnohoznačný. Původní význam je dech - dech života. Nyní zahrnuje řadu vlastností člověka - psyché (vnímání a cítění), ducha (spiritus - vůle, myšlení, vědomí, sebereflexe, moudrost), to co člověk pociťuje a.

Význam entropie - adiabatické systémy pokud v adiabaticky izolovaném systému probíhá nevratný děj, celková entropie systému stoupá, pro děje vratné se entropie nemění v rovnováze probíhají jen děje vratné, entropie soustavy je maximální samovolné, nevratné děje, entropie roste Entropie a pravděpodobnost Entropie a. informační entropií, která má v rámci teorie informace konstitutivní význam pro definici pojmu informace. Třeba Coveney a Highfield kritizují koncepci Brookse a Wileye v jejich knize Evoluce jako entropie kvůli směšování odlišných přístupů - myšlenek teorie informace a termodynamické entropie,.

Černé díry

Co to je entropie? - TZB-inf

Takto zavedená entropie je na rozdíl od tepla úplným diferenciálem, její integrál nezávisí na cestě ve stavovém prostoru. Ve statistice má entropie význam logaritmické míry pravděpodobnosti realizace stavu, v kvantové teorii je logaritmickou mírou počtu kvantových stavů, kterými lze daný makroskopický stav realizovat Nulová entropie znamená úplnou znalost o systému, pokud navíc dojde ke kvantovému propletení (entanglement), pak lze prý mít znalost více než úplnou. Nemá to jenom teoretický význam, protože při vymazání této záporné entropie se teplo spotřebovává

PPT - Informace a živé organismy

Entropie Slovník cizích slo

Entalpie - WikiSkript

Teorie chaosu nás učí, že izolované systémy (tj. systémy, o nichž víme, že u nich nedochází k žádné výměně energie s okolím) se vyvíjejí zpravidla směrem k chaosu, k nepořádku (viz např. Prigogine, Stengersova, 2001, str. 129). Jejich budoucnost se vyvíjí pouze směrem nárůstu entropie, k jejímu maximu Statistický význam entropie 111 60. Udržování organizovanosti odebíráním 'uspořádanosti' z okolí 112. Poznámka ke kapitole 6 113. OBSAH. 9. 7 Je život založen na zákonech fyziky? 61. Výhled na nové zákony života organismu 115. 62. Přehled situace v biologii 116. 63. Shrnutí situace ve fyzice 117 Třetí termodynamický zákon (též třetí hlavní věta termodynamická nebo třetí termodynamický princip) popisuje chování látek v blízkosti absolutní nulové teploty.Tato věta umožňuje určit absolutní hodnotu entropie, což má význam při určování hodnot volné energie, která má vliv na průběh chemických reakcí.. Tento zákon lze odvodit z prvních dvou. Dítě - aktér něco dělá, něco říká. Zde ano vyslovené pozorovatelem aktéra (učitel, rodič, spolužák, sourozenec) má týž význam jako správně, bez chyby, výborně a tak podobně - tedy . význam školně hodnotící. V podobné situaci jako v předchozí může ano mít význam

Podle tohoto chápáni má zvyšující se entropie význam průběhu těch událostí, které mají vyžší pravděpodobnost, toto chápání je dokonce kompatibilní i s případným smršťováním vesmíru. Všechny události směřují k výšším pravděpodobnostem, kdykoli, kdekoli. Klasické pojetí entropie selže hned jak obrátíte. Energetika chemických reakcí (entropie, entalpie). Přehled cest energetického metabolizmu, potřeba energie u člověka: udržování gradientů, pohon endergonních reakcí, mechanická práce. Základní charakteristiky, význam a vzájemné metabolické vztahy živin. Význam a funkce AcCoA, NAD a FAD. Kompartmentizace metabolických. Klasická termodynamika je založena na několika postulátech (principech), důsledně zavedených v průběhu 19. století. To znamená, že tato ustanovení nejsou ve svém rámci prokazatelná, byla formulována jako výsledek zobecnění empirických údajů. Druhým termodynamickým zákonem je určení směru, ve kterém probíhají procesy v makroskopických systémech

Proč ale je adeninů na vlákně stejně jako thyminů, guaninů stejně jako cytosinů, má to nějaký význam? Piero Fariselli (University of Turin), Cristian Taccioli, Luca Pagani a Amos Maritan (University of Padua - Padova) nyní na základě vlastního matematického modelu tvrdí, že jde prostě o důsledek maximalizace entropie. Naše civilizace se vyznačuje třemi druhy nenápadného fetišismu: vědu si zredukovala na fyziku, umění si omezila na techniku, bohatství si přepočítala na peníze. Tak nám vznikli tři skrytí bohové, kteří ovládají naše životy. Skrytí jsou proto, že se jim nepřipisuje status bohů, ale uctíváni jsou až až. Proč se jim nepřipisuje status bohů? Protože jsou. Fotogalerie - Podstatu fotografického umění zkoumá už od 70. let berlínský umělec Andreas Müller-Pohle. V pražském Domě fotografie teď ukazuje svou cestu od klasické fotografie po její rozklad, pohyb a informační význam.Modelem mu stála mimika Harryho S. Trumana, rušná křižovatka v Hanoji nebo obraz, který přepočítal do alfanumerického kódu < Diskuse:Entropie. Míra neuspořádanosti systému [editovat zdroj] Ahoj, nejsem fyzik, ani tak, ale všímám si, že vědecké autority se snaží varovat od používání míry neuspořádanosti systému jakožto definice entropie. Je to prý zavádějící, neboť to nevypovídá o pravé podstatě entropie, kterou je právě degradace.

Entropie - WikiSkript

Význam slova entropie - co znamená entropie - Lidový

Bude-li hodnota entropie veliká, znamená to, že odhalení zákonitostí cho-vání systému nebude snadné, nap ř. vysokou hodnotu entropie má dynamický systém reprezentující vývoj po časí. Nefyzikální p říklady dynamických systém ů s vysokou hodnotou entropie lze nalézt v ekonomii a sociologii Ve stručnosti, čím je entropie větší, tím větší je chaos a nepořádek. Škoda, že se pan Skácel při opisování teorie nevnořil hlouběji do podstaty entropie. Růst entropie nevyjadřuje růst nepořádku v soustavě, ale růst možností, jakými se soustava může realizovat

Entropie - Masaryk Universit

Předběžný odhad entropie a redundance psané češtiny. Lubomír Doležel [Články] Предварительная оценка энтропии и избыточност Entropie je jedním ze základních a nejdůležitějších pojmů ve fyzice, teorii pravděpodobnosti a teorii informace, matematice a mnoha dalších oblastech vědy teoretické i aplikované. 117 vztahy. dokumentace, průzkumy, souhrny, nebo práce. Zde je definice, vysvětlení, popis, nebo význam každá významná, na které budete.

Stárnutí, entropie a lidské zdraví Vladislav Navrátil Pedagogická fakulta MU navratil@ped.muni.cz 1. Úvod Téma stárnutí jistě nepatří k vyhledávaným námětům rozhovorů, i když se mu často nevyhneme. Avšak co je to stárnutí? Podle některých autorů je to jistý druh akumulac Entropie při termodynamické teplotě T = 0 K se rovná nule. Avšak teplota 0 K je nedosažitelná , což plyne z druhého termodynamického zákona. Praktický význam třetího termodynamického zákona je takový, že umožňuje entropii určit absolutně bez nutnosti stanovit si referenční srovnávací bod, protože ten je dán 2 Entropie. Monitorování entropie je založeno na získávání a zpracování surových signálů EEG a FEMG (elektromyogram musculus frontalis) pomocí algoritmu entropie. Lukášková, J., Tomšíková, Z., Kokštein, Z. Význam monitorování mozkové aktivity pomocí integrované amplitudy EEG aktivity u novorozenců s časným.

Výkladový slovník cizích slov - význam výrazu Entropie

entropie - slovník cizích slov onlin

Co je to Citace? Význam slova Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Citace. Citace znamená doslovné uvedení nějakého výroku nebo části textu. U citací je vždy nutné přesně uvést zdroj, a to v souladu s normou ČSN ISO 690:1996, jinak hrozí porušení autorských práv Význam nové stavové veli činy entropie je však ješt ě větší - pomocí entropie lze obecn ě zformulovat onu dodate čnou podmínku, kterou (krom ě platnosti 1.v ěty) musí spl ňovat termodynamický proces - a matematicky tak vyjád řit nevratnost tepelných proces ů : Víme, že v tepeln ě izolovaných soustavách probíhají. Druhý a třetí termodynamický zákon - entropie: definice a význam entropie, formulace druhého zákona pomocí entropie, Helmholtzova a Gibbsova energie, rovnováha, formulace třetího zákona, absolutní entropie. Termochemie: vyjadřování reakčního tepla, tabelované hodnoty standardní reakční entalpie 8. Informatika a informace, formalizované pojetí informace, pojem entropie. 9. Významové pojetí informace, data a informace. 10. Systémová dynamika. Rozdíl mezi lineárními a nelineárními systémy. Význam charakteru zpětné vazby pro chování systému. Atraktory. Příklady. 11. Otevřené a uzavřené systémy Slovo pragmatický má význam dbající všech ˘% # entropie systému X v ˇ stavu systému Y. Do pozorování systému Y byla entropie systému X rovna HX. Po pozorování systému Y zbyla systému X zbytková entropie HX/Y.

v letech 1989 - 1992 bylo přijato celkem 51 ústavních zákonů Federálním shromážděním, ČNR a SNR - např. vypuštění článku o vedoucí úloze KSČ (29.11.1989), ú.z. umožňující odvolávat poslance a na jejich místo kooptovat nové (od 23.1. do 31.3.1990), volný mandát, změna názvu státu, zrušení Národní fronty, o navrácení majetku KSČ a SSM lidu ČSFR, Listina. (např. vztah spalného tepla a energetické hodnoty potravin, význam entropie u denaturace bílkovin - závislost denaturace na teplotě). 7. Acidobazické rovnováhy u silných a slabých kyselin a bazí (disociace), hydrolýza solí slabých kyselin a bazí, pufry - složení, reakce, význam pufrování v živých organismech. 8 Velikost entropie přitom odpovídá právě možným přeskupováním, které změní vnější vlastnosti systému. Z čehož vyplývá, že černé díry mají entropii největší možnou. Entropie tedy není veličina relativní - má nejenom nulovou hladinu, ale i úroveň maximální Entropie, vzájemná entropie a podmíněná entropie diskrétních rozdělení, základní vlastnosti a význam. Kódování zpráv, Kraftova-MacMillanova nerovnost. Souvislost entropie a střední délky kódového slova. Kódy s optimální střední délkou. Informační kanál a jeho kapacita. Shannonova věta o kódování. (A0B01PSI

Teorie informace představuje jednu z nejteoretičtějších a nejvíce matematizovaných disciplín současné informatiky a vzniká dojem, že není možné ji v žádné podobě přenést do středoškolského kurzu ICT. My se pokusíme alespoň některé její části nastínit tak, aby bylo možné ji implementovat do výuky Předmět: Molekulová fyzika a termodynamika Katedra/Zkratka: KEF/MFT Rok: 2019 2020 Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.' Anotace: Přednáška a cvičení z molekulové fyziky a termodynamiky v rámci základního kursu fyziky. Přehled látky: 1. Základní poznatky molekulové fyziky : částicová struktura látek, atom a molekula, látkové množství, molární veličiny, částice v.

ENTROPIE Nový encyklopedický slovník češtin

Tedy entropie se v současné energetické debatě nedostane uznání do té doby, dokud někdo neukáže nějaký skutečný argument, který by entropii využíval. A předpokládám, že autor neměl na mysli vliv entropie na jednotlivé technické procesy (např. na tepelnou elektrárnu), kde její význam je dobře znám. Vytisknou Zobrazuji výsledky 1 - 15 z 15 pro vyhledávání 'entropie' . Seřadi Samuel Paučo: Entropie od ruky (27 .11.2014 - 10.01.2015) The Chemistry Gallery připravila již druhou obsáhlou samostatnou výstavu v České republice působícího slovenského umělce Samuela Pauča, enfant terrible nastupující české vizuální scény, který v sérii velkoformátových pláten interpretuje pomocí abstrahujícího a geometrického tvarosloví význam a.

Dědictví Anunnaki a tajemství Genesis, část 11

entropie - význam slova Slovník cizích slo

Atkins čtenáře s těmito zákony seznamuje a odkrývá jejich význam. Při tom se odpoutává od umouněných mašin 19. století a dotýká se technologií, jako jsou tepelná čerpadla, či naznačuje význam termodynamiky v oblasti fyzikální chemie a chemického inženýrství. Druhý zákon zavádí veličinu entropie a spolu s. V našem případě bude mít funkční hodnota L(x) význam pravěpodobnosti a do argumentu strčíme lineární funkci atributu x se zatím neznámými parametry a0 a a1. p = 1/(1+exp(-a0-a1x)) Proto se ty entropie musí ještě ovážit velikostmi příslušných podsložek,. Často je entropie popisována jako míra neuspořádanosti systému. Je však diskutabilní, co považujeme za neuspořádanost. Slovo chaos má v různých odvětvích různý význam. V předchozích článcích pojem znamenal zejména opak řádu, pořádku a zákona, případně primární prázdnotu při stvoření světa 1. Vývoj aplikované termodynamiky, význam v tepelných procesech výroby stavebních hmot, souvislosti s energetickou situací. 2.Zákony, stavové a procesní veličiny, práce objemová a technická, kruhové děje. 3. Tepelné diagramy, entropie a nevratnost dějů v praxi. 4

Entropie - Aldebaran Glossar

Úvod do prvního termodynamického zákona: definice a význam vnitřní energie. Více o vnitřní energii 14 m. Více o vnitřní energii, teplu a práci. Ověření, že entropie je stavová veličina. Maxwellův démon 13 m. Myšlenkový experiment ilustrující druhý zákon termodynamiky.. Popis a význam k cizímu slovu disimulace, navíc podobná slova k disimulace TO: stavove (energeticke) veliciny mokre pary TO: vyjadrit praci a teplo pro kompresory pri dejich (adiabaticky, izotermicky a polytropicky) TO: Urči hustotu tepelného toku při sálání; sání mezi povrchy, které se obklopují TO: Entropie a její význam, obecné rovnice změny entropie ideálního plynu TO: Rankin. cyklus. Symbol Název a význam Jednotky laterální interakce adsorbát - adsorbát C,D konstanty rovnice 3.32 (Freundlichova odvozena z Langmuirovy) ca-3koncentrace adsorptivu v adsorbované vrstvě mol m cg g molární entropie adsorptivu v plynné fázi J mol-1 K-1 sT,. Práce není úplný diferenciál a proto po různých cestách vyšel různý výsledek. Po uzavřené křivce je integrál mechanické práce nenulový a geometricky má význam plochy uzavřené křivkou v pV diagramu: Určeme nyní například integrál entropie. Obecně platí:

Dejte přírodním vědám a technologiím novou šanci! Nabízí vám ji kniha redaktora Deníku N Petra Koubského. V krátkých kapitolách řazených podle abecedy (nechybí ani Ď, Ť a Ň) vám nejen vysvětlí příslušné pojmy, ale ukáže jejich přesah, souvislosti a význam pro každodenní život - srozumitelně a čtivě 2. Voda a její fyzikální a chemické vlastnosti, význam v organismu. 3. Disperzní soustavy, rozpustnost látek, pravé a koloidní roztoky, emulze a suspenze. 4. Difuze, osmóza, osmotický a onkotický tlak, dialýza, příklady z biochemie. 5. Energetika chemických reakcí, Gibbsova energie a entropie, aplikace na metabolické děje. 6 Zobrazuji výsledky 1 - 11 z 11 pro vyhledávání 'informační entropie' . Seřadi Publikace obsahuje tepelné diagramy entalpie h - entropie s, tlak p - entalpie h a teplota t - entropie s sestrojené podle IAPWS průmyslové formulace 1997 termodynamických vlastností vody a vodní páry, IAPWS - IF97 Matematika neurčitosti: vzdálenosti a další míry podobnosti, fuzzy množiny a operace s nimi, t-normy a t-konormy, entropie a její souvislost s neurčitostí. MI-MPI: MI-SPOL-6: Význam tříd NP a NPH pro praktické výpočty. MI-PAA: MI-SPOL-7: Experimentální vyhodnocení algoritmů, zejména randomizovaných. MI-PAA: MI-SPOL-

 • Centrum pro řešení kýly.
 • Rothmayerovy vily.
 • Světový pohár v hokeji 2016 sestavy.
 • Dort pro psa k narozeninám.
 • Supernatural blade.
 • I tonya trailer.
 • Monopoly online česky.
 • Best live wallpapers android 2018.
 • Aberdeen.
 • Největší planeta sluneční soustavy.
 • Rozměry li ion baterií.
 • Žací ústrojí na zahradní traktor.
 • Realtek high definition audio windows 7.
 • Tabulka české národní fotbalové ligy.
 • Oprava prasklého displeje cena.
 • Jürgen klopp sabine klopp.
 • Judaismus judentum.
 • Alenka v říši divů epub.
 • Puky na košili.
 • Windows downloader.
 • Korekce asymetrie prsou vlastním tukem.
 • Ponorka u96.
 • Axa praha.
 • Kamera ramzova czechy.
 • Whirlpool f02.
 • Absces potkan.
 • Tupperware twaao.
 • Krimi spravy trebišov.
 • Aplikace focení s datumem.
 • Manžetový knoflík.
 • Veřejné pláže dubaj.
 • Sekacky vega.
 • 9 světů yggdrasilu.
 • Hotely v místě úterý česká republika.
 • Jak vypadá pozitivní mamatest.
 • Česká meziválečná literatura wikipedie.
 • Ct teletext 755.
 • Powerpoint šablony zdarma.
 • Ježíšek anglicky.
 • Lego star wars 3 hry.
 • Wolters kluwer wiki.